Feed on
Posts
Comments

 

‘ Hoe letterlijk wil je het hebben?’ vraagt Zohra en ze leest voor uit de NRC van zaterdag 28 september: “ [N]a al die jaren waarin de VVD meeregeert is de kloof tussen ondernemers en Den Haag echt wel geslecht. Het verkeer tussen politiek en bedrijfsleven, in banen en contacten, is vrijwel onbegrensd. PvdA’ers en GroenLinksers stappen net zo makkelijk over naar ondernemingen als VVD’ers en CDA’ers.”
Kloof? Welke kloof? Tom Jan Meeus zal waarempel de zo veelgeprezen publiek-private samenwerking toch geen kloof willen aanwrijven? Wat krijgen we nou! Die neoliberale innigheid, de vervlechting, dat is een bron van synergie van heb ik me jou daar. Ooit hielden publiek en privé gepaste afstand tot elkaar, maar nu is het een en al verdienmodel wat de klok slaat.
Een Leidse VVD-wethouder Bouwen & wonen (Paul Laudy / 2014-2018), die na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 meteen overstapt naar de projectontwikkelaar VINU, en VINU mag het Korte Vlietpark project doen, met Laudy’s collega Bart Gerrits als projectleider. Daar moeten we natuurlijk niets achter zoeken, want dan ben je paranoïde. Toch?’

‘ Lees even goed: Meeus zegt precies dat: de kloof is inmiddels geslecht, de scheidslijn tussen privaat en publiek is verdwenen, mijn en dijn vloeit lustig en ongeremd in elkaar over. Misschien dat meneer Meeus met dat kloof onbewust een freudiaanse toespeling maakt via het kopje van de column van Youp van ‘t Hek in dezelfde NRC? Kloof – en kopje? Vanwege al die vrouwelijke ambtsdragers, omdat er aan emancipatoire quota voldaan moet worden? Het onder- en voorbewuste laat zich nu eenmaal moeilijk domesticeren en temmen.
Het Leidse college van B&W heeft qua quotum in ieder geval niets te vrezen, want daar zitten voorbeeldig-politiek-correct heel veel vrouwen (of dames?) in. Zo te zien zijn die bovendien heftig en hevig op media-genieke-trainingen geweest, want de compositie en poses die het college voor deze statiefoto aanneemt, die mag er wezen hoor.  En dan de outfits. Neen, dat is allemaal pico bello in orde. Die stelen moeiteloos iedere show. Zei ik stelen? Dat komt door het Nederlandse idioom. In correct en goed Nederlands worden shows nu eenmaal gestolen. Honi soit qui mal y pense.  In hun taakomschrijving staat daarom expliciet vermeld: publieke optredens. Shows dus. Nou, dan heb je toch ook wat? Althans, dat mag je als burger-kiezer verwachten.
Alleen dat slordige omspringen met belastinggeld is storend: inschrijfgelden niet innen, maar wel 618.000 euro (dat staat tenminste op het bord) over de balk smijten aan de verrommeling en het versjteren van een mooi stuk natuur – tegen de wens van de meeste direct daarbij betrokken bewoners, dat klinkt dissonantair en onwelluidend’

Semanur schudt het hoofd: ‘Tja, en als een toevallige samenloop van omstandigheden, gooit de Leidse wethouder van GroenLinks (Martine Leewis), die over de biodiversiteit, de bijenlinten en de duurzaamheid gaat, die het Korte Vliet project in portefeuille had en van wie meneer Gerrits het-uitzicht-frustrerende-bomen en andere obstakels voor de ramen van bejaarden die alleen hun vrije uitzicht op de Vliet hebben, mocht neerpoten, er afgelopen donderdag 26 september het bijltje bij neer. Louter toeval.’

