Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Schroom voor Hemmung, zoals meneer Juurd Eijsvoogel vertaalt –  is te gepolijst, te tam, ontdaan van de Freudiaanse lading (ge-lubt; zie Van der Lubbe). In het Engels zou je dan bijvoorbeeld kunnen zeggen: coy, they are coy. To His Coy Mistress (Angela?).
Neen, voor mij is het bijt-remming, de Haagse Kaasstolpers, zijn geremd, vooral door (psychologische) zelfcensuur. Dat is niet best, lees 1984 van George Orwell er maar op na. Die roman wordt met de dag actueler. Indien een bevolking zo geconditionerd raakt dat het zichzelf censureert, is er geen censuur van overheidswege meer nodig. In Nederland worden we grotelijks via onze taal verneukt, gebreideld, taal-anemisch gemaakt. We krijgen vaagspraak onder onze huid gespoten (denk maar aan sensibiliseren, dat kan zo uit 1984 komen; nog even en Pieter Omtzicht wordt gevaporiseerd), dat proces van taalverdunning loopt parallel met de het gestaag slopen van ons onderwijs.’

–           ‘ George Orwell, ja. Dat klopt, zeker wanneer je de machtsmiddelen beschouwt waarmee ook de Nederlandse machthebbers ons en onze vrijheden manipuleren, vanuit het excuus van het corona-covid19 virus. Ik raad mijn pupillen sterk aan om zeker nú Orwell (en Huxley) te lezen, omdat we in een maatschappelijk klimaat leven waardoor je de door Orwell en Huxley beschreven omstandigheden aan den lijve kunt ervaren – dus je kunt het als een vorm van participerende observatie beschouwen. Met name Orwell geeft een vrij complete blauwdruk.
Lees echter over wat zich onder de Haagse kaasstolp afspeelde, ook bij Elisabeth Noelle-Neumann; over de zwijg-spiraal, de spiraal van stil-/ver-/zwijgen. Doodzwijgen, is nog beter, taboeïseren. Als er iets is dat de Toeslagen-fraude door het kabinet Rutte aan burgers gepleegd, laat zien, is het wel een zeer serieus geval van zwijgspiraal. Bijna een samenzwering-der-kaasstolp-kabouters, de kaasstolp-kobolden.

Terzijde: in het Frans denk ik bij Hemmung in dit verband onweerstaanbaar aan het chanson van Brel, over dansende Vlamingen: Ils dansent sans frémir … geluidloos, gevoelloos, sans rien dire, stom. Ik kon het niet laten. Niks ten nadele van de Vlamingen. Brel noemt het zelf een satire, maar het is wel een leuk liedje vind ik. Het zou eerder voor Nederlanders opgaan dan voor Vlamingen – alweer: vind ik.’

‘ De zwijg-spiraal van Noelle-Neumann, een omertà, is uiteraard van toepassing op ons immigratie-probleem. “De politiek” (wie is of zijn dat toch?) kijkt daar eensgezind van weg, onder het motto: na ons de zondvloed.
Onder de Haagse kaasstolp speelt zich volgens mij een mengvorm van groupthink en zwijgspiraal af, die zijn complementair en wederzijds versterkend. Het gaat toch om een totale instutie (de ministerraad) in een totale instutie (de Haagse kaasstolp); een matroesjka dus. In zo’n atmosfeer en klimaat liggen gedachten- en meningen-inteelt voortdurend op de loer.
Nou, ik ben niet gefascineerd door de Duitse belangstelling voor de politieke soap waarover de Heer Eijsvoogel schrijft. Daar is ons trouwens niet overdadig veel van gebleken; de Duitsers hebben genoeg aan Merkel, alleen meneer Kirchner verwondert zich over ons lam(me)-gedrag. Die verwondering deel ik met hem. Waarom grijpen we niet naar riek en hooivork en roken we de rakkers uit?

