Feed on
Posts
Comments

‘Hoe kan ik vinden dat het mij goed gaat, terwijl ik tegelijkertijd vind dat met de rest van de maatschappij niet goed gaat? Opeenvolgende SCP rapporten komen met dezelfde bevinding: de Nederlander vindt dat het met haar goed gaat, maar met de anderen niet. Dit is geen paradox, al wordt het bizar genoeg steevast zo gebracht,’ zegt Mohammad. ’Immers, indien je vindt dat het met jou persoonlijk best goed gaat, maar met de rest niet of althans een stuk minder, dan creëer je een kloof (sic) tussen jou en de maatschappij waarvan jij blijkbaar (onbewust) geen deel wilt uitmaken, terwijl je er middenin zit. Dat vind ik alarmerend, maar niet vreemd of verrassend voor een maatschappij waarin het neoliberale ethos domineert. Hoe meer en dieper de kloven – tussen man en vrouw, arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek – hoe succesvoller neoliberale politici zijn. Deze SCP-observatie is doodordinair een hoofdindicator voor succesvol VVD+ beleid.’

‘Inderdaad. Normaliter – vind ik tenminste – zou je zeggen: met ons gaat het op de meeste gebieden goed, maar op sommige niet zo goed als ik zou wensen,’ zegt Marieke, ‘Ja, dat zou ik zo zeggen, want we leven tenslotte in dezelfde fysieke wereld. Vreemd vind ik deze ogenschijnlijke paradox echter niet, want we zijn onszelf als individu steeds centraler gaan stellen. Blijkbaar vinden SCP-onderzoekers dat geen acceptabele gedachte. Vandaar dat ze keer op keer zeggen deze stelling opzienbarend te vinden. Alsof we nog in een min of meer normaal, pre-neoliberaal, tijdperk zouden leven. Zoals gebruikelijk, bauwt de rest van de meute het dan klakkeloos na.’

‘Mensen die vinden die het met hen goed gaat, maar met de anderen niet, daarmee gaat het dus helemaal niet goed, hoewel ze beweren van wel,’ zegt Ilham. ‘Toch raar dat ik deze duiding nog nergens ben tegengekomen: met ons gaat het helemaal niet zo goed, want wij voelen ons geen deel van de maatschappij. Deze observatie blijft terugkomen. Interessant om te onderzoeken of er een aantoonbare samenhang, een significantie correlatie, bestaat met de volksziekte: depressie. De Kamer gaat over dit SCP-rapport epibreren, nou ik ben benieuwd. Hoewel, ben ik dat werkelijk? Mwa, niet zo héél benieuwd, moet ik eerlijk toegeven.’

Moh.: ‘Het beste oog voor de SCP-bevindingen vind ik Maarten Schinkel hebben, die trapt namelijk de sinds Piketty wagenwijd staande open deur nog maar een keer in: de factor arbeid verliest steeds opnieuw en meer van de factor vermogen. Dat kan niet eeuwig doorgaan, dat loopt niet goed af. Dat vergt politici met toekomstvisie. Het is kenmerkend voor een maatschappij die blijkbaar zo doordesemd is van de neoliberale marktgodsdienst en het egocentrisme dat “men” dit heel gewoon vindt.’

Ilham: ‘Dit spoort naadloos met die als sensationeel opgevoerde paradox: met mij gaat het goed, maar de anderen, tja, daar hoor ik niet bij. Het is een maatschappij van Ikke-Ikke dus no big deal. De beide bevindingen zijn logischerwijze complementair. Naargeestig, maar niet verbazingwekkend, neen.’

‘Bolwijn-VanRaalte (VK) stippen die verharding aan,’ meldt Moh. maar expliciteren verder niet en leggen geen verbanden. De ontwikkelingen op woongebied, zijn ook belangwekkend, want wonen is een basishoefte en basisrecht dat door de neoliberalen van de VVD en hun handlangers steeds verder wordt geërodeerd door commodificatie. De DAEB- /niet-DAEB-operatie speelt zich momenteel onder de radar af, maar de puist zal ooit openbarsten. Mensen moeten nu eenmaal wonen.’

‘Voor de neoliberale kabinetten is dit een prima uitkomst,’ zegt Marieke, ‘op naar Rutte IV!, maar ik vind het beklemmend dat het blijkbaar klakkeloos en kritiekloos wordt geslikt. Terwijl die paradox er steeds opnieuw is en als “verrassend” wordt gepresenteerd. Je zou haast zeggen dat “ze” zo verliefd zijn op die schijnbare paradox, dat ze hem met alle geweld in stand willen houden.’

