Feed on
Posts
Comments

‘Waarom wordt het Nederlandse leger niet geprivatiseerd?’ vraagt Semanur die het stuk van Hans Wansink op de Volkskrant site net heeft gelezen. ‘Dan zijn we van het gelazer af. Alles en iedereen wordt of is geprivatiseerd: de monopolist van onze spoorwegen, onze sociale volkshuisvesting grotendeels, ons onderwijs, de energieleveranciers, onze girobetaaldienst, maar de armee nog niet. Dat is vreemd, vinden jullie niet?’

‘Defensie, ik bedoel: Militaire Zaken, is natuurlijk al lang geprivatiseerd,’ merkt Willemijn op, terwijl ze op het stuk van Wansink wijst, ‘want al die militaire vredesmissies zijn niets anders dan operaties in het belang van de rendementswaarborgen van de financiers die onder andere het Project Europa financieren en in de lucht willen houden als voor hen zeer winstgevend business model. Alleen kan en mag je dat natuurlijk niet schrijven in een krant. Dus doet meneer Wansink of zijn neus bloedt en framet hij zijn verhaal alsof Militaire Zaken heus voor de Wereldvrede, de Nederlandse Vrijheid en de Verlichting op de bres staan. Dat is pure apenkool. De krijgsmacht bestaat uit een soort van waardgelders, die alleen niet zo genoemd mogen worden.’

‘Je vergeet de vrije marktwerking,’ zegt Mohamad met een knipoog, ‘het leger staat pal voor de vrije markt, want bedenk: geen democratie zonder vrije marktwerking. Nooit meer oorlog, dankzij het Project Europa: Peace in Our Time.’

‘De bullshit blijft gewoon hetzelfde!’ roept Willemijn.

‘Het belangrijkste motief is volgens mij dat bij een leger het beproefde neoliberale principe weliswaar aan de orde is: winsten privaat binnen graaien en voor jezelf houden, maar verliezen op het publiek afwentelen. Dat motief speelt weiswaar net zo hard mee, maar wordt verpakt in feestpapier, het gebeurt op een iets delicatere manier dan bij het onverbloemde graaien naar geld, geld, geld. Bij verliezen moet je bij militaire operaties niet alleen aan financiële verliezen denken, maar ook aan andere verliezen, namelijk mensenlevens, dus doden,’ zegt Semanur, ‘het gepeupel slikt zijn doden veel makkelijker, wanneer het zich laat wijsmaken dat het om het Vaderland, de Vrijheid, de Eer, en nog een paar cynische sleetse stoplappen, gaat. O ja, om de vlag, natuurlijk en het Volkslied!’

‘Waarom denk jij dat VVD’er Mark Rutte zich zo aanvriendt met prins Pils?,’ vraagt Willemijn, ‘en het budget van het koningshuis steeds zo soepeltjes verhoogt? Een paar foto-opps per jaar van Rutte met W.A. of Max vertaalt zich in een electorale  boost voor de VVD en de jaarlijkse gouden koets rit annex het koekhappen op de verjaardag van Majesteit, als spektakel, bedienen het volk.’

Mohamad: ‘Wat moet iemand als Wansink anders? Cosi fan tutte, iedereen die bij een krant werkt, doet het. Of niet soms? Wansink moet ook aan zijn toekomst denken. Je moet wel heel erg naïef zijn om nog te geloven in de Nederlandse strijdmacht of de NAVO als instrumenten, die louter ingezet worden ten dienste van de Westerse Waarden, de Democratie, de Wereldvrede en de Vrijheid.’

‘Zijn er nog mensen die alleen geïsoleerde berichten lezen,’ vraagt Semanur, ‘ik bedoel: die geen verbanden leggen tussen al de informatie die wordt aangereikt? Bijvoorbeeld in de NRC staat een stuk van Maartje Somers over de Amerikaanse wapenindustrie en -handel. Dat is nog maar alleen Amerika, mind you. Vredesmissies betekenen vooral omzet, kassa! Het verhaal eromheen slaat daar helemaal niet op, maar het publiek slikt het simpel. Het meest cynische recente voorbeeld vind ik de soap rond de BUK-raket die vlucht MH-17 neerhaalde. Die ging tot en met het geitenpaadje naar de Oekraïne en dat paadje wordt platgetreden en uitgekauwd om het instrument en middel van het referendum verder in een kwaad daglicht te stellen.’