Onze Duitse vriend Uwe zei (als grap?) dat de door Eijsvoogel gesignaleerde Nederlandse (on-)hebbelijkheid ondermeer zou kunnen worden verklaard omdat het Nederlandse vorstenhuis steeds Duitse echtgenoten importeert [deze zin is geen correct Nederlands, maar dat mag tegenwoordig]. Dan leer je als volk wel om je kritiek binnenskamers te houden. Anders mag je op koningsdag niet getooid met een feestneus en hoedje met een vlaggetje zwaaien.
Zelfs de huidige koning is met een mevrouw uit een Duitse kolonie getrouwd. Merkte Uwe op. Dit is een (Duits) doordenkertje. Zoals gezegd: Herr Kirchner heeft wel degelijk een punt: waarom blijft de verontwaardiging in Nederland over een tegen het Parlement liegende premier zo steriel symbolisch? Waarom laten we de snuiter in het torentje zitten? Kan een leugenaar van deze statuur een legitieme aanspraak doen gelden op “democratisch behaalde verkiezingswinst”?’

–           ‘ Fatalisme, Fatalismus, murw-heid, mürbichkeit, vermoed ik, want met ons huidige stelsel kunnen we niet veel anders doen dan een keer per vier jaar een hokje rood kleuren – of niet gaan stemmen. Dat laatste doen steeds meer Nederlanders, althans uit onze omgeving.

Je stelt daar trouwens een vraag die best een staatsrechtelijke staart zou kunnen hebben. Je vraagt in feite of de mensen die op Rutte hebben gestemd dat ook zouden hebben gedaan indien ze inzicht hadden gehad in zijn/de leugens, die vooral door de geopenbaarde notulen van de ministerraad nog een keer extra geëxpliciteerd en geprofileerd werden. Immers: op wie hebben ze nu eigenlijk gestemd? Hebben ze een kat in de zak gekocht? Is de verkiezingsuitslag geldig? Waarom werd het tijdstip van aftreden getimed zoals het het is getimed? Dit is niet zo maar iets lijkt mij. Kun je van kiezersbedrog spreken?

Wat de riek en mestvork aangaat: de laatste revolutie in onze polder (tegen de koninck van Hispaniën) duurde tachtig jaar en bestond hoofdzakelijk uit een aaneenschakeling van guerilla-achtige schermutselingen, met hier en daar een veldslagje er tussendoor. Met een beetje goede wil kun je beweren dat ons collectieve geheugen die ellende nog niet is vergeten. Het geheugen van Rutte maakt daar uiteraard geen onderdeel van uit; de man heeft puur voor de camp geschiedenis gestudeerd.

Misschien dat Herr Thomas Kirchner zich zorgen maakt, omdat Mark Rutte wegkomt met zijn gedrag. Stel je voor dat het Rutte-virus overwaait naar Duitsland. Dat kan natuurlijk. Als de wind even verkeerd staat, is dat zo gepiept. Merkel is ook een machtspolitica, dus.’

‘ Rutte heeft volgens mij een heleboel “dingetjes” van Merkel geleerd. Dit Rutte-gedrag hoeft Merkel niet van Rutte te leren, meen ik. Misschien dat de leerling de leermeesteres te zeer overtreft, te succesvol blijkt? Dat de Duitsers dat unheimisch vinden? Wie zal het zeggen. Zeg, op de een of andere manier komt het Duitse woord windelweich bij mij boven nu je het over murw hebt: in de luren (windselen, luiers) gestampt – vertaal ik volledig impressionistisch uit de losse pols.

Goed, nu komt dus Engeltje (Angela) Merkel klef Mark z’n handje vasthouden en ons een hart onder de riem steken: wees blij dat jullie met een Rutte opgescheept zitten en niet met mij, zo kirt zij als een Lorelei.’

–           ‘ Het event leidt het Volk af van de jokkebrok Rutte en zijn treurige trawanten, en Merkel kan thuis ook best wat Wichtigmacherei gebrauchen. Zo gaat dat in de hogere propaganda en politiek.

