Feed on
Posts
Comments

door Jerry Mager
op NELpuntnl.nl – 30, 31 maart 2014

VVD-premier Mark Rutte lijkt te trappelen van ongeduld om opnieuw formeel en officieel met zijn oud-mentor en ex-partijgenoot Geert Wilders samen te werken. Hun beider doel: Nederland verder in de uitverkoop gooien door ons land helemaal open te stellen voor private koopjesjagers van over de hele wereld.
Terwijl Wilders onze aandacht afleidt met emoties tegen de vreemde en de buitenstaander, maakt Rutte ons steeds weerlozer tegen buitenstaanders door alles wat los en vast zit te privatiseren. Onze media staan op de rol voor de eerstvolgende move op dit vlak, onder leiding van VVD’er Sander Dekker. Het lijkt een paradox, maar in de praktijk werken de een-tweetjes van Wilders en Rutte tot nu toe prima. Niemand die het door lijkt te hebben. Iedereen blaft machteloos en zinloos tegen Wilders, terwijl Rutte de buit binnenhaalt.
Kijk maar naar het laatste succes van het orca-duo Rutte-Wilders. Terwijl Wilders zijn bij voorbaat kansloze minder-Marokkanen-mop debiteert, slaagt de VVD erin een minder-Antillianen-wet op stapel te zetten. Het werkt gesmeerd en de PvdA (wij allemaal trouwens) dwarrelt als een wezenloze kleuter alle kanten op en krijgt straks de Zwarte Piet, net zoals het CDA dat vanwege Rutte-II kreeg en nu opnieuw, middels deze speculatieve uiting van Mark Rutte. De VVD zal het stuk van Hoedeman en Meijer (“Alles voor Geerts gerief”/ Volkskrant − 22/02/2014 ) niet erg waarderen, vermoed ik. Langs deze weg neemt Rutte wraak op het CDA en – als ik deze VVD juist inschat – zit er nog meer ongein voor het CDA in het vat, zodra de VVD een kans schoon ziet.

Rutte over Wilders mentor

de lakmoesproef voor Rutte
Rutte beweerde onlangs namelijk dat als het kabinet dat werd gedoogd door de PVV (dus Rutte-I: VVD, CDA en PVV) er nu nog had gezeten, het zou kunnen zijn gevallen na de Marokkanenuitingen van Geert Wilders. Rutte: ‘Het is allemaal heel theoretisch, maar de grond voor samenwerking zou dan zijn weggevallen’.

Rutte noemt het ‘theoretisch’, dat het kabinet zou zijn gevallen, want zelfs als de grond voor samenwerking zou zijn weggevallen (door Wilders’ uitingen) dan zou het kabinet in theorie nog door hebben kunnen regeren. Theoretisch, impliceert hier namelijk beide mogelijkheden: de stekker eruit of doorregeren.
Als we bedenken dat Rutte-I vermoedelijk werd opgedoekt doordat de CDA’er Ben Knapen (zie Hoedeman en Meijer;  hieronder) een spaak in Ruttes en Wilders’ wielen stak, dan zou Ruttes uitlating als volgt kunnen worden geduid.
Een kabinet van CDA, VVD en gedoger PVV zou gewoon door (kunnen) regeren ondanks Wilders’ anti-Marokkanen-mop, indien het CDA niet opnieuw spelbreker (in Ruttes en Wilders opvatting) zou besluiten te worden. Met andere woorden: het gedoog-kabinet zou alleen vallen indien en omdat het CDA in Wilders’ Marokkanenmop aanleiding zou zien het kabinet te beëindigen, zoals ze dat in 2012 deed door de bezuiniging van 1,5 miljard op Ontwikkelingssamenwerking niet te slikken.

Rutte armen wijd OS voor Wilders

De lakmoesproef is de simpele vraag aan Mark Rutte, of hij (toekomstige) samenwerking met de PVV uitsluit.
Antwoordt Rutte ontkennend en wil hij samenwerking met de PVV niet uitsluiten, dan betekent zijn speculatieve luchtballon dat hij ervan uitgaat dat alleen het CDA in Wilders’ anti-Marokkanen uitlatingen aanleiding zou kunnen zien om het kabinet Rutte-I te beëindigen en de VVD niet. De VVD, Mark Rutte, zou gewoon met de PVV verder willen gaan. Dit ter kennisgeving, beste kiezers en leden van de VVD.
De mogelijke vluchtroute werd bijna dadelijk genoemd: Wilders zou zijn opmerkingen terug moeten nemen, spijt betuigen en beloven nooit meer zoiets te doen. Dat is zeer een onwaarschijnlijk scenario voor Wilders, want het zou het einde van zijn bestaansrecht betekenen. Wilders’ amusementswaarde bestaat uit het munten en uiten van opruiende teksten. Door zijn amusementswaarde ligt Wilders goed bij de media, die dankzij hem kopij krijgen en productie kunnen maken en dat is precies waarom het gaat. In de politiek kan men na zo’n “sorry” echter met een schone lei beginnen. Totdat Wilders opnieuw iets verzint. Dan krijgen we het hele gedoe van voren af aan. Het schijnt bij de tegenwoordige media-en dramademocratie te horen.

