Feed on
Posts
Comments

 

‘Op maandag 19 december 2016 wordt Donald Trump officieel door de kiesmannen verkozen tot 45ste president van Amerika. In Nederland wordt op 19 december 2016 het enige PVV-lid Geert Wilders door een panel van 40.000 leden verkozen tot Politicus van het Jaar. Wilders wordt voor de tweede achtereenvolgende keer verkozen als beste politicus. Dat kan geen toeval zijn, ‘ Faisal zegt het met een brede grijns. ‘Trump en Wilders, zijn namelijk symptomen van deze tijd.’

Zorah: ‘En steeds zaten de opiniepeilers er bij Trump naast en kon in Nederland het establishment zijn teleurstelling nauwelijks verbijten bij de verkiezing van Wilders voor de tweede keer op rij. Die teleurstelling is terecht, want Wilders’ verkiezing tot politicus-van-het-jaar voor de tweede opeenvolgende keer, betekent een blamerende diskwalificatie van de rest van de Haagse Kaasstolppopulatie: er is gewoon geen Beste Politicus, dus verkiest het klootjesvolk een vleesgeworden vertegenwoordiger van de non-politiek. Immers, de PVV is ontstaan en bestaat door de broddelpolitiek, het plegen van potsierlijke politiek, van het bestuurlijk-politieke establishment. Wilders is dus volkomen terecht tot Politicus van het Jaar verkozen, terwijl hij helemaal geen politicus is in de zin die wij aan het begrip politicus geven. Abraham Kuyper, die was een politicus.
Het is een uitermate dubbele zaak, deze verkiezing van Wilders, maar het geeft haarscherp aan hoe verloederd de Nederlandse politiek inmiddels is. De teleurstelling van de establishment-journailleurs zou de establishment-politici moeten gelden. Dus ook in dit opzicht zitten de opiniemakers en faliekant naast. Het is tragikomisch, maar wel erg hilarisch. Wanneer je deze gebeurtenissen tenminste leest zoals wij dat doen: als sneue soap.’

Ilham: ‘We moeten nog even bekijken hoe we Marx’ modificatie van Hegel op deze casus van de betreffende pipo’s (Geert Trump en Donald Wilders) kunnen toepassen: is het een farce die tot tragedie moet verworden, of is het een tragedie die noodzakelijkerwijze resulteert in een farce? Of is het intussen al een tragedie of een farce? Ik denk dat het met de haren, het kapsel, van de protagonisten te maken heeft: magical hair! Sickly white in the extreme! Geen greintje natuur meer, maar 150% FAKE!’

*  Vrolijkheid *

Faisal: ‘Waarschijnlijk daarom dat de parlementaire journalisten maar niet meededen, want die zagen de bui hangen. Die journailleurs wilden in ieder geval geen risico lopen. De meeste journalisten leven immers van en door de establishment plucheplakkers, dus die konden Wilders onmogelijk de voorkeur geven boven hun broodheren, terwijl ze waarschijnlijk vermoedden dat “het VOLK” – dus dat panel van 40.000 tokkies – Wilders zou uitverkoren. Vandaar die existentiële (sic!) angst van het politieke establishment voor het fenomeen en instrument: referendum. De meeste uitkomsten van die referenda zouden in deze tijd keer op keer expliciet aantonen hoe weinig voeling het establishment nog heeft met degenen die ze formeel vertegenwoordigen en dus onze representatieve democratie in de huidige vorm aan de kaak stellen. Lees het artikel (18 dec. 2016) van Dmitry Babich op de Sputnik site.’

Ilham: ‘In combinatie met Babichs betoog: de Haagse soap rond het Oekraïne-referendum, maakt Wilders verkiezing tot politicus van het jaar nog logischer. De neoliberalen in West-Europa hebben dringend behoefte aan goedkope manipuleerbare arbeidskrachten uit de Oekraïne en Georgië en dat framen ze via demonisatie van Vladimir Putin en Rusland. Cynisch, maar zo werkt het wel degelijk.’

