Feed on
Posts
Comments

‘Het antwoord op die vraag is voor mij kristalhelder: nooit en te nimmer,’ zegt Willemijn terwijl ze een geeuw maar nauwelijks onderdrukt. Dat deze PvdA’ers staan te popelen om weer mee te doen met Rutte en zijn rovers, is zonneklaar. Ze hebben de smaak van pluche en potverteren op onze kosten inmiddels flink te pakken. Nepsosciaaldemocraten. Asscher was van meet af aan niet uit beeld te branden, terwijl hij in alle toonaarden kraaide dat de PvdA natuurlijk niet kon meedoen na zo’n electorale afstraffing vanwege de PvdA-collaboratie met de neoliberalen. Wij, hier, vinden allemaal dat de kaasstolpers dat niet kunnen maken, weer een regering met de PvdA erin. Maar we geloven dat het tenslotte toch gaat gebeuren. Ik krijg haast geen weddenschap bij onze collega’s geplaatst. Deze PvdA gaat weer meedoen en het neoliberale beleid wordt gewoon voortgezet.’

‘Behalve Zorah en Taco,’ herinnert Faisal, ‘die gokken op deelname van Segers van de CU als collaborateur met de neolibs van Rutte en Pechtold. Asscher en kumpenie krijgen een zak met lollies om hen zoet te houden en niet al te enthousiast in de oppositierol te vervallen.’

Semanur: ‘De vraag luidt: wanneer vinden de spraak- en opiniemakers de tijd rijp om de PvdA zogenaamd het mes op de keel te zetten en Asscher en kompanen kickin’and screamin’ aan de formatietafel te dwingen. In het Landsbelang. Vanzelfsprekend. De PvdA verzet zich tot het laatste met hand en tand, maar zwicht tenslotte. Wij zien het gebeuren. Ik wed ook niet op een ander scenario, want dit is gewoon te doorzichtig.’

‘Nu moet er alleen nog een ramp gebeuren,’ zegt Faisal, ‘om de druk op de formatie op te voeren, want dan moet het Land immers dringender dan ooit geregeerd!’

*  Vrolijkheid  *

‘Tja, de VVD heeft niet voor niets de SP en Groen Links tot taboe verklaard,’ zegt Willemijn met een brede glimlach, ‘terwijl alle deskundologen het precies andersom framen, die roepen in koor: de SP heeft samenwerking met de VVD tot taboe verklaard. Eigenlijk een gotspe, vind je niet? Als ik bijvoorbeeld weer zo’n stukje over VVD-troela Melanie Schultz lees, in dit geval met haar verruïneer- en vandaliseerpolitiek voor ons kustgebied, dan vind ik het unheimisch dat de VVD nog zoveel zetels heeft gescoord. Waar hechten wij nog waarde aan? Waarom laten we ons keer op keer massaal bij de neus nemen en om de tuin leiden? Met zo’n kongsi rauzende rabouwen wil je nog niet dood in een kabinet gevonden worden! Toch? Tenminste ik niet.’

Faisal: ‘Rutte wil o zo graag Lodewijk Asscher terug, die is een gewillige, slaafse, pion en bruikbare vazal gebleken, dus Rutte zorgt ervoor dat andere clubs op de een of andere manier worden afgeschrikt. En de media spelen het spel zoals gewoonlijk mee, vooral door Asscher voortdurend in beeld te houden en aan het woord te laten.’

‘Lodewijk Asscher is politiek bad news voor ons,’ zegt Willemijn met een diepe zucht. ‘Hoe de man het klaarspeelt het aureool van de messias opgeplakt te krijgen, is mij een raadsel. Zijn, het PvdA, reclame en propaganda team moet wel heel veel contacten in bepaalde sferen hebben. Het is ongehoord bizar. Exotisch en hilarisch.’

