Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ In dit verhaal van Cornelie de Jong blijft impliciet: de “intelligentie” van de leerling, plus daaraan gekoppeld: haar motivatie. Over intelligentie praten is een zwaar taboe. Iedereen is even slim. Quod non dus. Wij hebben echter makkelijk praten, omdat wij in de luxe-positie verkeren dat wij bepalen wie aan onze werkgroepen meedoen en wie niet. Wij willen het zelf ook leuk kunnen blijven vinden.’

–        ‘ Gode zij gedankt, ja. Het heugt me nog, mijn tijd als regulier docent. Dat steeds vaker de norm moeten verlagen om het aantal gezakten binnen de perken te houden. Terwijl je uiteraard moet kunnen zeggen: sorry, maar dit is voor jou blijkbaar niet de juiste hobby en groep, dus zoek alsjeblieft elders iets anders.’

‘ Wanneer iemand twee keer geen bijdrage aan het proces levert, is het einde oefening. Even goede vrienden en no hard feelings.’

–        ‘ Goed, laten we deze informatie vast op de site zetten, dan kunnen de jongelui beginnen met schieten.’

‘ Geven we geen verdere info?’

–        ‘ Neen, laat ze maar zelf raden en gissen. Het gaat om “solidariteit” als organiserend principe. Dat moge duidelijk zijn. Een zinderend actueel thema, met de Oekraïners en al die andere bedreigde diersoorten. Met wie kunnen én willen we solidair zijn? Met de hele wereld solidair zijn en daarom iedereen maar willen binnenhengelen, dat gaat dus niet. Dat doen de Deense sociaaldemocraten heel wat effectiever, met hun outsourcing van de zorg voor ongewenste exoten.’

‘ Ik heb dat boek van Derk Stokmans nog eens doorgebladerd en ik vind het nog steeds van de zotten dat Rutte en Samsom politieke programma-punten met elkaar uitruilden alsof het knikkers zijn. Het woord “solidariteit” ben ik in het boek trouwens maar een keer tegengekomen. Op bladzijde 103, ik citeer:  “Het inhoudelijke bezwaar van Timmermans was dat de SP en de PvdA helemaal niet op elkaar leken. Want de SP was er alleen voor de zwakkeren, terwijl de PvdA altijd een scherp oog had voor de belangen van de middenklasse, omdat die de ‘ruggengraat’ van de maatschappij waren.
Zonder die te onderhouden kon er geen solidariteit met minderbedeelden worden georganiseerd, schreef Timmermans.”
Ik heb een epubversie, en dan kun je snel zoeken.’

–        ‘ Timmermans heeft trouwens hier de makke van de SP scherp in het vizier. De SP benadert haar doelgroep als bestond die uit machteloze wappies, terwijl juist die mensen naar empowerment snakken. Het ligt qua inhoud in het verlengde van hetgeen mw. De Jong over leerlingen zegt: laat merken dat je iets van ze verwacht, omdat je gelooft dat ze het in zich hebben! En help hen daar desgewenst bij.’

‘ Tijdens een massabijeenkomst als een partijcongres, kunnen allerlei  dingen gebeuren die je als leiding niet kunt controleren. Stokmans schrijft op bladzijde 219:  “Ook op het PvdA-congres [27.04.2013 in Leeuwarden] waren wel wat klachten en zorgen over het regeerakkoord. Over het miljard bezuinigen op ontwikkelingshulp en de verkorting van de WW-duur.
Onvrede was er ook over de strafbaarstelling van illegaliteit. Een Wijchense PvdA’er noemde die laatste concessie aan de VVD ‘stuitend en gênant.
Oud-integratieminister Ella Vogelaar beklom het podium om te zeggen dat ze het ‘heel erg’ vond dat de PvdA dit voor haar rekening nam. Maar het regeerakkoord werd, inclusief de strafbaarstelling van illegaliteit, bij acclamatie aangenomen.”

Daar sta je dan, als partij-bobo. En maar willen deugen, tegen de klippen op deugen en nog eens deugen.’

–        ‘Tja, het strafbaarstellen van illegaal verblijf in Nederland uitruilen tegen een inkomensgerelateerde ziektenkostenpremie, dat slaat natuurlijk als Dirk op boter. Dat zijn niet eens meer appels en peren. Illegaliteit is onmogelijk tegen te gaan, dus die strafbaarstelling is een wassen neus van hier tot Tokio. Zoiets symbolisch als illegaliteit strafbaar stellen, inruilen tegen een inkomensafhankelijk zorgpremie, dat getuigt ronduit van ernstige hersenverweking. Bij de PvdA welteverstaan. Ook die niet-strafbare illegalen maken uiteraard gebruik van de Nederlandse zorgvoorzieningen in de afbrokkelende Nederlandse verzorgingsstaat.

