Feed on
Posts
Comments

aldous-huxley-50prct

“Alsjeblieft, vers stokbrood en verse croissants van Ali.” Sjaak deponeert de volle mand midden op de lange tafel. “Ali’s broer Selim is gestart met zijn tandartspraktijk vertelde hij; alle papieren zijn rond. Selim heeft een neef in de avondwinkel gezet, dus die zaak gaat voorlopig gewoon door. Dat zie je aan de buitenkant niet hè. Je denkt een allochtone broodverkoper en een allochtone winkelier. Als je ze beter leert kennen, blijkt de ene meneer in Afghanistan leraar geweest te zijn en een broer te hebben, die tandarts was en in Amerika heeft gestudeerd. De meeste Nederlanders denken: Turken of Marokkanen, met een winkeltje.”

“Wist je dat niet? Ik ben naar Selim overgestapt,“ zegt Louise met een mondvol croissants, “weet ik tenminste zeker dat ik niet word getild met m’n tandartsenrekening. Bovendien beviel die groepspraktijk van meneer Jansen me al lang niet meer. Steeds een andere tandarts en mondhygiëniste, en dan die flauwe verkooppraatjes om me behandelingen en dingen aan te smeren. Jansen heeft een tweede huis gekocht en een derde vrouw op rij, dus die moet omzet draaien.”

“Zeg, jullie hebben dat boek van Derk Stokmans over de PvdA nageslagen in verband met deze asielzoekers-soap.” Brahim wrijft over zijn stoppelbaard. “Hebben jullie nieuwe inzichten opgedaan, voor de volgende aflevering van de soap?”

Louise legt de paperback van Derk Stokmans op tafel: “Bavianen in de politiek. Zie vooral pagina 239 – 243 over het asielbeleid. Ilham heeft zelfs haar aantekeningen van zo’n drie jaar terug erbij gepakt! We zijn nog steeds dezelfde mening, zoals we gisteravond na de film al zeiden: de PvdA, Samsom, verliest sowieso en het beste wat ‘ie nog kan doen, is optimaal verliezen, zodat de PvdA nog een schijntje sociaaldemocratie overhoudt. Liefst zó verliezen dat de VVD de meeste blaam krijgt, tenzij Rutte water bij de wijn doet. Dat zien we echter niet gebeuren, want Halbe Zijlstra weet nu wat hij aan Samsom heeft. Dat weten we trouwens allemaal. Verliezen doet de PvdA sowieso, want ze boeten onherstelbaar aan prestige en gezag in en daar zal de VVD van profiteren. Prestige, was al een schaars goed voor Samsom en zijn kluppie, dus er blijft bar weinig over.
De PvdA is zelfs in homeopathische termen geen sociaaldemocratische partij meer te noemen; de verdunning is in vervluchtiging overgegaan en van VVD-lite zijn ze op weg naar antisociaalneoliberaal.

De VVD heeft de buit binnen, want de wetten die zij wilden, die zijn erdoor. Met dank aan de sullige PvdA. De gevolgen krijgen wij op onze bordjes. Daar gaan straks tonnen spin and sleeze overheen, om het allemaal te reframen. Het resultaat verandert daar natuurlijk niet door: wij zijn de klos. Net zoals wij de bankiers straks opnieuw moeten redden met belastinggeld.”

“De VVD zat met de strafbaarstelling van illegaliteit in zijn maag, maar heeft dat heel sluw op het bordje van PvdA geschoven. Daarom dat de VVD op een bepaald moment liet lekken dat de VVD bereid was de strafbaarstelling uit het regeerakkoord te halen. Dat was in het belang van de VVD zelf, maar Samsom trapte er met open ogen in. Hij wees het VVD-aanbod weliswaar af, maar op zo’n botte manier dat het programmapunt eigenlijk bij de PvdA kwam te liggen. Hij snapt het principe van de vergiftigde appel niet. sneeuwwitje apple
Het getouwtrek gaat momenteel in wezen om: wie krijgt de blame voor de gevolgen van het asielbeleid: VVD/PVV of PvdA? Die asielzoekers zijn bijzaak, collateral damage van baggerpolitiek. Die worden als een hete aardappel heen en weer geschoven en dienen meteen om de aandacht van het klootjesvolk af te leiden. Het journaille kickt op sensatie, dus hoe meer sloebers er verzuipen in de Middellandse Zee, hoe mooier. Het klinkt cynisch, mais c’est la vie.

