Feed on
Posts
Comments

‘De emotionele natiestaat lijkt overal om ons heen een renaissance te beleven, maar alleen Nederland slaapt door alles heen. Dat komt hoofdzakelijk,’ zegt Willemijn, ‘omdat de Nederlandse beroepspolitici zich naar Duitsland richten en zich op Amerika blijven oriënteren uit geestelijke beperktheid, sleur en gewoonte. Geert Wilders maakt furore omdat hij vierkant zegt voor het belang van zijn kiezers te staan en zelfs niet eens voor het nationale belang. Het nationale belang wordt tegenwoordig een steeds waziger en amorfer concept, omdat het wordt gecontamineerd door stoorzender-concepten zoals globalisering en het project Europa. In welk land woon je en tot welke natie behoor je als Nederlander in feite nog?’

‘Bovendien maken we in Europa voortdurend “invasies” van vluchtmigranten mee,’ zegt Taco, ‘en dat bevordert het veilige en geborgen thuis-gevoel ook niet bepaald. De gevoelens van ontheemding, verwezing en vervreemding slaan toe. Dus is het niet zo vreemd dat altruïsme erodeert. Eigenlijk is het beangstigend om te bedenken dat politici als Wilders alle menselijke behoefte aan identiteit en alle overlevingsdrang zouden kunnen reduceren en comprimeren tot plat egoïsme. Een soort neoliberale-VVD-modaliteit, maar dan geformatteerd voor de pauper-tokkie.

Ik citeer over ieder-voor-zich meteen maar uit de NRC van vandaag: “Waar het in de kern om gaat, is, dat een technische en zielloze toepassing of uitoefening van rechten en bevoegdheden, zonder samenhang of balans, en in een systeem waar het ‘ieder voor zich’ is, zonder meer leidt tot het faillissement van de rechtstaat, tot een amoreel universum.” ‘

‘Nou Taco, dat vind ik niet eens zo vreemd,’ zegt Zorah, ‘want jij zegt het al: waarom zou het egoïsme van bijvoorbeeld bankiers en al die bobo’s die nu in Davos tandakken, legitiemer zijn dan het egoïsme van Jan met de pet? Daarom dat ik het experiment met een basisinkomen in Finland zo’n verademing vind. Dat contrasteert scherp met het egoïsme van bijvoorbeeld een land als Zwitserland. De Zwitsers willen èn geen immigranten èn ze misgunnen elkaar een basisinkomen, omdat ze iedere buurvrouw en buurman ervan verdenken een potentiële uitvreter te zijn. Bij mij roept het dezelfde gevoelens op als die wanneer ik aan Singapore denk. Fascistisch is veel te sterk aangezet, maar het tendeert wel die richting op. Dat is op dit ogenblik althans mijn mening hierover.’

Willemijn merkt op dat de Zwitsers wel het referendum met succes hebben ingezet tegen de middelpunt-vliedende (centrifugale) tendensen waarvoor de Zwitserse lappendeken van kantons gevoelig kan zijn. ‘In Zwitserland worden maar liefst 3,1 (Reto-Romaans) gesproken, en toch een natie blijven! En buiten de euro blijven terwijl je geografisch in het oog van de storm ligt!’

‘De Zwitsers willen gewoon niet weten dat ook zij randfiguren en onderkanters hebben,’ zegt Zorah, ‘want basisinkomen brengt met in verband met armoede en bestaansminimum en die bestaan in Zwitserland natuurlijk officieel niet.’

Willemijn: ‘De Zwitsers zitten knus in hun kantons achter de Alpen en zorgen ervoor dat zij hun land niet kwijtraken. Dat betekent vandaag de dag vooral: mondjesmaat immigratie en dan ook nog streng geselecteerd en gescreend, want als het buitenland te veel binnenkomt dan wordt je eigen land buitenland. Alle Europa-bobo’s en ook vele andere hebben hun geld in Zwitserland gestald, dus het is in hun belang dat Zwitserland ongemoeid wordt gelaten. De Duitsers voelen net als de meeste Eurolanden de wurggreep van de “Verlichte” establishments steeds prangender en dat onbehagen zoekt een uitweg, ze zoeken alternatieven voor de huidige politici en hun politiek.’

