Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Indien “men” besluit verder te gaan met de VVD’er Mark Rutte als premier, dan steken wij in Nederland een Rubicon over, omdat er in dat geval wordt getolereerd dat een minister ongestraft mag en kan liegen tegen het parlement. Ja, sommigen zullen zelfs zeggen: gelegitimeerd, in plaats van getolereerd.
Dat is de ernstigste samenvatting die ik op dit moment kan verzinnen na de discussies die we afgelopen weekend over deze “informatie-fase” met Herman Tjeenk Willink als informateur, voerden. Ik heb de jongelui aangeraden in ieder geval de inleiding van Tom Holland op zijn boek Rubicon (2006 / ISBN 978 90 253 6396 3) te lezen.‘

–           ‘ Laten we hopen dat ons het lot van de Romeinse republiek toen, bespaard blijft. Bij mij in de groep hadden ze tenslotte door dat D66 in de personen van Kajsa Ollongren en Sigrid Kaag een sleutel- en breekijzerrol vervullen bij het slopen van ons “oude” politieke bestel, of in ieder geval de tot voor kort geldende politiek-bestuurlijke mores. Dat blijft aardig onder de radar, net als de campagne-donatie van 1 miljoen aan D66. Nog zo’n symptoom van “politieke vernieuwing” die neerkomt op rot en bederf. Dan laat ik  het kleffe handjeklap over de positie van Kamervoorzitter hier nog buiten. Ook dat blijft een zwerende doorn onder de nagel.
Ollongren droeg bij aan de sloop (hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Rutte) van alles wat met het instrument van referendum te maken had, en Sigrid Kaag door zich bereid te tonen tot (hernieuwde) collaboratie met Rutte en zijn VVD. Juist en uitgerekend D66! De overwinning van de (neo-)liberalen kon niet completer zijn.’

‘ Juist. Goed dat je een caveat plaatst bij de term neo-liberalen, want om “de vijand” succesvol te bestrijden, moet je haar eerst nauwkeurig in het snotje krijgen: wat verstaan we onder (neo-)liberalen en in hoeverre laat de huidige VVD zich effectief onder die noemer vangen. Denk alleen maar aan de drie liberale smaken die me te binnen schieten: klassiek-liberalisme, libertarisme, en sociaal-liberalisme. Take your pick. Het is nog maar de vraag of de VVD als “vijand” beschouwd dient te worden. Laat staan dat ik een steeds herhaalde paar minuten haat-ontlading, zoals in Orwells 1984 beschreven wordt, zou voorstaan.
Ollongren bemoeide zich trouwens ook nog met de vrijheid van meningsuiting en drukpers, via haar korte ageren tegen “nepnieuws.” Brrrr ….  Vooral voor mensen die zich het klassieke D66 nog herinneren, roept dat de fantoompijn in alle hevigheid op. Bij Kajsa Ollongren heb ik steeds vaker het gevoel en idee dat ze een slaapwandelende zombie is.’

–           ‘ Vergeet de gestage sloop van ons onderwijs niet. Ook daarin vervult D66 een weinig verheffende rol, maar niet D66 alleen. Waar Tjeenk (ISBN 978 90 446 3977 3; o.a. blz. 53,63)  pleit voor het individuele (republikeins) burgerschap, ter vervanging van het groepsgebonden burgerschap ten tijde van de zuilen, daar zijn redelijk opgeleide burgers nodig die dat burgerschap kunnen behappen en verhapstukken. Overigens wijs ik op een verband tussen de Romeinse republiek bij Tom Holland en het gebruik van het woord republiek bij Tjeenk.’

‘ Okay, okay, maar Je kunt niet àlle teloorgang in ons onderwijs op conto van D66 schuiven. Zoals de afschaffing van het vak Romeins recht bij de jura-opleiding bijvoorbeeld, maar die ingreep heeft wel degelijk te maken met de kwaliteit van onze magistratuur – zie vooral hoofdstuk 5 bij Tjeenk. Daar ben ik van overtuigd. Het zou boeiend zijn om te horen wat Tjeenk vindt van het schrappen van het vak Romeins recht (dat hij nog gehad heeft), want een neef of oom van hem (Robert Feenstra) doceerde Romeins recht in Leiden. Dat was de laatste paus Romeins recht in Nederland geloof ik.’

–           ‘ Da’s waar. Ook de PvdA en het CDA hebben zich niet onbetuigd gelaten bij de sloop van ons onderwijs. Dat hoefde niet actief en moedwillig te gebeuren, maar laten gaan en laten versloffen, is net zo dodelijk. Het duo Arie Slob (CU) & Ingrid Engelshoven (D66) zette de traditie voort. Arno Visser zal tevergeefs waarschuwen. Helaas.’

