Feed on
Posts
Comments

   *  PARKEER *

Geredigeerd citaat uit Robert E. Lane (2000) The Loss of Happiness in Market Democracies, ISBN 978 0 300 09106 9, pagina 248,249 (vet toegevoegd):

“ Unhappy people (and especially depressed people) do not vote for the policies that would make their little worlds happier places because their unhappiness inhibits them from participating in the democratic process.

It is ironic that the self-determination and sense of personal control generally associated with well-being should not find expression in the democratic practices which they are said to justify. [248]

To what extent are democracy and companionship incompatible? The tension between the two has three parts. First, there is the normal, some would say instinctual, human tendency to focus affective energies on people rather than on principles, a kind of personalistic tropism. This gives companionship an edge where it conflicts with democratic principles. Second, although democracy thrives on family stability and reciprocal support among friends, there is little in modern democratic theory or practice to acknowledge this dependence. Aristotle claimed that states “are created by friendship, for friendship is the motive of society,” and there is something to it: democracy (which was not Aristotle’s preference) needs affectionate relations not usually acknowledged, even by American pluralists and German romantics.
Third, there is a deep and often irreconcilable tension between the universalistic principles of democracy and the particularistic principles of companionship. The state is no longer what Aristotle claimed it was, “the union of families and villages” (nor was it simply that in the Greek gemeinschaft). A democratic state is also a body of principles that are not comfortable with familistic assumptions: the rule of law, enforceable contracts, security of property, inalienable rights, and control of rulers by their subjects or citizens.”

*

‘ Het is een snugger, lucide en misschien zelfs een geniaal idee, denk ik, en niet eens heel erg ingewikkeld, helemaal niet byzantijns. Dat maakt het juist zo sterk. Alleen ….’

–        ‘ Alleen wordt het allerbelabberst gebracht, of zoals we tegenwoordig moeten zeggen: de marketing en PR zijn prut, en dan haalt zelfs het meest geniale idee het vaak niet. Hij heeft het idee al eerder geventileerd, maar ik zag het nu toevallig weer voorbijkomen; haastig en als een soort “bijkomstigheid,” (video doorspoelen >> 14:20 en dan >>  15:50) terwijl het pontificaal en rustig-overtuigend gepresenteerd zou moeten worden. Met een of twee gezaghebbende gesprekspartners die het concept zelf al begrijpen en er geen egotripperige act van willen maken. Zij moeten tevens de vigerende staatsrechtelijke context kennen, waarin het concept uitgewerkt en gebed moet worden. Eigenlijk vreemd dat dit concept nooit verder is opgepakt en uitgewerkt. Misschien is het niet “bla-bla-en ronkend” genoeg?’

‘ Ik vermoed dat het vooral als bedreigend zal worden ervaren, door de politieke oligarchie. Ook hoor ik links en rechts van mensen dat ze Maurice de Hond drammerig en gelijkhebberig vinden, en dan luistert men al niet meer. Jammer.
Dit concept uitwerken en straks presenteren, zou echter precies nu – na het aftreden van het kabinet en de politieke limbo waarin we (al heel lang) verkeren – met de weken vrije tijd vanwege vakantie voor de boeg, perfect getimed kunnen blijken.
Voor de zittende macht, de nomenklatoera, is het een bedreigend idee, omdat het democratie-bevorderend is, en echte democratie, dáár zijn ze helemaal niet happig op, hoe voor in de mond bestorven het woord “democratie” bij hen ook moge liggen.’

–        ‘ De presentatie is o zo belangrijk. Die kan het geheel maken of breken. Ik dacht bij gesprekspartners aan iemand als Pieter Omtzigt en/of Syp Wynia. Die kunnen de porté van het idee snappen en geen van beiden heeft de drang tot egotripperij; beiden zullen bereid zijn het concept alsook de bedenker ervan alle aandacht en eer te gunnen. Vermoed ik althans. De bedenker van het idee moet zich eveneens inhouden, om niet drammerig en betweterig – of laatdunkend – over te komen. Het dient een samenspel te zijn waarbij het doel is het concept zo volledige mogelijk uit de doeken te doen, ten behoeve van the common good (Etzioni).’

‘ Denk in dit verband aan gunnen en danken zoals door Ad Verbrugge in zijn laatste boek uitgesponnen : Geredigeerde citaten uit de Gezagscrisis:  “ … gunnen en danken wijst ons op het dubbelzinnige karakter van de zindynamiek die ten diepste speelt in een gezagsver­houding. [wie is de baas van het gesprek of interview?]
Wederzijds wantrouwen tussen burger en overheid – waarbij beide partijen ervan uitgaan dat de ander te kwader trouw handelt en ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen – ondermijnt iedere gezagsverhouding.”

Wanneer de gespreks-/sparringpartners niet (helemaal of meteen) snappen wat de porté van het concept is, kunnen ze “domme” vragen stellen, die de lijn van het vertoog verstoren – soms keer op keer. Is de sparring partner egotripperig aangelegd dan zal zij of hij zich vaak op de voorgrond dringen met de neiging het gesprek over te nemen, om te laten zien dat zij niet van de straat is. Daar schiet je evenmin iets mee op.’

………   ………………..   ……………………….

*

Geredigeerd citaat uit Robert E. Lane (2000), ISBN 978 0 300 09106 9, pagina 328:

“ [A]sking whether the immanent features of democracy must inevitably ignore diffuse pain in the society, has a different kind of answer. Immanence lodges in systems, and, fortunately, democracy is not so coherent a system as are markets: equilibrium is more metaphorical; the tendencies of a political system to return to a norm when dislodged a degree or two from that norm cannot be counted on; even conceptually we do not speak of a perfect democracy as economists speak of a perfect market.
Because the ends of democracy are plural, democratic theorists must optimize rather than maximize (in both systems, people actually satisfice). Unlike the market theory of justice, which says that whatever the perfect market decides is ipso facto the right distribution, distributive justice in democracy is by no means defined by the processes which produce a distribution.
For these reasons — and the failure of political demand to identify the most powerful sources of unhappiness —there is nothing immanent in a democratic system that serves to optimize well-being — or to prevent it. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.