Feed on
Posts
Comments

 

  * PARKEER *

 

‘ Het gaat nauwelijks over Milei, dan moet je bij Ernst Wolff zijn, en ik vind het een warrig gesprek, maar wat meneer Vogel (el pájaro; frente a mi ventana los pájaros cantan ….) over keizer Karel en Italiaanse pastasaus vertelt, is wel weer boeiend. Overigens betekent el loco, de gek, en niet “de gelokte”. Misschien heb ik het misverstaan. We gaan het nog een keer bekijken. Vooral vanwege Karel.’

  • ‘ Genoeg hints en vingerwijzingen. Laat de jongelui maar even zelf puzzelen. !Sígame! Was dat koning Karel Menem? Geen fatwa voor Menem in Argentinië? Hoewel hij zich van de islam tot het christendom bekeerde. Kun je nagaan hoe jong social media nog zijn ….’

‘ Sorry, discúlpame, ik parafraseerde Antonio Machado. Be-luister het gedicht in het Spaans.’

  • ‘ Verdulleme! De Vlamingen eisten dat Karel hen in het NederVlaams toesprak! Weet je dat nog? Kom daar vandaag de dag eens om! De nefaste neocons willen dat we steenkolengruisengels brabbelen! Wég met die gasten!’

‘ Helemaal weg krijg je ze niet, maar alle beetjes helpen: D66 blijkt negen en geen tien zetels te scoren. Dat zijn er natuurlijk nog steeds negen te veel, maar toch: alle beetjes helpen. Sígame, dat is Carlos Menem, kreeg ik net door.’

  • ‘ Oké. Bij politieke keuzes (stemmen en kiezen) gaat het hoofdzakelijk om zelfbedrog. Waarom blijven ondernemers bijvoorbeeld op de VVD stemmen, terwijl ze bijna dagelijks kunnen zien dat Mark Rutte een geboren leugenaar is en ze ervaren dat zij er door zijn beleid uit worden gedrukt. De neocons willen de middenklasse en de “kleine” middenstanders gewoon wég hebben. Die zijn veel te lastig te controleren en te manipuleren. Tóch stemmen ze wéér op de VVD. Bij de boeren lijkt dit minder aan de orde, want het CDA wordt flink gedecimeerd. Misschien komt dit doordat er steeds minder boeren overblijven, dan is het een natuurlijk proces (Jan Cees Vogelaar heeft het spelletje –  Chr. Zeggelink-V.d.Wal – door,  en hij is al lang niet meer de enige >>>> video doorspoelen naar 10:57). Bij D66 vind ik het “zelfbedrog” ronduit rampzalig. Ons onderwijs bijvoorbeeld, dat wordt structureel gesloopt en tóch ….. nou ja vul zelf maar in. VVD en D66 zijn intussen bijna volledig inwisselbaar.’

‘ Een zéér belangrijk punt is het ontbreken van een duidelijk en aansprekelijk alternatief: “meneer Rutte en mevrouw Kaag lijken van die nette en fatsoenlijke mensen,” hoorde ik afgelopen periode weer een paar keer zeggen. Blijkbaar trapt men daar toch bewust in; men stemt liever op netjes-geklede en deftig brabbelende bedotters, dan op ladenlichters die men er louche vindt uitzien. Het zij zo. Zíj spinnen daar in ieder geval garen bij. (Her-)invoeren, degelijk uitwerken en institutionaliseren van het referendum, zou de eerste stap naar mogelijk herstel zijn, maar daarover wordt een hardnekkig stilzwijgen bewaard. Onbegrijplijk, maar wel de praktijk.
Ik heb er een boek op nageslagen – uit onbedwingbare lust tot zelfbedrog, want boeken helpen in dezen nooit echt.
Luister wat Robert Trivers zegt. Robert Trivers (2011, pp. xv,30) The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life. (citaten zijn geredigeerd; vet toegevoegd):

% % citaten %% :  (p. xv) We are thoroughgoing liars, even to ourselves. Our most prized possession—language—not only strengthens our ability to lie but greatly extends its range. We can lie about events distant in space and time, the details and meaning of the behavior of others, our innermost thoughts and desires, and so on. But why, why self -deception? Why do we possess marvelous sense organs to detect information only to distort it after arrival?

Evolutionary biology provides the foundation for a functional view of the subject—in this case, we lie to ourselves the better to lie to others — but many other aspects are involved. Self -deception sits squarely within psychology, but if you restrict yourself to that subject, you may well go blind (and crazy as well) long before you discern the underlying principles. In many situations, an understanding of daily life is more valuable than findings from the lab, but our understanding of daily life is easily colored by ignorance and our own deceit and self -deception. This may be especially true where politics and international relations are concerned, but to leave out these topics would be a foolish omission, as if because of potential bias we best remain silent.

(p. 30)
The most important general principle is that deceiver and deceived are locked into a coevolutionary struggle. Since the interests of the two are almost always contrary—what one gains by perpetrating a falsehood, the other loses by believing it—a struggle (over evolutionary time) takes place in which genetic improvements on one side favor improvements on the other. One key is that these effects are “frequency dependent”— deception fares well when rare and poorly when frequent. And detection of deception fares well when deception is frequent but not when it is rare.

This means that deceiver and deceived are locked into a cyclic relationship, in the sense that neither can drive the other extinct. Over time the relative frequencies of deceiver and deceived oscillate, but they do so within bounds that prevent either from disappearing. Likewise, in a verbal species like our own, we will be warned about new tricks more often by others the more frequent the tricks become. Note that no role is exclusive to some and not others—all of us are both deceiver and deceived, depending on context.

% % einde citaten % %

  • ‘ Zucht ….. kreun ……. Wij vind Karel ende Elegast eigenlijk véél boeiender en leuker om ons mee bezig te houden, maar plichtsgetrouw volgen we toch, te vaak en te veel, het gewauwel, gekuip, geleuter en het geldverslindend gedraai van de (Haagse) talking heads. Brrrrrrrrrrrrrrrr…’

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.