Feed on
Posts
Comments

The Sting

Angela Merkel offert zich op

Semanur: “Die ontslagen werknemers van V&D voelen wel de sting, de prik, van de pijlen, maar ze kunnen niet zien wie de pijlen afschiet. Ik parafraseer David Bromwich in de New York Review of Books, die zegt dat de burger wel de pijlen van de economische crises voelt, maar de schutters die de pijlen afschieten, niet. Die blijven onzichtbaar, anoniem en ongrijpbaar.

Daarnaast is The Sting de titel van een film over oplichters, gauwdieven en ladenlichters: con men. In The Sting gespeeld door Redford en Newman, dus hier heel toepasselijk.”

“In het geval van V&D luidt het hoofdverhaal dat de eigenaar van V&D, Sun Capital, een private-equitybedrijf in Florida, de stekker eruit heeft getrokken en geen 40 miljoen euro wilde verstrekken om overleven mogelijk te maken. De Sun-directeur Marc Leder kocht eerder dit jaar een buitenhuis van 20 miljoen dollar en afgelopen zomer voer hij met een jacht vol vrouwen langs de Galapagos eilanden, als vakantie (NRC 24.12.2015),” meldt Ilham. “Meneer Leder kan tenslotte met zijn geld doen wat hij wil, want het is zijn geld.”

“Ja, en het is vooral de schuld van het weer,” zegt Marieke grinnikend, “het weer is niet voorspelbaar genoeg meer, daarom verkocht V&D de winterkleding niet: ‘Vrouw bloot, handel dood,’ zei ene Sander van Golberdingen, directeur Retail Nederland in dezelfde NRC. Je moet vandaag de dag als manager de sappigste dooddoeners kunnen bedenken, om voor vol te worden aangezien.”

“Die vluchtelingen uit de regio Syrië, die vluchten natuurlijk ook vanwege het weer,” zegt Semanur. “Die komen naar Nederland vanwege het milde klimaat bij ons en ze verhogen het aantal werklozen hier met straks misschien wel 250.000 personen, waardoor ‘de werkgevers’ (wie zijn dat toch; zulke mensen als meneer Leder in Florida, denk ik?) weer nog lagere lonen kunnen bedingen en meer flexibiliteit verlangen.
Je denkt dat zulk nieuws in de Telegraaf staat, maar het staat heus in de NRC. Je moet het alleen bij elkaar zoeken en combineren, want het staat over diverse artikelen verspreid. Anders zou de NRC opruiing ten laste worden gelegd door de Haagse voodoo-mensen, die de boel natuurlijk liefst stil en rustig houden.

Lees ik het NRC artikel van Menno Tamminga: ‘Economie van de overvloed’, dan kom ik op 725.000 werklozen, exclusief de nieuwkomers. Tel de migranten erbij op en we hebben straks in Nederland ruim 1.000.000 – een miljoen – werklozen. Splits de ‘Nederlandse’ werklozen uit in laagopgeleiden en allochtonen en het resultaat ziet er nog beroerder uit, vrees ik.”

“Een tussenvraag,” zegt Ilham: “moeten de Nederlandse politici verdere migranten de toegang durven weigeren, zonder aan het asielrecht te tornen? “

“Ja! Nederland blijft het recht op asiel erkennen, maar de politici geven toe dat ze dat momenteel niet kunnen waarmaken, omdat ze simpelweg niet de tijd en menskracht hebben om te kunnen schiften wie er recht op asiel kan doen gelden en wie niet. Geen visie hè, geen organisatie, geen contingency plan. Zijn de mensen eenmaal binnen, dan krijg je ze er moeilijk tot niet meer uit. Voor einde 2016 worden 3.000.0000 (drie miljoen) vluchtelingen in Europa verwacht, zegt een EU instantie.”

“Dus moeten ‘we’ – tja: weer die ‘wij’ – zeker niet mee gaan bombarderen in Syrië en omstreken of indien we dat al doen daar onmiddellijk daarmee stoppen?”

“Ja, dat moet Nederland zeker (niet), want we kunnen de mensenrechten beter niet dubbelop schenden, namelijk: 1) door het asielrecht op te schorten en 2) door te bombarderen zonder te weten wie en waarom.”