Trouwens nog iets naar aanleiding van wat je zei over geen onderscheid meer kunnen maken tussen diverse rollen, waardoor – volgens jou – vooral kinderen averij op konden lopen. Er zijn tamelijk recent nog, een “spindoctor” en een “politicus” in echtelijke turbulentiën verzeild geraakt. Ik volsta met afkortingen: JdV en DS. Jij weet wie ik bedoel. Ik moest ook denken aan die psychiater, P.C. Kuiper die “Ver heen” raakte door te veel empathie met zijn patiënten.’

‘ Ja, die geschiedenis van Kuiper ken ik. De auteur van de “Nieuwe neurosenleer.” Ik gebruikte de casus als voorbeeld voor wat men in de culturele antropologie met “going native” pleegt aan te duiden.

Zeg, iets anders. We kregen een mail plus foto’s van Yvette die een lang weekend in Leiden verblijft, bij oude vrienden. Het zijn foto’s van de gedenksteen bij de Morspoort, voor Marinus van der Lubbe. Yvette heeft daar vlakbij op kamers gewoond, toen ze o.a. ook bij het Museum voor Volkenkunde werkte, maar die steen was haar nooit opgevallen. Was Van der Lubbe de brandstichter, of was hij een marionet? Aan frames en interpretaties geen gebrek.’

–           ‘Aber, wie ist es eigenlich gewesen …..? Je zet geen gedenksteen neer voor een crimineel, nietwaar? Dus …. ?’

‘ Misschien dat Angela Merkel ons dat komt vertellen. Dat ze excuus komt aanbieden voor de Duitse inval en bezetting. Dat die achteraf en bij nader inzien, nachträglich, beschouwd onterecht was en dat Marinus een geslachtofferd schlemiel is. Ja, ik verzin maar wat hoor. Excuses aanbieden is vandaag de dag tenslotte hot.’

–           ’ Waarom zouden wij eigenlijk gecoiffeerd moeten zijn met het bezoek van mevrouw Merkel? Zij is een vriendin van Mark Rutte, en Rutte heeft Nederland me dunkt flink te grazen genomen. Waarom zou hij dan ook nog eens moeten worden beloond?’

‘ Daar zeg je me wat. Zo had ik het nog niet eens bekeken.’

–           ‘ Dan ga ik nog iets zeggen: zet voortaan vaker een andere bril op wanneer je naar nieuwsprogramma’s kijkt of de kranten leest.’

‘ Want ….. ?’

–           ` Want, “ze” zullen hoe langer hoe meer marketing-propaganda-trucs gebruiken. Dat kan haast niet anders.’

‘Want …?’

–           ‘ Want, de problemen waarmee “ze” – en helaas “we” ook, want “we” stemmen op “ze” – worden geconfronteerd, nemen nog grotere, en steeds grotere, afmetingen aan dan ze nu al hebben. Denk alleen maar aan de gestage erodering van ons onderwijs en de immigratie- en klimaatgekte. Enkel die Titanics op de juiste koers krijgen, is een Hercules-klus. Dat kunnen “ze” niet behappen. Zeker niet met Mark Rutte als kapitein op de brug. Dus zullen ze gaan schmieren en sjoemelen, en intussen splijt Nederland vrolijk verder.
Dat is punt één. Punt twee is minsten even erg en hangt nauw met punt een samen: er heeft geen wisseling van de wacht plaatsgevonden daar onder de Haagse Kaasstolp. Hoofdman Rutte zwaait er nog steeds de scepter, kapitein Rutte staat nog steeds aan het roer en dat is er eentje van onder het tapijt vegen en dan glashard beweren dat hij zich daar niets meer van kan herinneren. Dus: lasciate ogni speranza voi chi vota …’

‘ Dus …. ?’

–           ‘ Dus zullen “ze” vooral méér van hetzelfde gaan doen. Ze kunnen gewoon niet anders. Ze hebben het eenvoudig niet in huis. Dat heeft onder anderen  Paul Watzlawick mooi geïllustreerd in zijn boek Misschien kan het anders?: de meeste mensen zullen, wanneer iets hun de eerste keer niet lukt, het alleen maar nog meer en nog harder proberen. Wie heeft het nooit meegemaakt, die mensen die zich in een buitenland bij de bakker niet verstaanbaar kunnen maken.’

