Feed on
Posts
Comments

 

02 March 2024 – The issue of Islamism in Britain is back to the top of the agenda. It was central to Prime Minister Rishi Sunak’s speech on March 1st; George Galloway declared “This is for Gaza” on winning the Rochdale by-election; since October 7th Hamas-sympathetic groups have taken the streets of London every week and now even Parliamentary protocol has been overturned to protect MPs from Islamist threats.

 

Feb 29, 2024 –  ‘ Een reeks GroenLinks-PvdA-burgemeesters heeft aangekondigd dat gemeentelijke handhavers (‘BOA’s) met een (islamitische) hoofddoek boven hun uniform mogen rondlopen. KLEIS JAGER en SYP WYNIA vragen zich in deze aflevering van WWTV af waar deze, kennelijk georganiseerde, actie vandaan komt. Waarom? Met welk doel? Waarom nu? Jager en Wynia stellen vast dat de hoofddoek, vooral bij de politie, al tientallen jaren inzet is van radicale moslims, in het bijzonder bij de Moslimbroederschap. Die islamistische beweging is een eeuw geleden ontstaan in Egypte, maar heeft tegenwoordig Qatar en het Turkije van president Tayyip Erdogan als thuisbasis. Doel is de vestiging van het ‘wereldkalifaat’. De beweging is, vaak niet direct herkenbaar, ook heel actief in Europa.  …………..   ……… ‘

 

*

Paul Scheffer: “Multiculturele drama”  –   retro.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html

Pim Fortuyn: De islamisering van onze cultuur  – pimfortuyn.com/images/media/islamisering.pdf

*

‘ Het boek van Hefner? Dat heeft R. ooit opgestuurd of aan iemand meegegeven, of zelf meegenomen, dat weet ik niet meer. Ze gebruikten het daar bij de colleges culturele antropologie en organisatieverandering. Waar het om gaat is dat ze het in hun AI-modellen hebben gestopt – dat mailde ze onlangs – en kortgeleden hebben ze het bevraagd o.a. aan de hand van prompts als: islamisme, islam, transformatie, transitie, cultuur, godsdienst, dogma, enzovoorts met daarbij een aantal namen (Clifford Geertz, Emile Durkheim, Karl Polanyi ….) en nog wat beeldmateriaal.’

  • ‘ Het resultaat mag je gerust frapperend noemen, vind ik. Zo kwam ze te weten dat George Galloway met een Indonesische getrouwd is, dat Ayan Hirsi Ali christen is geworden en nog een heleboel dingen, waarvan ik het bestaan nooit heb bevroed. Interessant dat transformatie en transitie in verband worden gebracht met klimaat-godsdienst, CBDC en crypto’s, dogma en fundamentalisme …. Eigenlijk niet eens zo gek, als je beseft dat de extreme beheptheid, de bezetenheid met “het klimaat” veel lijkt op godsdienstwaanzin, en vermoedelijk raakvlakken heeft met sektarisme ….’

‘ Wat denk je van het funeste dogma van “open grenzen,” zelfs al gaan we er aan te gronde? En de gender- en woke-verdwazing? Mensen substitueren de ene godsdienst voor een andere. Blijkbaar hebben we een basisbehoefte aan geloven en godsdienst. We kunnen het materiaal als oefening met AI aan de jongelui suggereren…?’

*

Geredigeerd citaat uit Robert W. Hefner (2023, pag. 33), Kindle editie;  ISBN-13: 9780520912564  ISBN-10: 052091256X.
%% citaat%%:  In the course of their histories both medieval Christianity and Islam relaxed their monotheism and incorporated a cult of the saints into their pantheons; the relaxation of monotheistic principles was taken even further in Gnostic and folk variants of Christianity (Badone 1990; Taylor 1987) and in some forms of folk Islam and Sufism (Lewis 1980; Nadel 1954).

But the similarities between these two faiths hide an important difference in their clerical management. Lacking a centralized church structure, mainline Sunni Islam has tended to take an ecumenical stance toward indigenous clergy, allowing native clerics (who are, of course, not priests but specialists of religious and legal knowledge) to rise from popular ranks. In modern times, as I. M. Lewis (1980:82) has noted, this has allowed recent converts in places like West Africa and Southeast Asia to quickly identify the faith as indigenous and to use it as a rallying cry against foreigners and colonialism. At times, though by no means universally, it has also allowed for a more gradual accommodation of local cosmology to high doctrine.

By contrast, with its centralized hierarchy, the pre-Reformation church was less inclined to allow open admissions to the clergy.  …………….. %%einde citaat%%

 

*

citaat uit Dick Douwes (2006): Nederland en zijn islam. In: Ons Erfdeel. Jaargang 49(2006), nr1:
%% citaat%%: Het debat en het beleid in Nederland worden gekenmerkt door een opvallende paradox. Aan de ene kant wil men de integratie en daarmee de secularisatie bevorderen en stelt men dat religieuze waarden een mogelijke ballast vormen. Aan de andere kant richt men zich, om die waarden te hervormen, op de dragers van religieuze autoriteit op het gevaar af dat men de inrichting van een islamitische kerk bevordert. Maar daarmee roeit men in tegen de islamitische traditie van een diffuse religieuze organisatie en autoriteit.
Veel mensen hebben geen duidelijk beeld van de mate waarin en de manieren waarop moslims uiting geven aan hun geloof, vooral niet van de in Nederland opgegroeide generatie. Een belangrijke reden daarvoor is dat moslims vaak door een christelijke of postchristelijke bril worden bekeken en begrepen. Ook wordt er vaak een graad van organisatie verondersteld met hiërarchische verbanden. Het probleem is echter dat de kerk niet gelijk gesteld kan worden aan de moskee, net zo min als de imam aan de dominee of priester. Binnen de islam in Nederland bestaan er allerlei verbanden, maar niet in de zin van een decanaat of een synode. Moslims in Nederland zijn voornamelijk langs etnische lijn georganiseerd en de graad en manier van organisatie weerspiegelen. …..  %% einde citaat%%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.