Feed on
Posts
Comments

 

De titel Avec nous le déluge is het geworden. Waarom eigenlijk?

‘Het gaat om de illustratie van Hajo de  Reijger in de NRC van zaterdag 24 maart 2018 op pagina 6,’ preciseert Semanur, ‘in het kader van de afgelopen dubbele stemronde afgelopen woensdag 21 maart, voor het referendum en inzake de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben als winnende titel gekozen voor: ‘Met ons de zondvloed’ (Avec nous le déluge) omdat Hajo’s afbeelding ons aan het politieke landschap als een geperverteerde Hof van Eden doet denken. De figuranten bestaan er onder het motto: ‘Na ons de zondvloed’ (Après nous le déluge), en ook vanwege andere  associaties in deze richting, via een illustratie uit de zaterdagkrant van Trouw.

In Hajo’s tekening vinden we de tyrannosaurus rex schokkend ad rem en huiveringwekkend qua actuele realiteit, centraal geplaatst. Niemand hoeft te raden voor welke politicus het creatuur staat. De tyrannosaurus was een vleesetend roofdier dat vegetarische dinosauriërs op zijn menu heeft staan.

Vertalen we het naar de huidige politieke situatie in Nederland dan hoeven we enkel te denken aan de PvdA’ers Samsom en Asscher die door Rutte zijn opgepeuzeld – Samsom werd weer uitgepoept en is nu op het windmolen-project gezet, Asscher staat in de hold – of vermorzeld. Na de PvdA is D66 de volgende prooi voor de tyrannosaurus: D66-minister K3 Ollongren heeft het referendum ten grave gedragen en zich geleend voor VVD-propaganda voor de sleepwet. D66 heeft natuurlijk niet voor niets bij de gemeenteraadverkiezingen stemmen verloren, want het publiek is nog net niet helemáál gek.’

‘Vergeet de deal tussen Rutte en Pechtold niet,’ herinnert Feisal. Hij licht toe: ‘Wij fantaseren en speculeren over een koehandel tussen Rutte en Pechtold. Pechtold mocht zijn flatje van de Canadese vriend houden, maar moest in ruil daar voor (onder andere, want er zijn ongetwijfeld meer zaken mee gemoeid) zijn minion K3 Ollongren opdragen het referendum te slopen en de sleepwet er door helpen krijgen. Dus wij speculeren dat D66 heeft geruild (trading, dealing) met de VVD: meeregeren en het cadeau van voorman Pechtold, tegen referendum en sleepwet. De VVD bleef grotendeels buiten schot en D66 knapt het vuile werk op.’

Willemijn: ‘De PvdA heeft weer verloren, omdat behalve de uitlevering van de sociaaldemocratie aan het neoliberalisme (Samsom, Asscher en Hans Spekman gingen op Ruttes schoot zitten) met Rutte II, wij nu zien dat Samsom voor zijn collaboratie wordt beloond met een CEO-schap bij de transitie van gas naar …. Tja, naar wat en hoe?’

‘Dus Rutte beloont Samsom?’

‘Nou belonen, belonen. Ja en neen,’ zegt Willemijn, ‘VVD-voorman Mark Rutte beloont niemand echt en nooit uit de pure goedheid zijns harten, maar hij gebruikt mensen die hij nuttig vindt op plekken waar ze hem vanuit zijn frames bezien voordeel opleveren. Tijdens het kabinet Rutte II heeft hij Samsom (en Asscher) leren kennen als kneedbare werktuigen die hem – Rutte dus – graag behaagden en daartoe zelfs bereid waren de sociaaldemocratie aan de neoliberalen uit te leveren. Rutte inspireert bepaalde karakters tot zulke daden. Daarom heeft hij bijvoorbeeld steeds contact met Samsom gehouden. Dat hij Samsom nu op het transitieproject zet, komt vooral omdat Rutte de grootste bulk van de transitie-kosten op de burger wil afwentelen en daar de VVD qua perceptie zoveel mogelijk buiten wil houden. VVD’er Rutte schuift Samsom en dus de PvdA ertussen. ’

‘Dus leden uit de VVD-biotoop strijken de winsten op – de strijkstokken worden overwegend door VVD’ers gehanteerd – en de narcist Samsom mag het milieuvriendelijke goudhaantje spelen. Net als Kees Vendrik van Groen Links trouwens.’

