Feed on
Posts
Comments

cash en compassie

‘ Cash geld maakt het mogelijk dat betalingen plaatsvinden die niet worden geboekstaafd en die dus onzichtbaar blijven voor de controleurs van “het Systeem.” Daarom willen de autoriteiten cash geld afschaffen. Het afschaffen van cash wordt ons vanzelfsprekend middels allerlei fantastische frames en fraaie verhalen verkocht; afschaffen van contant geld zou ons betalingsverkeer zo oneindig veel makkelijker maken enzovoorts, maar het draait altijd om macht en controle.
De georganiseerde misdaad zou nu al druk doende zijn om een toekomstige situatie waarin cash geld gebruiken niet meer kan, onder controle te houden. Hoogstwaarschijnlijk zal de georganiseerde misdaad (let wel: daar reken ik inmiddels ook de banken en andere giga-financiële instellingen toe) de “overheid” steeds een paar stappen voor blijven, en zal de ongelijkheid die nu al levensgroot is (inkomen uit vermogen overvleugelt inkomen uit arbeid al jaren) alleen maar groter worden.’

  • ‘ Deze ouders uit Heerenveen hadden dat geld nooit per giro aan hun dochter moeten overmaken. In de gemeente X en Y – zo werd tenminste ooit verteld – waarschuwden gemeenteambtenaren die met dergelijke controles waren belast, burgers in vergelijkbare situaties als de mensen in Heerenveen, anoniem en via via, om geen zichtbare betalingen te verrichten.’

‘ Heel verstandig van die ambtenaren in X en Y om dat anoniem en via via te doen, anders waren zij zelf de klos.’

  • ‘ Ho, ja, dat is zo, maar wacht even, die ambtenaren in X en Y hadden daar een deelbelang bij op het oog en dat had niet meteen te maken met oprechte compassie voor de gezinnen die zij tipten. Deze gemeenten X en Y wilden namelijk het aan lager wal raken van armlastige gezinnen of individuen voorkomen. Paupers pamperen kost namelijk meer dan hen onderhands laten onderhouden door hun ouders of andere particuliere charitas. Bovendien zijn paupers slecht voor het imago van de gemeentepolitici en kunnen ze een bron van publieke overlast en narigheid worden. Dus als dat onderhands en via het informele circuit voorkomen kon worden, dan doen ze dat in X en Y. Indien de betreffende mensen toch tegen de lamp lopen, gebeurt dat meestal door eigen suf-en simpelheid, maar houden de gemeenten X en Y hun handen schoon. Ze moeten dan weliswaar corrigerend ingrijpen, zoals in Heerenveen, maar de tip kan niet op hun tips worden herleid. Het bespaart een heleboel rompslomp en soesah.’

‘ Daar zit wat in. Het getuigt van rationele afweging en keuze in X en Y. Het is een proeve van creatief bestuur en het niche-ethos concurreert met de officiële morele code van het Systeem. Het is maar zeer de vraag wie ondermijnend bezig is: het Systeem en zijn handhavers of de creatieve individuen die “hun verantwoordelijkheid” nemen (de betrokken Systeem-dienaren incluis).
Keihard vind ik de opvatting die ik naar aanleiding van dit Trouwartikel ook beluisterde: “Mensen moeten liever geen onvolwaardig nageslacht op de wereld zetten.” Deze dochter wordt omschreven als “‘beperkt in staat het leven te leven.” Daar is onze maatschappij niet (meer) op ingericht. Kijk maar naar het ruimen van zieke oudjes in corona-tijd, via het afknijpen van de oorden en reservaten waarin zij zijn ondergebracht. Dat ging toch tamelijk geruisloos, en het smaakt kennelijk naar meer. Oude mensen zijn vaak lastig in de omgang en daarnaast ook nog eens duur in onderhoud.  In het dorp bij de berg Narayama daar gaat het er pas echt onmenselijk aan toe, maar ja, dat zijn dan ook Japanners. Wij in West-Europa, hebben een heel andere cultuur.‘

  • ‘ Tja, hiermee trek je een moreel-ethische doos van Pandorra open, begrijp je wel? Vruchten afdrijven waarvan op voorhand kan worden vastgesteld dat ze als niet-volwaardige personen geboren zullen worden, mag in Nederland niet. Oude en zieke mensen ruimen, mag officieel ook niet, dus doe je het als Systeem onderhands, eigenlijk terloops, net of je onder de toonbank met cash geld afrekent. Geen haan die er echt naar kraait.‘

‘ De vervolgredenering op de opvatting die ik net weergaf, luidt dat indien deze ouders uit het Trouwartikel “gewoon verstandige” mensen geweest waren, hun dochter vermoedelijk – zeker weten doen we dat nooit – niet “beperkt in staat het leven te leiden” zou zijn. En zo redeneren we verder. En neemt de heilige verontwaardiging van de brave burgers uiteraard toe.‘

  • ‘ Dit sluit aan bij de groeiende schamperheid waarmee bepaalde politici worden beschouwd, politici die een geweldig nummer plegen te maken aan de kant van de symptomen, maar de oorzaken onbenoemd laten. Ik bedoel: alle haarkloverij over wanneer aborteren mag, mogen die politieke pipo’s in mijn pet gooien. Net als dat hypocriet geneuzel en gezever rondom vrijwiligge levensbeëindiging op humane wijze. Laat ze liever werken aan de maatschappelijke omstandigheden die er mogelijk toe leiden dat mensen abortus overwegen of dringend euthanasie willen. Dan zouden ze als politici pas echt aan de bak moeten.’

‘ Zoals het beperken van de instroom van steeds meer mensen (vanuit die zogenaamde compassie, die vaak dient als dekmantel voor economische motieven), waardoor alles schaarser wordt in de ontvangende gemeenschappen. Bedenk eens: indien je met een pan krachtige bouillon voor je huisgenoten begint en er komen steeds meer mee-eters bij, dan moet je op een bepaald moment zo veel water bij de soep gieten dat niemand er meer door gevoed wordt. Uiteindelijk zal er om de soep gevochten worden.’

  • ‘ Wanneer die mee-eters ook nog bij je blijven wonen, dan wordt de situatie op de duur echt benard.
    Goed, laten we hier een punt aan draaien met de conclusie dat cash en contant geld in de omstandigeheden zoals in dit Trouw-artikel worden beschreven, dé wijze is om betalingen mee te doen. In vele andere situaties trouwens ook.’

‘En dat compassie intussen een incourant woord is, dat hooguit voor marketingdoeleinden nog enigszins bruikbaar blijkt.’

  • ‘Amen.’

 

 

Over Corona en wat daarmee samenhangt, staan op de site van Maurice de Hond (maurice.nl) zeer lezenswaardige stukken met behartenswaardige “content” (dus inhoudelijk substantieel).

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.