Feed on
Posts
Comments
  *  PARKEER  *

 

 

*

‘ Waarom denk jij dat Netanyahu & co de “gekozen” politici een zwaardere stem wil geven dan (benoemde) rechters?’

–           ‘ Omdat de zittende machthebbers (dus Netanyahu c.s.) de ervaring hebben – en de verwachting koesteren – dat ze de “gekozen” politici veel makkelijker kunnen beïnvloeden en manipuleren dan de rechters. Dat is overal het geval; ook in Nederland. Ik ken het Israëlische systeem niet, maar een ding is overal gelijk: de zittende macht is per definitie tegen “democratie. “ In Nederland kunnen de partijbonzen de door hen benoemde Kamerleden manipuleren en chanteren; noch die partijmanagers, noch de Kamerleden zijn (rechtstreeks) gekozen. We stemmen op een politiek merk, en hopen er vervolgens het beste van. Dat werkt al lang niet meer. Dat hebben en krijgen steeds meer mensen door, maar de nomenklatoera houdt alles wat een wezenlijke verandering kan bewerkstelligen, hardnekkig tegen. Dat doen ze nooit openlijk, maar achter de gordijnen.’

‘ E. zegt precies hetzelfde als jij. Over welke democratie heeft iemand het als zij met dat woord wappert. Welke democratie willen bijvoorbeeld de neocons in de Oekraïne vestigen? Het over democratie hebben, in die biotoop, in die context, dat is toch een broodje-aap-eersteklas? Toch worden ondermeer voor die schaamlap, tienduizenden mannen door de gehaktmolen gedouwd. E. woonde ooit om het jaar in Israël en in Nederland, en er bestaat volgens haar weinig verschil tussen de machtsstructuren. Israël wil juist meer op Europa gaan lijken, en dat zint haar helemaal niet, want kijk wat er in Europa gebeurt. Ik geloof dat ze nu vooral in * * * * vertoeft.’

–           ‘ Hier neemt de gender- en woke-verdwazing (zie je die regenboogbanieren?)  het gewoon over van het gezonde verstand bedoel je? In Canada bieden daarentegen de moslims een tegengeluid. Blijkbaar beschikken die over een solide zelfbeeld en dus een robuuste identiteit. Israël ligt midden in islam-gebied. Als woke en gender daar de overhand krijgen, zal dat de geestelijke weerbaarheid van Israël best eens in rap tempo kunnen eroderen. Je kunt zeggen dat de Europese moslims zijn geaccultureerd (“besmet” met het sentimentele, weeë en weke christendom) en dat zij vooral de slachtoffer-houding beoefenen, want dat is profijtelijk.’

‘ Dat weeë christendom waar onder anderen Nietzsche zo’n afkeer van had.’

–           ‘ Wee, maar tegelijkertijd onwaarachtig en onverdraagzaam. Het moet allemaal gaan zoals “wij” het willen, want “wij” weten het het beste.
Chantal Mouffe (2005): “The lack of political channels for challenging the hegemony of the neo-liberal model of globalization is, I contend, at the origin of the proliferation of discourses and practices of radical negation of the established order. Seen from this angle, terrorism highlights the dangers implied in the delusions of the universalist globalist discourse which postulates that human progress requires the establishment of world unity based on the implementation of the Western model.” (Nederlandse vertaling). ‘

‘ Dat radicale afwijzen van het neoliberale paradigma van globalisatie, wordt momenteel krachtig vertaald naar een BRICS, waar steeds meer landen zich bij aansluiten. Weg uit de invloedssfeer van de Amerikaanse en EU-neocons. Vergeet de Fransen overigens niet. Die houden een flink stuk Afrika onder de (financiële) duim.’

–           ‘ De neocons leren er helemaal niets van. Onlangs hebben ze onderminister Victoria Nuland (ze werkt onder Blinken) naar Niger gestuurd met een zak vol dollars om de coupplegers om te kopen, op klaarlichte dag en bijna op camera. De generaals konden allemaal mulimiljonair worden als ze maar bleven doen wat Amerika wil.’

‘ Beledigend toch? Ten eerste maken de neocons duidelijk dat ze ervan uitgaan dat iedereen en alles voor geld te koop is en ten tweede kunnen die Nigère-militairen zelf ook miljoenen bij elkaar plunderen, daar hebben ze de VS niet voor nodig. Hun uranium kunnen ze overal slijten.’

–           ‘ Bizar, nietwaar? In Washington drukken ze gewoon weer een paar miljoen dollarbiljetten bij en dat geven ze aan mw. Nuland mee om personen om te kopen. Uiteraard in cash in contanten, want ze willen geen sporen achterlaten. Al dat bijgedrukte geld stroomt de maatschappij weer in, waar het de dollar-pool vergroot en dus de inflatie aanjaagt. Dat houdt in dat de Amerikaanse burger botweg wordt bestolen, want zijn dollar wordt met elke bizarre financiële bokkensprong van de Washington-neocons, minder waard.’

‘ Tja, maar dat kan de neocons geen biet schelen. De Nigèrianen zijn voor de neocons als mens totaal irrelevant, net als de Oekraïeners en de Europeanen dat zijn, en net als hun eigen Amerikaanse bevolking. Dat legt Douglas Macgregor nogeens uit.’

–           ‘ De toestand in Israël is met dit alles verbonden, al was het maar via de VS. Joe Biden heeft daar helemaal niets te zeggen en de Israëlische lobby is machtig. De Israëlische nomenklatoera kan democratie missen als kiespijn, want ze wil gewoon zaken doen en vooral: veel geld binnenharken.

Chantal Mouffe: The ‘End of Polities’ and the Challenge of Right-wing Populism. In: ISBN 1-85984-523-1 : “ The democratic deficit that manifests itself in a multiplicity of ways in a growing number of liberal democratic societies is no doubt a consequence of the fact that people feel that no real scope is left for what would be a meaningful participation in important decisions. In several countries this democratic deficit has contributed to the development of right-wing populist parties claiming to represent the people and to defend its rights, which have been confiscated by the political elites. It is worth noting that they are usually the only parties which mobilise the theme of popular sovereignty, viewed with suspicion by traditional democratic parties. “  ‘

 

 

……………   ……………..   ……………   ………………..

 

 

 

 

 

Citaat Van Straaten, NRC 09.07.2023: ‘Tot dusverre konden rechters op grond van het tamelijk abstracte criterium van ‘redelijkheid’ beslissen om regeringsbesluiten ongeldig te verklaren. Die bevoegdheid, waarmee rechters de regering incidenteel de voet dwars zetten, zou hun krachtens de nu voorliggende voorstellen worden ontnomen. De regering stelt dat de vonnissen van de hoogste rechters vaak niet representatief zijn voor de opvattingen van de bevolking. Daarom is het volgens haar democratischer om de gekozen politici een zwaardere stem te geven.’

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.