‘Eigenlijk is het met Eric Wiebes (VVD) ongeveer eenzelfde verhaal,’ zegt Feisal,Wiebes sloopt onze Belastingdienst (was dat misschien de bedoeling?) en wordt niet door Rutte ontslagen, maar op Economische Zaken & Klimaat gezet, vanwege de overgang, de transitie, van gas naar andere warmtebronnen. Daar verdient (Economische Zaken!) de kliek van Rutte veel geld aan, terwijl het front, de etalage, van de operatie door een PvdA’er (Samsom dus) wordt gedomineerd. Dus Wiebes wordt beloond voor prutswerk bij de Belastingdienst – hetgeen op zich al een gotspe mag heten – en Wiebes zoekt, ongetwijfeld op bevel van Rutte, de collaborateur Samsom aan om als front te fungeren voor de transitie.’

‘Wiebes volgt partijgenoot Henk Kamp bij Economische Zaken op, dus dat is een gladde transitie. Henk Kamp op zijn beurt wordt halve voorzitter Ouderenzorg of zoiets. Die is op weg naar een goudgerand pensioen. Eric Wiebes is net zo gehoorzaam aan Rutte als Henk Kamp. Neen, de casting van Rutte is uitgekiend.’

‘Intussen heeft Samsom de nodige commissariaten binnen,’ zegt Semanur, ‘dus de man is in bekende caroussel gestapt en zal voortaan ongetwijfeld automatisch langs de diverse sappige plekken van de Grote Ruif toeren.’
Ze voelt even aan haar wang en zegt: ‘Morgen de tandarts weer. Ik ben na de dood van mijn oude tandarts nu bij een tandarts in * * * * *. Het is de tweede tandarts die ik probeer. Zij is dicht bij mijn werk, dus ik hoop maar dat het goed blijft gaan. ’

‘En dat ze dan niet ook dood gaat,’ zegt Feisal opgewekt, ‘want goede tandartsen lijken merendeels dood te gaan. Ik heb een stukje voor jou bewaard uit die lappen NRC-krant van 24.02.2018, met de briljante hersenspinsels van die VVD-mevrouw Aukje de Vries,’ hij strijkt de krant glad en leest voor: ‘ “Uiteindelijk willen we dat tandartsen net als andere zorgverleners worden betaald voor de resultaten die ze boeken. Niet voor het aantal behandelingen. Dat geeft een prikkel om meer aandacht te hebben voor preventie. Maar dat kost tijd. Daarom moeten we vooral niet wachten met meer aandacht voor goed poetsen, regelmatig tandartsbezoek en goede voeding.”
Hij kijkt op van de krant, en vraagt: ‘Welke tandarts-resultaten staan deze pientere politica precies voor ogen? Als ik naar mijn tandarts ga en die doet helemaal niets in mijn mond, vangt hij dan meer euro’s dan wanneer hij een gaatje vult of een kroon zet? Begrijp ik deze slimmerik verkeerd of kletst ze uit haar neoliberale kippenek’.

‘Die hele lappen tekst over tand- en gebitszorg in die NRC slaan nergens op,’ zegt Semanur, ‘de tandarts moet gewoon in het ziekenfondspakket en iedereen snapt dat wanneer zij veel bij de boorboer komt, ze daar zelf de smart en pijn van heeft. Dat is afdoende motivatie dunkt mij, om je gebit goed te onderhouden, maar dat brengt geen centen op voor de neoliberale boormansen en -miepen. Maar goed, laten we onze tanden daar nu maar niet op stuk bijten. Met hun, de zondvloed.’