“Deze VVD-politici behartigen de belangen van de grote financiële spelers, terwijl ze doen voorkomen alsof ze de werkende man en de eerlijke ondernemer vertegenwoordigen. Hun hele beleid is erop gericht de juridische en institutionele infrastructuur van Nederland roof-rijp te maken, zodat allerlei anonieme sprinkhanen de boel hier legaal kunnen leegroven. Onafwendbare globalisatie, heet dat defaitistisch maar deftig. Dat is de VVD tot nogtoe aardig gelukt. Vooral dankzij de medewerking van de PvdA. En, het wordt voortdurend over de band van de emotionele onderwerpen gespeeld. Dat werkt altijd. De VVD opereert daarbij in tandem met de PVV – Wilders komt uit de VVD en was daar Ruttes mentor, weet je nog. Dat doen ze nu trouwens minder opvallend dan voorheen, dat in-tandem-werken.
Intussen gebeurt er van alles dat veel belangrijker is, maar niet zo media-fähig en bovendien intussen te ingewikkeld voor de meeste journalisten om uit te pluizen. Want die hebben – alweer grotendeels dankzij de PvdA ! – onderwijs genoten dat steeds krakkemikkiger werd en wordt. Dus nauwelijks analyse en grote verbanden, maar hapklare brokken, met het devies: wij geven alleen het nieuws door en beïnvloeden het publiek niet.”

Sjaak bladert in Stokmans: “Behalve als het om een inkomensafhankelijk eigen Zorgrisico gaat! Natuurlijk, want dat kan niet! Dan is het plotseling solidariteit wat de klok slaat en hoofdelijk omslaan geblazen! Bij Stokmans op pagina 218, 220. Niet te weinig! Dat is pure agitprop (= agitatie-propaganda, communistisch)! Daar moeten deze media haast voor betaald zijn geworden! In cash of in natura, of beide.”

“Maar, wie is de mol!”

– Hilariteit aan tafel.

“Kijk naar het verschil in zich-beroepen-op-de-wet. Bij de bankiersbeloning wordt de wet er dadelijk bij gehaald en tuiten je oren van het woord: marktconform. Marktconforme salarissen en wettelijk vastgestelde salarisverhogingen. Kom jij daar eens om bij je baas. Maar, gaat het daarentegen om een doodnormale, fatsoenlijke en menselijke behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers, dan wurmt en wriemelt de VVD zich in alle bochten om internationale afspraken aan de laars te lappen, de wet te buigen en regelgeving te ontwijken. Niks internationale afspraken, dat is dan iets heel anders dan globalisatie. Nog even en de VVD duwt ons marktconforme wetten door onze strot.”

“De politiek in zijn totaliteit verliest ook, net als wij allemaal, maar de PvdA laat de meeste veren.” Ilham bladert in een multomap, “Louise en ik hadden het destijds al over die inkomensafhankelijke zorgpremie, die de PvdA heeft teruggeruild aan de VVD, dat heb ik hier opgetekend: dom van Samsom. Niet alleen heeft hij een structureel stuk beleid (zorgpremie) geruild tegen waarschijnlijk een eenmalige lastenverlichting (dus kortlopend tegen langlopend) met daarbij een onzinnig programmapunt: strafbaarstelling van illegaliteit,” ze tikt op haar voorhoofd, “wat houdt dat in? Krijgen opgepakte illegalen stokslagen, worden ze gewaterboard?   koers is goed

