Feed on
Posts
Comments

 

Eelco Runia, de Groene Amsterdammer –  8 maart 2017

De schaamte van links.  De neoliberale keuzes van links hullen haar nu in schaamte.

Ik kon mijn oren bijna niet geloven toen ik eurocommissaris Frans Timmermans eind februari tegen Eva Jinek hoorde zeggen: ‘We moeten de moed hebben om dingen te benoemen die wel goed gegaan zijn.’ De moed hebben om dingen te benoemen die wel goed gaan? Dat het moed vergt om uit te komen voor dingen die niet goed gaan – ja natuurlijk. Maar in welk wonderland zijn we beland als er moed voor nodig is om dingen te benoemen die wel goed gaan?”

 

door Mirjam de Rijk (beeld Milo)  in De Groene Amsterdammer, 8 maart 2017

Als het aan de net afgezwaaide minister Stef Blok [VVD] ligt, is er één terrein waar een volgend kabinet zich níet druk over hoeft te maken: wonen. In een nieuw kabinet is geen nieuwe minister voor Wonen nodig, zei hij een paar dagen voor hij dat ministerie inruilde voor Veiligheid en Justitie, afgelopen januari. Het woonbeleid is af, de markt kan verder haar werk doen.

Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties nam sinds 2009 met 260.000 af, van 2,27 miljoen naar 2,01 miljoen in 2015, door verkoop en door ‘liberalisatie’. Terwijl het aantal mensen dat op zo’n woning is aangewezen in diezelfde periode met enkele honderdduizenden toenam. Dat heeft te maken met inkomensdaling (gemiddeld daalde het besteedbare inkomen van huishoudens met 6,6 procent sinds 2009), met de zorgpolitiek (langer zelfstandig thuis wonen, minder tehuizen en opvanghuizen voor ouderen, psychiatrisch patiënten, gehandicapten), met de komst van vluchtelingen, met de strengere huizenkoopregels en de vermindering van vaste arbeidscontracten (waardoor mensen met onzeker werk minder snel een hypotheek krijgen).

En terwijl het aantal sociale huurwoningen daalde, stegen de huren. “

 

Mark Blyth: “Waarom Brexit goed is voor de werkende man, in Jip en Janneke taal” / Why Brexit Is Good For Working People In Clear, Simple Terms  /   Published on Jul 1, 2016

“Scottish political scientist and professor of international political economy at Brown University Mark Blyth explains how the European Union effects working people who aren’t big banks.”

 

Work in progress

 

 

 

 

Comments are closed.