‘Je mag de verzakkingen en vernielingen van huizen in Groningen, vanwege de gasboringen, niet met de rampenbrand van Grenfell Tower vergelijken,’ zegt Semanur, maar wij doen het toch. Heel politiek incorrect hoor. Hoewel: we kunnen erop wachten dat het in Nederland gebeurt, want alle bouwtoezicht wordt intussen aan de particuliere partijen overgelaten, en die laten zich enkel iets gelegen liggen aan de Markt. Dus.
Wat Labour leider Corbyn met betrekking tot Theresa May en haar Tories zegt, past als een handschoen op de Nederlandse situatie. Guardian:  ’ Corbyn said of May: “I’m sure she will agree with me that democracy is a wondrous thing and can throw up some very unexpected results.” Vooral dat throw up is hier fraai gebruikt: braken, vomeren. Corbyn zegt over de mislukte Tory-actie om speaker John Bercow weg te stemmen: Ik weet zeker dat zij het met me eens is dat democratie een verbazingwekkend iets is en zeer onverwachte uitkomsten kan uit-braken.’

Willemijn: ‘Hetzelfde krijgen we in Den Haag te zien als de PvdA straks hevig tegenstribbelend – alles uiteraard nur für die Bühne – toch aan de formatietafel schuift en “gedwongen wordt” om mee te regeren. Democratie kan verbazingwekkende dingen uitbraken. Je kunt als partij door de kiezer worden afgeserveerd, maar door media en spraakmakend establishment toch doodleuk op het regeringspluche worden geplakt. Dat is democratie, gedefinieerd en geoperationaliseerd door het establishment, de media incluis. We zullen het meemaken zeg.’

‘Als dit niet gebeurt, dus als de PvdA buiten de formatie blijft, dan winnen Zorah en Taco een vette pot,’ zegt Semanur, ‘want zij hebben als enigen tegen ons scenario gewed. Zij denken dat de PvdA niet meedoet.’

‘Mwah, ze gaan de weddenschap dik verliezen, ‘ zegt Faisal, ‘die Asscher is te vroeg begonnen met het voorbereidende werk voor als de PvdA weer op het regeringspluche zit. De man kan gewoon niet wachten. Lees dat artikel over vluchtelingen in de Volkskrant maar. Vreemd dat dat die co-auteurs zich ervoor lenen hun naam er onder te zetten. Deze PvdA gaat het thema vluchtmigranten uitmelken. In die beleidsbiotoop rond vluchtmigranten zullen waarschijnlijk veel PvdA’ers een vette job krijgen. Denk bijvoorbeeld aan Bert Koenders en Lilian Ploumen en Sharon Dijksma. Commissarissen en Hogere Commissarissen en nog weer Hogere Commissarissen, zéér en állerhoogste Commissarissen en ga zo maar door, terwijl aan de oorzaken van de migraties niks wordt gedaan. Asscher heeft zich wat mij betreft te vroeg in de kaart laten kijken met dat artikel over vluchtelingen. De slechte timing verraadt ’s mans ongeduld om zich te afficheren en manifesteren op internationale podia. Ach, iedereen probeert er zo voordelig mogelijk uit te springen, dus waarom Asscher niet? De man geilt en kickt op alles wat naar intelectueel staatsmanschap zou kunnen zwemen en hem dat aura kan opleveren. Een progressieve patriot ….. Wat is dat eigenlijk?’

‘In het geval Asscher ziet een progressieve patriot vermoedelijk de Nobelprijs, eredoctoraten, ridderorden en veel meer prestigieuze rimram aan de horizon schijnen en glinsteren,’ zegt Semanur grinnikend.

Willemijn: ‘Hoe de oorzaken van vlucht-, asiel, economische migratie aan te pakken kun je onder andere lezen bij Saskia Sassen: Verdringing. Vluchtelingenkampen knus inrichten en eindeloze onderhandelingen met corrupte regeringen en regimes (what’s the difference?) alsmede het afschuiven van miljarden aan steekpenningen en smeergelden onder het mom van ontwikkelingshulp, genereert alleen werkverschaffing voor cohorten politieke vriendjes in de zogenaamde Verlichte democratische landen.
Sassens boek wordt door de media en het establishment net zo doodgezwegen en genegeerd als Roel Kuipers De terugkeer van het Algemeen Belang. Te confronterend voor de tere kaasstolpzieltjes in Den Haag.‘