Willemijn: ‘Ook die ellende werd en wordt politiek aangericht. Privatiseer en dereguleer alles wat los en vast zit en zorg voor eurotekens in ieders ogen. Avec nous le déluge!
Goed jongens, terug naar ons huidige thema: voor diegenen die Samsoms verraad in verband met het kabinet Rutte II niet zijn vergeten, komt zijn beloning (in verband met Rutte is beloning een ambigue term) als bewijs dat Samsom zijn Judasloon ontvangt. Dus straft de mondige kiezer die over enig politiek geheugen beschikt, de partij PvdA nog eens af. Let wel: de partij wordt bestraft met minder kiezers, maar de persoon (Diederik Samsom) wordt juist door de tyrannosaurus rex beloond. Bij D66 idem dito. Wij zien dat individuen hun carrière maken via een politieke partij die als vehikel dient. Daarom dat we niet meer stemmen en daarom dat volgens ons lokale politici winst behaalden, voor zover ze tenminste de schijn van banden met Haagse kaasstolpers kunnen vermijden. Lokale pipo’s kun je zien. De bimbo’s en pipo’s ver weg in Brussel, Madrid, Washington, die zijn en blijven anoniem. Die strijken mega-salarissen op, maar niemand weet precies waar voor

Ik heb overigens weer eens een keertje met zo’n hersendode troela gedicussieerd die in de trein tetterde dat als je niet ging stemmen je ook geen recht van klagen had. Ik vroeg haar of ze , hoewel ze blijkbaar stemde, geen klachten over de politiek in het algemeen had en over de partij op wie zij stemde in het bijzonder. Die had ze wel, maar omdat ze stemde kon ze klagen. Toen vroeg ik haar of dat hielp, dat klagen. Verandert of verbetert er volgens u iets? Nou neen, dat niet direct, maar ze stemde omdat ze in een democratie leefde. Ze vroeg mij of ik ging stemmen. Alleen voor het referendum en tegen de Sleepwet, zei ik. Daarom kan ik klagen en u niet, want ik ben tegen het systeem waarvoor u stemt. Als ik zou gaan stemmen, dan zou ik vóór het systeem zijn en geen recht van klagen hebben. En nu, nu de mogelijkheid tot het houden van een referendum door de nomenklatoera is dichtgemetseld, ga ik helemááááál niet meer stemmen.’

Semanur: ‘Een simpel argument: als je niet gaat stemmen, mag je niet klagen! Wat een kromme redenatie. Maar veel mensen geloven daar echt in. Net zoals iedereen braaf monkelt dat de banken too big to fail zijn, terwijl niemand zegt: Ho, wacht even, ze zijn zóóó groot dat ze wel móeten omvallen. Two legs bad. Four legs good!
Omdat de huidige poppenkasterij representatieve democratie heet, zijn de pipo’s op het pluche volksvertegenwoordigers die mij vertegenwoordigen? Dat was ooit zo, maar is het al lang niet meer. Nu mag je juist niet klagen wanneer je wel gaat stemmen, want je hebt immers zelf voor dit systeem gekozen?”

‘Het referendum is complementair essentieel en noodzakelijk om dat idee van democratie enigszins terug te krijgen, maar democratie is niet in het belang van welke nomenklatoera dan ook. Niet alleen heeft de nomenklatoera het referendum in beton begraven en in de oceaan gedumpt, ze hebben ook onbeperkte afluistermogelijkheden bij wet geregeld. Om ons te beschermen tegen terroristen.’

Feisal: ‘Ik moet me heel erg vergissen indien Ruttes volgende move niet zal zijn: invoering van de stemplicht. Dan heeft hij ons allemaal in de tang.’

‘Dat Rutte dat zal proberen, vind ik voor de hand liggend,’ zegt Willemijn lachend, ‘referendum onderschoffelen, Sleepwet en daarna de stemplicht invoeren, dat ligt helemaal in de rede. Maar, wie zal hij voor dat project voor zijn karretje spannen? Ik wed op het CDA, onder voorzitterschap van de onderkoning Piet Hein Donner.’

