Feed on
Posts
Comments

Joost de Vries over de troonrede 2014 in de Volkskrant van 16 sept. 2014

“Door de ramp met vlucht MH17 is Prinsjesdag dit jaar ‘omgeven door een rouwrand van verdriet’, zo zei koning Willem-Alexander vandaag in de Troonrede. Hij verwoordde in zijn toespraak de ambitie van het kabinet om Nederland ‘weerbaar’ te maken in ‘turbulente’ tijden. Conflicten elders in de wereld – Oekraïne, het Midden-Oosten – hebben effect op de Nederlandse samenleving en de economie, maar Nederland is ‘veerkrachtig en saamhorig’.

De spanningen in het buitenlandbeleid maken ook duidelijk dat een actief buitenlandbeleid ‘relevant is en in ons belang’. Wel is daarbij ‘nauwe samenwerking met de EU, de NAVO en de VN’ cruciaal. De mensenrechten in het buitenland gaan ook Nederland aan, zei de koning. ‘De bevordering van de internationale rechtsorde staat niet voor niets in onze grondwet.’ Het kabinet heeft daarom besloten om de bezuinigingen op defensie structureel met 100 miljoen euro te verzachten.”

Asterix ongelovig

    Swuske vrolijk om Rob

Comments are closed.