‘Hoe verder dat akkefietje in de geschiedenis komt te liggen, hoe waarschijnlijker ik het vind worden dat allengs aan het licht treedt dat MH-17 afgesproken werk is geweest,’ zegt Willemijn, ‘om te testen of zo’n BUK ding echt effectief werkt. Dan gaat er niets boven een realistisch experiment. Jammer voor de slachtoffers, maar er is als spin off veel politieke munt uit zo’n drama te slaan. Voor alle partijen, ook voor de Russische en Oekraïense, dus gebeurt het. Denk aan de gezellige borrels die de PVV’ers van Wilders en de VVD’ers van Rutte met elkaar hebben, terwijl Wilders en Rutte elkaar für die Bühne vliegen afvangen: dat is Volksvermaak, waarover smeuïg wordt bericht in de media. Zowel de VVD als de PVV vaart er electoraal wel bij, en daar gaat het tenslotte om. Het circus Barnum & Bailey. Daar wordt door velen vet van gegeten hoor.’

Ze staat op om een boek te halen. ‘Kijk, ik heb het aangestreept in het boek van VVD-mevrouw Ybeltje Berckmoes. Pagina 88 – 91 gaan over MH-17 in de VVD, op pagina 126 vertelt ze over de enorme uitbreiding van de afdeling propaganda bij de VVD – dat heet daar natuurlijk: Voorlichting – en op pagina 127 observeert ze de groupthink bij het incestueuze wereldje van Binnenhof-politici en journalisten. Maar wie neemt iemand als Ybeltje serieus? Ja, Joop van Holsteyn misschien. Maar ook die moet aan zijn toekomst denken, blijven drammen over politieke betonrot is niet profijtelijk voor de carrière.’

Moh.: ‘Mevrouw Berckmoes vraagt zich op bladzijde 148 af wie er in Nederland de baas is, in wiens belang wat gebeurt en waar de eindverantwoordelijkheid ligt. Kijk, dat zijn dingen die je je als beroepsmatige carrière-politicus liever niet moet stellen en zeker niet hardop en in een boekje.
Butler Stevens in de roman The Remains of the Day van Kazuo Ishiguro is wat dat aangaat genadiger af. Die gelooft echt dat lord Darlington het allemaal beter weet.’

‘Jongens, we dwalen af,’ roept Semanur, ‘maar dat vind ik niet erg want Remains of the Day is zo actueel als maar zijn kan. We hadden het afgelopen weekend over de scene waarin Stevens wordt “ondervraagd” (hij wordt gewoon afgezeken) door een lid van het verlichte Engelse establishment, meneer Spencer. Een paar aanwezigen zeiden meteen: dit gaat over het referendum. Want waarom laten we het regeren van onze landen nog steeds over aan mensen als deze mister Spencer? Terwijl wij, net als Stevens, maar een keer per vier jaar een hokje rood mogen maken en voor de rest van de tijd moeten en willen doen alsof we geloven dat Spencer en zijn cronies, inclusief lord Darlington, het allemaal veel beter weten?’

‘Het is dubbelop naargeestig,’ vindt Willemijn, ‘want tegenwoordig zijn de derderangs butlers die pretenderen misters Spencer te zijn aan de macht. Dat is net zo erg als lieden als Spencer op het pluche. Maar, Spencer is een fielterig fictief karakter, dat vind ik wel. Ishiguro gebruikt hem effectief, in dat bizarre contrast met Stevens, dat immers ook weer geen contrast is, want zowel Spencer als Stevens zijn snobs, alleen heeft Spencer de touwtjes in handen vanwege zijn afkomst. Spencer is een dure snob – alle opzichten, want hij sticht veel maatschappelijke averij met zijn warme-aardappel-in-mond-gekeutel en dat kost de burger centen. Omdat hij – ondanks cosmetische transformaties door de tijd – zo echt is gebleven, vind ik hem des ten enger. Wàs Spencer maar een stripfiguur in een roman.’