Zorah zucht diep: ‘Als deze Haagse voze vossen passie preken, boer, pas dan driedubbel zo goed op je kippen.’

Faisal: ‘Daarom moeten de Turken buiten de deur worden gehouden, want die zijn niet zo makkelijk uit te buiten als de Oost-Europeanen althans in het begin zullen zijn. De Turken hebben uitgebreide netwerken die intussen zijn ingeburgerd in West-Europa, vooral in Duitsland, zodat je Mehmet uit Turkije niet zo makkelijk kunt uitbuiten als Iwan uit de Oekraïne, want Mehmet heeft een neef die hem snel wegwijs maakt en op zijn rechten wijst. Voordat Iwan zover is, zijn we al een flink aantal jaren verder en zijn de winsten voor de neoliberale manager-entrepreneur-uitbuiters reeds binnen. Het afval en de troep mogen wij, het klootjesvolk, opruimen: de winsten privaat en de rotzooi publiek. De Oekraïners en Georgiërs moeten de functie vervullen van de Marokkaanse Berbers en Turkse Anatoliërs voorheen. Die zijn intussen geëmancipeerd tot volleerde consumenten van het systeem. Het nobele verhaal waaraan dat neoliberale winstbejag wordt opgehangen, is dat wij de Oekraïners moeten helpen de knoet van Putin en de corruptie in hun land te ontvluchten. Wij gaan de Oekraïne beschaven door daar een neoliberale vrije-markt-economie te stichten.’

‘Dáár zullen ze van opknappen zeg!’ roept Zorah.

‘Het verschil tussen de autochtone klaplopers en de allochtone profiteurs wordt mooi geïllustreerd aan dat verhaal van de smurfen in de NRC van 17 december,’ zegt Ilham, ’de autochtone establishment-profiteurs kunnen uit de publieke middelen graaien middels zulke constructies als het benoemen van fancy komedianten (pseudo-ambassadeurs, aanjagers, boegbeelden, facilitators, mediators, enzovoort) die overbetaald worden voor dubieuze diensten, terwijl de allochtone uitvreter het nog altijd hoofdzakelijk via frauderen met sociale uitkeringen moet doen. De wijze waarop je profiteert en graait, is een feilloze indicator voor de mate waarin je bent ingeburgerd en tot het establishment bent doorgedrongen.’

 *  Vrolijkheid *

Ilham zegt dat ze het artikel van Lodewijk Dros in de Trouw van 17.12.2016 illustratief vindt voor de beelden en vooroordelen die in Nederland mainstream zijn: “Dros vertelt een sterk verhaal over politiek voorman Abraham Kuyper, maar hij noemt Wilders met zijn bizarre xenofobie een opvolger van Kuyper! Brrrrr ….. griezelig, zo’n incorporatie van Wilders in je waarden- en normensysteem! Wilders hoort er voor het establishment inmiddels helemaal bij. Dros had Abraham Kuyper juist tegen Wilders kunnen afzetten, contrasteren! De charlatan Wilders als karikatuur van de politicus Kuyper aan de kaak gesteld.’

Hear Hear!

Faisal pakt de Letter & Geestbijlage van Trouw (18.12.2016) er bij en leest voor uit het stuk van Lodewijk Dros: ‘ “Liberalen vonden zo’n partij met een sterke leider maar verdacht. Een van hen, De Beaufort, bestempelde Kuyper als ‘het type van den politicus der democratische maatschappij, naar Amerikaansch model’. Hij bedoelde, aldus Te Velde, ‘een populist die de massa bespeelt’. “ ‘
Faisal zegt: ‘Moet je de term Liberaal in die context eens vergelijken met de neoliberale VVD-club van nu, en “een sterke leider” en haal je de voorverkiezingsshows van Republikein Donald Trump voor de geest: totaal verschillende inhouden en compleet andere betekenissen. Een ander verhaal, verteld met gebruikmaking van dezelfde benamingen en termen.

