Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ B & B staat hier voor Burke and Brexit en niet voor Bed and Breakfast. Directe aanleiding voor deze titel (zie het slot van deze posting) is de vrijspraak van Paul Cliteur van de aantijging dat hij zich aan antisemitisme (anti-joodsheid) te buiten zou zijn gegaan – zulks gerelateerd aan zijn mentorschap van Thierry Baudet en Cliteurs lidmaatschap van FvD.’

 • ‘ Iemand in onze werkgroep opperde het idee om Cliteurs – maar niet alleen bij hem – boekenkasten na te vlooien op auteurs met een joods-aandoende naam en hetzelfde te doen voor zijn publicaties. Met de stofkam erdoorheen. Hoeveel boeken van “joodse” auteurs heeft Cliteur in zijn boekenkasten (thuis en op het instituut) staan en hoe vaak heeft Cliteur joodse auteurs aangehaald in zijn publicaties. Aan de hand van simpel turven en tellen zou je moeten kunnen vaststellen of Cliteur als een zionist (te veel joodse namen), een anti-joods-persoon (te weinig joodse namen), of als een total nitwit (helemaal géén joodse namen) zou moeten worden geëtiketteerd. Daaraan gekoppeld kan vervolgens een reden tot ontslag of juist promotie, geformuleerd worden. Hoogstwaarschijnlijk zou Cliteur dan precies het juiste aantal joodse namen in zijn boekenkasten hebben staan en in zijn publicaties gebruikt. Hij kreeg immers het waarmerk: kosher, dus niet-anti-joods-bedraad.’

‘ Wij zouden er misschien niet zo goed vanaf komen, met bijvoorbeeld auteurs in onze boekenkasten als: Hannah Arendt, Saul Bellow, Philip Roth, Zygmunt Bauman, Noam Chomsky, Amos Oz, Carry van Bruggen, Heinrich Heine, Paul Auster, Benjamin Barber, Ayn Rand, enzovoort, enzovoorts.’

 • ‘ Je vergeet de bijbel-met-een-OudTestament er in.’

‘ Je hebt gelijk, dat is natuurlijk minstens zo belastend als Mein Kampf in de kast hebben staan, maar dan vanuit andersom geredeneerd. Kortom: wij zouden geen kant op kunnen. Zo moeten wij vrezen. En de koran, die staat ook op de boekenpank, maar die vind ik niet echt een spannend leesboek.’

 • ‘Even tussendoor voor we het vergeten. We vroegen ons af waarom de CU-parlementariërs Voordewind en Segers uitgerekend nu aandrongen om via het Nederlandse parlement de regering expliciet de Armeense genocide door Turkije te laten erkennen.’

‘ We hadden geen idee waar dit vandaan kwam en tastten volledig in het duister. Tot het kwartje viel: het draait hier om de timing. Volgens ons althans. Met de aanstaande holocaust-herdenkingen in het verschiet, zou een genocide bijna zeker grote kans maken op een of andere politieke “erkenning.” Het zou extra reliëf aan de joodse holocaustherdenking geven. Daarbij komen de Tweede Kamerverkiezingen eraan. Indien je als politieke partij inhoudelijk niets hebt te melden, dan ga je de boer op met identiteitspolitieke thema’s. Dit is er zo een.
Publicitair en marketingtechnisch is zo’n koppelverkoop dus zeer opportuun (je zou bijna zeggen: opportunistisch). Dit afgezien en los van de vraag of wij de erkenning van de Armeense kwestie als genocide wel/niet correct/juist/gewenst achten, en al helemaal niet welke genocide het meeste aanspraak kon maken op de kwalificatie van de meest authentieke genocide.’

 • ‘ Bovendien zou de Armeense massamoord door “de” Turken als genocide erkennen, bijna zeker Erdogan op de kast jagen, en dat is mooi meegenomen. Met Vladimir Putin en de chinees Xi, dient Erdogan immers tot de aartsvijanden van de EU-met-zijn-waarden-en-de-euro gerekend te worden. Maar goed, dit is onze duiding van de Armenië move. Wij kunnen niet in de hoofden en harten van de betreffende Nederlandse politici kijken en slecht gissen naar hun motieven. Misschien zitten we er wel helemaal naast.
  Ik word wel chagarijnig hoor, van die Haagse pipo’s met hun aandachtrekkertjes waarmee ze stemmen hopen te winnen. Ze staken en steken geen vinger uit als om onze senioren gaat, of om de gedupeerden in Groningen, maar ze zijn er als de kippen bij als het om sensatie en reuring gaat.’

‘ Nog een frame. Het verband tussen de secularisatie, ontkerstening en ontkerkelijking in het Witte Westen en de ongerustheid daarover die in bepaalde Israëlische gremia zou heersen en groeien, vonden we bijna net zo origineel. De redenering gaat als volgt: onze jeugd krijgt door de secularisatie en ontkerstening steeds minder het cultureel gedachtengoed van de bijbelverhalen – die zich afspelen in “die” regio en de bekende archetypische verhaalpatronen kennen – als vanzelfsprekend ingegoten. Dat zou een nadelige invloed kunnen hebben op de (onbewuste) beeldvorming van de Witte Westerlingen ten aanzien van Israël, met als archetype: de dappere David die het permanent tegen de omringende Filistijnen op moet nemen. Een citaat uit het artikel van Angela Wals in de Volkskrant van zaterdag 9 januari 2021:  <<  Bar-Am woont nu 21 jaar in Berlijn en hij houdt van de stilte, de vredigheid. Als hij bij zijn ouders in Israël is, voelt hij meteen weer spanning en alertheid. ‘Elk uur zet m’n moeder het nieuws op de radio aan. Want misschien is Egypte wel een oorlog begonnen! Ik wil en kan die politieke drilboor niet meer horen.’ >>  Berlijn is naast New York, voor zich-joods-voelenden een van the places to be.
Ik vermijd de kwalificatie “joden,” mede omdat iemand als Arik Brauer (4 januari 1929 – 24 januari 2021) beweerde dat hij zonder “hen” (A.B. had het in dit verband nooit over nazi’s, Duitsers of Oostenrijkers) nooit joods zou zijn geworden. Dan was hij hoogstwaarschijnlijk in de veronderstelling blijven verkeren dat hij gewoon Weens (ein Wiener) was.