‘ Die gaan vaak harder tegen de bakker praten en tenslotte bijna schreeuwen, en maar herhalen. Tja, dat is zo, ja. Er staat ons dus nog wat te wachten. Nou, ik denk dat ik om te beginnen maar niet meer zo vaak naar een buitenland ga, hoewel … oeps, oei!’

–           ‘Je bedoelt dat er al (te) veel buitenland naar Nederland komt? Maar dat mag je niet hardop zeggen. Niet eens denken! Toch? Grapje, geintje, gebbetje man.‘

‘ Laten we om te beginnen het aantal “voorlichters” (of slangenolieverkopers) en mediatrainers die daar in en bij de Haagse Kaasstolp rondscharrelen nauwkeurig turven. ‘

–           ‘ “Ze” zullen plenty externe voodoo-doctors inhuren en uitbundig outsourcing toepassen, plus de tekstuele humbug-woordkramers natuurlijk, dus je zult de Rijksbudgetten nauwkeurig moeten doorlichten op verborgen posten ten behoeve van staatspropaganda. Ach, ze kunnen dat net zo goed via sponsors verhapstukken, dat hoeft in de Rijksbegroting dan niet zichtbaar te worden, dus …’

‘ Dat is helaas zo. Ik meen aan de diverse Kaasstolpers te kunnen zien bij welke toko ze hun “mediatrainingen” hebben ingekocht, inclusief de make-up en outfits bij de vrouwen. Iedere mediatrainingen-marktkramer heeft namelijk zijn/haar eigen handtekening die je onvermijdelijk bij de getrainde terugziet.’

–           ‘ Ja jij wel. Jij hebt die humbug zelf een tijdje gesleten. Peddling crap, noemde je dat.’

‘ Een mens moet nou eenmaal eten, nietwaar? En ach, welche Menschen sind denn eigentlich gut? Ik ben ermee gestopt toen ik merkte dat veel van mijn klanten geen onderscheid meer maakten tussen hun optredens op het politieke schouwtoneel en thuis, in het gezin. Dat was vooral slecht voor de kinderen, vind ik. Ik weet bijna zeker dat er stellen gescheiden zijn omdat ze tegen elkaar (te veel) toneel speelden. Eenmaal aangeleerde trucjes, blijken ook in de privésfeer vaak reuze handig, en het is toch al een apart soort mensen dat de politiek in gaat en besluit dat het daar comfortabel toeven is. Let wel: ik heb het grofweg over de laatste twee generaties beroeps- en carrièrepolitici. Dat hoef ik je niet te vertellen, want dat kun je op youtube zien. Dit Rutte-gate is een actuele illustratie; veel mensen gaan zelfs heilig geloven in de leugens die ze aanvankelijk voor het gemak, tijdelijk, zouden adopteren en hanteren. Het kan verslavend werken en mensen zijn gewoontedieren.’

–           ‘ Dat kun je ook als een bewijs van jouw kwaliteiten als influencer-pedagoog beschouwen. Alleen wordt het iets ingewikkelder wanneer je niet uitsluitend in verdienmodellen denkt. Wat is ook alweer het verschil tussen consequentialisme en utilitarisme? Ja, wacht, niet nu gaan uitleggen. Ik weet het nog wel zo ongeveer. Denk ik.
Goed. Ik hoor het al. Voor mij wordt het heel veel brillen aanschaffen. Dan moet ik dus toch weer regelmatig naar een buitenland, want daar zijn de brillen nog betaalbaar.’

‘ Pak je de trein of het vliegtuig? Ik citeer uit Ringelnatz: “Das Flugzeug selber ist erfunden, / Und wird so wie die Eisenbahn bestehn. / Wie die zu jenem sich verhält, / Gilt’s nicht, daß eins von beiden siege. / Es reise jeder, wie es ihm gefällt. / Ich – läßt es irgendwie sich drehn – / Ich fliege!”

Vliegen. Dat is slecht voor de fijnstofuitstoot en CO2-emissies, maar ja, wat wil je? Die brillen heb je echt nodig.

Amin.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.