Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Onze pupillen zijn geboeid door het werk van Hannah Arendt. De meesten dachten – voor zover ze al van Arendt hadden gehoord – dat het een filosofe “van” Heidegger was, zoiets in de trant van Simone de Beauvoir en Sartre.’

–          ‘ Ik heb ze gesuggereerd het artikel van Roberto Saviano in de NRC te lezen en dat te combineren met wat Arendt onder andere schrijft over de (geheime) politie.’

‘ Dat lijkt me spannend. Saviano houdt zich naar mijn smaak te veel op de vlakte als het gaat om de vervlechting van onder- en bovenwereld. Vermoedelijk uit beleefdheid?’

–          ‘ Nou, nou, Saviano zegt het weliswaar niet direct, maar ik vind hem bijna niet mis te verstaan, als hij bijvoorbeeld schrijft: “Peter R. de Vries is niet simpelweg vermoord door de Angels of Death – zoals de bende van topman Taghi zichzelf noemt. Het pistool is hem op de slaap gezet door heel het Nederlandse systeem, een crimineel systeem dat door De Vries werd bestreden. Een systeem dat niet vatbaar is voor verandering, en een regering die zich hier niet verantwoordelijk voor voelt is een medeplichtige regering.”

Denk ook aan de Wirecard-affaire in Duitsland.’

‘ Ik stuur ze ook wat artikelen over Nederlandse geheime diensten, zoals ze de laatste tijd in het nieuws kwamen en komen.
Enne, Ik heb ze aangeraden naar het verhaal van misdaadverslaggeefster Marian Husken te luisteren. Met name naar de “contextuele factoren” van het drugsgebeuren waar zij het over heeft, dus de psychosociale, vooral het tekortschietende empathische vermogen van autoriteiten en politici. Is dat moedwil, of onbenul?’

(video doorspoelen naar 23:05 ”iedereen verdient er aan”;  24: “goedwerkende en integere belastingdienst van vitaal belang”; 29:50 “wegbezuiniging wijkagenten,”  “kortzichtige kortetermijndenkende politici”)

–          ‘ Het slopen van de sociale advocatuur  –  wat Rutte aan Sander Dekker heeft uitbesteed – is uiteraard zeer kortzichtig en het drijft criminelen naar de rancune en recidive.’

‘ En het aspect van onrechtvaardigheid dat er ook aan vastzit. Je kunt het als particulier nooit tegen de Staat en degenen die door die Staat worden gedekt, opnemen. “Zij” kunnen onbeperkt gebruik maken van het kantoor van de Landsadvocaat, die makkelijk duizend euro per uur rekent en die wordt betaald uit onze Belastinggelden. Dus.’

–          ‘Ik ben benieuwd wat ze ervan maken.’

‘ Toch handig, zo’n virus. Je kunt er hele bevolkingen mee terroriseren en in bedwang houden en ze tegelijkertijd wijsmaken dat je het allemaal doet uit zorg voor hun welzijn. En het werkt! Uit dankbaarheid stemmen ze op je!’

–          ‘ Nog een PS-je over geheime diensten en hun verdienmodellen. Geheime diensten hebben belang bij het in de gaten-moeten-houden van allerlei soorten lieden met mogelijke neigingen tot geweld en zelfs terroristische gewelddaden. Dat betekent voor hen: werk en carrièremogelijkheden. Vanuit dat frame bezien, is het terughalen van IS-helden en IS-bruiden, en het importeren van (mogelijk) gewelddadige exoten, lucratief voor geheime diensten. Ook hierover schrijft Hannah Arendt.’

‘ Het mes snijdt weer aan twee kanten, want politici (denk bijvoorbeeld aan een Ferd Grapp) kunnen zich uitleven in gloeiende en verheven betogen over de Rechtsstaat, de Mensenrechten, de Verlichting, de EU als heilstaat, enzovoorts.
En vergeet vooral het hele juridische circus eromheen niet, dat is kassa! en driewerf kassa!’

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.