“Je kunt even goed ook de andere kant op redeneren,” zegt Ilham. “Indien we het asielrecht opschorten, kunnen we net zo goed bombarderen in Syrië, want dat komt per saldo ook neer op mensenrechten schenden. Dat gaat dan mooi in een moeite door. Alleen, veroorzaak je door bombarderen vluchtelingen, die je niet toelaat op jouw grondgebied. Die vluchtelingen gaan zich vervolgens buiten Nederland en buiten Europa ophopen en wat gebeurt er dan? Wel, denk aan een tuinslang die je ergens afknijpt terwijl die slang is aangesloten op een waterkraan die openstaat en waar een druk op staat.”

“Indien je die vluchtelingen, die dus mede door jouw toedoen op de vlucht zijn geslagen vervolgens aan hun lot overlaat, schend je dan geen mensenrechten? Ach, who cares …. Wie weet nog waar het precies over gaat.”

Citaat Bromwich

“Meneer Marc Leder in Florida zegt ongetwijfeld: dat is niet mijn pakkie an. Die vluchtelingen niet en die V&D-werknemers ook niet,” grinnikt Marieke, “en dat zouden Haagse kaasstolpers misschien ook graag willen zeggen – ik speculeer natuurlijk, want ik kan niet in hun hoofden en harten kijken. Dat mogen ze alleen niet. Tenminste wat die migranten betreft. Van wie mogen ze niet? Goede vraag. Van Angela Merkel niet, en van meneer Barack Obama, via Mario Draghi niet, terwijl Barack en Draghi het op hun beurt niet moge van de koning van Saoedi-Arabië? Want die houdt ze met onnoemelijke miljarden oliedollars onder de duim? Wie het weet, mag het zeggen.”

“Deze NRC van het afgelopen kerstweekend is best gepeperd,” merkt Semanur lachend op, “het staat alleen verspreid over de krant. Want Menno Tamminga vertelt ons dat er een overschot aan geld is – helaas niet voor V&D, want dat geld gebruikt Marc Leder liever voor een huis en besteedt het aan dames – en dat Mario Draghi van de ECB daarom een ultra lage rente regisseert (dat staat er: regisseert) die voor zo’n 10.000.000 (tien miljoen) Nederlanders verkeerd uitpakt: de spaarders en de huidige en toekomstige pensioengerechtigden zijn de klos.”

“Maar niet meneer Marc Leder in Florida, want die koopt een villa van 20.000.000 dollar en zegt: ‘vrouw bloot, ja, in mijn boot!’ “

# VROLIJKHEID #

 “Vandaar dat die meneer Leder V&D heeft uitgekleed natuurlijk,” roept Marieke. “Mooi he, dat wereldwijde vrije verkeer van kapitaal, goederen en diensten – let wel: niet van arme mensen. Behalve in de gedaante van vluchtelingen, die nergens welkom zijn en die je hooguit door de strot worden gestampt. En de massa slikt het allemaal braaf en gehoorzaam, want je kunt er niks aan doen, nietwaar. Als de bingo en de foebal maar doorgaan.”

“Die verbazingwekkende aanvaarding van geringeloord worden,” daar schrijft Steve Fraser over: ‘The Age of Acquiesence’, de eeuw van aanvaarding, berusting, het zich stilzwijgend schikken, “zegt Semanur. “David Bromwich die het boek van Fraser bespreekt, zegt dat diegenen die beschermd hadden kunnen zijn vanwege de informatie die ze hadden, werden in 2008 gepakt door de ‘democratisering van krediet’ : ‘Those who might have been protected by accurate information were caught in the 2008 crash by “the democratization of credit.” This was the last stage of a process that sent household debt from an average 36 percent of total personal income in 1952 to 127 percent of income in 2006. The victims felt the arrows but they could not see the archers. Fraser never comes up with a decisive explanation of “the mechanisms of acquiescence, the means of persuasion and coercion”—but really he means the mechanisms of tacit persuasion. Coercion is never a mystery. The surprise in this story is how little coercion has been necessary.’

De stille kracht van ‘tacit persuasion’, mooi is dat toch, hè? Het gaat allemaal zo beschaááfd en stiekem. Behalve in Syrië, want daar krijgen mensen ladingen bommen op hun knar.”

Menno Tamminga zegt in de NRC (24.12.2015) met cijfers van het SCP in wezen hetzelfde als Bromwich: de kredietcrisis raakt wel de massa, maar laat een Marc Leder onberoerd. Tamminga: ‘Het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, constateert in zijn meest recente grote rapport De sociale staat van Nederland 2015 ook dat de economische crisis de meeste Nederlanders nog steeds dwarszit. Mensen met lage en middeninkomens zitten nog steeds onder het niveau van 2004. Alleen hogere inkomens genoten per saldo groei in koopkracht.’

