Feed on
Posts
Comments

 

 

Raya: ‘ Geen maatregelen is volgens Hugo de Jonge (CDA) beter dan verschillende maatregelen in diverse landen. Dat concludeer ik uit wat ik op de Trouw-site lees. Het RIVM geeft een logisch advies met betrekking tot het voorkomen van besmettingen: “ Het RIVM adviseert dat alle reizigers die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen een negatieve testuitslag moeten tonen. Dat moet ook gelden voor gevaccineerde en van corona herstelde mensen.” Hier is geen speld tussen te krijgen, dunkt mij. ‘

Ulli: ‘ Ja, dat is logisch, maar  ….?’

Raya: ‘Nou moet je luisteren: “Maar demissionair minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) wil zover nog niet gaan. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat het kabinet eerst met andere EU-lidstaten wil overleggen. De Jonge wil voorkomen, zegt hij, dat landen verschillende maatregelen treffen.” ‘

Ulli: ‘Hè!? Staat dit er werkelijk, en zou De Jonge het echt zo hebben gezegd? En wat vindt de Kamer?’

Raya: ‘ Dat staat er niet, maar de Kamer gaat erover debatteren.’

Ulli: ‘ Dat lees ik nu ook. Terwijl er staat: “ De afgelopen dagen zijn er ongeveer driehonderd reizigers per dag uit Zuid-Afrika op Schiphol geland. Er worden op de luchthaven vrijwillig pcr-testen afgenomen. Iedereen testen lukt niet, vanwege de beperkte capaciteit op de luchthaven, schrijft de minister.”
Debatteren heeft dus geen zin, want intussen zullen er veel meer mensen uit Zuid-Afrika via Schiphol Nederland binnen zijn gekomen. Indien daar dragers van het Omikron-virus tussen zitten, dan zijn die nu al in Nederland.

Dan zóu ik menen dat meneer De Jonge dat niet erg vindt. Dat hij vindt dat het RIVM overdrijft. Dat zou pikant zijn. ’

Raya: ‘ Weet Hugo de Jonge misschien meer dan het RIVM, of …? ‘

Ulli: ‘Of kan het meneer De Jonge niet schelen wanneer er mensen in Nederland worden besmet met het Omikron-virus? ‘

Hitler was Even More Evil Than You Think – Prof. Jordan Peterson     July 29, 2017

 

Raya:  ‘ Ik moet denken aan de redenatie van Jordan Peterson, inzake de slechtheid van Adolf Hitler. De Jonge heeft niets met Hitler te maken. Natuurlijk niet, maar het gaat om de redenatie van Peterson. Die vind ik moeilijk om te bevatten.’

Ulli: ‘ Niet als het om Hitler gaat, want die kan niet slecht en verdorven genoeg zijn, maar als het om iemand als Hugo de Jonge gaat, mag je dat niet denken. De Jonge, Rutte en hun minions, zijn er natuurlijk niét op uit om de Nederlandse bevolking ziek te maken, teneinde haar een trauma te bezorgen met het doel haar kneedbaar te maken. Dat kan natuurlijk niet zijn en is ook niet zo.

Want dat beweert Jordan Peterson namelijk van Hitler, afgaande op, en aan de hand van, de gevolgen van Hitlers handelen. Peterson zegt dat indien je niet kunt begrijpen of achterhalen waarom iemand iets doet, je naar de resultaten van zijn of haar handelen moet kijken en je de motivatie voor dat handelen uit die resultaten zou kunnen afleiden (met een caveat!), reconstrueren (video doorspoelen naar 1:46).
Waarom bouwde Hitler vernietigingskampen en was hij bereid het Duitse volk te laten vernietigen? Nou, puur omdat hij door en door slecht was en men hem dus geen nobele of positieve motieven kan toedichten. Ongeacht wat de kwaadaardige booswicht zelf mag beweren. Dat zal allemaal wel wezen en gooi maar in mijn pet. Kijk naar de uitkomsten van ’s mans handelen. Iemand die dat aanricht, kan onmogelijk vanuit nobele, hoogstaande, motieven hebben gehandeld. Neen, zegt Peterson, de vernietigingskampen en de ondergang van Europa, waren van meet af Hitlers doel.’

