Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ De schoonheid van ons polderlandschap was mij niet opgevallen, indien zij niet door gemeentelijke managers werd verkwanseld aan projectontwikkelaars. Die projectpipo’s maken er “parken-voor-iedereen” van en zorgen in een moeite door voor de PR van de wethouders die in het kader van de Vergroening-ter-redding van-Het-Klimaat-en-de-Aarde de opening van zo’n park zullen verrichten. Dat wordt breed uitgemeten in de lokale media. Compleet met promo-foto’s van zo’n pronte wethouder – tegenwoordig meestal een vrouw, vanwege de verplichte quota – die de initiatieven coördineert. Een propagandistische package deal dus.
Over vier jaar zijn de aanstichters weg – naar hun volgende “uitdaging” – en zit de burger met al dat moois in zijn maag. Een typische neoliberale win-win-situatie. De burgers, worden in het algemeen belang (dat is het frame dat gebruikt wordt) beroofd van veel moois. Allemaal vanwege het Klimaat en de verGroening. Erg actueel, zeer relevant.’

‘ Die groen-en-klimaatkolder maakt al slachtoffers. Op deze foto wordt een boer getoond die de gekke-koeien-ziekte heeft opgelopen. De koeien raken er flink gestressed van.’

‘Daarom dat Forum voor Democratie zo’n furore maakt,’  zegt Satish. ‘ Rob Schouten legt het uit op de site van Trouw:  “ ‘De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen, als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel’.” Indien bijvoorbeeld zo’n wethouder, of haar voorgangers, een contract met projectontwikkelaars hebben gesloten, dan kan zal zo’n bureau desnoods een proces tegen de gemeente aanspannen om de verlelijking tegen veel geld, juridisch waterdicht, legaal te kunnen doorzetten. En de burger maar naar de stembus sjokken. Het helpt hem geen zier. De ene politieke club verschilt enkel door de slogans en logo’s van de andere. Het beleid blijft dezelfde eenheidsworst en draait om de centen
Dat hebben we onlangs over een Amsterdams project met woonboten gehoord. In naam van de Vooruitgang wordt veel bedisseld en bekokstoofd, waar de burger helemaal geen belang bij heeft en waarvan zij vaak helemaal niets weet. Neem nou het stiekem ondertekenen van het Marrakesh Compact door een VVD-staatssecretaris (Mark Harbers – Veiligheid & Justitie), dat bijna geheel buiten de Kamer om gebeurde. Of het kopen van aandelen KLM door een CDA-minister (Wopke Hoekstra), met belastinggeld, waarvan de Kamer ook niets wist. Het gebeurde allemaal in het belang van Nederland. Natuurlijk.’

‘ Ach, je kunt ook zeggen dat je de Democratie verre moet houden van Tweede Kamerleden, wanneer je die Democratie een warm hart toedraagt. Alles heeft meerdere kanten, behalve een bal, die heeft er maar twee.’

‘ De afschaffing van Groningen in het belang van de NAM, Shell en Nederland, vind ik nog zo’n schrijnend voorbeeld,’ zegt Ilham zachtjes. ‘ Er kan best een algemeen belang mee zijn gediend, maar onderzoek de mogelijke gevolgen voor de betreffende biotoop secuur (weet: boren is causaal gerelateerd aan bodembewegingen), breng de Groningers tijdig op de hoogte en monitor het proces, zodat bij dreigende calamiteiten kan worden ingegrepen. Doe aan vooral contingency planning. Wat gebeurt er in plaats daarvan? De VVD-premier begint – ongetwijfeld op instigatie van het Rijksbureau voor Volksverlakkerij – een charmeoffensief waarin hij uitgebreid vertelt waarom hij regelmatig aan woedeaanvallen ten prooi is. Is, of lijkt, dat weet je bij deze pipo nooit.’