‘ Laten we het hier voor nu bij? O ja. Nog even het toepassen van de shock doctrine volgens o.a. Naomi Klein. Momenteel vervullen het Covid-19 virus en de Russen (MH-17 wordt weer van stal gehaald) hun functie van angst-generatoren opnieuw in heviger mate. “Ze” hebben vermoedelijk iets voor ons in petto waarvoor we verward en angstig gemaakt en gehouden moeten worden. Wat zou dat zijn?’

–           ‘ Daar ben ik niet echt nieuwsgierig naar, maar we zullen het onherroepelijk merken. Misschien gaat het enkel om het verhogen van de vaccin-beurskoersen en het consolideren en vergroten van de winsten die met het vaccineer-circus te maken hebben? We merken het wel.’

‘ De komende periode zullen nog overwegend in het teken van de show rond Rutte c.s. staan.’

–           ‘O ja, op de valreep de column van Hans Goslinga in de Trouw. Goslinga glijdt over de kabinetsfraude middels de toeslagen, jegens tienduizenden Nederlandse gezinnen heen, en ook over het liegen van Rutte over ….. ja, waarover niet eigenlijk, in ieder geval zijn liegen tegen de Kamer over de zaak Omtzigt. Goslinga gebruikt een understatement van het formaat Afrikaanse olifant: “Dankzij D66 kon Rutte zijn machtspositie versterken.” Rutte heeft het sullige D66 keihard gebruikt om onze democratie – en dus ons allemaal –  een olifanten oor aan te naaien. Rutte was uit op het plegen van een staatsgreep. Niets meer en niets minder.’

‘ Goslinga leest iets te glad weg, hè? Maar tja, hij moet daar ook verder, in die biotoop bedoel ik. De Toeslagenfraude vormde de opmaat naar dat duidelijk zichtbare A-4-tje van Ollongren (“Omtzigt functie elders”) en – dat is misschien nóg weer erger – dat informeerde de wereld dat Rutte (al dan niet met “hulp” van handlangers en/of meelopers) probeerde Omtzigt (een gekozen volksvertegenwoordiger) te vaporiseren, om Orwells terminologie te gebruiken. Omtzigt moest verdwijnen, net als al die kritisch denken mensen in de roman van Orwell. Dus het gaat om nogal wat. Ik snap dat “ze” proberen dat te minimaliseren en liefst te vaporiseren door er langs en overheen te babbelen, maar het stinkt te hevig. Deze stank raak je niet meer kwijt. Zeker niet als Rutte blijft zitten.’

–           ‘ “Ze” zullen de angstkraan vast verder opendraaien, dus meer besmettingen melden en een langere lockdown voor straf, plus de antichrist Putin sarren en kietelen.  Ik ben toch (een beetje) benieuwd hoe Tjeenk Willink hier een mouw aan breit. De enige mogelijkheid is en blijft dat Rutte vaporiseert, want als die man gewoon fluitend door zou gaan, dan geef ik helemaal geen sikkepit meer om onze “democratie” en zeker niet om de Haagse politici.’

‘ Nou gaven we toch weinig om de Haagse Kaasstolpers – de witte raven uitgezonderd – dus dat zal ‘m de pret niet drukken, maar het hele zooitje wordt door deze rommel ook internationaal meteen omlaaggedrukt richting het niveau bananenmonarchie. Iets anders kan ik er niet van maken. De politieke rating angencies zullen Nederland genadeloos afwaarderen op de democratische schaal van Richter. Reken maar.’

 

 

 

 

Rutte sprak niet de waarheid‘ – Van der Staaij vs Rutte in het verkennersdebat • Apr 1, 2021

Op een rij: hier had Rutte ook geen herinnering aan | NU.nl   •  Apr 2, 2021

 

Wilders & Kaag /  Motie van wantrouwen & afkeuring Rutte + stemmingen – Tweede Kamer kabinetsformatie  •  Apr 6, 2021

Keiharde Martin Bosma fileert Parlement & Regering – Verkiezing Voorzitter Tweede Kamer Debat  •  Apr 7, 2021

Deze man moet zorgen voor een nieuwe regering  •   Apr 6, 2021

 

satire

 

Kabinet Rutte XIV | Even Tot Hier | Seizoen 5   •  Mar 28, 2021

Pieter Omtzigt –  In Functie Elders | Even Tot Hier met CDA koor | Seizoen 5  • Mar 27, 2021

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.