Feed on
Posts
Comments

Armoe

 

 

‘ Wat een armoe, die integriteits screenings voor provinciale bestuurders. Het helpt ten eerste maar zeer ten dele en ten tweede is het in- en in-triest dat het blijkbaar moet gebeuren. Lang niet iedereen weet dus meer hoe het hoort, en vooral wat het onderscheid tussen mijn en dijn is.’

‘ Als eerste filter is zo’n screentest nuttig,’ vindt Saar, ‘ maar zelfs dat zou niet moeten hoeven: men zou moeten weten of hetgeen men in het verleden heeft gedaan altijd door de beugel kan, beoordeeld naar de maatstaven voor de nieuwe baan. Nogmaals: als eerste filter kan het nuttig zijn.’

‘ Is het niet raar dat er geen stofkam-methode wordt toegepast als het om (riante) “onkostenvergoedingen” van Kamerleden gaat? En nóg raarder wordt het, dat wanneer een Kamerlid (i.c. Theo Hiddema van Forum) een te veel ontvangen vergoeding wil restitueren, hem dit moeilijk tot bijna onmogelijk wordt gemaakt. Wat zou hier achter steken? Honi soit qui mal y pense, zullen we maar vroom zeggen.’

‘Je zou de voorkeur geven aan een vanzelfsprekende toepasbaarheid (applicabiliteit) van het gezegde: goed voorbeeld doet volgen. Nietwaar? Of is dat naïef en onparlementair?’

‘ Tja, dat is vast hogere politiek en gaat dus ver boven mijn pet,’ zegt Zorah. ‘ De motivatie in de brief van K3Ollongren vind ik ook al zo armetierig,’ oordeelt Zorah, ‘ hier, moet je horen:  “Volgens haar zijn politici ‘meer dan voorheen’ kwetsbaar als gevolg van de snelheid van sociale media en wat zij noemt de ‘maatschappelijke acceptatiegrenzen’.”
Wat nou maatschappelijke acceptatiegrenzen? Wat moeten we ons daar bij voorstellen? Mag er tegenwoordig meer/minder dan vroeger? Hoezo dan? En wat heeft de snelheid van de sociale media met integriteit te maken? Bedoelt mevrouw K3O dat het vanwege de sociale media veel korter duurt voordat een vlekje of vuiltje op de blazoen wordt ontdekt en openbaar wordt gemaakt? Dat weet je zelf toch donders goed?’

‘Mevrouw Ollongren is Rutte’s schoothondje. Die doet niets zonder dat Rutte haar dat opdraagt of goedkeurt. Kijk maar hoe ze erbij zit, naast Rutte, in de Kamer. Gênant om te aanschouwen.’

‘ Natuurlijk weet je zelf donders goed of je aan de bestuurlijke maat bent. Dat zou ik zo zeggen,’ meent Feisal, ‘ en wanneer je dat als toekomstig bekleder van een publieke functie niet weet, dan diskwalificeert dat je automatisch. Iedereen weet bijvoorbeeld of zij al dan geen strafblad heeft – hoewel, met die rare strafbeschikkingen … Enkel de reden waarom je een strafblad aangesmeerd hebt gekregen, kan nogal verschillen. Van poging tot moord tot de vuilniszak op een ongeoorloofde plek neerzetten. Bizar, dat dit allemaal in een strafblad kan resulteren en je maatschappelijk kan schaden. Ontspoorde juristerij en atrofiërende rechtszekerheid. Regelrechte bestuurlijke bagger, rommel, die het paard achter de wagen spant.’

‘ Een screening is pas op de tweede plaats een momentopname. Screening dient vooral tot het lichten van je doopceel: wat heb jij op je kerfstok en maakt dat je eventueel ongeschikt voor een publieke post. Al was het maar omdat het je chantabel zou maken.’

‘ Liegen over je lange en gevarieerde CV wordt ook van steeds meer gewicht. Al die bimbo’s en pipo’s met glimmende carrière-cv’s die ze bij wijze van spreken “gekocht” kunnen hebben. Verifieer dat maar eens goed. Waarom is een jojo van 37 jaar bijvoorbeeld al tien keer of vaker van baan veranderd? Vraag eens in de rondte wat “men” van de joker vindt. Voor je het weet haal je een paard van Troje binnen.’

‘ Mwah, het meeste blijft bijna niet te kwantificeren,’ meent Zorah. ‘ Neem zo’n VVD-mevrouw Duthler, dat is een recent geval, die heeft een adviesbureau terwijl ze als Eerste Kamerlid over veel kennis beschikt dat gewild of ongewild in de adviezen die haar bureau verstrekt, kan doorwerken. Dat moet je niet hebben, dat effect is ook niet te meten, maar kosjer vind ik het niet.’

Saar: ‘ VVD-mevrouw Edith Schippers spant nog steeds de kroon met haar declaratie-handeltje samen met haar echtgenoot Spijker. Dat wil zeggen: bij Edith Schippers is het aan licht gebracht, door satiricus-journalist Arjen Lubach, want in de main stream media heb ik er niets over gelezen of gehoord. Ook over Annemarie Jorritsma waren er enkele “akkevietjes” die in de kiem gesmoord lijken. Als burger word je er murw van. Het zal allemaal wel. Laat ons alsjeblieft met rust. Dat is een funeste houding.’