‘Afgesproken,’ zegt Feisal, ‘ik wed op Gert Jan Segers of Arie Slob van de CU, met een D66-schlemiel als tweede keus. Maar, ik geef jou met P.H. Donner, een goede kans om te winnen. Reactionairder kun je haast niet verzinnen. Wie verliest, doet twee maanden corvee!’

‘Mooi, over koehandeltjes gesproken. Klaar zijn we,’ zegt Semanur. ‘Wat betreft het bizarre beestenspul dat Hajo zo mooi in kaart brengt: we ontkennen niet, dat we de mogelijkheid open moeten laten dat lieden als Samsom en Pechtold en Asscher en Ollongren en zelfs Rutte, allemaal, vanuit volgens hen, let wel: volgens hun percepties, hun overtuigingen en zelf-verhalen, volkomen koosjer handelen. Zij kunnen er van overtuigd zijn dat zij het Algemeen Nederlands Belang dienen met hun handelwijzen en door hun optredens. Alleen, ons overtuigen ze daar niet van, want wij zien voortdurend andere verhaallijnen manifest worden, die een ander en heel eigen narratief opleveren. Daarom dat we die illustratie van Hajo zo schokkend trefzeker vinden.’

‘Tja, die twee apen in Hajo’s tekening zijn heel trefzeker en realistisch weergegeven,’ vindt Feisal, ‘de ene ambieert zelfs een toppositie in de hiërarchie en kroont zichzelf alvast. De andere hangt met z’n staart in de boom (van goed en kwaad) en kijkt, loerend op een kans, naar de reuze-varaan in het midden. Hij is klaar om bij het minste teken van onraad, krijsend en schreeuwend in de takken te verdwijnen. Zijn merk heeft afgelopen verkiezing weliswaar stemmen gewonnen, maar ik vermoed dat het geen duurzame zoden aan de dijk zet.’

‘Buma en Segers als stokstaartjes en Marianne Thieme als een vegetarische mini-baviaan. Het is me een beestenbende wel zeg.’

Lilian Marijnissen gluurt vanachter de boom van goed en kwaad, om te zien of de kust vrij is om een brok mee te snaaien. Hoe zou ze er uit zien? Deze tekening doet me qua thematiek ook erg sterk denken aan Jeroen Bosch.’

Willemijn: ‘Ik vind vooral het een wangedrocht in het midden slim getekend van Hajo. Het kan duiden op de lange zittingsperiode van de bedoelde politicus (hij is een metaforische dinosaurus), maar ook op het verslindende karakter van de creatuur. Het resultaat van de kruising tussen een reptiel met een warmbloedig monster. Denk bijvoorbeeld aan de Behemoth en Leviathan. De tyrannosaurus rex zou als kuiken veren hebben, die later in schubben veranderden. Wat een snoepje, nietwaar. Je zou het zo als huisdier nemen.’

‘En hem met de honden en katten van de buurt voeren zeker. Als de huisdieren op zijn, verdwijnen er zuigelingen en daarna zijn de peuters en kleuters aan de beurt. Hajo tekent hier in mijn ogen een horror Disneyland,’ vindt Feisal, ‘bevolkt door allemaal misbaksels, geflipte hybride identiteiten, waarmee ik me als mens onmogelijk kan identificeren. Kijk naar die twee mislukte kruisingen tussen een ezel, zebra, paard en misschien ook nog een eenhoorn of centaur, op de voorgrond.’

‘Ik vraag me af of Hajo de Reijger en Siegfried Woldhek van elkaar wisten wat ze deze zaterdag voor de NRC gingen tekenen,’ zegt Willemijn, ‘want Woldhek tekent in deze zelfde NRC de gestorven neushoorn Sudan. Het lijkt op een voorwereldlijk monster en vertoont een verbluffende gelijkenis met het Massavernietigingswapen van de AIVD / MIVD dat Lubach vorige week liet zien, in die aflevering over het Sleepnet-referendum. Codenaam: Doctors van Leeuwen, weet je nog?’

