Feed on
Posts
Comments

 

*

‘ In ieder geval lijkt mij dat roeptoeteren: “mensen zien mij als bron van veel kwaad,” niet het meest raadzame is. Ik citeer een krantentekst. Waarom je zelf een negatieve framing op de hals halen? Politici krijgen over het algemeen niet met aanslagen te maken omdat mensen hun kapsel, haarkleur of kledingstijl niet aanstaan, maar omdat ze maatschappelijke veranderingen zeggen te willen doorvoeren, die bepaalde lieden of groeperingen niet zinnen. Meestal heeft het met financiële belangen te maken, althans hier, en soms (elders) met ideologische, inclusief godsdienstige, of heel persoonlijke cultuurgebonden (zoals eerwraak) beweegredenen.’

–        ‘ Inderdaad. Dit jezelf relateren aan “kwaad” noem ik een beginnersfout. Bijna alle politici beweren dat ze een onuitputtelijke bron van “het Goede” zijn; alles voor het Volk en het Algemeen Belang! Iedere ademtocht die ze plegen, is voor het Heil der Mensheid! Caroline v.d.Plas heeft, vermoed ik, geen adequate communicatie-voorlichters. Dat is me bij haar vaker opgevallen. Nu is Nederland weliswaar geen Pakistan, maar toch is Pim Fortuyn hier geliquideerd, en Els Borst en Peter R. de Vries. Blijkbaar waren en mensen die hen als “bron van kwaad zagen,” maar welke mensen waren dat?’

‘ Fortuyn beging de onvoorzichtigheid uitvoerig aan te kondigen wie en wat hij allemaal dacht aan te pakken en op te schudden. Net zoals Kennedy beloofde de Mafia, de CIA en de FBI grondig op te schonen. Els Borst verklapte dat ze ging vertellen wat zo over structureel kindermisbruik in Nederland te weten was gekomen en had gezien – haar ogen zijn dan ook uitgestoken. Kijk, dat moet je zéker niet op die manier aankondigen; indien je dergelijke ingrepen plant, hou ze dan voorlopig voor je en neem voorzichtigheidshalve een hand meel in de mond alvorens iets te zeggen – zonder compleet nietszeggend-banaal te worden. Pas wanneer je op positie zit en de respectieve belangen nauwkeurig in kaart hebt gebracht, pas dan kun je heel voorzichtig misschien proberen veranderingen te entameren.’

–        ‘ In de agrosector spelen grote financiële belangen, dus een potentiële stemmentrekker als CvdP kan erop rekenen dat ze nauwlettend in het vizier (in the cross hairs) gehouden wordt. Een “ongeluk” ligt in een klein hoekje en er komt veel narigheid uit de hoekjes waaruit je niet verwacht dat het zal komen.’

‘ Clowns, kunnen raar uit de hoek komen, da’s waar, en zeker clowns die zich in het nauw gedreven voelen (terecht of onterecht) kunnen rare capriolen uithalen. Bedenk ook dat wat er in de agrosector wordt geëntameerd aan veranderingen, zijn directe weerslag kan hebben op andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector. Het kan geen kwaad ook dat allemaal uitgebreid en rustig in kaart te brengen, en dat te incorporeren in je communicatieve uitingen. Tja, dat hoort gewoon bij het politieke handwerk. De een kan dat van nature vrij goed, een ander zal het moeten leren.’

–        ‘ De niet-WEFfers zullen ongetwijfeld voortdurend merken dat ze altijd op achterstand staan wanneer het om complotten smeden en uitrollen gaat. Het WEF & Cie hebben gewoon een veel ruimere financiële armslag plus een veel wijder belangen-netwerk.’

‘Dus wie niet rijk en heel erg sterk is, moet extra superslim zijn!’

–        ‘ Met generaal Musharraf is het trouwens niet echt gezellig afgelopen.’

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.