Willemijn zegt met opgestoken vinger:  ‘Niet zo haastig, want gelukkig wordt de Democratie gered voor maar 2 miljoen euro en een likje verf.  Het is een secuur werkje, want Democratie luistert op de nanomillimeter nauwkeurig en er mag geen penseelhaar verkeerd staan. Dus zoals het hoort, zal ook dit bedrag waarschijnlijk ruim worden overschreden, zo niet verdubbeld. Maar toch: het blijft een schijntje voor de redding van onze Democratie. We krijgen het weer op een koopje van de Haagse hommels.’

‘ Verlicht ons, want wij weten niet waar dit over gaat.’

‘ Het betreft het herdopen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. Dat zou een slok op een borrel schelen. Iedereen die Nederland onveilig zou willen maken, zal zich wel twee- of meermaals bedenken, als hij dat nieuwe etiket ziet.’

‘ Maken de pipo’s er een “event” van? Worden er tribunes gebouwd, om het proces van schilderen van nabij te kunnen volgen. Worden er toegangsbewijzen voor verkocht? Mag je het filmen, fotograferen? Komt het op je CV te staan, dat je er getuige van was en nu dus Democratie-expert bent?’

‘ Komt Máxima ook? Gaat Terpen Tijn dit varkentje wassen? Of wordt de klus via via geklaard door het bedrijf van de zoon, dochter, neef of nicht, van ….? Is er een Commissie voor in het leven geroepen? Moest hierover eigenlijk geen referendum worden opgetuigd?’

‘ Denk je dat onze Democratie eens eindelijk uit de verf komt? O neen, wat dom, want hij wordt juist overgeverfd. Mag het van de Brusselse bobo’s. Straks moet het allemaal weer over.’

‘ Zou het iets uitmaken? Wat raar,’ zegt Ilham, ‘ik zou hebben gedacht dat men het woord Veiligheid gewoon uitgumde, dan houd je Ministerie van Justitie over. Zoals het hoort, en dat kost bovendien minder, neem ik aan. Bizar. Dit hebben veel mensen al bedacht toen die zotte naam werd verzonnen. Net als dat idiote “Burgerservicenummer.” Dat is de dikke middelvinger waarmee de politieke nomenklatoera ons in het oog prikt. Welke service?  Alweer een punt om straks op het Forum voor Democratie te stemmen. Deze gekkigheid moet echt stoppen.’

‘ Welke service? In goed Nederlands: room service natuurlijk. Oftewel Tweede Kamer-service, second room service dus.’

‘ Het Minsterie van Justitie & Justitie, dat zou pas echt effectief zijn, want dan weet zo’n booswicht niet waar zij aan toe is. Welke justitie te kiezen?’

‘ Staat ook super-sexy. Geen land ter wereld dat zóóóó’n Ministerie heeft. Nederland, gidsland.’

‘Humbert Humbert. Welke krijgt de Lolita? Jongens, weten jullie dat elke maand de hele EU-bureaucratie van Brussel naar Straatsburg verhuist en weer terug. Dat circus kost miljoenen per keer en het is al eeuwen aan de gang. We horen er sporadisch iets over. Omertà. Maar wees nou redelijk: mag de Vrede iets kosten of niet?’

Satish grinnikt als hij zegt: ‘ Meneer Schouten heeft vast niet door dat al die bovengrondse atoomproeven zijn bedoeld om de zonsopgangen naar de kroon te steken. Zelfs de meest spectaculaire zonsop- en ondergangen leggen het af tegen een kernbom-ontploffing en je krijgt daar nog een paddestoelwolk op de koop toe bij. Als bonus. Plus de fall out. Als extra bonus. Voor het Klimaat en het Milieu, snap je wel? Heus, meneer Schouten moet de film “Dr Strangelove” nog maar eens bekijken. How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.  Neen, onze politci, bankiers en wapenproducenten hebben echt het beste met ons voor. Apocalyptisch. Hoe komt zo’n man er toch bij.’

‘ Wie lust er een broodje boreaal jongens? ‘

‘ Ja, graag. Ik heb er echt trek an.’

 

 

 

 

 

Comments are closed.