Feed on
Posts
Comments

‘De Volkskrant columniste die deze vraag – is Grapperhaus grappig of griezelig bezig? – onder mijn aandacht bracht, eindigt haar column met de zin dat Grapperhaus valse hoop verspreidt,’ merkt Semanur op, ‘en ik vroeg me toen af: valse hoop bij of onder wie? Bij degenen in die Koerdische kampen in Noord-Syrië, die hopen dat zij en hun daar geboren kinderen naar Nederland mogen komen, of valse hoop bij degenen in Nederland die hopen dat dat niet zal gebeuren, maar half denken: het gebeurt uiteindelijk toch, want de Haagse pluchekonijnen willen best scoren. Dus twee keer valse hoop.’

‘Oei, oei,’ zegt Feisal zwaar kreunend, ‘daar zeg je me wat. Dat je zelfs op die gedachte kómt. Dat zegt mij veel hoe over je over politici denkt. Maar die kinderen dan? Die staan er buiten en ook weer niet. Oef. Zouden er veel mensen in Nederland zijn die hopen dat de Haagse kaasstolpers hun poot stijf zullen houden, denk je? Ik moet je bekennen dat ik mezelf niet durf af te vragen wat ik diep in mijn hart wil. Ja, die kinderen, natuurlijk! Maar dan zit je ook meteen vast aan de pipo’s die naar die negorij zijn vertrokken. Over die lui heb ik veel genuanceerdere gedachten en gevoelens dan over de kinderen. Ik vind ze dubbel “onverantwoordelijk”: ten eerste omdat ze afreizen zonder een plan B, en ten tweede omdat ze daar kinderen in de wereld zetten. Wat moet ik daar nou mee. Dat afreizen – voor een ideaal waarin je gelooft – kan ik misschien nog billijken, maar waarom dan daar kinderen maken? Van wie zijn die kinderen trouwens?’

‘Kinderen zijn van ons allemaal!’ zegt Willemijn nadrukkelijk. ‘Maar met wat voor een mind set komen die ouders eventueel naar Nederland? Ik ga er niet vanzelfsprekend van uit dat ze overvloeien van dankbaarheid en meteen als boetedoening toiletten gaan schrobben of deemoedig prullebakken legen en hondendrollen rapen, voor een hongerloontje. Denken jullie?’

‘De kinderen treft geen blaam! Okay, okay, mee eens, mee eens!’ zegt Feisal haastig, ‘natuurlijk, maar ik kan ze niet los zien van hun ouders. Ik denk aan Trump en de “dreamers” (in Amerika geboren kinderen van illegalen) die hij wil uitzetten. Dat ligt weliswaar ietsje anders, maar toch, maar toch. Kinderen kun je niet straffen vanwege de stommiteiten van hun ouders. Wanneer je die kinderen naar Nederland haalt, dan komen in het kielzog de ouders bijna automatisch mee. Dat laatste wordt nadrukkelijk niet gezegd, maar dat kun je op je klompen aanvoelen. Zijn die kinderen trouwens gebaat bij zulke ouders? Dat vraag ik me ook af hoor.’

‘Meneer Grapperhaus had nooit in die Rutte-club moeten stappen,’ zegt Willemijn snuivend, ‘je weet bij voorbaat dat je je daar alleen maar narigheid en ellende mee op de hals haalt. Van mij mogen ze die vrolijke Ferdinand naar Noord-Syrië sturen hoor. De man is oud en onwijs genoeg.’

‘Wat is er nou leuk aan zo’n talk show waarin dit soort zaken worden geproduceerd?’ vraagt Semanur met afkeuring in haar stem. ‘Ik kijk er dan ook nooit naar. Zoals de columniste beschrijft hoe Grapperhaus zou zijn geboobytrapped door de gastheer. Is dat nou journalistiek? Bagger-sensatie voor nog geen stuiver waarde. Brrrrr.’

‘Dat ben ik niet helemaal met je eens,’ zegt Feisal, ‘al die pluchepipo’s zitten uit eigen vrij wil op het pluche en ze worden daar vorstelijk voor betaald. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Neen, van mij mag zo’n pipo best bij de enkels afgezaagd worden. Krijgen ze een koekje van eigen deeg, want ze naaien ons, brave burgers, aan de lopende band een oor aan.’

‘En dan die Tweede Kamer,’ zegt Willemijn minachtend, ‘natuurlijk eisen die een brief en een debat, nadat ze zich eerst routineus en nietszeggend begaan, betrokken, geschokt en verbijsterd hebben verklaard. Dan kunnen ze, zoals ze bijna altijd doen, dure tijd vermorsen aan loos gesnater en gekakel. Huppetee, weer een maand wachtgeld en pensioenrechten erbij geleuterd! Laat die labbekakken liever iets doen aan de maatschappelijke context in Nederland die er mede voor zorgt dat er schlemielen op het idee komen naar zo’n naargeestige negorij af te reizen!’

Hear! Hear!

‘Die suffe Grapperhaus,’ zegt Feisal, ‘vanzelfsprekend voert de VVD’er Rutte het hoogste woord om CDA’er Grapperhaus in zijn hemd te zetten: het is geen regeringsbeleid. Dat ligt geheel in de rede, zoals we dat deftig plegen te zeggen. Straks komt er na tsunami’s hartbrekend gesnotter en veel valse ketelmuziek ongetwijfeld een humane en ruimhartige “oplossing.” Want dat moet immers van de Verlichting en de Vrije-markt-democratie en voor meneer Grapperhaus misschien zelfs een beetje van de bijbel. Dan hebben we toch nog een humane regering.’

‘Deze Volkskrant-columniste schrijft het slim op hoor,’ zegt Semanur, vooral die slotzin vind ik listig: valse hoop, onder en bij wie?’

Willemijn: ‘Valse hoop bij het publiek, bij ons dus. Dat vind ik de beste lezing van deze column. Valse hoop, omdat velen van ons van de politici toch weer effectief optreden verwachten, terwijl ze keer op keer laten zien dat dat er echt en heus niet inzit.’

Feisal: ‘Het is ook krankjorem natuurlijk: vanuit Nederland reizen piepeltjes met een Nederlands paspoort af naar negorijen waar ze denken meer thuis te zijn dan in Nederland. Om jihad te plegen. Jawel. Daar aangekomen krijgen ze een koude douche: ze mogen IS-toiletten schrobben en als jihad-fokzeugen fungeren. Tegelijkertijd halen verdwaasde Nederlandse carière- en beroepspolitici duizenden piepeltjes uit precies die negorijen naar Nederland. In naam van de verlichting en de mensenrechten. Zonder dat diezelfde politici tevoren een adequate infrastructuur in Nederland hebben ingericht om die migranten hier in te burgeren.’  Hij tikt tegen zijn voorhoofd: ‘Valse hoop? Gewoon kortzichtig en cynisch politiek opportunisme.’

 

 

work in progress

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.