Feed on
Posts
Comments

Discipline

 

 

‘ Zou jij een restrictiever vreemdelingenbeleid en een minder vergaand klimaatbeleid willen?’

– ‘ Nou en of! Want wij kunnen in Europa en in de EU onmogelijk heel Afrika absorberen en herbergen (zo we dat al zouden moeten willen) en de miljarden die aan de energietransitie uitgegeven gaan worden – “ze” hebben voor het erdoorheen jassen van de klimaatwet zelfs de Eerste Kamer verbouwd, hoorde ik – verdwijnen grotendeels in diepe zakken van anonieme pipo’s, jojo’s en bimbo’s, zonder dat al die dure toeters en bellen bewezen een deuk in een pakje boter zullen slaan.
Klimaatverandering heeft altijd plaatsgevonden, maar maak er alsjeblieft geen verdienmodel van, zoals dat in deze neoliberale epoche met alles gebeurt. Zijn er waarschijnlijke negatieve gevolgen van klimaatverandering te verwachten, breng die dan bezonnen in kaart, dan kunnen we daar op een verstandige manier mee omgaan en op anticiperen.
Bij voorkeur door structurele mitigerende maatregelen en lange-termijn-adaptieve politiek, met inbegrip van een grondige mentaliteitsverandering. Dat vind ik prima. Dat spreekt vanzelf. Maar ga alsjeblieft niet hysterisch opgeklopte mega “investeringen” eisen, louter omwille van de productie van junk, jazz and jive. Dat is èn maatschappij- èn milieu-onvriendelijk, daarnaast pernicieus en nefast voor het klimaat, in alle betekenissen van het woord klimaat. De rekening voor al het dure speelgoed komt op onze bordjes. Het is een zoveelste truc om geld te alloceren – van weinig en minder naar veel en nog meer, natuurlijk. Dat is gênant en deftige politici van: de democratie, de vrije markt, de mensenrechten, de NATO en de verlichting, onwaardig. ’

‘ Afgezien van je politiek incorrecte woordkeuze en je ironie: als je dat wilt, dan moet je de fractiediscipline aanpakken, want die is schuld aan extremistisch politiek beleid. Dat schrijft Tom-Jan Meeus tenminste. Dus nooit meer stemmen op de fractiediscipline, zou ik je aanraden.’

–  ‘ Nou, jij leest volgens mij heel ongedisciplineerd hoor. Meneer Meeus stelt, poneert, beweert, dat fractiediscipline meestal matigend op beleid werkt. Zonder fractiediscipline zou je extreem beleid kunnen krijgen. Lees maar:  < <  “ als alle fractiediscipline nu zou verdwijnen, kan de Kamer morgen een restrictiever vreemdelingenbeleid en minder vergaand klimaatbeleid invoeren. Ik baseer me hierbij op de verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, SGP en FVD, die samen 77 zetels hebben.

Fractiediscipline, ik zeg het maar even, heeft in de meeste gevallen een matigende invloed op het beleid.” > >

‘ Dat bedoel ik. Een fatsoenlijke democratie kan niet buiten fractiediscipline. Anders krijg je tanks op het Binnenhof en op de Dam, zoals destijds in China 1989. Daarom dat Xi Jinping zo vóór fractiediscipline is. De heeft van de hele Chinese politieke santenkraam een grote fractie gemaakt en die fractie is aan fractiediscipline onderworpen. Reken maar. Xi heeft zichzelf voor het leven laten benoemen. Tuurlijk. Anders zou het een pan worden. Niks geen versnippering. Alle neuzen dezelfde kant op.’

–  ‘ Ohooo? Dus jij bent het met Tom-Jan Meeus eens dat een restrictiever vreemdelingen beleid en een minder vergaande klimaatbeleidsagenda, als onmatige politiek bedrijven, zouden zijn te betitelen?
Gek hoor. Ik zie het precies andersom: een gedisciplineerder en gecontroleerder migratiebeleid (Meeus noemt dat “restrictiever”) en een minder fanatiek-fundamentalistische opstelling ten aanzien van klimaatverandering (Meeus noemt dat “minder vergaand”), vind ik juist ontspannend, stress-verminderend en bij een volwassen democratie passen, dus niet-extremistisch, niet-zwart-wit-denkend en niet toespelend op angsten en onzekerheden, dus géén bangmakerij-politiek bedrijven, zoals nu gebeurt.
Momenteel wordt er naar mijn smaak onmatige “discipline” betracht en dat riekt voor mij heel sterk naar autoritaire politiek. Terwijl het juist in naam van de Democratie wordt gebracht, geframed en uitgevent. George Orwell noemt dat Newspeak, weet je nog.

Logisch, want onze pensioenen moeten nog meer omlaag, de pensioenleeftijd moet omhoog, onze pensioenpotten geplunderd, door flexibilisering van ons pensioen injecteert de nomenklatoera onzekerheid in het systeem en last but not least de EU-nomenklatoera moet nóg meer macht krijgen. Alleen kunnen ze voor al dat autoritaire lekkers, hier, in het beschaafde boreale Westen, geen tanks inzetten. Nog niet althans. Voorlopig gebruiken ze dus bangmakerij, spin en propaganda.’

‘ Aha, nu begrijp ik dit bijschrift dat jullie bij de vissencartoon van Jos Collignon hebben bedacht: allemaal tegen de versnippering.’

–  ‘ Precies. Collignon situeert het tafereeltje vast niet zo maar in Oceania. Alleen Donald Trump schijnt het niet helemaal te snappen. Dat vind ik dan weer geruststellend, want je kunt de man dus nooit ergens voor verantwoordelijk houden. De Amerikanen kiezen zo’n gup natuurlijk niet voor niets als president.’

‘ Oef! Ik was even bang dat je er iets in de trant van “Er hat’s nicht gewusst” of “Er hätt’s ja nicht wissen können” achteraan zou zeggen, maar dat doe je gelukkig niet.’

–  ‘ Neen, want zo goed is mijn Duits nou ook weer niet.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.