Enfin, het is qua doorwerking nog teleurstellender denken wij: met een inkomensafhankelijk zorgpremie had die VVD-mevrouw Edith Schippers hoogstwaarschijnlijk niet zo totaal los kunnen gaan met haar marktwerking in de zorg. Immers, de hoge inkomens zijn sociaal veel beter toegerust en weten zich maximaal toegang te verschaffen tot de zorginfrastructuur. Bovendien zijn ze vaak het beste geïnformeerd over de respectieve (duurdere) behandelingen en medicijnen. In een moeite door had met die zorgpremie de inkomens- vermogensongelijkheid getemperd kunnen worden, zie Stokmans pagina 215. Maar vooral: de controle op de zorguitgaven zou ten dele zijn uitbesteed aan de mondige burger – dus de participatie-samenleving, weet je niet?”

“Maar in dit geval een zinnige en nuttige participatie en niet zoals nu gebeurt: afwentelen van overheidstaken op de midden- en onderklasse. Het kieper-maar-over-de-schutting-paradigma.”

“Precies,” zegt Louise, “dat krijg je van dat kinderlijk-mallotige uitruilen. Toen de VVD liet uitlekken (pagina 242) dat ze bereid waren de strafbaarstelling uit het regeerakkoord te halen, weigerde Samsom boos – let wel: ik heb het uit Stokmans. Daar zat echter geen slim plan achter. Het was pure egotripperij.”

“Hoezo, slim plan?”

“Nou, kijk, indien Samsom had bedacht dat de strafbaarstelling van illegaliteit als boemerang tegen de VVD gebruikt zou kunnen worden, dan had hij dat punt dáárom in het regeerakkoord gehouden. Met lieden als de VVD’ers Teeven en Opstelten was dat even wachten totdat er iets misging. Denk maar aan die zelfmoord van gedetineerde asielzoeker Dolmatov tijdens de wacht van Teeven. Daarom dat de VVD die strafbaarstelling liever kwijt was. Samsom had ze dat door de strot moeten duwen: jullie wilden dat, best, maar nu zul je die beker tot op de bodem leegdrinken. Tenzij, je ons …..

Strafbaarstelling van illegaal verblijf leidt tot, voorzienbare, onhoudbare, draconische maatregelen. De hardvochtigheid werkt tegen degenen die de maatregelen invoeren en vervolgens consequent moeten handhaven en toepassen. Dat gaat gewoon niet, dat kun je op je vingers natellen. Maar, dan zou Samsom politiek zo intelligent zijn dat deze situatie niet zou zijn ontstaan. Dus het beeld van Samsom dat in Stokmans naar voren komt, klopt steeds meer met hetgeen we hem zien doen. Tot op het detail van de fractievoorlichtster af, die op pagina 246 de hele dag van slag is, omdat haar baas Samsom geen das om had.” baviaan_bankiers

Brahim haalt zijn schouders op en schampert: “ Ja, ja. ‘Het morele aspect, ‘ lees ik bij Stokmans op pagina 239. Die mevrouw zit nu bij Frans Timmermans in Brussel, toch? Tja, ook daar in maakt Samsom blijkbaar vreemde keuzes. Ik vond dat hele gedoe met zijn gezin erbij halen al tamelijk ongeremd en erg voorspellend. Dat beloofde weinig goeds.
Samsom wil tegenover de VVD betrouwbaar zijn en zijn woord houden, maar tegenover alle andere mensen en gremia heeft hij blijkbaar geen enkel bezwaar om iets minder betrouwbaar te zijn. Geen wonder dat Samsom – en Asscher trouwens ook – als was zijn in de handen van deze VVD’ers. Idioot eigenlijk: deze VVD lijkt wel het belangrijkste referentiepunt bij hun handelen. Zou het neoliberalisme echt zo onder de huid kunnen kruipen? Wat een bizarre troep is het eigenlijk als je er iets dieper induikt.”

“Wat beschrijven en tonen de media ons een andere wereld, dan de ‘werkelijke’, althans die waarmee de meesten van ons dagelijks hebben te maken. Vreemd genoeg scheiden we dat blijkbaar: wat er in Den Haag en in de grote kantoren overal gebeurt, dat staat buiten ons, heeft niets met ons te maken. Terwijl het nota bene over ons en onze levens gaat. Het zijn dezelfde pratende hoofden waarnaar we kijken alsof ze in een soap spelen waar wij geen deel van uitmaken.”