‘Via de Hof van Eden en de uitgestorven neushoorn, leggen we een associatie met een artikel in de Trouw van zaterdag,’ zegt Semanur, ‘dat gaat over de mens als vegetariër – indien hij althans doet wat in Genesis 9: 3,4 staat: geen dieren eten (“Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze … Doch het vlees met zijne ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten”) – en dat maakt de associatieve duiding van de vleesetende tyrannosaurus zo pikant. Ik heb dat schilderij van Breughel & Rubens trouwens nog niet zo lang geleden bewonderd in het Mauritshuis in Den Haag. Mind you: toegangsprijs € 15,50! Krankzinnig! Nooit bij stilgestaan dat er onder de Haagse kaasstolp heel
dichtbij, ook een soort Hof van Eden kon heersen. Als je met de juiste bril door het juiste frame kijkt althans.’

‘Ik ben twee keer voor niets in Boymans geweest om de Emmaüsgangers te zien. Hadden ze weer zo’n bagger exposoitie van nep-en-snob-kunst. De entreeprijs is belachelijk hoog.’

‘Ja, ja , en dat gesnater en gekwek over groene groente en het milieu van zo’n Klaver wordt via dat artikel in Trouw weer eens op al zijn opportunistische dimensies aan de kaak gesteld,’ zegt Willemijn, ‘net als ’s mans geneuzel over dat wettelijk plafond aan bankiersbeloningen, terwijl banken als private ondernemingen mogen blijven opereren, zo lang het om rendement- en winstdeling gaat. Wat een hinderlijke hals is die man toch. Maar goed, hij helpt zijn politieke merk aan zetels en daar gaat het de gevestigde orde natuurlijk om. Plekken bij de EU in Brussel en al die andere lucratieve baantjes.’

‘ik vind die meneer Klaver van Groen Links een tikkende tijdbom,’ zegt Feisal somber, ‘dat is een opportunist van het zuiverste water, zonder veel visie of enige overtuiging. Weten jullie nog dat Klaver en Samsom zo’n twee jaar terug om het hardste schreeuwden om een luchtbrug in te stellen, teneinde tienduizenden migranten in korte tijd naar Nederland te halen? Zonder zich te bekreunen om de opvang en belabberde integratie-inburgeringsinfrastructuur hier. Moet je nu de verslagen lezen over derde generatie migranten die amok maken, of die uit Syrië, bij de IS, gehaald zouden moeten, met hun kinderen en al. Ze voeren jihad tegen het Westen, ja, ja. Goddank hebben we nu de Sleepwet. Ons kan niets meer overkomen. Die prutspolitici hebben geen idee en zelfs geen belangstelling voor de mentale gesteldheid van de derde generatie migranten die al in Nederland zitten en toch willen ze hals over kop tienduizenden anderen binnenhalen. Teneinde de problemen (samenhangend met inburgering) te bestendigen en te vergroten. Zorg eerst maar voor een gederadicaliseerde samenleving in Nederland, zou ik zeggen.‘

‘O ja, Wilders en zijn relatie met Rutte, ‘is ook een interessante zegt Willemijn, ‘Wilders en Ruttte spelen volgen mij onder een hoedje, maar slagen er in ons het beeld van opponenten te verkopen. Hoe kom ik hieraan? Wel Pascal, Rose en Lisette hadden het laatst over Michel Houellebecq die uit Frankrijk vluchtte, migreerde, de wijk nam, naar Ierland vanwege in zijn perceptie een mogelijke dreiging (waar of niet, is niet aan de orde) van de kant van de Franse geheime dienst of autochtone nomenklatoera-elementen. Dus niet vanwege de Franse moslims. Houellebecq heeft in zijn roman Soumisssion (Onderworpen) namelijk de Franse, de Westerse, nomenklatoera ongenadig op de hak genomen. Niet de moslims, maar het labbekakkige politieke en lamlendige academische Franse establishment. Volgens Lisette en Pascal was Houellebecq bang voor represailles uit die hoek, die dan hoogstwaarschijnlijk zouden worden geframed als gepleegd door moslims. Wilders zou volgens hen al vele malen kunnen zijn vermoord, wanneer “de moslimgemeenschap” het werkelijk op hem voorzien zou hebben. Als Wilders “onzichtbaar” zou worden beschermd dan weet en ziet het grote publiek daar niets van. In elk geval is Wilders nuttig voor Rutte, en Wilders is natuurlijk niet voor niets Ruttes mentor bij de VVD geweest.’