‘ Kijk wat het in Amerika doet. Trump sloopt “de democratie” heel vakkundig. Die voert a war of attrition, een uitputtingsoorlog, waarbij alle advocaten in de VS een graantje lijken mee te pikken. Met medewerking van allerhande politici die hem in het zadel houden vanwege hun eigen belangen. Die soap duurt nu al zo lang dat je er nauwelijks nog naar taalt.’

‘Het geval Henk Otten, met dat interview van hem over Baudet, in de NRC, dat vind ik op het randje tussen loyaal en vernielzuchtige laster, helemaal niet in de haak,’ zegt Feisal, ‘ dat is politiek vandalisme, het moedwillig beschadigen van een (partij-)reputatie voordat de club goed en wel op weg is. De man is een tikkende tijdbom, want geldingsdrang en kippendrift kun je niet verbieden, daar is iemand genotypisch mee behept.’

‘ Hoezo laster?’ vraagt Saar.

‘ Omdat Otten bijvoorbeeld beweert dat Baudet de partij naar zijn smaak te veel naar rechts trekt. Daarmee plaatst Otten de partij zelf in de rechtse hoek, hoewel de kwalificatie rechts uiteraard alleen iets zegt over wat meneer Otten blijkbaar verfoeilijk rechts vindt. Het woord rechts – Alt-Right, nog erger – blijft hangen en nagalmen. En wat is een popperiaan volgens hem precies? Bedoelt Otten het demarcatie-criterium of heeft hij een verdeling tussen autoritaire en democratische regimes op het oog? Wat bedoelt hij met popperiaans? Nietzsche vond Wagner op een gegeven moment een cryptofascist (ik chargeer een beetje), so what? Ik vind de amorfe, ongearticuleerde, oceanische klankenzee, van Wagner op zijn tijd best mooi. Alsof je bij een storm en opkomend tij in de zee staat.’

‘ Komisch eigenlijk dat Otten zelf doet wat hij Baudet voor de voeten werpt inzake het woord boreaal, want Otten strooit en plakt zo mogelijk nog harder en met nog meer exotische etiketten,’ vindt Saar. ‘ Ik ben het met Feisal eens dat Otten een tikkende tijdbom is. Zeker nadat de media likkebaardend meldden dat hij “ door het stof is gegaan” en zijn “straf uitzit als anonieme senator,” dat leidt bij iemand als meneer Otten – ik speculeer natuurlijk – alleen maar tot opgepotte frustratie en broeiende rancune en die zal op enig ogenblik ongetwijfeld tot uitbarsting komen. Geen rustige gedachte. Neen, ze hadden de man een tijd van de partij moeten separeren. Maar goed, we zullen het zien.’

 

 

Zorah:  ‘ Ook meneer Hiddema had beter moeten weten dan die vergoeding aan te nemen voor het zorghotel. Dat smaakt naar wie appelen vaart, appelen eet. Terwijl de man het financieel helemaal niet nodig heeft, denk ik. Is hij dan niet verzekerd voor een zorghotel na een heupoperatie? Kijk, zou je zulke zaken nou in beeld krijgen met zo’n screentest? Ik betwijfel het. Allemaal nodeloos gedoe om wat per saldo peanuts zijn, zeker gezien hun inkomsten.’

Feisal: ‘ Heel dom allemaal, terwijl met een duidelijke taakafbakening het succes van Forum gegarandeerd lijkt. Immers daar zijn:  Derk Jan Eppink die constructief en effectief op de rem staat in het EP bij de EU – zonder meteen een Nexit te eisen! Geef de mensen de tijd aan het idee te wennen en laat ze zelf zien dat Engeland niet in de zee verdwijnt na de Brexit.

Bovendien is er dan bij Forum altijd nog het referendum waarmee de burgers zelf mogen beslissen of en hoe ze eventueel bij de/een EU willen blijven.
De nomenklatoeristi in Den Haag hebben onder leiding van neoliberaal Rutte niet voor niets de mogelijkheden tot het optuigen van referenda zo schielijk, bijna terloops en haastig in beton gegoten en afgezonken. Nota bene! Rutte heeft K3O van D66 zo gek gekregen deze klus voor hem te klaren. Voor Den Haag is een keer per vier jaar legitimatie tanken per stembus, meer dan voldoende. Via marketing-bureaus wordt “het product” aan de man/vrouw gebracht en gesleten.