“Karakterologisch, zie Stokmans pagina 118, karakterologisch: een megalomaan alfamannetje met sterk narcistische inslag en weinig empathisch vermogen, geen vingerspitsengevoel voor menselijke verhoudingen. Beslist niet voorzien van een antenne die politiek profijtelijk is en in de Haagse piranha-vijver van vandaag de dag, vermoedelijk zelfs van levensbelang. ”

“Verder komt Hans Spekman ook niet erg gunstig uit de verf,“ merkt Louise op, “kijk maar op bladzijde 240-241. Spekman draait 180 graden wat betreft de strafbaarstelling van illegaliteit, maar eveneens zonder slim motief. Puur opportunisme. Er zit nergens een plan achter, dat treft me nog het meeste in het verhaal. Het is allemaal ad hoc en gebaseerd op naïeve vooronderstelling van hoe de mens in elkaar steekt. Bij de VVD zitten wat dit betreft veel meer street wise lieden, lijkt mij.”

“Dat geloof ik zeker.” Sjaak heeft het boek in handen genomen: “ Ik lees hier op pagina 195 hoe happig Rutte was dat Lodwijk Asscher vice-premier zou worden. Logisch, op pagina 139 staat dat Asscher unverfroren aan journalisten vertelt, ingenomen te zijn met het akkoord dat Samsom net had afgewezen. En dan toch Asscher naar voren schuiven. Is dat een bewijs van mensenkennis?” Hij grinnikt: “Het doet denken aan Sonny Corleone, uit de Godfather, met betrekking tot de deal met Virgil Sollozzo. Zo’n zwakke plek in je organisatie is dodelijk. Het kost de Corleone-familie dan ook heel veel en bijna haar voortbestaan. Die lui lézen niet, hè? Menselijk gedrag wordt heel aanschouwelijk in goede boeken beschreven en in films vertoond. Met uitleg erbij, nota bene!”

Brahim neemt het boek van Sjaak over en bladert het door. “Je moet natuurlijk wel kunnen lezen op een bepaalde manier, dat moet je leren. Kijk hier, rode riders aan de pagina’s waarin de PvdA-leden worden beschreven: pagina 219, het PvdA-congres (jammer dat Stokmans er niet vaker een datum met jaartal erbij geeft) neemt het regeerakkoord, inclusief de strafbaarstelling van illegaliteit, bij acclamatie aan. En op pagina 242, twee weken na het partijcongres (dat zal in 2009 zijn?), besluit de Ledenraad in Utrecht dat de PvdA-fractie ‘de strafbaarstelling van illegaliteit mochten steunen, als ze maar voor een humaner asielbeleid zorgden.’ ” Hij legt het boek lachend neer. “Voor een humaner asielbeleid zorgen ….. Niet te filmen! Zonder partijleiding die weet wat ze wil en hoe ze de kudde moet leiden, wordt het een pan, dat is duidelijk. Dat is bij iedere club zo, maar deze PvdA spant wel de kroon hoor.”

bavianen zijn slim

“Niet zo gek dus dat ze nu in deze soap zijn beland.”

“O ja,” roept Ilham, “die zouden we haast vergeten: Jeroen Dijsselbloem is volgens ons, aan de hand van Stokmans (lees vooral pagina 245-246), een schoolvoorbeeld van the Peter Principle. Waarschijnlijk had hij in de PvdA beter werk kunnen doen, dan nu als minister van financiën en in dat onzalige Brussel. Maar tja, die man zal ook hogerop hebben gewild en meer verdienen, natuurlijk.”

Sandra komt binnen: “Dag mensen! Is er nog brood over? Bed en bad heb ik al geregeld, maar brood lust ik best!” Ze ziet het boek van Stokmans. “Aha, de politiek! Even een croissantje en dan heb ik een verhaal voor jullie.” Terwijl Sandra peuzelt, zet Sjaak verse koffie.

