Feed on
Posts
Comments

Hoeveel kiesgerechtigden hebben er woensdag 21 maart 2018 over de Wiv gestemd? Dus in absolute aantallen. Hoeveel mensen zijn er alléén voor de Wiv gaan stemmen en niet voor de gemeenteraad? Hoeveel van de Wiv-stemmers hebben de afgelopen jaren niet gestemd voor Kamer- en/of regionale verkiezingen?

‘Waarom wil je specifiek dat weten?’ vraagt Ilham.

‘Omdat het een sterke indicatie kan zijn voor de overtuiging dat een aantal Nederlanders (hoeveel stemmers stemden voor/tegen de Wiv?) wel degelijk stemmen voor iets waarbij zij de indruk of overtuiging hebben dat hun stem iets uitmaakt, enige invloed op, de nomenklatoera heeft. Ga je niet (meer) stemmen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad, maar wel voor het Oekraïne-referendum en deze Wiv/Sleepwet, dan vermoed ik dat je in de veronderstelling verkeert dat stemmen voor een referendum wel zinvol is, maar stemmen voor Kamerleden of gemeenteraadsleden weinig tot geen betekenis meer heeft. Zeker in dit geval, omdat op 21 maart 2018 zowel inzake het referendum als voor de gemeenteraad kon worden gestemd. Je kreeg twee stempassen. Dat geeft de vraag naar hoeveel stemmers en waarvoor stemden, extra gewicht. Mensen die wel als stemmer voor Wiv zijn geteld, maar niet voor de gemeenteraad stemden, vormen een interessante groep voor de duiders en koffiedikkoekeloerders.’

Mohammad merkt op dat het gewicht dat je als duider kunt toekennen aan voor/tegen de Wiv stemmen extra zwaar weegt, omdat de Wiv de facto al is ingevoerd en je als stemmer dus weet dat je bent gefopt. Moh.:  ‘Dat merkt die meneer Hans van der Ven van de MIVD (interview) heel terecht en ad rem op. Dan wil je als stemmer blijkbaar tóch laten weten dat je tégen de Wiv bent. Ja, tégen, hoewel je weet dat de Wiv al van kracht is en volop marcheert. Waarom stemmen die vóór-stemmers dan nog? Vanwege de legitimering, vermoed ik? En omdat ze toch al voor de gemeenteraad gingen stemmen. In ieder geval zijn de alleen-Wiv-stemmers erg gemotiveerd om te stemmen, waarschijnlijk vanuit een (rest-)overtuiging dat stemmen politiek en regeringsbeleid toch kan beïnvloeden, als het gericht stemmen betreft. Of in ieder geval dat stemmen de politiek hoort te beïnvloeden, en het niet om louter marketing voor vier jaar pluche en 100.000 euro per jaar gaat.’

Ilham: ‘Als je het op deze manier bekijkt, is het eigenlijk vreemd dat er nergens wordt vermeld hoe groot de aantallen stemmers zijn die wel voor of tegen de Wiv stemden en niet – dus ook niet blanco, maar helemaal NIET – voor de gemeenteraad, in die gemeenten waar je twee stembiljetten kreeg, natuurlijk. Er waren ook gemeenten waar niet voor de gemeenteraad gestemd kon worden, maar men alleen tegen/voor  de Wiv kon stemmen.’

‘Ja, wis en waarachtig is dat van belang,’ zegt Moh., ’ik ken zo twaalf personen die hun stempas voor de gemeenteraad al boven het huisaltaar hadden gehangen toen ze alleen met hun stempas voor de Wiv gingen stemmen. Het omgekeerde kwam in mijn waarnemingen niet voor. Die personen hadden niet gestemd als er geen referendum op de rol had gestaan. Dan zou ik als beleidmaker zeker willen weten hoe het stemgedrag van deze personen in het verleden was. Die informatie is er natuurlijk en de Mossad, de Russen, de Chinezen, de CIA, iedere buitenlandse hackmogendheid heeft die gegevens meteen gekregen, alleen wij worden zoals gewoonlijk met smoesverhalen afgescheept. En, we laten ons afschepen, met medewerking van de media, want die doen of hun neus bloedt en verspreiden vrolijk nepnieuws.’

‘Niet voor of tegen de Wiv gaan stemmen, omdat die toch al is ingevoerd, lijkt me logischer,’ zegt Ilham terwijl ze grinnikt. ‘Dus die burgers die zowel omwille van de gemeenteraad stemmen als omwille van voor/tegen de Wiv, zouden bijna allemaal vóór de Wiv gestemd hebben? Dat zijn dan de makke schapen? Die kun je als politicus van alles wijsmaken en aansmeren?’

‘Je ziet het,’ zegt Mohammad met iets triomfantelijks in zijn stem: ‘Je hebt Cambridge Analytica niet eens nodig om als politicus voor jou zinvolle informatie te oogsten. Het laten samenvallen van deze twee kiesmomenten, is een er een mooi voorbeeld van dunkt mij. Alle info om te duiden, is voorhanden. Maar maken de beroepspolitici daar ook gebruik van ten bate van de burger-kiezer? Of zijn ze enkel geïnteresseerd in de zetels?’

‘Dan moet je als politicus wel over enige intelligentie beschikken,’ zegt Ilham lachend, ‘zoals de VVD-meneer Rutte dat bij Lubach met die kolonel en die VVD-vragensteller uit Den Bosch deed, dat is natuurlijk oer en oerstom. Het geeft voor mij aan dat meneer Rutte helemaal geen ene zier geeft om onze mening. Als we effe niet op zijn lijn zitten, dan stuurt hij zo’n  kolonel met zijn regiment op ons af. Of generaal (1 ster = luitenant generaal) Bertholee, die ons onder het schier gewicht van zijn IQ (minstens 500 volgens Martin Sommer van de Volkskrant. Toch?) in een pre-emptive strike vermorzelt. ’ Ilham veegt de lachtranen uit de ogen.

‘Vergeet het massavernietigingswapen met codenaam Doctors van Leeuwen niet,’ brengt Moh. grijnzend in herinnering. ‘Die hebben ze toch niet voor niets uit de formaldehyde gehaald. Vermoed ik tenminste. Arme man.’

‘Wat vind je van die laatste zin in het NRC-commentaar op de site?‘ vraagt Ilham alweer lachend, terwijl ze voorleest: ‘ “ Dit zou ook politiek gesproken, in een tijd waar het vertrouwen zo ter discussie staat, een goed signaal zijn. Luisteren is geen schande.”
Luisteren niet, neen. Maar de Russen of de Israëlische Mosad, of misschien wel Turkse spionnen van DENK, hebben de NRC gehackt en “af” voor “luisteren” gewoon gedelete: afluisteren is geen schande. Daarom dus deze Wiv. HUMOR!

 

Comments are closed.