Met wie zijn/waren respectievelijk de VVD en PvdA nou solidair toen Samsom en Rutte dit uitruilden? Hadden ze dat voor zichzelf expliciet en duidelijk op het netvlies, of zijn ze gewoon, zoals in die biotoop te doen gebruikelijk,  à l’improviste aan het onderhandelen geslagen?’

‘ Ik vermoed, neen, ik weet wel zeker, dat “ze” vooral solidair met zichzelf waren. Dat zijn de meeste beroepspolitici. Oké. Laten we het hier voorlopig bij houden. Overigens: solidariteit en het “prestatiecontract” hebben ook van alles met elkaar te maken, maar dan ben ik al bezig met onderscheiden tussen geïnstitutionaliseerde solidariteit en individuele solidariteit. En hoe willen we de EU als transfer-unie noemen, zien en voelen? Dat komt misschien nog aan de orde.
O ja, hier, op bladzijde 200 staat het, kwartetten met Wouter: ” Het was maandag 24 september, de formatie was in volle gang, en Wouter Bos haalde een truc uit. De oud-PvdA-leider, net drie dagen informateur met Kamp, had in zijn nieuwe baan als zorgconsultant manieren geleerd om mensen dichter bij elkaar te brengen. Politici laten zich niet snel overtuigen, redeneerde hij, dus met alleen praten kom je niet ver. Per onderwerp legde hij een paar kartonnen kaarten op tafel. A4’tjes met handgeschreven tekst. De partijen moesten om en om kiezen. Het eerste setje ging over de overheidsfinanciën. Rutte mocht eerst, en koos ‘solide begroting’, Samsom koos ‘inkomensnivellering’. En zo ging het een tijdje door, het uitruilen kreeg fysiek vorm. ”  Pfffffff…….. ’

–        ‘ Het is me wat hè? Formeren valt om de dooie dood niet mee. Dan kun je nog beter tien maanden demissionair regeren alsof je volkomen missonair bent, terwijl er om je heen druk geïnformeerd en geformeerd wordt. Door lieden die gereformeerd of gedeformeerd zijn? Wie zal het zeggen. Wat een dierentuin.
Maar goed, apekool terzijde. De EU als transfer-unie heeft ook met solidariteit te maken en wel solidariteit met de rijke Italianen en rijke Fransen bijvoorbeeld. Die krijgen allerlei financiële douceurtjes, niet het klootjesvolk. Het is een pracht systeem die EU, geen wonder dat de “elite” overal zo vóór de EU is.’

‘ De klassieke definitie van ontwikkelingshulp luidt: ” Ze pakken geld af van de arme mensen in rijke landen, en geven dat aan rijke mensen in arme landen.”  Ons-soort-mensen, nietwaar?’

–        ‘ Heb je het recente verhaal van Pepijn van Houwelingen over de gevaren van de digitale euro gezien? Dat vond ik knap. Je kunt onmogelijk goed en scherp over dingen nadenken en daar slimme gedachten over formuleren wanneer je de taal (i.c. Nederlands) niet perfect beheerst. Van Houwelingen denkt razendsnel en formuleert messcherp. Het is zaak om als een bok op de haverkist te zitten met de digitale eenheidsmunt, want bij een bepaald punt, krijgt het een eigen momentum en valt er niets meer tegen te doen.’

‘ Van Houwelingen heeft gelijk: de techniek is al voorhanden, en dus is het voor de machthebbers een koud kunstje om de boel te activeren en aan elkaar te koppelen: to weaponize it. Daar hebben ze weinig aanleiding en excuus voor nodig. Lees o.a. Jacques Ellul hierover.
Ik vond het contrast tussen Van Houwelingen de Kamerleden die reageerden zo enorm groot. Van Houwelingen bleef bewonderenswaardig beleefd en beheerst. Dat vind ik op zich al een prestatie.’

 

 

 

.. ……….  ………….  ……………….

 

 

 

 

 

 

Rainer Mausfeld – Warum schweigen die Lämmer? Vortrag im DAI Heidelberg   Jun 27, 2019

Demokratie erneuern! – Rainer Mausfeld – DAI Heidelberg 2020  –  Mar 11, 2020

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.