Meneer Leder en kompanen hebben dus gewonnen, zegt Tamminga, want: ‘zij hebben het overwicht op de arbeidsmarkt naar zich toe getrokken. Het bedrijfsleven, en zeker de grote ondernemingen, profiteren in de raming van CPB van een verdere stijging van toch al florissante winstgevendheid. Niets wijst op een kentering.’

Meneer Leder en soortgenoten hebben gewonnen en zullen blijven winnen. Ik ben bang dat de instroom van nog ettelijke duizenden of tienduizenden migranten, die winst van Marc Leder en de zijnen alleen nog veel groter zullen maken.”  fat_guy_Titanic_5

“Helaas, zullen we pas weten of het toelaten van nog meer ‘vluchtelingen / migranten / asielzoekers’ erg ontwrichtend op onze maatschappij werkt of maar een beetje ontwrichtend, nádat ze (eventueel) zijn toegelaten, omdat onze onvolprezen politici zwakke knieën hebben, of de gevolgen niet (durven) overzien,” meent Ilham. “Indien al die mensen straks eventueel eenmaal binnen zijn, schakelen de politici via de media over op andere frames en verhalen om ons ons in ‘het onvermijdelijke’ te laten schikken. Maar ik blijf het een vorm van overval-tactiek vinden.”

“In ieder geval zullen de migranten Nederland niet onmiddellijk na binnenkomst béter maken. Of ze dat op de middellange en lange termijn zullen doen, is eveneens zeer de vraag. Ik formuleer het maar heel vriendelijk. De bron en oorzaak – het bombarderen van Syrië vanwege mij onduidelijke motieven en redenen – komen alweer niet ter sprake,” zegt Marieke. “ook dat wekt niet bepaald mijn vertrouwen in de politici en hun politieke talenten.”

“De Islamitische Staat schijnt de mensenrechten te schenden, en dat mag dus niet van ons.”

“Zo’n berichtje van Hubert Smeets als: Poetin wil ex-oligarch (Michael Chodorovski) weer in de cel, vind ik ook geestig,“ zegt Ilham. “Deze meneer Chodorovski was ooit baas van olieconcern Yukos en volgens Poetin symbool van obscene zelfverrijking. Hij heeft tien jaar in de cel gezeten – Marc Leder in Florida vaart vrij rond met blote dames – maar kreeg amnestie van Poetin. Michael Chodorovsky leeft nu in Engeland en Zwitserland. Ik vermoed dat Poetin veel geld nodig heeft voor zijn bombardementen op Syrië, en dat hij ook Chodorovski nog een keer wil uitknijpen, want Poetin is een boef,” lacht ze.

“Op deze manier mag je brisant nieuws dus wel brengen,” zegt Marieke, “want dit stukje van Hubert Smeets over Poetin en de ex-oligarch Chodorovski, staat op pagina 10 pal onder een artikel van Toon Beemsterboer en Steven Derix over ‘Russische bommen op Syrië’ en daarin refereren ze aan rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International die melden: ‘Deze week publiceerde zowel Amnesty International als Human Rights Watch rapporten over de gevolgen van het Russische luchtoffensief in Syrië. De mensenrechtenorganisaties schetsen een schokkend beeld. Volgens Amnesty zijn er honderden – de hoogste schatting is 635 –burgers omgekomen. Uit  onderzoek van Amnesty blijkt dat Russische toestellen hun bommen hebben laten vallen op dichtbevolkte woonwijken – zoals in Talbiseh. „Dit doet vermoeden dat de aanvallen bewust zijn gericht op burgers of burgerdoelen”, zo schrijft Amnesty, „of dat nagelaten is om maatregelen te nemen om letsel en schade voor burgers te voorkomen of te beperken. Dit levert een schending van het humanitair oorlogsrecht op, en in sommige gevallen misschien een oorlogsmisdaad.”

En verder schrijven Beemsterboer en Derix over de rol van Rusland: ‘Vorige week meldde persbureau Bloomberg dat de internationale coalitie haar vluchten boven Noord-Syrië, waar ze een offensief van rebellen tegen IS ondersteunde, had opgeschort. De reden: haar gevechtsvliegtuigen werden constant in het vizier genomen door Russische luchtafweer.