Raya: ‘ Zelfs voor een slechterik als Hitler vind ik dat moeilijk aan te nemen, weet je dat? Peterson beweert dat het mogelijk zou zijn dat de vernietigingskampen en de ondergang van Europa – inclusief Duitsland – van meet af aan het doel van Hitler kon zijn geweest, omdát de man slecht was. Dat vind ik erg kras, hoewel Petersons redenatie een inherente logica heeft. Ik moet echt een mentale drempel over om Petersons argumentatie te willen begrijpen. Zo’n manier van denken als Hitler er volgens Peterson op na zou hebben gehouden, daar verzet immers alles in een normaal mens zich tegen. Een humanicide op giga-industriële schaal. Dan moet die Herr Hitler toch een gigantische zelfhaat hebben gekoesterd. Krankzinnig was de man niet, zo wordt ons keer op keer verzekerd.’

Ulli: ‘ Hoezo zelfhaat? Dan zou Hitler zichzelf als (mede-)mens moeten hebben beschouwd. Niet als Übermensch.
Massaverkrachting als wapen, da’s ook zoiets.  Dat genereert trauma’s die generaties door lopen. Maar okay, of helemaal niet okay natuurlijk. Hitler is volgens Peterson dus nóg slechter dan we al aannemen. Tja, met enige moeite kan ik Peterson’s redenering met betrekking tot Hitler volgen. Overnemen, is een tweede, maar hetgeen Peterson beweert, is per saldo best logisch ….. tenminste, als het om Hitler gaat.’

Raya: ‘ Waarom weigert meneer De Jonge dan de voor hand liggende maatregelen te nemen die het RIVM aanbeveelt? Wat kan het gevolg van De Jonge’s handelwijze zijn? Meer besmettingen in Nederland met het Omikron-virus en vooral meer onzekerheid en angst. Wat is dat Omikron-virus eigenlijk? Is het een soort Covid-Sars-virus? Hoort het tot dezelfde familie? Gaat besmetting ook vooral via aerosolen en is het een respiratoire aanval? Wat is dat Omikron-virus, waarvan iedereen automatisch aanneemt dat het een soort Covid-19 virus is, wat is dat Omikron-virus precies?

Volgens Peterson’s Hitler-redenatie zou je in theorie kunnen willen geloven en durven besluiten, dat meer besmettingen het doel van De Jonge’s handelwijze is, of zou kunnen zijn? Dat vind ik een bizarre gedachte.’

Ulli: ‘ Bizarre gedachten kunnen toch net zo goed gedacht worden? Gelukkig gaat het enkel om een denk-experiment. De besmettingen zijn niet per se het doel, maar de ontwrichting ne het murw maken van de maatschappij die eruit volgen. Speculeer ik. De Tweede Kamer zal ongetwijfeld met een wijs en doordacht oordeel komen, waarop het demissionaire kabinet dan eventueel effectief en adequaat zal reageren. Denk je ook niet?’

Raya: ‘ Ja, ja, natuurlijk, vanzelf. Daar zijn ze tenslotte voor aangesteld en daar worden ze voor betaald: om onze belangen te behartigen. Toch blijf ik het vreemd vinden dat meneer De Jonge het voorkomen van “verschillende maatregelen” door diverse landen, belangrijker zou vinden dan het voorkomen van besmetting en verspreiding van het Omikron-virus in Nederland. Het een heeft namelijk niets met het ander te maken en voorkomen van besmettingen in Nederland vind ik prioriteit nummer ÉÉN. Raar hoor.’

Ulli: ‘ Ach, misschien staat het verkeerd in de krant. Dat zou ook nog kunnen. Toch?’

 

 

www.irancartoon.com/site/gallery/gallery-of-cartoons-by-mojmir-mihatov-from-croatia-2

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.