Feisal: ‘Ik vind het verstandiger om tien keer zo veel aandacht en waarde te schenken aan wat Houellebecq voelt en denkt, dan aan wat alle politieke pipo’s en bimbo’s bij elkaar menen. Houellebecq heeft Merkels slappe knieën perfect voorspeld. Meer dan een miljoen migranten, plompverloren Duitsland (dus de EU) in laten stromen. Onverantwoord! En dan: denk eens  aan Anders Breivik in Noorwegen en Volkert van de Graaf in Nederland. Dat waren geen moslims. Die haal je met nog geen tien Sleepnetten uit de burgers die Attentat fähig and terror prone zijn. ’

‘Ik denk dat zo’n persoon door een verkeerde arrestatie op grond van Sleepnet-activiteiten, júist getriggerd wordt,’ zegt Semanur. ‘Hajo’s illustratie vat precies die onheilstijding in de kern: Avec nous le déluge. Met deze politici komt de zondvloed. Dat is geen vrolijk vooruitzicht en het laat zien dat alle analyses en exegeses ten spijt, wat ons betreft de politiek-maatschappelijke situatie wel degelijk kritiek en volatiel is en dat het huidige allooi politici daar niet het adequate antwoord op weten, noch zijn. We zullen een toekomstige aanslag maar het beste in lijdzaamheid over ons laten komen. Dat lijkt me momenteel de beste houding.’

Feisal: ‘Wat Houellebecq ook voorziet is de “vervanging” van het verwaterde christendom door een vorm van islam, en daarin staat Houellebecq niet alleen. Angela Merkel schijnt het zelfs actief te willen stimuleren, met het binnenlaten van een miljoenPlus moslims! Van diverse sub-denominaties ook nog! Dus de EU dijt almaar uit op instigatie van de direct belanghebbenden, maar die kortzichtige nomenklatoera laat zich niks gelegen liggen aan de sociaal-antropologische dimensies inherent aan zo’n proces. Die denken dat iedereen vanzelf Verlicht en dus seculier-kapitalistisch-consumenteus wordt. De EU als wankele reus op lemen voeten. Inderdaad: Avec eux le déluge.’

 

Brigid Brophy (1989): Carel Fabritius, Het puttertje  staat in Hoetink

Nikolaus Harnoncourt (1989): ‘Spreken met licht’  staat in Hoetink

Marten Toonder (1989): ‘De Dorian Gray-magie’  staat in Hoetink

Hoetink, H.R (samensteller): Gezicht op het Mauritshuis / ISBN: 90-290-8324-7 / Amsterdam, Meulenhoff  hardcover met stofomslag, 287 pag., 1989 (eerste druk)

 

“Merkel, die Schlepperkönigin Europas.” /  Published on Sep 22, 2015

‘Die Schweizer Zeitschrift “Weltwoche” titelt: Merkel ist die Schlepperkönigin Europas.
Hier ist die Diskussion dazu bei Maischberger mit Roger Köppel, dem Chefredakteur der Weltwoche.’

Angela Merkel – Sie hat uns alle reingelegt, sowohl ihre eigene Bevölkerung als auch die Flüchtlinge, ihre Menschenverachtung kennt keine Grenzen.  /  Published on Oct 18, 2016

Jordan Peterson – Is Islam A Threat To The West?

Finkielkraut sur “Soumission” de Houellebecq – RCJ 4/01/15

Michel Houellebecq. The Combination of Fiction and Truth 1/4

Houellebecq “Je suis vraiment contre la démocratie représentative, c’est un régime qui doit cesser”

 

 

 

 

 

Comments are closed.