‘Nog zo’n raar punt: de tolerantie in Nederland jegens migranten is in 25 jaar met 18% toegenomen, ‘zegt Ilham, ‘en dat noemt men verheugend, zonder op te merken dat er in die periode 2.000.000 nieuwe Nederlanders bij zijn gekomen. Zou het kunnen dat die nieuwkomers oorzaak zijn van de gemeten toegenomen tolerantie?’

‘De lezing van Ilham wordt zelfs versterkt, doordat er bij de autochtone Nederlanders juist sprake was van bevolkingsafname,’ zegt Marieke.  ‘Logisch zou ik dan zeggen dat ik denk dat het een met het ander te maken heeft. Complementair kan zijn?’

‘Politiek correct om iedereen met een Nederlands paspoort, tot Nederlander te bestempelen,’ zegt Ilham, ‘maar hoe beïnvloedt dat de betrouwheid en validiteit van dit onderzoek. Ik zou de methodologie en vragen moeten zien.’

‘O ja, de opmerkingen van meneer Klaver in de Trouw,’ zegt Moh. en hij leest voor: ‘ “ “Je bent een wegkijker als je zegt dat de Islam een religie is die in ons land net zo goed bestaansrecht heeft als het Christendom of het Jodendom. Je zet ons land in de uitverkoop als je bij een EU-voorstel niet direct roept dat het ‘dictaten uit Brussel’ zijn”, constateerde Klaver. “Wij doen er niet aan mee.” ‘
Hij zucht en zegt: ‘Natuurlijk heeft de islam bestaansrecht, maar zou het kunnen dat sommige moslims dat bestaansrecht wat al te nadrukkelijk opeisen? Waardoor het geen bestaansrecht meer is, maar …. vul zelf de kwalificatie in. Wat betreft de EU, mag je daar vóór zijn, maar niet op deze wijze en in deze vorm?’

‘Dat geldt ook voor het referendum,’ merkt Marieke op. ‘vooral hoogopgeleiden zouden volgens het SDCP weinig meer zien in het referendum, terwijl laagopgeleiden het referendum juist meer zien zitten. Hier zou ik de vraagstelling willen zien. Hoe luidde die? En vooral welk referendum hadden de ondervraagden als referentie voor ogen? Het referendum naar Zwitsers model, het Oekraïne-referendum, iets anders? Ik ben vóór een structureel inweven van het referendum in onze kies-instituties, maar dan wel geschoeid naar Zwitsers model. De Nederlander moet leren met valide en betrouwbare referenda omgaan. Die opvoeding kost tijd, maar is dat erg? Ik ben mordicus tégen kermis-acts als het Oekraïne nep-referendum. Ben ik als hoogopgeleide volgens het SCP dan tegen of vóór “het” referendum?’

Moh.: ‘Zo zijn er ongetwijfeld veel meer punten aan te wijzen als je het rapport grondig doorpluist. De meeste journalisten hebben zich volgen mij tot de conclusie beperkt. Een ding vond ik wel leuk: de foto die in Trouw boven het redactiestuk staat: een koopgoot met dikke mensen die plastic tassen sjouwen – op de rug gezien. Alleen de twee personen in het midden hebben een normaal postuur en de man ziet er exotisch uit. Deze twee zijn en face gefotografeerd. De Trouw-redactie sommeert ons op te houden nog langer boos en ontevreden te zijn. We kunnen immer shoppen en ons voleten? Voor Trouw best een ondeugende prent, vind ik.’

Ilham: ‘Fanatiek kopen, dwangmatig shoppen en consumeren, is een vorm van afreageren van stress en onlustgevoelens. Deze foto op de Trouw-site kan ik moeiteloos daarmee in verband brengen. Junk-shops waar prullaria worden aangeboden, zijn gemaakt voor en toegesneden op de doelgroep van maatschappelijk machtelozen. Weet je nog dat George Bush na 11/9 op televisie aanraadde: Go shopping! Zo reageren de Amerikanen volgens hem en zijn beleidmakers-mede-fat-cats het makkelijkste angst en stress af. Dat is voor politici veel makkelijker en goedkoper dan gezond beleid bedenken, in elkaar steken en uitvoeren.

Mevrouw Claudi Bockting zou eens met de staf van het SCP in nader overleg moeten treden. Daar valt volgens mij een wereld aan inzichten te winnen.’

 

 

 

 

 

Work in progress

 

 

Comments are closed.