Taco: ‘Willemijn refereert aan die meneer Björn Höcke van de AfD (Alternatief voor Duitsland). Zijn afkeer van zo’n holocaustmonument zie ik als een regressie naar riskant en brisant nationalisme: wij, de Duitsers, willen niet meer in het verdomhoekje worden gezet, in plaats van dat men zo’n monument beschouwt als waarschuwing tegen herhaling van hetgeen in Duitsland gebeurde, overal elders in Europa en desnoods de wereld zou kunnen gebeuren. Ik zeg meteen er achteraan dat ik Höcke en aanhangers niet helemaal onbegrijpelijk vind hoor. Ik geloof ook dat bijna heel Europa (althans de politici) gemakzuchtig vindt dat Duitsland maar moet blijven betalen en schuiven, waarbij de holocaust als onbenoemd en impliciet moreel chantagemiddel wordt gehanteerd.’

‘Tja, daar zit wel wat in,‘ zegt Zorah, ‘dan gaat de holocaustherdenking geleidelijk aan het symbool worden van de molensteen die Duitsland om de nek hangt, het blok aan het been dat de Duitsers levenslang moeten meeslepen. Herstelbetalingen die nooit ophouden. Een eeuwige boetedoening. Het steeds nadrukkelijk met je neus gedrukt worden op de holocaust, terwijl je er intussen een of twee generaties van bent verwijderd, gaat irriteren.’

Zorah staat op en begint te ijsberen: ‘Het is een negatief nationalisme dat de Duitsers opgelegd wordt, een opgedrongen identiteit: jullie zijn de nazaten van misdadigers, daarna zijn jullie boetbetalers en misschien pas dáárna zijn jullie Duitsers, maar dan wel met de beide voorgaande kwalificaties als hoofdbestanddeel van die identiteit.’

Taco: ‘Dit zouden de Amerikanen met betrekking van de native Americans – de indianen – eigenlijk ook aangewreven moeten krijgen en ervaren, want dat was ook genocide. De Amerikanen echter bezondigen zich er ongestraft steeds opnieuw aan. Nu gaan de Amerikanen (lees: Donald Trump een renegaat-Duitser, want de Trumps waren Duitse emigranten) de Duitsers nota bene de les lezen. Als je het vanuit dat gezichtspunt bekijkt, is Merkels uitzinnige welkomstpolitiek een regelrechte provocatie, want uit een verkeerd (volgens Höcke c.s.) en vals schuldbesef ingegeven.’

‘Ja, en zo lang de Duitsers het gevoel hebben dat de Europese en binnenlandse koek eerlijk wordt verdeeld en de pijn eveneens, dan valt er desnoods mee te leven,’ zegt Willemijn, ‘maar wanneer de “besparingen” maar doorgaan en op het bordje van de niet-stinkend-rijke-Duitser worden gelegd, dan kunnen deze sentimenten als kristallisatiepunt fungeren. Momenteel lees ik over Davos dat daar over de champagneglazen en kaviaar-toastjes heen de obligate geluiden worden gemaakt over het “eerlijker verdelen” van de globaliseringswinsten. Nou, dat kunnen de pipo’s maar beter voor zich houden, dan dat ze obligate lippendienst bewijzen aan een idee waarvan ik althans niet geloof dat ook maar een honderdste van wat daar in Davos rondscharrelt tussen de overladen eet- en zuipbuffets het werkelijk meent.’

Taco: ‘Dus eigenlijk pleit meneer Höcke voor grenzen dicht en geen transferbetalingen meer van Duitsland naar Europese profiteurs en free riders. Echter, dat geluid zet geen zoden aan de dijk, want dat is veel te algemeen-Europees, te kosmopolitisch en het wordt door de mainstream media meteen als ontoelaatbaar populistisch gediskwalificeerd. Höcke wil de discussie in het Duits, dicht bij huis. Met de holocaust zit hij dan  natuurlijk gebakken, want wat is er Duitser (en joodser!) dan de holocaust. Höcke ontkent de holocaust niet, maar hij wil af van dat terneerdrukkende stigma waarmee de Duitsers in één moeite door gechanteerd worden. Tenminste, ik probeer me in zijn gevoels- en gedachtenwereld in te leven.’

Willemijn: ‘Ik kan me Höcke en toch ook Norbert Hofer (Oostenrijk, FPÖ) voorstellen als in een bierkelder scanderend: willen we meer of minder holocaustherdenkingen en – monumenten?! Kan ik me best iets bij voorstellen, ja.’

Zorah: ‘Duitsland wordt ook wel in een hoek gedrukt hoor. Trump beschuldigt Merkel ervan de EU voor Duitse doeleinden te misbruiken en hij laakt haar migrantenaanpak. Dan zien we de Italianen de financiële touwtjes in handen nemen via Mario Draghi en Mario Monti (mede-architect van de EU-begroting), plus de benoeming van Antonio Tajani als EU-parlementsvoorzitter, ook weer een Italiaan.’

