Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Misschien dat Putin aanvankelijk te zachtaardig optrad, toen hij verwachtte dat de Oekraïne – en dus de VS en de NAVO – voor redelijke argumentatie vatbaar zou zijn. Dat werd als zwakheid uitgelegd.’

–        ‘ Dat zou kunnen, maar het kan net zo goed zo zijn dat Putin niet per se van meet af aan de rol van Godzilla opgedrukt wilde krijgen.’

‘ Tja, Putin had (achteraf bezien) op zijn vingers kunnen natellen dat de VS en zijn minions niet voor de zachte aanpak vatbaar zouden zijn, anders waren ze niet met hun NAVO Oostwaarts geschoven. Terwijl dat niet de afspraak was.’’

–        ‘Hoe het zij: de Oekraïne wordt nu compleet gelubd en bij de enkels afgezaagd, want anders zou Putin/Rusland over enkele decennia – wellicht zelfs eerder – opnieuw met NAVO-opdringerigheid via de Oekraïne te maken kunnen krijgen.’

‘ Dat zou een bekend (niet normaal, maar bekend) scenario kunnen zijn, ware het niet dat Amerika – en in zijn kielzog zijn vazalstaten, waaronder Nederland – met een zelfmoordoperatie bezig lijkt. Op z’n minst doen “we” aan ernstige zelfmutulatie. We lijken met pervers plezier onze neus en oren af te snijden en onszelf in het vlees te kerven. Heel bizar en uiterst vreemd. Ik bedoel: het is zeer de vraag of we over een poos nog in staat zullen zijn tot expansionistische avonturen, neoliberaal zendingswerk en andere apekool. Maar wat de Oekraïne aangaat, je hebt gelijk indien je Putin het idee zou willen toeschrijven van safety first.  Niemand kan in de toekomst kijken en het is maar beter dat de Oekraïne tot een rump state, of nog beter: de schaduw van een rump state, wordt gereduceerd.’

–        ‘ Dat zou ik denken, ja, plus de functies van wraak en afschrikwekkend voorbeeld. De Oekraïne wordt genadeloos gekastijd voor de hubris openlijk tot de NAVO en EU te hebben willen toetreden, en andere kandidaten die dezelfde aandrang zouden kunnen voelen kriebelen, wordt in geuren en kleuren verteld en op niet mis te verstane wijze getoond wat hen te wachten staat, mochten zij ooit de daad bij het woord voegen. Als kers op de taart: Amerika zal uiteindelijk ook Oekraïne aan zijn lot overlaten, zoals Amerika dat met alle “bondgenoten” en “beschermelingen” heeft gedaan. Dat is me dunkt een vorm van realpolitisches Denken.

 

“INTERVIEW: A regime change in Kyiv is the only way this war is going to end, observes Professor George Szamuely.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.