‘ Mevrouw Leewis houdt er wat milieu betreft – om het eufemistisch te stellen – heel tegenstrijdige ideeën op na: ze wil bruisendheid (samengeperst op die strook van rond de vijftien meter en een kilometer lang – langs de Korte Vliet – en tegelijk beweert ze vóór biodiversiteit en duurzame natuur te zijn. Maar heel veel mensen per m2 (die voorgestane bruisendheid) en natuur- en milieuvriendelijkheid, dat is zo tegenstrijdig als maar zijn kan. Erg diep heeft mevrouw Leewis blijkbaar niet nagedacht over haar ingrepen en de consequenties ervan. Haar beleid, of liever het beleid van de projectontwikkelaars bij VINU dat in haar naam wordt uitgevoerd, draait de natuur langs de Korte Vliet juist de nek om. Het ongenoegen van de direct-omwonenden die allerlei bomen, struiken, stormbaan-installaties en picnic-meubilair tussen hun vrije uitzicht en de Vliet gepoot zien worden, laten we dan nog maar buiten beschouwing.

Je vraagt je trouwens af waar de wethouder welzijn – tegenwoordig ongetwijfeld: toekomstbestendig en duurzaam welzijn – blijft. Want dit raakt toch zeker ook aan haar portefeuille. Welzijn? Dat welzijn komt er maar bekaaid vanaf hoor. Alle problematiek in één verdomhoekje – in die oksel van de Vijfmeilaan en het Korte Vlietpad – persen, lijkt mij zeer welzijn-onvriendelijk.’

Zohra: ‘ Het heeft er alle schijn van dat ieder geval wethouder Martine Leewis zich als useful idiot heeft laten gebruiken. Toch goed voor haar dat ze kapt. Beter ten halve gekeerd – voor haar persoonlijk welteverstaan – dan helemáááál verdwaasd.
Zou zo’n mevrouw Meewis ook zo linea recta het bedrijfsleven in stappen? Net als die meneer Paul Laudy, vorig jaar? Van die verrassende overstap van de vastgoedwethouder Laudy van de publieke naar de private sector, ben ik in de (regionale) pers niets tegengekomen. Zouden de journalisten het niet weten, zouden ze het gewoon en normaal vinden, of zouden ze er niet over durven berichten? Vooral in relatie tot dat onnodige Korte Vlietproject, dat is gewoon een verdienmodel met een natuur- en milieuverhaal als marketing verpakking. Dat slaat als Dirk op boter. Hier berichten we nog over.’

‘ Houden jullie van labradors?’ vraagt Rinne. Meneer Rutte namelijk wel, want labradors willen het hun baasje graag naar de zin maken en ze laten vrij lang met zich sollen. Ik lees de slotzinnen van het stukje van Meeus iets anders dan hij ze vermoedelijk bedoelt.’
Hij leest voor: < <  [P]artijprominenten vertelden deze week over de Prinsjesdagreceptie, twee weken terug, in de namiddag op het VVD-kantoor in Den Haag. Rutte sprak daar enkele honderden leden toe als „vrolijke optimisten”: hij typeerde ze als „labradors”.
En het duurde niet lang voordat, geheel in VVD-stijl, de eerste harde grappen rondgingen. Ja, laten we maar toegeven dat we met zijn allen al jaren „de goede lobbes” uithangen, zei een partijprominent.  „Zo’n hond die je alle kanten uitschopt en toch alles goed vindt.”  > >
Ik versta dit als VVD’ers die zich door hun baas Mark Rutte laten ringeloren en met zich laten sollen.’

‘Jawel, maar alleen zo lang Rutte er voor zorgt dat zij, de leden van die club dus, genoeg buit, dat zullen kluiven zijn, om onderling te verdelen, krijgen toegeschoven,’ meent Semanur. ‘ Zoals Michael Corleone in The Godfather niet nalaat te benadrukken dat al hun medewerkers zakenlui zijn (‘All our people are business men’) en dat alles onder noemer strictly business, nothing personal dient te worden weggeschreven.’

