Feed on
Posts
Comments

 

‘Leraar Ivar Gierveldt poneert in een schoolopdracht dat Thierry Baudet vindt dat in Nederland alleen witte mannen de macht moeten mogen hebben. Meneer Mark Rutte van de VVD is, geloof ik, een witte man die in Nederland al tien jaar de macht in handen heeft. Dus is meneer Gierveldt het met Baudet eens. Of juist niet en vindt Gierveldt dat Rutte nu eens eindelijk plaats maken moet voor zwarte piet, misschien?’ zegt Willemijn terwijl ze haar hoofd schuin houdt. ‘De pointe van deze rel ontgaat mij eerlijk gezegd.’

‘Meneer Gierveldt wil zijn leerlingen kritisch denken bijbrengen en verwacht dat ze hem tegenspreken, of op z’n minst corrigeren,’ meent Semanur, ‘maar wat doet een van de schapen? Die mailt verongelijkt deze mening, insinuatie, van Gierveldt naar Baudet.’

‘Tegenspreken. Hoe dan?’ vraagt Willemijn. ‘Rutte is wit, tenminste biologisch een man, en hij is zo’n tien jaar premier. Dus Baudet heeft volgens Gierveldt gelijk. Witte mannen zijn in Nederland aan de macht. So? What seems to be the problem?

Ilham: ‘Deze leraar Gierveldt zou een VWO5-klas de vraag hebben voorgelegd: “Is Baudet een tijdverschijnsel dat snel weer uitsterft? Of hebben zijn ideeën bestaansrecht voor langere tijd?” Een van de kernideëen van Baudet zou volgens Gierveldt zijn dat in Nederland alleen witte mannen macht mogen hebben. Dat vindt Giereveldt niet prettig. Kan ik me levendig voorstellen, gezien Rutte III. Hangt ook mij mijlenver de keel uit. Wanneer rot die kongsi eindelijk op?! Gaat Rutte ooit voorbij, vraagt Gierveldt zich af. Gierveldt legt zijn leerlingen de vraag voor of die vinden dat de witte man Rutte nog langer in het torentje moet zitten, of dat ook zij het tijd vinden voor een wisseling van de wacht. Gierveldt brengt het alleen te voorzichtig en daardoor onnodig wollig.’

‘Aha, Gierveldt verschuilt zich achter Thierry Baudet,’ zegt Willemijn begrijpend, ‘dan schort er inderdaad véél en véél meer aan het Nederlandse onderwijs dan ik toch al vind.’

‘Gierveldts omzichtigheid is begrijpelijk,’ meent Semanur, ‘voor je het weet, wordt jouw school onverklaarbaar gekort en dubbel getreiterd vanuit Den Haag, omdat jij het alfa-mannetje van de Kaasstolp hebt durven te kritiseren.’

Ilham: ’Ik neem het toch voor Rutte op hoor, want die is zo eerlijk – of zo bot? – om openlijk lessen maatschappijleer in groep vier of vijf te volgen. Okay. Beter laat dan nooit. Een visie zal meneer Rutte nooit ontwikkelen. Daarvoor is het volgens mij veel te laat, maar de man doet zijn best en hij schaamt zich er niet voor. Chapeau! zou IJsbrand Buma roepen.’

‘Ach, die meneer Ivar Gierveldt lijkt me niet iemand die het buskruit heeft uitgevonden,’ meent Willemijn, ‘maar dat kan ook haast niet anders. Na ruim dertig jaar moedwillige verloedering van ons onderwijs door opeenvolgende politieke paljassen, wordt ons de rekening tenslotte gepresenteerd. Dat merk ik aan alles. Van de idiote jaarlijkse circussen rond “overstappen” van energieleverancier en zorgverzekeraar, via de cynische “dienstverlening” van de spoorvervoermonopolist NS tot en met haaibaai-tandartsen die als een rotte kies in het zorgsysteem vooral je portemonnee uitboren, tot en met clowns voor de klas. Leve de Marktwerking! Laat me niet lachen. De respectieve kartels hebben het nooit zo goed gehad als nu!’

Ilham: ‘Onderwijs, onderwijs en nogmaals onderwijs. Ik las het vandaag nog, voor de zoveelste keer, in de Trouw, uit de mond van de Columbiaanse schrijver Vásquez opgetekend:  “Het is eigenlijk al twintig jaar geleden misgegaan. Tussen de vijf en de twintig jaar geleden begonnen Europese regeringen overal de onderwijssystemen te ontmantelen. Onderwijs is in feite het enige wapen dat je hebt tegen ‘post-truth’, leugens en alternatieve feiten. ……….  ……….. De vakken filosofie en geschiedenis zijn nagenoeg verwijderd uit het Spaanse onderwijsprogramma. Leraren zijn kwaad omdat iemand kennelijk een middelbareschool-diploma kan krijgen zonder ooit van Plato of Descartes gehoord te hebben. Onderwijs en cultuur kunnen worden ondergraven omdat er geen onmiddellijke consequenties zijn voor politici. Die zijn er tien jaar later pas: mensen die voor Brexit stemmen.”
Christoph Schmidt interviewt de schrijver Juan Gabriel Vásquez (Trouw, za. 02 december 2017). Vásquez zit er ruim tien jaar naast: de onderwijsafbraak begon veel eerder dan hij denkt, namelijk ruim 30 jaar geleden. Ik denk zelfs eerder 40 jaar geleden, met de malle management-gekte, maar Vásquez is nog jong. We veranderen er nu niets meer aan. Het kwaad is geschied en we zitten met inadequaat-opgeleiden. Ik merk het ook aan de journalistiek. Vaak treurig qua kritische kwaliteit. De wal zal het schip langzaam keren. Helaas pindakaas.’

