Feed on
Posts
Comments

 

 

Moet je toch eens horen:

‘ “De Europese richtlijn die de kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen regelt, werd aan het begin van de coronacrisis tijdelijk ontheven.
Chinese KN95-mondkapjes werden aan het begin van de coronacrisis „voor onbepaalde tijd” gelijkgesteld aan FFP2-maskers om de gigantische vraag naar mondkapjes het hoofd te bieden …. ‘ “

Dus de kwaliteitsrichtlijn werd tijdelijk buiten werking gesteld vanwege de gigantische vraag. Daarna werden diezelfde mondkapjes alnog voor gebruik vrijgegeven.
Als dit waar is dan hebben talloze mensen met ondeugdelijke, onveilige, mondkapjes op gelopen. Dit voor het argument, want veilige mondkapjes bestaan voor ons niet. Hooguit voor chirurgen.

Dit is toch bizar?! ‘

www.nrc.nl/nieuws/2021/11/05/coronablog-5-november-2-a4064367

 

–        ‘ Jazeker, en ook weer niet, wanneer je het in de context van totale bizarheid van het Corona-circus bekijkt.
“Men” (dus de nomenklatoera, maar ook het Volk) wéét dat de mondkapjes voodoo-flauwekul zijn en alleen vanwege de magische werking worden gebruikt. Dan maakt het niet uit welke mondkapjes je voor doet: goedgekeurde of niet-goedgekeurde.
Uit deze berichten kan ik overigens niet opmaken of er ook Van-Lienden-mondkapjes zijn gebruikt, noch hoeveel stuks Van Lienden heeft aangeleverd.’

‘En dan deze passage:

 

Van wat ik om me heen hoor is juist het omgekeerde het geval: men gelooft nauwelijks nog in de werking van de vaccins, met dien verstande dat men “het vaccin” allengs dezelfde status toekent als een grieppriek. Die nemen veel mensen ook, maar weer niet ieder jaar. Bij de griepprik blijft het gokken of de juiste griepsoorten zijn voorspeld en je tegen die specifieke soorten wordt geprikt.’

–        ‘ Dat over de Covid-vaccins klopt geloof ik, en dat valt te herleiden op het groeiende inzicht dat een Covid-19 aanval ongeveer gelijk staat aan een griepaanval. Bij onderliggend lijden kan je het haasje zijn. Da’s bij een zware griep ook zo. Zodoende. Edoch er blijft altijd een aanzienlijke groep personen over die zich toch bijna willens en wetens aan massaal groepsdenken (het klinkt als tautologisch-pleonasme, maat het klopt wel) overgeven. Dat stelt gerust en die geruststelling werkt preventief en therapeutisch. Dat is het positieve aspect ervan.’

‘ De vraag is tot hoe ver Big Pharma dit toestaat. Indien er te weinig vaccins (of pillen, poeders en drankjes) worden afgenomen, dan worden de duimschroeven van de angst (weer) aangedraaid, de angst wordt aangewakkerd.’

–        ‘ Toch blijf ik het naast naargeestig ook fascinerend vinden hoe de massa zich laat manipuleren. De angst waarover we het hebben, is polyvalent. Ik bedoel met polyvalent dat die angst diffuus is en uit vele onbekende consituentten bestaat. Indien je polyvalent door een betere term kunt vervangen: be my guest.
Angst voor x of angst voor y, z, enzovoorts. De diffuse angst kan zich aan alles hechten en zich vervolgens op een materieel subject richten. Neem bijvoorbeeld de “tweedeling,” waardoor de zondebokken in de coulissen klaar staan om geslacht te worden. Of de angst voor het verliezen van je baan of huis. Kortom er zweven allerlei soorten van angst rond. ’

’ Waarom dacht je dat de massa in Orwells dystopie 1984 elke dag zijn portie “Twee minuten haat” moet uitleven?’

–        ‘ Dat is om de angst te kanaliseren, zodat hij beheersbaar blijft. Na die georkestreerde uitingen van haat komt dan bij wijze van spreken Van Dissel/Rutte/De Jonge vertellen dat Oorlog vrede is, Vrijheid is slavernij en Onwetendheid is kracht.’

‘Juist. In ons geval wordt glashard gedaan alsof een ruim zes maanden demissionair kabinet dat regeert alsof volledig missionair is, helemaal, picobello, Democratisch is. “Ze” doen het gewoon met een stalen gezicht. Wij, wij talen daar niet eens meer naar. Hoogst curieus eigenlijk.
Met af en toe een aankondiging of dreiging van een lockdown. Dat is tot dusverre de grootste straf en het meest werkzame dreigement, omdat wij/de massa dan niet ongeremd kunnen/kan consumeren: geen horeca, geen film/theater, geen festivals, geen onbeperkt binge-vliegen, niks van al die zaken die we als ons vanzelfsprekende recht zijn gaan beschouwen. Al dat consumeren en zwelgen vatten we voor het gemak samen onder de noemer VRIJHEID. “Ze” pakken ons onze vrijheid af.’

–        ‘ Het is zo vernederend eenvoudig om ons te krijgen waar “ze” ons willen hebben, vind je niet?’

‘ Laten we afsluiten met Orwell. In 1984 denkt Winston op bladzijde 260: “O’Brien zou zeggen: dat de Partij de macht niet wenste omwille van zichzelf, maar alleen voor het bestwil van de meerderheid. Dat ze de macht wenste omdat mensen als massa zwak en laf waren, de vrijheid niet konden verdragen, de waarheid niet onder ogen konden zien, en dat ze geregeerd en systematisch bedrogen moesten worden door anderen die sterker waren dan zij. Dat de mensheid moest kiezen tussen vrijheid en geluk, en dat voor de overgrote meerderheid geluk het beste was.” ‘

 

 

 

 

Comments are closed.