Feed on
Posts
Comments

Tijdgeest

Is de ene minister gewoon anders handig dan de andere, en welke rol speelt de tijdgeest?
Onderwijsminister Jet Bussemaker (PvdA) verschafte het Leidse ROC een subsidie van 40 miljoen euro, zodat het Leidse ROC blijft bestaan, maar onderwijsminister Arie Slob (CU) vindt een bijdrage  van 10,9 miljoen euro voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse scholengemeenschap Edudelta niet kunnen, want zo’n bijdrage zou ten koste gaan van andere scholen, omdat er geen rekening mee is gehouden op de begroting.
Dus had PvdA-minister Bussemaker destijds waarschijnlijk een ruimere begroting dan CU-minister Slob nu. Dat kun je natrekken, maar het is niet onwaarschijnlijk, omdat er (wederom) bezuinigd wordt op onderwijs, dus daarom dat meneer Slob die 11 miljoen niet heeft – voor agrarisch onderwijs in Zeeland dan.

‘Nou ja, je moet de politiek-contextuele grootheden misschien niet helemaal negeren,’ zegt Clara. ‘Ik bedoel in Leiden waren er belangrijke PvdA-spelers bij betrokken, zoals de burgemeester en de minister. Hoe die politiek-bestuurlijke context er voor Edudelta uitziet, weten we niet. Maar, zoals opgemerkt: er is vanwege de Haagse politiek minder geld voor onderwijs over, dus misschien heeft Bussemakers subsidie aan het Leidse ROC vooral daar mee te maken en Slobs weigering bij Edudelta net zo. Hoewel ik het verschil tussen 40 miljoen (ROC-Leiden) en 11 miljoen (Edudelta-Zeeland) wel erg groot vind hoor.’

‘En de tijdgeest?,’ vraagt Rinne, ‘hoe zit dat met de tijdgeest? De rechter Midden-Nederland oordeelde dat de voormalige bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden niet aansprakelijk waren, vanwege de tijdgeest. Die tijdgeest gaf hun toestemming docenten te ontslaan en vastgoedspeculatie te bedrijven, teneinde dat giga-gebouw te kunnen neerzetten. Hoe zit dat in Zeeland? Wie is er verantwoordelijk voor bevolkingskrimp en dus minder vraag naar onderwijs? Dat zijn die Zeeuwen toch zelf? Niet de tijdgeest dunkt mij. Bovendien is agrarisch onderwijs uit de tijd. We moeten van onze gesubsidieerde landbouw af. Dat is een heel andere tijdgeest.’

Semanur: ‘Niet gezegd dat al die in Zeeland opgeleiden in de EU of zelfs voor de EU-landbouwsector gaan werken. Ze kunnen net zo goed hun expertise inzetten voor ontwikkelingslanden. Maar die tijdgeest is een interessante grootheid. Ik denk dat de rechters Midden-Nederland vooral sociale onrust wilden voorkomen, vanwege een faillissement van het Leidse ROC en dat zoiets in Zeeland minder of niet zou spelen indien daar een rechter in de arm zou worden genomen om een Salomonsoordeel te vellen. ‘

‘Misschien heeft Zeeland inderdaad een hele andere tijdgeest dan de Randstad, weet jij veel?’ merkt Clara op, ‘Ik ben geen tijdgeest-expert. Dit tijdgeest-argument is trouwens iets om te onthouden voor jurisprudentie. Denk je eens in dat diezelfde rechters hadden moeten beslissen over het redden van de Grieken. Dat zou voor de Grieken profijtelijk hebben kunnen uitpakken, want de redenering zou hebben kunnen luiden dat ieder (Europees) land in die tijd bij de EU wilde en dat de “hulp” van Goldman Sachs met de Griekse boekhouding, helemaal in de tijdgeest paste. Toch?’

‘Nou en of,’ zegt Rinne, ‘als het volgens het boekje gaat, wel jazeker, want in Griekenland woont de oervader van alle tijdgeesten: Chronos. Die lust alle rechters en politieke pipo’s rauw, met of zonder Griekse salade!’

‘Chronos neemt Goldman Sachs er als toetje op de koop toe bij. Die gaan in zijn holle kies.’

‘Amen,’ zegt Semanur, terwijl ze een orthodox kruisteken slaat.

‘Ik denk alleen niet dat het Hogere Recht op die manier werkt,’ zegt Rinne met twijfel in zijn stem, ‘maar daar zou ik meester Mischa Wladimiroff of Gert-Jan Knoops of misschien wel Bram Moszkowicz voor moeten bellen. Dat kost prohibitief veel geld, dus dat kan ik nooit ophoesten. Dus ik vrees dat ik de Edudelta maar moet loslaten.’

Semanur: ‘Jij hebt het geloof ik over de verkeerde tak van advocatuur. Jij noemt strafrecht-joekels op, terwijl die onderwijsakkevietjes door civiele rechters worden verhapstukt. Ja, ik weet het niet precies hoor, dat moet je eventueel nader uitpluizen. Griekenland, dat is volgens mij weer iets met  forensische financiële fiscale enzovoorts juristerijbrij. Bij het Leidse ROC speelden vast ook andere belangen dan bij het Zeeuwse Edudelta, dat lijkt me wel ja. Maar die tijdgeest, die vind ik heel bruikbaar. Als ik rechter zou zijn dan zou ik zo’n geest vast regelmatig uit zijn fles toveren.’

‘Kun je tijdgeesten eigenlijk klonen?’ vraagt Clara zich af.

Rinne: ‘Het onderwijs is – net als de juristerij – een schone zaak, en geeft het mensdom veel vermaak, zeggen de leerlingen van meester Pennewip. Die school gaat vast failliet.’

‘Om van de politiek maar te zwijgen,’ zegt Clara, ‘die vind ik tegenwoordig het allervermakelijkste, zij het niet de allerschoonste zaak. Maar dat ligt helemaal aan mij.’

 

 

 

 

 

Comments are closed.