‘Zorah en Taco wedden op deelname van de CU,’ zegt Semanur, ‘dus dat de PvdA erbuiten blijft. Misschien dat de PvdA als troostprijs het vluchtmigrantencircus mag optuigen met gezanten en commissarissen en meer peperdure pipo’s. Zonder aan de werkelijke oorzaken te raken, want dan ga je tegen neoliberale belangen in en dat kan natuurlijk niet. Enfin, we zullen het zien.’

‘Nog even terug naar Groot-Brittannië en wat mevrouw May daar voor haar kiezen krijgt, ‘ zegt Faisal, ‘dat is niet mis hoor. Keihard en naar mijn mening ietsje overdone. Alsof May de enige schuldige is aan de malaise in de Britse politiek. Labour leider Jeremy Corbyn heeft het tenminste over de binnenlandse Britse problemen die de Britse politici nodig eens moeten aanpakken, in plaats van al dat vage geneuzel over een fantoom dat Brexit heet en in Nederland het afleidingsgewauwel over euthanasie en migranten in opvangcentra in verweggistans.’

Semanur: ‘Corbyn benoemt precies die wezenlijke dingen die door het neoliberalisme zijn uitgehold en vernield, maar die wel het cement van onze maatschappij uitmaken: onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen, de falende integratie van nieuwkomers … Wonderlijk toch dat partijen als Groen Links en SP zo weinig werk van deze thema’s maken! Hun missie ligt nota bene op straat en voor het oprapen! Ze missen klaarblijkelijk ieder zelfvertrouwen om initiatief te nemen en laten zich steeds een discours opdringen door de neoliberalen.’

‘Ik heb het gedicht van Carol Ann Duffy, de poet laureate, op Theresa May gelezen,’ zegt Willemijn, ‘en dat is niet mis. Het gedicht staat op de site van de Guardian en is voor de Guardian geschreven.’
Ze hertaalt gedeelten: ‘Haar lichaam een vraagteken dat ze aan het eind van haar leugens plaatst. Dat ze ter afsluiting van haar leugens gebruikt. Haar mond de gleuf van een stembus die de hand bijt die hem voedt – dus de Britse kiezer. Haar ogen loens-zwervend, op zoek naar grote stemmenbuit, een hoofdprijs uit de electorale loterij.  O ja, haar vader was dominee, vicar. Toch niet toevalig van Wakefield? Haar hart was een gejatte geldbuidel. …. Aan haar voeten groeiden scherpe stiletto’s – haar naaldhakken dus. Afschuwelijk onbehouwen. Ze bezat de gore moed, werkelijk. …. De woedende jeugd snelde op haar toe door de graanvelden.’

* Applaus *

‘Mooi hertaald en onherstelbaar verbeterd!’ zegt Faisal. ‘Vicar en fields, dat is hier ook een aardige associatie, in verband met Goldsmiths roman.’

Catcher-Thatcher in the wry,’  zou ik zeggen, ‘zegt Semanur lachend, ‘of wellicht: Again: A Vicar’s daughter of Vicarages revisited? ‘Inderdaad Faisal, ik vraag me af wat Gerrit Komrij van de huidige Haagse kaasstolpers zou maken in een dergelijk gedicht. Lees Komrijs gedicht over Europa. Als dat niet visionair is, weet ik het niet.’

‘Dichters en schrijvers zien het altijd, lang tevoren, eerder en scherper dan de gewone stervelingen,’ zegt Willemijn, ‘dichters hebben daar een fijne antenne voor, een zesde zintuig.’

“Vandaar dat literatuuronderwijs, Bildung, allerwege wordt ontmoedigd door de neoliberale filistijnen,’ zegt Faisal fijntjes glimlachend.’

 

Pim Fortuyn: (2002): De verweesde samenleving / Rotterdam: Speakers Academy / ISBN: 90 6112 931 1

 

Comments are closed.