Neen zeg, dan iemand als Thierry Baudet, die op het politiek-publieke schouwtoneel een nieuwe partij op de kaart zet zoals alleen hij dat kan – met de hulp van zijn “anonieme redactie” die hem voedt met feiten, berekeningen en gegevens. Last but not least, Meneer Hiddema die op gezette tijden de respectieve bewindslui in de Kamer overgiet met zijn verbale bloemetjes en confetti en die bij Harrie Mens en soortgenoten de verbale douche opendraait. Prima toch?! Intussen werken ze aan het bij elkaar krijgen van een betrouwbare crew die de zetels straks gaat vullen.
Echter! Zodra een paar lui zich al ellebogend en kuitenbijtend als de spreekwoordelijke kikkers in de kruiwagen gaan gedragen, gaat het mis. Dom, heel erg dom, want daarmee snijden ze zichzelf in de vingers, omdat ze uiteindelijk als individuen niets zijn zonder Forum en zonder Baudet als uithangbord en roeptoeter.‘

Zorah zegt grinnikend: ‘ Die meneer Hans Groot is ook een komiek hoor, moet horen:  < < “ Maar bestuurders in spe die níet door de screening komen, moeten ook op een nette manier terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke functie. Ze zijn met een afwijzing immers nog niet ongeschikt voor hun oude functie in het bedrijfsleven.

Groot: “Het kan nooit de bedoeling zijn mensen die nog niet in publieke dienst zijn, in het openbaar af te fakkelen. Dan wordt de drempel naar de politiek wel erg hoog.”  > >

Je zou haast zeggen dat hier de demarcatielijn tussen publiek (integer en oprecht) en privaat (loose and lewd) tussen neus en lippen en passant in ere wordt hersteld. Om te gillen!’

‘Dat “in het openbaar affakkelen” vind ik minstens net zo melodramatisch,’ zegt Saar, ‘alsof iemand niet tevoren al dan niet met de klompen aan kan aanvoelen of zij geschikt is, of zal worden bevonden. Desnoods doe je thuis een urinetest met het integriteits-setje dat je toegestuurd kunt krijgen. Dat garandeert op tamelijk effectieve wijze dat er geen charlatans komen opdraven om je tijd te verspillen.’

‘ Nou ja,’ zegt Feisal met een sip gezicht, ‘ niet iedereen weet bijvoorbeeld precies hoeveel onechte kinderen er van haar of hem op de wereld rondlopen. Dat is moeilijk in te schatten en het kan soms tegen je gebruikt worden. Zou zo’n screentest ernaar vragen, denken jullie? Wat als je de tel kwijt bent geraakt?’

‘Zo. Jij moet dus echt en absoluut nooit solliciteren,’ snibt Zorah, ‘als je dát niet eens weet!’

‘Feisal snijdt graag op over viriliteit en zo, ‘ zegt Saar met een knipoog, ‘maar liever het koddige swashbuckling en de potsierlijke egotripperij van Feisal, dan door met geld uit de huiskas strooien proberen populariteit te kopen, vind ik.’

‘Toch is zo’n screening op integriteit een teken van schreeuwende morele armoede en faliekant falend normbesef,’ zegt Feisal stellig.

Zorah: ‘ Weten jullie wat ik nou zo vreemd vind? Dat de SP zo autistisch star is en blijft. Ik lees net het stuk over Dennis de Jong op de Trouwsite en ik denk: de SP had Forum zó kunnen inhalen, als ze dat zouden hebben gewild. De SP heeft geen enkel corruptie-akkevietje en lees nou wat meneer De Jong allemaal vertelt! Dat is toch een ideale volksvertegenwoordiger? Zo’n man kun je als volksvertegenwoordiger bijna nog vertrouwen en dat is zeldzaam hoor. Dennis de Jong zou een paar seminars aan het Forum-kader moeten geven, daar zou Forum alleen maar wel bij kunnen varen. Hij zou meteen ervaringen kunnen uitwisselen met Derk Jan Eppink.’

‘ De SP heeft last van een omgekeerde Thierry Baudet in de persoon van Jan Marijnissen,’ meent Feisal, ’Marijnissen regeert de partij nog steeds met ijzeren vuist en de knoet en dat smoort iedere spontane creativiteit en sjeuïge joligheid. Voor de beginperiode was het prima, maar op de duur, als de boel zich heeft gezet en gesettled, moet je de teugels durven laten vieren en enig risico nemen. De SP is zichzelf aan het opheffen, want ze gaan meer van hetzelfde doen, iets anders kunnen ze gewoonweg niet meer. Dat vind ik tragisch.’

Zorah: ‘Van Marijnissen wordt gezegd dat hij op partijcongressen desnoods een hartaanval bestelt om de aandacht op zich te vestigen.’

‘En je moet met nieuwe ideeën komen, ook op het gebied van filosofische vergezichten en horizonten. Bij de SP is het wat aangaat armoe troef,’ vindt Saar. ‘Baudet loopt omgekeerd aan Marijnissen, het risico dat hij te ver voor de troepen uit dartelt. Ik denk dat Eppink als een goede aanvulling kan fungeren, met Hiddema samen.’

‘In ieder geval moet Baudet de kar wel blijven treken als boreale brulkikker,’ vindt Zorah, ‘want dat kan hij als geen ander. Ik stem straks in ieder geval op meneer Eppink. Dat zou ik trouwens ook doen als hij geen lid van Forum zou zijn geweest. Vóór Europa, maar tégen deze EU!’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.