‘Sja, en Stevens is een gesjochte snob,’ vindt Moh., ‘terwijl dat niet per se hoeft, maar die scene met de cockney-butler, op de pier, die is uit de film geknipt. Hier, de snob Stevens, die het niet kan laten, de Zesde dag (Weymouth) in het boek als Stevens tekstueel aan het woord is: ‘I really only started to pay any attention at all when he happened to mention that until his retirement three years ago, he had been a butler of a nearby house. On inquiring further, I ascertained that the house had been a very small one in which he had been the only full-time employee. When I àsked him if he had ever worked with a proper staff under him, perhaps before the war, he replied: ‘Oh, in those days, I was just a footman. I wouldn’t have had the know-how to be a butler in those days. You’d be surprised what it involved when you had those big houses you had then.
At this point, I thought it appropriate to reveal my identity, and although I am not sure ‘Darlington Hall’ meant anything to him, my companion seemed suitably impressed.’
Stevens durft zich pas bekend te maken als butler wanneer hij er zeker van is dat hij een voornamere butler is dan zijn gesprekspartner. Althans, dat vindt Stevens zelf. Daarom dat hij en miss Kenton het nooit met elkaar gemaakt zouden hebben: miss Kenton voelt zich namelijk helemaal niet de mindere.’

‘Vergelijk Spencer en Stevens met mister Benn,’ suggereert Semanur, ‘net iets té nuchter-burgerlijk-working class, naar mijn smaak. Gelukkig loopt het met hem ook niet mooi af – ik ben ironisch hoor. Knap gedaan van Ishiguro, want in dat frame mag een upstart als Benn natuurlijk niet slagen. Zeker niet in een huwelijk met miss Kenton. Ze moeten hun plaats weten; They are not to rise above their station.’

‘Kijk, daar heb je het!’ roept Willemijn, ‘vind jij Benn wantrouwend en misschien leep? Kan hij niet echt door hebben wat er zich in het Duitsland van toen afspeelde? Omdat Benn working class is? Bij de working class hoort achterdocht en boerenslimheid, niet intelligent inzicht ….? ‘

‘Misschien heb je gelijk,’ zegt Semanur nadenkend terwijl ze de wijsvinger langs de neus legt, ‘zo’n vooroordeel, zo’n stereotype, blijft bijna altijd impliciet. Daarom kan hij er natuurlijk wel degelijk zijn. Vergelijkbaar met Voltaire die tegen zijn gasten zegt: Natuurlijk weten wij dat God niet bestaat, maar laten we dat om hemelswil niet aan het personeel vertellen, want dat scheelt ons enorm in gestolen tafelzilver.’

Amen to that,’ zegt Willemijn lachend.

‘Ishiguro schetst dezelfde zieke loci, plekken, plaatsen, als Houellebecq in Onderworpen en Thomas Mann in de Toverberg,’ zegt Moh. ‘de gelijkenis met Houellebecq is het verziekelijkte establishment, dat bij Houellebecq wordt verpersoonlijkt door François, en de overeenkomst met Mann vind ik Darlington Hall en sanatorium de Berghof als plekken waar zieken – deftige, rijke en maatschappelijk bevoorrechte zieken – geconcentreerd op een kluitje zitten. Bij Houellebecq kun je de universiteiten als pathogene loci beschouwen.’

‘Ishiguro zet de tegenstelling tussen de upper class snob Spencer en de working class snob Stevens overduidelijk neer,’ vindt Semanur, ‘na herlezing vind ik het soms allemaal iets te aangezet worden, maar dat is misschien dienstig om de boodschap over te brengen. De ene snob houdt de schijn op voor de andere snob.’

‘Curieus, zo’n baan als butler waarbij het je-laten-afzeiken-door-een-proleet-in-rokkostuum tot je taakomschrijving schijnt te behoren,’ zegt Moh. met een diepe zucht. In het hoofdstuk “Day two. Morning” zadelt Darlington zijn butler Stevens op met het seksueel voorlichten van zijn petekind, de 23-jarige mister Reginald Cardinal, die Stevens nog als jongetje heeft meegemaakt. Dat voorlichten vindt Darlington blijkbaar te genant om zelf te doen, want tenslotte worden alleen de lagere standen fysiek verwekt en worden leden van zijn adelijke stand zonder seks gereproduceerd.
Stevens schijnt trouwens niet alles correct en in de haak (regrettable) te vinden, want hij vertelt misprijzend over huishoudens waar de butler als een aapje op een stokje wordt behandeld, tot vermaak van de visite. Op dag twee vertelt Stevens aan de lezer: “I have heard of various instances of a butler being displayed as a kind of performing monkey at a house party. In one regrettable case, which I myself witnessed, it had become an established sport in the house for guests to ring for the butler and put to him random questions of the order of, say, who had won the Derby in such and such a year, rather as one might to a Memory Man at the music hall.”
Als zijn werkgever precies dat met hem doet, is het dan wel in orde? Over gentlemen gesproken. Ishiguro legt hier trouwens meteen een verband tussen de liefde voor vissen van Cardinal en het fishy (niet pluis) van mister Benn. De vis is stom en gevoelloos, nemen we aan. In de slotscenes zien we een aquarium. Zo zitten de roman en film vol met verwijzingen. ‘