Donald Trump wordt in de Amerikaanse media aangeduid als de “eerste onafhankelijke president.” Hij hoort noch bij de Republikeinen noch bij de Democraten, en daarin lijkt hij verdacht veel op Wilders. Trump is weliswaar formeel lid van de GOP, de Repubikeinse partij, maar die partij is intussen meer van Trump dan dat Trump ooit Republikein is geweest. Wilders heeft helemaal geen politieke partij, maar die is enig lid van een vereniging! Dus waar snateren we eigenlijk over?! In geen geval over Wilders als opvolger van Abraham Kuyper, dunkt mij.’

*  Stilte *

 Zorah: ‘Jammer dat David Van Reybrouck 100% voor loting gaat en de tussenstap overslaat die hij voorheen bepleitte: 50% gekozen volksvertegenwoordigers en 50% gelote. De figuur van 100% gelote volksvertegenwoordigers is momenteel onhaalbaar, dus mag Van Reybrouck zijn idee vrij uitventen van het establishment. Zeker nu Van Reybrouck het referendum op de vuilnishoop gooit, zegt het establishment: laat die dromer zijn idealen maar rondbazuinen. Vrijheid van meningsuiting, nietwaar? Hoe onhaalbaarder een idee is, hoe meer het establishment het laat circuleren. Daarmee afficheren zij zichzelf als ruimdenkend, terwijl ze in een moeite door het klootjesvolk frustreren: stel je voor dat ik word uitgeloot om vier jaar mee te regeren! Dat kàn ik helemaal niet!? Neen hoor, dan kies ik liever voor Wilders of een andere halve zool. Zelfs de hybride modus van fifty-fifty, zal de meeste burgers niet bijster aanspreken. Die willen doodgewoon bonafide politici aan wie ze hun belangenbehartiging kunnen toevertrouwen. We zullen dus nog geruime tijd met dit manke systeem voorthobbelen.’

Faisal: ‘Van Reybrouck is volgens mij totaal gefrustreerd door het huidige politieke systeem, vandaar zijn radicale geneesmiddel: loting. Door loting zet je alle beroeps- en carrièrepolitici in een klap buiten spel. Maar Zorah heeft gelijk, daarmee spant Van Reybrouck het paard achter de wagen, want het klootjesvolk wordt kopschuw van het vooruitzicht ooit uitgeloot te worden. Het geleidelijk aan invoeren van het referendum en het volk opvoeden daar mee om te gaan, is veel beter. Dat zal van de kant van de establishment politici op taai verzet stuiten, maar het lijkt mij haalbaarder dan loting.’

Zorah zegt grinnikend: ‘Het is in alle opzichten bizar! Wilders verkeert in een bizar-riante positie dat hij een keer per jaar via een soort geperverteerd referendum (de verkiezing tot beste politicus door een panel!) een sterke legitimering voor zijn optredens verwerft. Een vreemd soort legitimering, maar desniettemin een legitimering: America loves me!
Om de vier jaar wordt die merkwaardige legitimatie versterkt door een verkiezingsuitslag waarin hij en zijn club zzp’ers een flink aantal zetels scoren. Hij is dan immers alweer verkozen tot beste politicus, dus beste politieke koop volgens de Consumentenbond! Wilders kan er steeds voor zorgen dat hij geen de facto regeringsverantwoordelijkheid hoeft te dragen, door te weigeren compromissen te sluiten. Is dit nou democratie?’

Faisal: ‘Wilders is zeker niet zo simpel als de PvdA’er Diederik Samsom, die zich onder het voorwendsel van compromissen sluiten, met huid en haar aan de neoliberale VVD uitleverde. Wanneer je politiek bedrijven in die termen beschouwt, kun je Wilders een kundig politicus noemen, ja.’

‘En Diederik Samsom een wereldvreemde klunzende kabouter op klompen,’ zegt Ilham.