Na genietend een slok koffie genomen te hebben, haalt Sandra een notieboekje tevoorschijn: “In de trein zaten op zo’n geprivatiseerde hoekbank tegenover mij, zes personen: vier vrouwen en twee mannen. Die waren met een verrassend gezelschapsspel bezig. Waarschijnlijk waren ze onlangs in een safari-/wildpark of dierentuin geweest, want het ging over bavianen en de apenrots in Den Haag. Ze noemden steeds de naam van een politicus en dan moest er een allitererend woord op baviaan bij verzonnen worden. Ik heb notities gemaakt. Hier komt ‘ie. Samsom? Samsom vinden ze een botte baviaan. Rutte? Rutte is volgens hen een blijmoedige bizarre bezopen baviaan. Wilders? Die is voor hen een brullende brallende  baviaan. Asscher? Dat is een brave betekenisloze baviaan. Pechtold: Een banale bazelende baviaan.” meditatie baviaan_1

Sjaak verslikt zich in zijn koffie. Sandra klopt hem op de rug en gaat door.

“Arie Slob en Van der Staaij? Die vonden zij benepen en bescheten bavianen. Je mag zelf kiezen wie wat. Roemer was een brabbelende baviaan en Sybrand Harige Buurman: een bananen boerende baviaan. Nog iemand vergeten?”

“Ja, Oink oink van Groen Links en de dierlijke Marianne! Werden die nog gekwalificeerd?”

Sandra raadpleegt haar boekje: “ Wat zeiden ze over die? Heb ik dat opgeschreven? O kijk, hier: Bram Ojink was volgens hen een benevelde banjerbaviaan en Thieme is een besnuffelde beeldige baviaan. “ Ze proest van het lachen, “ja, die vonden zij bijzonder leuk, vanwege het dubbelzinnige van ‘besnuffelde’ – je bent van de ratten besnuffeld, en bavianen besnuffelen elkaar net als hondjes van achteren, om te zien of er iemand in the mood for love is ….. dat legden ze elkaar uitgebreid uit.”

“Die mevrouw Thieme is dan wel een slimme beeldige baviaan, “ is Brahim glimlachend van mening, “die vangt toch mooi ruim 100.000 euro per jaar voor haar beesten-BV.  Meer dan drie keer modaal. Kassa! Zij heeft een lucratief gat in de politieke markt ontdekt en dat baat ze heel verdienstelijk uit. Ruim een ton per jaar, plus de schnabbels. In deze tijd. Marianne T., altijd goed voor een leuke foto. Dat scoort.”

“Wat een levendig gezelschap zat daar in de trein,” vindt Louise en ze voegt er ironisch aan toe; “enig inzicht in de huidige Haagse apenrots-populatie kan ik ze niet ontzeggen.” Grijnzend: “Zijn bavianen echt zo hopeloos? ”

Sjaak: “Als ze onder de Haagse kaasstolp verkeren worden ze dat ongetwijfeld vanzelf en onvermijdelijk …. Vandaar dat Frans de Waal het meeste met bonobo’s werkt, natuurlijk. Die zijn intelligenter dan wij. In ieder geval intelligenter dan de PvdA’ers.”

“En wat zijn wij dan?” vraagt Ilham.

“Wij? Wel wij zijn gewoon: bedotte, bedrogen, bedonderde, belazerde, beduvelde, bestolen en bedroefde bavianen.”

partij van de apen

Derk Stokmans (2013): Straatcoach en strateeg. De opkomst van Diederik Samsom / Amsterdam: Prometheus – Bert Bakker / isbn: 978 90 351 4057 8 (pbk)

Asielzoeker Aleksander Dolmatov pleegt zelfmoord

Frans de Waal: Moreel gedrag bij dieren

bavianen bij Guusje ter Horst (PvdA)

Sneeuwwitje, sprookje door de gebroeders Grimm opgetekend

 

 

rutte-sam make love. jpg

 

 

 

Comments are closed.