Feed on
Posts
Comments

 

 

Woodrow Call grijpt in (Lonesome dove …)  www.youtube.com/watch?v=q5vskCOPEeg

*

‘ Nou, de Nederlandse boeren worden niet onteigend op de wijze waarop die militair dat paard vordert. Wij leven niet in het wilde Westen. Het bevoegd gezag in Nederland kan zo niet te werk gaan…. Dacht ik althans. Wij leven tenslotte in een rechtsstaat.’

  • ‘In een wereld met een rule based order bedoel je? Zouden de Gazanen dat ook nog geloven? En jijzelf? Als je ziet wat de Israëli straffeloos kunnen doen … Die cowboys in Lonesome dove hadden dat paard moeten afstaan, een klacht indienen, wachten totdat de rondtrekkende rechter in het stadje kwam, de hele procedure doorlopen en dan, tenslotte ….. hun gelijk alsnog krijgen? Terwijl ze zonder dat paard niet aan de kost konden komen? En wat indien ze dat paard eenvoudig niet wílden verkopen, omdat ze het beest gewoon zelf wilden houden?
    Heb jij enig idee hoeveel boeren zich intussen hebben verhangen? En waarom, waarvóór? Omdat “het Bevoegde Gezag” met komma’s en mieren copuleert met stikstofdeposities als schaamlapsmoes, terwijl ze van gekkigheid niet weten hoeveel miljard aan milieu-vervuilend wapentuig ze bij corruptelingen over de heg moeten kieperen?’

‘ Ja, ja, en dan die massale instroom van exoten, die onze verzorgingsstaat leegzuigen en de maatschappij ontwrichten.
Overigens: Lonesome dove speelt rond 1870, dus ná de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). De regering wist niet wat ze met al die werkloze soldaten aan moest, totdat ze op het lumineuze idee kwam om de Indianen  dan maar te genocideren. Dan was het leger weer even zoet en konden de kolonisten Westwaarts trekken. De legerpatrouille waar Woodrow en Gus mee te maken hebben, wilden dat paard vermoedelijk hebben om mee tegen de Indianen te vechten.
Misschien dat ze de legendarische rechter Roy Bean nog tegen hadden kunnen komen, maar dan moet je het boek lezen, of de serie helemaal bekijken.
Goed. Dit terzijde. Jij hebt het vermoedelijk over dat verhaal dat R een jaar of wat geleden hoorde van een vrouw in de trein die uit ***** kwam, waar haar dochter en schoonzoon waren gaan wonen, en die vertelde dat een rechter, en zijn partner die ooit tandarts was, met de stille trom waren afgereisd zonder dat iemand uit die “buurtschap” wist waarheen. Bij stukjes en beetjes kwam de dochter in de loop van de tijd te weten dat de tandarts met een knuppel de tanden uit haar mond waren geslagen, waarbij haar neus verbrijzeld was en dat de rechter in die periode toevallig een week weg was, maar dat hem ook nog een “ongeschild appeltje” boven de fontanel hing …. Zoiets was het geloof ik?’

  • ‘ De tandarts zou flink hebben gebeunhaasd, maar zou tenslotte tegen de verkeerde zijn aangelopen en de rechter had ook een paar akkevietjes verhapstukt. Ze waren gevlucht naar **** **** om daar in rust en vrede van hun vermogen te genieten, denkend er veilig te zijn, maar dat bleek een grove misrekening. Ze vertelde ook over een chirurg die foute operatie na foute operatie uitvoerde, maar gewoon door kon beunen, omdat er omzet gedraaid moest worden en hij de “minvermogenden” als “patiënten” kreeg om op te opereren (die mensen gingen toch nooit naar de rechter en als ze gingen verloren ze geheid), totdat ook hij tegen de verkeerde aanliep. Van die gast waren de vingers grondig verpletterd en verbrijzeld, met de belofte dat ernstiger ingrepen zouden volgen, indien er meer patiëten zouden overlijden nadat hij op of aan ze had geopereerd. Hij verdween met de noorderzon. Over dit soort akkevietjes lezen we nooit in de nette kranten.’

‘ Cowboys in de rechtstaat, …. WANT ….  cowboys in de politiek, maar dat laten we aan de lezer over. Die kan ook nadenken. Ik bedoel roofpraktijken van equity-cowboys bij artsenpraktijken, die adminstratief-juridisch legaal zijn, hoeven nog niet getoleerd te worden. Ook al beweren tien rechters of meer, dat het allemaal in orde is.’

  • ‘ Die lui vergeten dat we in de tijd van de sociale media en de AI leven, en dat ze niet langer ongrijpbaar en onaantastbaar zijn. Dat inzicht zal geleidelijk aan vast wel indalen, maar vooralsnog is het Wilde Westen gestaag in opmars. Moeten we daar rouwig om zijn?’

‘ Dat klinkt bijna als een retorisch vraag? Waarden en normen veranderen wel degelijk, en onder hoge druk wil dat proces best versneld verlopen. Zo’n rogue state als Israël (met de VS in zijn verlengde), werken daar hard aan mee. Welk land zou het nog niet eens zo lang geleden in zijn hoofd hebben gehaald, om op klaarlichte dag, willens en wetens, de ambassade of het consulaat van een ander land in een ander land, te bombarderen?’

  • ‘De Amerikanen hebben zich nooit veel aan Internationaal Recht gelegen laten liggen en de Israëli hebben ons met Gaza overduidelijk laten zien dat ze er hun achterste mee afvegen. Is Israël een trouwe bondgenoot van Amerika, of gebruiken ze elkaar om de beurt, afhankelijk van wie er president en premier is en welke belangen de respectieve Deep States koesteren?’

‘ O ja, over Geert Wilders en zijn PVV en zijn/hun opstelling (gedurende deze formatie-soap) met betrekking tot Amerika en Israël (èn de Oekraïne) merkte iemand nog niet zo lang geleden het volgende op: “Wilders is helemaal niet vrij om te doen wat hij zou willen. Denk er alleen maar over na, wie, welke partij, welk gremium, zorgt of zorgen voor zijn beveiliging. Indien die tegen Wilders zeggen dat ze hun bescherming (beveiliging) terug trekken, dan zou Wilders vogelvrij zijn en ons binnen de kortste keren weleens kunnen ontvallen.” Zo had ik het nog niet bekeken. Waarom automatisch aannemen en er vanuit gaan dat (alleen) Nederlandse veiligheidsdiensten Wilders zouden bewaken? En hoe moeten we dat “bewaken” begrijpen? Wordt Wilders beveiligd, of wordt hij gegijzeld? Dat kan gek genoeg per uur verschillen, zonder dat er aan de buitenkant ook maar iets van te zien is. Een krankzinnige gedachte. Dat vind ik iets om over na te denken.’

………..   ……………   ……………….

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.