Theodoor Herzl, de vader van het zionisme, moet niet moe zijn geworden te herhalen dat er wat hem betreft wereldwijd niet genoeg hevig antisemitisme kon tieren, want dat zou de luitjes naar Israël drijven.

 • ‘Je vergeet de influx van moslims, die veelal niet bijster jood-vriendelijk zijn. “Het witte Westen” – althans degenen die hier aan de touwtjes trekken – houden er tegenstrijdige, kromme, opvattingen op na, en dat is een understatement. Men zou, let wel: men zou, dus men zou ze van stille anti-joodse sentimenten kunnen verdenken. Ondanks de ijverige lippendienst die zij bewijzen via de mantra van de hen zo dierbare christelijk-joodse-cultuur.
  G * * , A * * , Z * * en F * * waren onlangs in Wenen, vanwege het overlijden van Arik Brauer (24 januari) en zij deden daar voor ons erg originele frames en verhaalvarianten op. Welke strategieën de Israëlische nomenklatoera (= het machtsestablishment) volgens hen uit te kast haalt (afgezien van de geijkte holocaustmarketing) om tegenwicht aan deze tendensen te bieden (te counteren), laten we hier voorlopig onbesproken. Misschien dat de jongelui zich er eigener beweging iets bij kunnen voorstellen. Anders kunnen we er later altijd nog op terugkomen.

‘ Tenslotte een citaat uit Hannah Arendts boek On Revolution (vertaald als De Revolutie in de Aula reeks) over de controverse tussen Thomas Paine en John Burke over de mensenrechten, een controverse waarop het idee van de Brexit voor een belangrijk deel is terug te voeren. De B&B uit de kop van deze posting.
De Britten gevoelen geen enkele lust zich een versie van Human Rights te laten opdringen ten koste van hun eigen tradities, en daarmee ondermeer de controle over hun grenzen aan een anonieme entiteit ergens in Brussel te laten. Op de keper beschouwd zijn de Britten wat dit betreft net zo “nuffig” als de huidige Israëli, terwijl men zich de zorgen van een Vladimir Putin ten aanzien van de EU-expansiedrang, eveneens zou moeten kunnen voorstellen. Probeer je af en toe eens in de positie van de Palestijnen te verplaatsen, die met overassertieve israëlische kolonisatie hebben te stellen. Curieus dat er zowel een Benjamin Barber als een Benjamin Netanyahu hebben bestaan – Barber is overigens overleden.’

 • ‘ Trouwens, zou jij er bezwaar tegen hebben, er zwaar aan tillen, wanneer onomstotelijk zou worden bewezen dat Jezus bestaan heeft en een neger was?’

‘ Nou neen hoor, Wat maakt dat uit? Ik vind het zelfs steeds waarschijnlijker dat hij een neger geweest zou kunnen zijn, of een type dat daar tegenaan zit. Zeker gezien de geografische locus. Wat maakt het uit? Kan alleen blanke hebben gedaan en gezegd wat aan de figuur Jezus wordt toegeschreven? Dat vind ik apekool.
Maar, bedenk wel dat we nu 2021 schrijven. Ik denk dat onze (over-)grootouders toch even aan dat idee zouden moeten wennen, want die zien Jezus – vermoed ik – toch als beige tot olijfkleurig, hooguit zwaar-zonverbrand-donkerbruin, maar een complete neger van top tot teen … ? Kweenie. Dat zou voor hen nog net een brug te ver kunnen zijn, maar dat weet ik dus niet, want ik heb het ze nooit kunnen vragen.’

 • ‘ In deze tekening van Ruben Oppenheimer wordt Jezus afgebeeld als neger, jood en zwarte Piet en is ‘ie driedubbel de sjaak: religie, ras en cultuur-dinges . Weet je nog hoe lang we hier met de jongelui over hebben gediscussieerd? Zou je het racistisch kunnen noemen of niet? Zijn jood en neger soortnamen of zijn het etnische etiketten? En so what, welke consequenties zou dat kunnen hebben? Enfin, we hebben onze cognitieve categorieën flink door elkaar gehusseld, en de vraag is nog steeds open.’

‘ Doe die anekdote uit Wenen hier maar bij. Weet je nog? Welke vier kenmerken onomstotelijk zouden bewijzen dat Jezus (indien hij heeft bestaan) echt, werkelijk, joods moet zijn geweest?’

 • ‘ O ja, die vind ik best geestig. Dat zijn de volgende kenmerken: 1) Jezus was dertig en hij woonde nog bij zijn ouders; 2) Jezus oefende hetzelfde beroep uit als zijn vader; 3) hij geloofde dat zijn moeder, Maria dus, nog maagd was en tenslotte 4) zijn moeder geloofde dat haar zoon Jezus, God was.’

‘ Over de vader en zijn beroep moet je misschien nog in herinnering brengen dat we niet weten over welke V/vader het in dit verhaaltje gaat. Daar zijn twee opties voor.’

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.