‘De sociaal-democraten worden weer aan alle kanten gepasseerd, of laten zich passeren,’ zegt Willemijn.

‘Klopt. Tajani is niet alleen Italiaan, maar bovendien een partijgenoot van Giulio Andreotti (1919-2013), van de  Democrazia Cristiana, de Italiaanse christendemocraten,’ brengt Taco in herinnering, ‘dat associeer ik onwillekeurig met de specifieke Italiaanse deep state, waarbij de mafia een grote en globale rol speelt. Tajani werkte ook voor Silvio Berlusconi, die met zijn partij Forza Italia (letterlijk ‘Kracht, Italië’) in het gat sprong dat de geëxplodeerde Democrazia Cristiana (weet je nog? P2) achterliet.’

Zorah vult aan: ‘Tajani is onopvallend i.t.t. de uomo di belle figura, Silvio Berlusconi, die de partij moest promoten als een Italiaanse Donald Trump. De keuze van Tajani kun je lezen als: de deep state (‘mafia’) heeft de teugels via Democrazia Cristiana weer stevig in handen en dus is het tijd voor een capo die aan het klassieke profiel voldoet: onopvallend en onzichtbaar. Vergelijk Antonio Tajani met Mario Draghi en Mario Monti. Dat zijn ook geen play boys.
Schrijf onze lezing van de huidige situatie maar toe aan “te veel mafia-films kijken. “  ‘

 *  Vrolijkheid *

‘Bovendien kruipt Theresa May bij Trump op schoot,’ zegt Willemijn. ‘De Engelsen zeggen:  geef ons ons geld terug en we willen ons land terug. Als klap op de vuurpijl kraakt Trump de NAVO af. De enigen die Trump zullen weerstreven zitten in het Amerikaanse militair-financieel-industrieel complex. May speelt de Brexit niet voor niets zo hard richting Europa, want ze weet dat de EU haar meer nodig heeft dan andersom. Waar moeten de Duitsers hun heil nog zoeken? Dus al met al niet zo gek dat het daar gist en borrelt. Het afdoen als primitief en onoorbaar en vingerzwaaiend foei! roepen, zal niet echt helpen, vrees ik.’

‘Ik vermoed dat de Angelsaksische, Italiaanse en Russische deep states al meer met elkaar zijn verweven dan de Duitse en Scandinavische,’ meent Taco, ‘Goldman Sachs heeft in Amerika en Italië in ieder geval een dikke vinger in de pap, terwijl die bank in Duitsland veel hinder van onder andere het Verfassungsgericht ondervindt. Duitse Lutheranen zijn nu eenmaal geen Italiaanse of Ierse Katholieken.’

Willemijn: ‘Denk aan de Vaticaanse Banco Immobiliaire (the Godfather III), de Banco Ambrosiano en de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), die net met belastingmiljarden werd “gered.” Een continuing story.

‘Hoe zou Guy Verhofstadt ertoe zijn gebracht zijn kandidatuur in te trekken?’ vraagt Zorah zich af, ‘zou het om een offer he couldn’t possibly refuse gaan? Ik vermoed van wel. En hoeveel wortel en hoeveel stok zou er dan zijn gebruikt? De man heeft een gezin. Dit soort narratieven komt natuurlijk nooit in de officiële media.’

‘Nepnieuws dus!’ zegt Taco triomfantelijk, ‘wat kan een deep state zich nog meer wensen?!’

‘Wanneer er in Nederland opnieuw een neoliberale politiek wordt ingezet, na de verkiezingen in maart, dan zou het hier ook weleens veel levendiger kunnen worden,’ denkt Zorah, ‘de voorbeelden om ons heen zijn voor iedereen te zien en te volgen via de media. Alleen Wilders is te beschouwen als een potentiële kanalisator en duider, als hij zou willen tenminste, want tot nog toe blijft hij aan de oppervlakte schrapen en krabben. De rest van de Haagse meute biedt geen vergezichten van hoop, heeft geen zinnig constructief programma en parasiteert in feite op Wilders.’

‘Wilders is te weinig intellectueel,’ meent Taco, ‘dat speelt tot op zekere hoogte in zijn voordeel, want hij spreekt bijna natuurlijk “de taal van het klootjevolk”, maar het fnuikt verdergaand exploreren, creatief uitbaten en efficiënt kanaliseren van het woede- en rancunepotentieel dat ligt te simmeren en smeulen.’