‘Waarschijnlijk is Engeland een van de weinige landen waar zelfs snobs in sociale en maatschappelijke klassencategorieën zijn te onderscheiden,’ zegt Willemijn grinnikend. ‘Mister Spencer mag zijn snobisme legitiem ten toon spreiden en uitleven op Stevens, maar als Stevens zijn snobisme manifesteert, wordt het vermoedelijk door velen als potsierlijk gezien, terwijl ik zowel Spencer als Stevens tamelijk sneue karakters vind, en lord Darlington, natuurlijk. Maar, inderdaad: voedt snobistische butlers en establishment snobs als Spencer en Darlington middels referendum-trainingen op tot zelfstandig nadenkende kritische burgers en verminder daarmee de kans op het aan de macht komen langs democratische weg van lieden als Adolf Hitler.’

‘Jongens, we zullen nog een tijdje bezig zijn met The Remains of the Day, zegt Moh., ‘maar kijk eens op de site van Sputnik vandaag. De Russische voorlichters hebben voor ons een aantal artikelen bij elkaar gezet, die de corruptie in het neoliberale kapitalisme uitvoerig aan de kaak stellen. Best goed van Sputnik.’

 

 

Former PM Brown Reveals Truth About ‘Granita Pact’ Deal Not to Contest Blair

09:59     06.11.2017(updated 10:11 06.11.2017)   short URL  >   https://sptnkne.ws/fSAw

New details have emerged in connection with the so-called Granita Pact, an alleged gentlemen’s agreement clinched by the British Labor Party politicians Tony Blair and Gordon Brown in a London restaurant in 1994; at the time, Blair and Brown were Shadow Home Secretary and Shadow Chancellor of the Exchequer, respectively.

In his new book, titled My Life, Our Times which is due to be released on Tuesday, Brown reveals that “the Granita Pact” was not a pivotal meeting and that all the specifics were agreed upon beforehand.

——————-  ——————

John Wight: ‘Tony Blair’s Every Public Utterance and Appearance Is an Insult to Justice’

OPINION   16:50 17.02.2017  (updated 18:45 17.02.2017)  short URL  >   https://sptnkne.ws/d9dY

———————————-  ————-

Panama Papers Publishers Release New Leaked Database on Global Elite Activities

06:58 /  06.11.2017(updated 06:27 06.11.2017)     short URL  >  https://sptnkne.ws/fS8u

The publishers of the high-profile Panama Papers leaks have released another package which includes around 13.4 million leaked documents from a “prestigious offshore law firm” Appleby.

MOSCOW (Sputnik) – The US-based International Consortium of Investigative Journalists, the publishers of the high-profile Panama Papers leaks, announced in a press release the publication of another database, dubbed The Paradise Papers, revealing offshore activities of the world’s elite and major companies.

“The International Consortium of Investigative Journalists today releases The Paradise Papers, a global investigation that reveals the offshore activities of some of the world’s most powerful people and companies,” the press release, published late on Sunday, read.

——————–  —————  ——————

Brexit Talks: British PM, Labor Leader to Outline Distinctly Different Views

08:59   06.11.2017(updated 09:16 06.11.2017)  short URL >  https://sptnkne.ws/fS9w

UK Prime Minister Theresa May and the country’s Labor leader Jeremy Corbyn are scheduled to deliver Brexit-related speeches at a Confederation of British Industry (CBI) conference later on Monday.

According to The Guardian, the leader of the UK and the head of the opposition will strike different tones at the CBI event, where May is expected to welcome progress in her country’s talks with the EU while Corbyn will voice alarm over political limbo.

The newspaper quoted extracts of May’s speech which had already been released by Downing Street as saying that “a strictly time-limited implementation period will be crucial” to Britain’s “future success.”

=================  =================  ==============

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2016/jan/07/the-remains-of-the-day-by-kazuo-ishiguro-book-to-share

Michel Houellebecq : interview ” Soumission ” son livre ( polémique )

Thomas Mann, de wereldvermaarde schrijver (1947)

https://www.volkskrant.nl/recensies/de-toverberg~a3858617/

 

 

 

 

Comments are closed.