In feite speelt de pruilende Rutte het CDA alsnog en opnieuw de Zwarte Piet toe. Deze VVD heeft als handelsmerk dat ze iedereen die met hem samenwerkt sloopt. Nu gebeurt dat de PvdA, tijdens Rutte-I was het CDA slachtoffer.

Rutte zegt niet eenduidig dat VVD en CDA samen de gedoogsteun van Wilders zouden (kunnen) hebben opgezegd na Wilders’ anti-Marokkanen-mop en zodoende het kabinet zouden laten vallen, neen, premier Rutte zegt dat het in theorie zou hebben gekund dat Rutte-I gewoon zou doorregeren. Niettegenstaande en ondanks Wilders’ anti-Marokkanen-mop.

Assjemenou …… dat vind ik nogal kras.

Mijn speculatieve conclusie luidt dat politici die besluiten met deze VVD (en dus automatisch met de PVV) samen te doen, het Algemeen Belang, het Landsbelang, niet vanzelfsprekend op de eerste plaats hoeven te stellen. Ze verklaren zich tot veel, zo niet alles, bereid. Een weinig geruststellende gedachte, maar ik houd er toch maar rekening mee.

blauwe blazer_ blauw tekst-222

Minder Marokkanen van de PVV is theoretisch, minder Antillianen van de VVD wordt realiteit via de Bosmanwet die nu in de maak is en vernoemd naar VVD’er André Bosman.

Daarom dat ik nu graag van de heer Rutte wil weten, of de gewraakte Marokkanenuitlatingen van Wilders uitsluiten dat Rutte (de VVD) in de toekomst nog formeel met een PVV onder Wilders samenwerkt, bijvoorbeeld in een nieuwe regeringscoalitie. Dat ‘formeel’ staat er, omdat samenwerking ook verholen en zonder een formeel pact kan plaatsvinden.

Waarom laat Rutte zo’n luchtballon op? Werkt de VVD onder de tafel misschien alweer met de PVV samen, of is Rutte van plan dat binnenkort formeel te gaan doen en plaveit hij vast de weg? In ieder geval geeft Rutte zijn ex-coalitiepartner CDA een sneer na en waarschuwt hij mogelijke kandidaten voor een samenwerking met de VVD, dat zij rekening moeten houden met deze instelling en intenties bij de VVD en van Rutte.

rutte_tararaaboem blauw _85prct...

politieke paljassen en puntmutsen
Dat Wilders voorlopig stemmen zal trekken, lijkt mij onvermijdelijk omdat de rest van de politiek het allerbelabberdst doet. Wilders is daar het schreeuwende bewijs van. De man moet alleen duidelijke grenzen worden gesteld. Niet alleen door de burger, zoals Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan dat lijkt te willen, maar vooral door de strafrechter.
De aantallen aanklachten doen niet terzake. Het is de aard van de wandaad die het hem doet. Jammerlijk genoeg spinnen zowel de media als menige politieke partij garen bij lieden als Wilders. Ik heb eerlijk gezegd dan ook weinig hoop dat Wilders de kous nu eindelijk eens op de kop krijgt. De reuring die hij keer op keer veroorzaakt, bederft ons maatschappelijk klimaat en dat is bad for business, behalve Wilders’ business en vaak ook die van de media, die na zo’n Wilders-eruptie weer een tijdje op de automatische piloot van sensatieverslaggeving kunnen drijven.

de sterke man
Steeds meer burgers zijn de gevestigde politieke partijen zat en beu en verlangen al dan niet stiekem naar een sterke leidersfiguur aan het roer van staat.
Wilders beantwoordt raar en onrustbarend genoeg aan deze verlangens. De PVV is immers geen echte politieke partij, maar een partij met één lid: Geert Wilders. Dat ene PVV-lid is tevens onmiskenbaar de baas van die club, bijna de directeur-eigenaar van de PVV. Wilders speelt het bovendien klaar om het politieke establishment keer op keer te kijk te zetten en dat vinden vele burgers leuk. Wilders is spekkoper zo lang de kwaliteit van de establisment-politiek niet verbetert.

politici met een missie
Oud CDA-minister Ernst Hirsch Ballin behoorde tot de CDA’ers die samenwerking met Wilders en de PVV destijds stellig ontraadden. Ter afsluiting citeer ik enkele passages uit zijn artikel in de Gids van maart-april 2014.