Zorah: “Wilders of geen Wilders, de Haagse bananen gaan gewoon door met hun sloopwerk. Onze woonruimte wordt nu verkwanseld nadat onze woningen in huizen zijn getranssubstantieerd, dan kunnen ze op de internationale markt verpatst worden. VVD’er Stef Blok is daar ijverig mee bezig en degenen die een betaalbaar huurhuis proberen te vinden, ervaren dat steeds prangender aan den lijve. Vooral onze ouderen, die zo lang mogelijk “thuis moeten blijven wonen.” Hilarisch in zijn schrijnende schijnheiligheid!
Onze zorg is al versjteerd met marktwerking, ons openbaar vervoer en onderwijs idem dito. Daar heeft Wilders geen vinger tegen uitgestoken en dat zal hij ook niet doen, want dat zou echte politiek-vanuit-een-visie-bedrijven betekenen en daar is Wilders helemaal niet voor. Die wordt volgend jaar doodleuk weer tot beste politicus van het jaar verkozen. Wedden?’

‘Ik ga me opgeven als lid van dat Eenvandaag-panel,’ roept Ilham, daar kun je tenminste nog iéts met je stem doen, zonder aan die poppenkasterij van de Tweede Kamerverkiezingen te hoeven deelnemen. Als jouw favoriet wint, krijgt zij of hij een prijs en via die prijs automatisch Kamerzetels. Dat is ook een vorm van directe indirecte democratie die niemand nog bedacht!’

*  Hilariteit *

 

 

Een vandaag opiniepanel, maandag, 19 december 2016

“Met een kwart (26%) van de stemmen is Geert Wilders Politicus van het jaar 2016 geworden. Aan de jaarlijkse publieksverkiezing van EenVandaag deden 40.000 mensen mee. 

Geert Wilders beheerst in 2016 de politieke peilingen. Zijn partij, de PVV, had gedurende het hele jaar de meeste virtuele zetels. Wilders staat voor veel deelnemers symbool voor de onvrede over de huidige politiek. Iemand schrijft: “Meer dan ooit heb ik het gevoel dat er echt een Haagse ‘kaasstolp’ bestaat: politici reageren alleen op elkaar en zien niet genoeg wat er buiten Den Haag speelt. Alleen Geert Wilders kan die stolp breken.

Aan het onderzoek deden 40.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 7 t/m 19 december 2016. Na weging is het onderzoek representatief voor 6 variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.”

============== =============

NOS site, 19.12.2016:  “Wilders opnieuw politicus van het jaar bij EenVandaag

De parlementaire pers kiest dit jaar geen politicus van het jaar. De Parlementaire Pers Vereniging had wel een verkiezing georganiseerd, maar er deden maar zo weinig journalisten aan mee dat het volgens de vereniging niet verantwoord zou zijn om een winnaar aan te wijzen.

Ook zetten veel journalisten vraagtekens bij de juistheid van een verkiezing.”

============= ================

Dmitry Babich op de Sputniksite, 18.12.2016

The phrase about “democracies not fighting each other” in the next 10-15 years [ca. 1980 – 1995] would become a commonly held opinion in Russia, with most of Gorbachev’s and Yeltsin’s foreign and security policies being based on this belief. We should become a democracy – and then we shall be safe.

In the years following 1986, we were told numerous times about other important elements of Western democratic world.

Democracies do not have political campaigns, with hatred against an “enemy nation” fanned by the media and hostile foreign politicians demonized to the point of de-humanization; democracies are soft-spoken, with a prohibition of depicting whole ethnic groups as hostile or in any other way dangerous; democracies are never paranoid about foreign spies, just vigilant… Also in a democracy, you respect your opponent during a discussion, you argue against his opinions, and not his personality, you don’t present your opponent as a foreign agent or a person on someone else’s payroll, etc.

OK, I read a recent article in The New York Times, about “two top Republicans in Congress supporting investigations into possible Russian cyberattacks to influence the American election.”

“The Russians are not our friends,” the Senate’s majority leader Mitch McConnell is quoted as saying, having accused “Russians” of hacking the Democrats’ email servers – without any evidence presented. “We need to approach all these on the assumption the Russians do not wish us well,” McConnell added. “

 

Work In Progress

 

 

 

 

Comments are closed.