Feed on
Posts
Comments

*

‘ Staan deze vignetten over de Oekraïne en de stikstof-land-luitjes bij elkaar omdat het in beide gevallen om landje-pik gaat? Zeggelink/Adema en Zelensky zijn allemaal uit op land, territorium. In Nederland gebruiken “ze” om het boerenland in te pikken onder andere de stikstof-propaganda-smoes, en bij het Oekraïne-drama draait het dominante naratief om onze “Democratische Waarden en De Vrijheid.”

–        ‘ Het aspect van landje-pik had ik nog niet eens bedacht, maar dat speelt natuurlijk mee. Zeker. Het gaat bij deze vignetten om de propaganda die wordt gebruikt en ingezet; de spin en het fake news. En het gaat om verbanden. De jongelui (moeten) leren verbanden leggen tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande gebeurtenissen en ontwikkelingen: connecting the dots. Veel “nieuws” wordt contextloos gepresenteerd en soms op diverse plekken op verschilende tijdstippen ingestoken. Het zij moedwillig, hetzij uit praktische overwegingen, dat kun je moeilijk waterdicht bewijzen, je ziet enkel wat je kunt zien en daar trek je vervolgens je  conclusies uit. Niet zelden spreken “de media” zichzelf – al dan niet opzettelijk – zelfs tegen. Dat sticht makkelijk cognitieve verwarring. Probeer er dan maar eens een coherent verhaal van te maken.’

‘ Wat ik opmerkelijk vond, is dat iemand opmerkte dat personen als mw. Zeggelink en meneer Adema (die acteren toevallig in dit dossier, maar dit geldt voor alle tandakkende pratende hoofden) het grotere plaatje hoogstwaarschijnlijk (ook) niet kennen en zien. Zij hebben als marsorder: pak de boer zijn land af en breng de Nederlandse landbouwsector om hals – “Whatever it takes”. Het grotere plaatje ligt elders op de tekentafel. Deze personen moeten vooral het beeld van competentie, terzake-kundigheid en daadkracht projecteren. “Het maakt ook niets uit op welke plek ze worden geplempt, het gaat om het type: bord-voor-de-kop en snateren of smoezelen maar.”’

–        ‘ En bluffen, vooral kunnen bluffen. Zo werkt dat vandaag de dag meestal helaas en dus hoogstwaarschijnlijk ook hier. Natuurlijk.‘

‘ Doe er een paar voorbeelden bij ter illustratie.’

–        ‘ Goed idee. Beginnen we met de stikstof-apekool, spoel deze video door naar >> 6:40 ……  De hele video is de moeite waard, maar dit stukje vanwege het gedoe rond stikstof (en CO2). Bekijk desgewenst ook prof. dr.  Sybe Schaap, een jaar geleden.
En dan de “wetenschappelijke” rapporten die allerwege worden besteld en ingekocht om een standpunt wetenschapplijk aan te kleden – het zal allemaal wel. Inmiddels geldt ook in academia het adagium: follow the money.’

‘ Dat “VVD-ideetje” om de dienstplicht weer in te voeren, kan the thin end of the wedge zijn. De tijd is er rijp voor; na Rusland gaat de globlabla deep state vermoedelijk China provoceren, want er moet een niet-aflatende-dreiging worden geschapen en in stand gehouden. Het leger wordt altijd ingezet door de top 10% van een maatschappij, om haar privé- en particulier bezit te beschermen en liefst te vergroten. Het sneuvelen gebeurt hoofdzakelijk door de onder- en middenklassen, die daartoe uiteraard met ronkende prietpraat en zalvend gezwatel (in het begin van een oorlog) en desnoods met dreiging en geweld (in de latere fasen van een oorlog), moeten worden overgehaald. Dat laatste gebeurt nu naar men zegt in de Oekraïne, maar wij vernemen daar niets van.’

–        ‘ De slachtpartij in de Oekraïne loopt (hopenlijk) op zijn laatste benen, al was het maar omdat de mensen (bodies) opraken. Daar zijn ze al lang bezig om bodies uit huizen, kroegen en van de straat te plukken.  Een heel onprettig idee dat “Nederland” daar via necon-politici mede in onze naam bij is betrokken. “Onprettig,” sorry, dat is natuurlijk niet het goede woord voor deze ten-hemel-schreiende-gruwel.’

‘ Het video-vignet van Clayton Morris (van Redacted) gaat over het terughalen va Oekraïense mannen uit Polen. Wanneer zouden de mannen van Zelensky naar Nederland komen? En dan? Wat gaan de Haagse neocons dan doen? Ze hebben tenslotte deserteurs geherbergd. Gaan ze die opsporen en naar het Oekraiense front sturen, om alsnog voor ons te sneuvelen? Meer dan sneuvelen in die gehaktmolen, zit er niet in. Gaat meneer Rutte dan voorop?’

–        ‘ Dat laatste zou je haast wensen hè? Ik bedoel – begrijp me niet verkeerd – dán gaat de Oekraïene natuurlijk winnen, want meneer Rutte ritselt en regelt van alles, die kletst bij wijze van spreken de eieren onder een broedende kip vandaan, dus waarom zou die man geen vrede kunnen regelen? Donald Trump (als hij president was) of Joe Biden, zouden de slachting met één telefoontje uit Washington kunnen stoppen, zo wordt beweerd.’

‘ Misschien Angela Merkel? Als je haar drie Nobel-prijzen en een Willemsorde-met-Grootkruis in het vooruitzicht zou stellen?’

–        ‘ Minstens. Misschien heeft ze al iets in die richting bekokstoofd, maar vertelt ze dat pas over twintig jaar?’

‘Net zoals met de Minsk-akkoorden uit 2014-2015 bedoel je? Tja, dat is Hogeschool geopolitiek.’

 

 

 

“They’re kicking Ukrainian men out of Poland, sending them back to fight” | Redacted News.

 

…………   …………….   ……………  …………………

…………   …………….   ……………  …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.