Rinne: ‘ Je maakt met de Godfather een mooi bruggetje naar die andere tekening van Oppenheimer, die ik een meesterlijk suggestieve samenvatting van de situatie in Nederland vind als het om corruptie gaat. De dubbelzinnigheid zit hem voor mij in de rol van de politie: belet de politie het onderzoek, manipuleert ze het onderzoek, of dient de slagboom ertoe om ongestoord onderzoek door de politie mogelijk te maken? Ik denk bijvoorbeeld aan de politie-captain McCluskey uit Puzo’s Godfather.
Roberto Saviano is vermoedelijk te beleefd om te zeggen dat hij vindt dat ook de Nederlandse politie en de magistratuur niet zuiver op de graat zijn. Maar misschien meent hij het ook wel oprecht, dat weet ik natuurlijk niet, en in Italië is alles vast beroerder dan in Nederland. Vooral de corruptie is daar natuurlijk anders dan in de boreale hemisfeer. Veel temperamentvoller, heetgebakerder en vast ook veel muziekaler. Bij La donna è mobile voel althans ik heel iets anders dan bij het ietwat grimmige “The lady is not for turning” van Maggie Thatcher – naughty, naughty, naughty ….. dat wel.’

Zohra: ‘ Je denkt aan die auto op de parkeerplaats van de Schubertlaanflat (huisnummers 143-257) geloof ik? Daar vertelde je vanmiddag over.’

‘ Dat klopt,’ antwoordt Rinne, ‘ er staat nu al ruim twee weken een onbekende grijsblauwe auto (ik laat de details weg) op de parkeerplaats van de flat aan de Schubertlaan waar Ramon en Sybille wonen. De auto is niet op slot, je kunt er gewoon in, maar hij zit op het stuurslot, dus je kunt hem niet de parkeerplaats af duwen, naar de openbare weg – de parkeerplaats is namelijk eigen terrein en men wil die auto kwijt.
Enkele bewoners hebben de politie erbij gehaald en die is komen kijken. Na wat vaag gemompel over privé parkeerplaats en geen competentie zijn ze vertrokken. Toen hebben een paar bewoners een wegsleepbedrijf in de arm genomen, maar de wegsleper zei dat ze niets konden doen zo lang er geen politie bij was. Nu hangt er in de hal van de flat – misschien intussen in alle vier portieken – een briefje met de vraag of iemand weet van wie die auto is.’

Semanur: ‘ Sybille is er niet gerust op, omdat er op die parkeerplaats ook wordt gedeald en ze het geen plezierig idee vindt dat die auto daar misschien bij is betrokken.’

Rinne: ‘ Juist, en een van de bewoners die ik gisterenmiddag tegenkwam met zijn hond (geen labrador) op het Korte Vlietpad, begon weer over het plaatsen van een slagboom voor de ingang van de parkeerplaats, maar dat hij het eigenlijk te gek voor woorden vond dat die auto daar gewoon kon blijven staan, zonder dat iemand blijkbaar wist van wie hij was en dat de politie geen informatie verstrekte. Zo’n slagboom was ook hinderlijk voor de bewoners zelf, vond hij. Er zitten nummerplaten op de wagen en die zal de politie heus hebben nagetrokken, mag ik hopen, maar van feed back naar de bewoners is tot dusverre geen sprake.’

‘ Van de zomer maakten ze bij die flat nog iets raars mee met de gemeente,’ weet Zohra,’ toen waren er plotseling pipo’s de hoge heg – het is een soort bladerscherm, op deze Google-foto inderdaad ietwat verwilderd, maar hoort dat niet juist bij de onbevangen biodiversiteit en zo? – aan het snoeien. Die heg hebben de bewoners zelf laten aanbrengen, tussen hun parkeerplaats en het fietspad tussen hun flat en de flat aan de Apollolaan (Apolloflat I) huisnummers 570-728 . Gewoonlijk doet de gemeente helemaal niets aan onderhoud op dat stuk – ook de afvoerputten moeten de bewoners zelf blader- en verstopvrij houden – want het hoort immers bij de flat en is privé-terrein, maar nu gingen er een paar mannen in opdracht van het stadhuis de privé-heg even gelijk snoeien. Ze weten daar op het stadhuis compleet niet wat er allemaal gebeurt en waar ze mee bezig zijn.’