“ Massamedia zijn het belangrijkste platform van politieke meningsvorming geworden. Communicatie via de massamedia biedt ogenschijnlijk grote kansen voor brede politiek participatie, maar ook voor gewilde en ongewilde manipulatie. Mediaondernemingen hebben geen eigen belang bij het bevorderen van bezinning op de langetermijneffecten van beleid. Terwijl de democratische vormen – vrije meningsuiting, discussie, competitie om de kiezersgunst – volop functioneren, worden toch bepaalde gezichtspunten die voor de ecologische en maatschappelijke duurzaamheid van belang zijn, naar de achtergrond gedrongen. De directe effecten van beleid voor bijvoorbeeld koopkracht, fysieke veiligheid en verkeer, krijgen voorrang. Zo verkeren we in een situatie waarin aan alle constitutionele kenmerken – zeggenschap, rechten en kundigheid – voor democratische wetgeving is voldaan, maar komende generaties de vraag zullen kunnen stellen of er ook aan hen is gedacht. Deze ingrijpende veranderingen spelen zich af binnen de procedurele kaders van de Grondwet, maar de democratische legitimatie die van de Grondwet uitgaat, geeft niet meer de doorslag. Dat valt niet op te lossen met het weer afbakenen van nationale grenzen of met nog meer parlementair activisme. Het antwoord op de geschetste veranderingen zal dan ook moeten worden gezocht in de aanvaarding door politici van hun taak als een missie voor de toekomst.”

 

* * *

Rutte: kabinet met PVV zou nu zijn gevallen /  Volkskrant −28/03/2014, 15:06 ‘Het is allemaal heel theoretisch, maar de grond voor samenwerking zou dan zijn weggevallen’, aldus Rutte, naast premier ook VVD-leider. In werkelijkheid viel het kabinet van VVD, CDA en gedoogpartner PVV al in het voorjaar van 2012, na een conflict over bezuinigingen.” http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11018/PVV/article/detail/3624246/2014/03/28/Rutte-kabinet-met-PVV-zou-nu-zijn-gevallen.dhtml

Artikel over Sörensen in het AD van 29 maart 2014 http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3624753/2014/03/29/Geert-moet-het-niet-meer-alleen-willen-doen.dhtml

Ernst Hirsch Ballin op het CDA-congres 02 oktober 2010 in de Rijnhal in Arnhemhttp http://www.youtube.com/watch?v=EXqfp9D82Ew

Zie: Jan Hoedeman & Remco Meijer: Alles voor Geerts gerief / Volkskrant − 22/02/2014 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3601531/2014/02/22/Alles-voor-Geerts-gerief.dhtml

Het artikel zit intussen achter de betaalmuur van de Volkskrant en is slechts toegankelijk voor abonnees of tegen betaling. Op Nelpuntnl.nl staat een posting hierover: “Pratende hoofden, positionering van politieke merken en een pietsje psychopathologie in polder”

Hieronder een citaat uit die posting: Jan Hoedeman en Remco Meijer maakten voor de Volkskrant een reconstructie van de dagelijkse gang van zaken in het kabinet Rutte-I. Zie de Volkskrant van zaterdag 22.02.2014. Hoedeman en Meijer: “Het is tot nu toe altijd de vraag gebleven waarom Wilders er na anderhalf jaar onverwacht de brui aangaf in het Catshuis. Nu blijkt waarom. Het fatale misverstand ontstaat als CDA-leider Verhagen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen [CDA] begin 2012 laat uitrekenen hoeveel hij nog kan missen uit zijn budget voor Ontwikkelingssamenwerking. ‘Als we echt willen, kan er nog twee miljard vanaf’, zegt Knapen op gezag van zijn ambtenaren tegen Verhagen. … Knapen echter beschouwt de rekensom als een technische exercitie, niet als een reële mogelijkheid. Als Verhagen hem vervolgens meldt dat er inderdaad 1 à 1,5 miljard vanaf gaat, gooit hij de kont tegen de krib: ‘Prima Maxime, maar je begrijpt dan wel dat ik aftreed.’ Verhagen en Rutte reageren verbijsterd, maar Knapen heeft de steun van zijn partijgenoten in het kabinet.”

 Lectuur:

Govert Buys (2014):  De eeuw van de burger  Groen van Prinstererlezing op 27 maart in Utrecht  / http://wi.christenunie.nl/groenlezing2014  

Ernst Hirsch Ballin (2014): Grondwet van de democratie / in De Gids nr. 2, jaargang 177 http://www.de-gids.nl/artikel/grondwet-van-de-democratie

Roel Kuiper (2014): De terugkeer van het algemeen belang  / Amsterdam: Van Gennep     http://www.vangennep-boeken.nl/boek_detail.php?id=422

Dorien Pessers (2006):  ‘Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur’ / Voordracht  voor De Raad voor het Openbaar Bestuur      http://www.rob-rfv.nl/rob/publicaties_rob/publicatie_rob/110/Rob-lezing+2006

Comments are closed.