Na het neerhalen van een Russische Su-24 door F-16’s van de Turkse luchtmacht stationeerden de Russen ultramoderne S-400-luchtdoelraketten op hun basis in Hmeimin. Tegen de Turken, zei Moskou, maar de coalitie besloot geen risico te nemen. Het Russische luchtoffensief heeft

president Bashar al-Assad bovendien weinig terreinwinst opgeleverd. Daarvoor zijn het leger en zijn milities te zwak en gedemoraliseerd. De bevolking betaalt de prijs. „Bashar heeft ons nooit gebombardeerd zoals de Russen nu”, zei een Syrische arts tegen de Britse krant The Guardian.’

Poetin als bondgenoot. VVD’er Halbe Zijlstra heeft daar al een lans voor gebroken. Samenwerken met onfrisse regiemes kan soms noodzakelijk zijn, zegt Halbe. Als we onze grenzen maar sluiten voor vluchtelingen.
Zouden er misschien zelfs Nederlandse politici zijn die stiekem likkebaarden bij de gedachte aan een Nederlandse coalitie met Rusland, waarbij Nederlandse toestellen ook bombarderen? Dan zijn we immers hooguit mede-oorlogsmisdadiger met gering risico ooit als dusdanig genoemd te worden, laat staan voor het Hof in Den Haag gedaagd te worden. Waarschijnlijk wordt ‘Nederland’ dan onder tafel beloond met weet-ik-wat voor lekkers, zonder dat iemand dat te weten hoeft te komen. Maar, misschien doe ik de politici onrecht. Het was maar een losse gedachte.“

“Ik vind deze NRC van afgelopen kerstweekend (24-27 december) best brisant hoor,” merkt Ilham op, “terwijl ik aanvankelijk dacht hij net zo tam was als de andere kranten (de Telegraaf incluis!), met al die mooie plaatjes van schilderijen van moeder-met-kind in de sectie Opinie & Debat. Maar deze NRC is venijnig en kritisch. Ongetwijfeld zullen ze het de komende week moeten herstellen door bakken water bij hun artikelen te gieten, zodat het voor Den Haag weer een aanvaardbare nette krant wordt.”

stereotype-pool_neusjpg

Marieke, grinnikt: “Tot slot dat artikel van Pieter van Os over het Poolse dorp Nieciecza met 750 inwoners, ten oosten van Krakau (800.000 inwoners).
Veel Nederlandse dorpen en kleine steden mochten willen dat ze net als Nieciecza een Krzysztof Witkowski hadden die het voor ze opnam – vooral omdat meerdere bedrijven als V&D er omvallen: de middenklasse verdwijnt in Nederland blijkbaar net zo rap als in Polen en de kloof tussen arm en rijk groeit. Net als in Polen.
Van Os: ‘In Polen loopt de politieke tweedeling langs de grens tussen stad en platteland. De stad omarmt liberale wetgeving, Europese Unie en vrij verkeer van goederen, personen en ideeën. Het dorp houdt vast aan  conservatieve waarden, kerk en nationalisme. Hoewel het succes van Nieciecza’s voetbalclub Termalica te danken is aan Witkowski hebben enkele landelijke commentatoren het succes ook gekoppeld aan de recente verkiezingsoverwinning van de nationaalkatholieke partij PiS. Hun analyse: het Poolse religieuze dorp is in staat de seculariserende, EU-gezinde liberalen uit de stad te verslaan, zowel in de sport als in de politiek.’ “

“Maar de Nederlandse dorpen krijgen als compensatie voor de omvallende en wegtrekkende winkelketens, heuse azc’s!” roept Semanur, terwijl ze in de handen klapt. “Misschien worden die azc’s wel in de lege winkelpanden ingericht?”

 VROLIJKHEID

 “Galgenhumor!” zegt Ilham. “Ik meen ergens te hebben gelezen dat een Luxemburgse EU-bobo heeft gedreigd in te grijpen in Polen, wanneer de Polen zo nationalistisch rechts blijven. Dat zou wat zijn zeg. Stem je democratisch en word je ingelijfd door het EU-imperialisme.Laten we die arme Oekraïners met dat referendum een hart onder de riem te steken door tegen te stemmen. Het is een symbolische daad, want het schijnt al bekokstoofd in Brussel of Washington of weet ik waar. Ik geloof dat ze daar voorlopig beter af zijn met Poetin dan met het Brusselse EU-lof.”

bommel_binnenpretje_Vonk text

Bronnen:

NRC van donderdag 24 december 2015

David Bromwich: Are We ‘Exceptionally Rapacious Primates’?  review in de New York Review of Books – November 5, 2015, van o.a. The Age of Acquiescence: The Life and Death of American Resistance to Organized Wealth and Power, door Steve Fraser (Little, Brown, 470 pp.)

Comments are closed.