Zorah meent dat het op een misschien vervelende manier toch spannend zal worden, ‘want de PVV staat nu het hoogste in de peilingen en de VVD komt op de tweede plaats. Ik lees dat als: er zijn meer mensen tegen het neoliberale beleid (PVV-stemmers) dan dat er voor zijn (VVD-stemmers). Bedenk dat lang niet alleen tokkies meer PVV stemmen, maar je moet toch ergens heen met je anti-neoliberale stem. De Nederlanders zijn wel degelijk gepolariseerd. De PVV en de VVD zouden formeel, conventioneel en ritueel samen moeten regeren wanneer ze de grootste worden. De kans dat Wilders zich door de VVD in het pak laat naaien, zoals met Samsom en Asscher is gebeurd, lijkt me gering. Tenslotte is Wilders zelf een VVD’er. Dus zal de VVD hoogstwaarschijnlijk met een paar van die politieke kruimeldieven op het regeringspluche gaan kleven terwijl de PVV vanaf de zijlijn kan sarren, zuigen en hinderen. Tja, wat gaat dat worden?’

‘Als je gelijk krijgt, waarschijnlijk niet erg leuk en politiek erg onvruchtbaar,’ zegt Taco, ‘maar ik heb als burger-kiezer niets te verliezen, want ik kan nu kiezen tussen niet-stemmen of PVV stemmen. Dan stem ik PVV, maar niet enthousiast of uit overtuiging. Geenszins. Brrrr…..  ik moet er niet aan denken: Minister Alexander Pechtold. Hoe diep kunnen we als land nog zinken?’

 *  Vrolijkheid  *

‘VVD stemmen, vind ik nu nog erger,’ zegt Zorah met een brede grijns, ‘neen, de PVV moet van mij fors groot groeien. We zien wel wat er van komt. De macht van de Haagse plucheplakkers gaat toch niet verder dan Nederlandertje pesten of juist voortrekken en laten profiteren, want op internationale en globale schaal hebben ze niks te makken.’

‘In ieder geval zijn de “lijsttrekkerdebatten” die er aan zitten te komen voor ons in Nederland maar heel beperkt van belang,’ constateert Willemijn, ‘alleen voor zover de respectieve pipo’s stellige toezeggingen doen over beleid dat Nederlanders direct betreft, dus alleen voor beleid dat is bestemd voor binnenlands gebruik. Alle poeha over geopolitieke thema’s en Europese vergezichten kun je het ene oor in en het andere uit laten gaan, want daar hebben de Nederlandse kaasstolpers nagenoeg niets over te zeggen. Hierboven hebben we nog maar ten dele uitgelegd waarom. Het pratende hoofd dat vooral daarover brabbelt, valt wat mij betreft meteen door de mand als verkoper van slangenolie.’

 

Reinhold Niebuhr (2015): Moral Man And Immoral Society (1932) is opgenomen in: Elisabeth Stifton (editor): Reinhold Niebuhr. Major Works On Religion And Politics / Penguin Random House / ISBN:  978-1-59853-375-0 / LCC nr. : 2014946648
http://www.huffingtonpost.com/2015/04/07/reinhold-niebuhr-religion_n_7019384.html

E.J. Hobsbawn (1973): Bandieten / Amsterdam / ISBN:  90 214 2760 5 / vertaling uit het Engels

http://www.vanityfair.com/news/2016/11/donald-trump-picking-new-hires-from-goldman-sachs-alumni-directory

Sputnik International (19.1.2017): ‘Council of Europe Slams Italy’s Continuing Culture of Corruption. Council of Europe Slams Italy’s Continuing Culture of Corruption. Corruption in Italy is still perceived as a most “prominent and pressing problem,” according to the Council of Europe’s Group of States Against Corruption (GRECO), which says there is a continuing conflict of interest between politicians and the judiciary. ‘

http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4383901/2016/09/26/Barroso-had-al-langer-contact-met-Goldman-Sachs.dhtml

Marc Roche (16 nov. 2011)  –  http://www.voxeurop.eu/nl/content/article/1177321-little-help-goldman-sachs

Joost Opstelten: ‘Gratis geld voor de armen – het werkt wél’ / NRC  16 januari 2017
‘Op het World Economic Forum in Davos praten wereldleiders deze week over ongelijkheid. Volgens Joost Opstelten is de beste manier van armoedebestrijding: gratis geld geven. Als eerste Europees land is Finland gestart met een maandelijks basisinkomen voor werklozen. Het is een van de meest effectieve manieren om extreme armoede uit te bannen, blijkt uit onderzoek van Unicef en de Voedsel- en Landbouworganisatie. ‘

Mafia-films:
The Godfather, in drie delen; The Valachi Papers (2006); The Origins of the Mafia (2007); Salvatore Giuliano, Gotti (1996)

 

 

Comments are closed.