‘ Dat weten ze ook nauwelijks. Afgelopen zomer nog schijnen ze een dreigbord bij het buitenmeubilair tussen de Hooghkamerbrug en de Apollobrug geplaatst te hebben, waarin de eigenaar werd gesommeerd om dat picnic-meubilair weg te halen, want anders….. Bleek het spul van Rijkswaterstaat te zijn en op Rijkswaterstaat-grond te staan. Gelukkig gaan de wethouders over (vrouwelijk) leiderschap epibreren, dus het komt vast allemaal goed.’

Semanur: ‘ Intussen gaat het (verzonnen) verhaal rond dat die mysterieuze auto vast van de antidrugs-brigade van meneer Grapperhaus is en dat hij vanuit een satelliet wordt geobserveerd om een grote drugsdealer in de val te laten lopen. Menige bewoner zit het toch niet lekker. Op de Klikspaanweg hebben ze al een slagboom voor de ingang. Ongelooflijk. Als je het mij vraagt: het wordt er bij elkaar niet gezelliger op.’

‘ Het is voor mij een zoveelste signaal, een symptoom, dat er bij de Leidse gemeente van alles niet goed zit,’ meent Rinne. ‘ De politie en openbare orde vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester, en waarom laat de gemeentesecretaris niets van zich zien of horen? Over dat aftreden van de GroenLinks wethouder Leewis heb ik intussen enkele minder frisse verhalen gehoord en in de loop van de tijd zullen die heus naar buiten sijpelen. Nu zitten ze daar op het stadhuis nog in de fase van: we zijn verrast, zagen het niet aankomen, wisten van niks, goede collega, we zullen haar missen, bla bla bla. Laten we het hierbij laten voor dit keer.’

‘ Ik heb Sybil geadviseerd de lokale pers over de mystery car te informeren en een stukje te plaatsen waarin de bewoners meedelen dat de ze auto gaan slopen of iets van dien aard, wanneer hij niet wordt weggehaald. En dit voornemen ook aan de gemeente en de politie melden, want de gemeentepolitici en de hermandad lijken geen initiatieven te willen ontplooien en tenslotte neemt de auto een parkeerplek in beslag.’

‘ O ja, zet die foto van het snoepwinkeltje van Cato hier vast bij,’ zegt Zohra, ‘ daar mailde Eus over,  vanuit Australië. Dan heeft ze alvast iets. Haar grootvader had in zijn studietijd een kamer tegenover het winkeltje van Cato op nummer 19 van de Oude Varkenmarkt. Haar grootmoeder heeft nog papieren puntzakjes voor Cato zitten plakken: klein, middelmaat en groot, want Cato verkocht haar zoete waar in puntzakjes. Dat zal einde jaren zestig, begin zeventiger jaren vorige eeuw zijn geweest. Eus vroeg of wij een foto van dat huis hadden.’

Rinne: ‘Ik weet zeker dat er op Google photo’s veel mooiere foto’s van het snoepwinkeltje van Cato zijn te vinden, maar okay, ik heb deze foto voor Eus persoonlijk gemaakt. Ik doe er nog wat links voor de nostalgie bij. Die wagenmaker met de rode deuren is opnieuw in de verf gezet en in die hele buurt woont bijna geen originele Leienaar meer. Bijna alles lijkt te worden opgekocht door rijke pa’s en ma’s die het aan de kinderen lenen en geven. Er wonen nog een of twee organieke bewoners van toen en ooit, maar die zijn nu echt heel erg oud. Cato heeft haar laatste dagen in de Lorentzhof doorgebracht.’

‘Gresham (1558) zei het al: “Bad money drives out good.” Bij wijze van spreken in dit geval, natuurlijk.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.