‘Ik voor mij lees ik: geen Brexit, omdat er geen megalomane Brusselse bureaucraten zouden zijn geweest, die een steeds grotere banencarrousel voor zichzelf begeerden,’ zegt Willemijn. ‘Engeland verkeert in de benijdenswaardige positie dat het niet in de euro zit, net zoals Zwitserland.”

‘Jammer dat Baudet de bal niet terugkaatst,’ vindt Semanur, ‘Baudet moet aan schoolmeester Gierveldt vragen waarom hij leest dat Baudet “een Nederland wil waarin slechts enkele witte mannen de macht hebben” ? Als advocaat van de duivel zeg ik: Waarom projecteert u – meneer Gierveldt – uw benauwenis voor machtige witte mannen op het programma van Forum voor Democratie? Waarom legt u mij die woorden in de mond? Ga eens bij uzelf te rade, reflecteer. Indién u mijn ideeën en uitingen kúnt uitleggen zoals u doet: vindt u dat goed/correct of verwerpelijk/slecht? Wat mogen of moeten uw leerlingen vinden? Vindt u meneer Rutte bijvoorbeeld een witte man? Welke “identiteit” schrijft u Mark Rutte toe? Hij is wit, hij heeft de Macht in handen en hij is man? Dat laatste: man, waarom zou u Rutte als man classificeren – indien u dat tenminste doet?’

‘Dat laatste maakt de tekening van Mirjam Vissers (Rutte met een portret van Kennedy aan de muur) guitig,’ zegt Willemijn. ‘Mirjam Vissers contrasteert schalks in een en dezlfde illustratie, de vrouwenjager J.F. Kennedy met de neoliberaal Mark Rutte, die volgens zijn oud-mentor bij de VVD, Geert Wilders van de PVV, geen idee heeft hoe het met vrouwen precies werkt. Dat verklapte Wilders onlangs tot grote hilariteit van de Kamer, in – wat ik geloof – een opgezette act voor twee “heren” was.’

‘Wilders kan het echt weten,’ zegt Semanur, ‘want Wilders is tenslotte niet zo maar de mentor van Rutte geweest toen Rutte officieel van Shell naar de VVD verhuisde en Wilders nog lid was van de VVD.’

‘Zo bekeken, zou ik mij als vrouw – pardon: als mens – noch bij het gebaar van Kennedy (hier jij!), noch bij dat van Rutte (kom maar bij papa …) erg comfortabel kunnen voelen,’ zegt Ilham met een brede glimlach. ‘Een suggestie voor een schrijfopdracht aan Gierveldts leerlingen: schrijf een niet te lange homofobe homologe monoloog of een oikofobe homofiele dialoog.’

‘En verdiep je daartoe/daarbij in de tekst van het partijprogramma van FvD?’ suggereert Willemijn. ‘Dat laatste hoeft niet per se, maar je kunt er bonuspunten mee scoren indien je dat aantoonbaar wél doet.’

‘Wat te denken van een essay-opdracht waarin meester Gierveldt wordt vergeleken met meester Pennewip uit Multatuli’s ideeën-personage in Woutertje Pieterse?’ oppert Ilham. ‘Pennewip is geloof ik ook homeopaat? Relateer dit aan de homeopathie-idee van Baudet, of is dat te hoog gegrepen voor het huidige onderwijspeil?’

‘Pennewip is een perfecte illustratie voor alles wat met Onderwijs te maken heeft,’ vindt Willemijn. ‘Alleen die naam al: Penne-wip. Mogen wipkippen van meester Gierveldt eigenlijk nog wipkippen heten, of is dat gendermatig bezien helemaal fout? Waarom zouden kinderen alleen een wip op witte wipkippen moegen maken? Dat is perfide indoctrinatie van de jeugd.’

‘En seksistisch,’ vindt Ilham. ‘Gender-incorrect. Weet je wat, we moeten alle kinderspeelplaatsen ombouwen tot Arken van Noach. Dat dient dan via het Grote verhaal van de Bijbel meteen de inburgering. Oei, maar dat mag vast ook niet, want dat is gristo-centristisch en in strijd met de Rechten van de Mens en tegen de Verlichting. Je kunt er donder op zeggen dat er een paar halve zolen gaan klagen in Straatsburg. Neen, je moet tegenwoordig héééél precies op je tellen passen hoor.’

Hear, hear!‘ roept Willemijn, ‘want je krijgt zo de zwarte piet in de schoenen geschoven en dáár zet ik mijn schoen toch echt niet voor.’

‘Pennewip is bezeten met orde en rangschikken,’ merkt Semanur op, ‘alles moet in het juiste vakje, overzichtelijk en netjes aangeharkt. Voor de basisschool een perfecte instelling vind ik. Je moet eerst leren hoe je met tafelgereedschap geacht wordt om te gaan, zei mijn moeder altijd, en wanneer je dat weet en kunt, dan mag je desnoods met je vingers en handen eten. Dan eet je namelijk met je handen als iemand die weet hoe zij lepel, mes en vork moet hanteren en dat is heel iets anders dan met je handen eten omdat je niet anders weet en kunt.’

Willemijn: ‘Pennewip is in wezen een liberaal in de authentieke zin des woords, want hij vindt alle mensen gelijk: alle mensen zijn volgens Pennewip zoogdieren.’

‘Is dat wel oké?’ vraagt Ilham met een angstig en heel klein stemmetje, ‘is dat niet in strijd met de Rechten van de Mens?’

 

 

 

 

JFK- Ask Not What Your Country Can Do For You

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/30/mij-is-het-onderwijs-voorgoed-kwijt-a1583069

http://hetmooistegedicht.blogspot.nl/2012/01/multatuli-grafschriften-op-thorbecke.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Rudolph_Thorbecke

 

Comments are closed.