Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ De voor de hand liggende eerste lezing van deze Oppenheimer-cartoon zou kunnen zijn dat voetbal als bedrijfstak, wordt gerund door de maffia. Er gaat immers groot geld in om, dus je kunt op je klompen aanvoelen dat de maffia er een vinger in de pap heeft. Maar, ik vind het een saaie en vrij fantasieloze lezing.’

–        ‘ Jij hebt een andere en je voegt er al direct een culturele dimensie aan toe, met dat op-je-klompen-aanvoelen. Dat tekent de cartoonist trouwens ook. Zijn de (Nederlandse) politici (met name het volkje uit vak K van onder de Haagse kaasstolp) die naar Qatar gaan, medeplichtig, of horen zij zelfs tot “de maffia”? Die kant wilde je volgen mij op.’

‘ Inderdaad. Graag een wat spannender narratief dan zo’n ongeloofwaardige draak dat het omwille van de olie zou gaan. De hele EU koopt Russische olie via onder andere India, dus dat verhaal van Qatar en olie is flinterdun. De afdeling Rijkspropaganda sucks.’

–        ‘ Al die politieke pipo’s en bimbo’s en jojo’s gaan met Rutte mee naar Qatar, omdat het 1) een gratis uitje voor hen is en 2) omdat Rutte ermee bewijst dat hij de Nederlandse politiek aan een touwtje heeft, ze springen door zijn hoepels. Dat wekt vertrouwen bij de (aspirant) investeerders, want die hebben niet zo veel op met liberale democratie, en zo’n vertoon van een premier met in zijn kielzog een troep regerende, dociele, gesensibiliseerde, politici kan die reserve enigszins wegnemen. Met deze verhaallijn ga je al richting maffia.’

‘ Daarom moet koning Willie ook mee. Als vlag op de modderschuit, bij wijze van spreken. Willie moet medeplichtig worden gemaakt. Laat dat maar aan meneer Rutte over. Vind je de trekpop in de Oppenheimer-cartoon trouwens niet verdraaid veel op koning Willie lijken?’

–        ‘ Dat Willie bij Rutte en bij Maxima onder de plak zit is een publiek geheim. Wacht even. Nota bene: dit is natuurlijk allemaal speculatie en fictie. Laat daarover geen misverstand heersen. Indien er al iemand voor “smaad” aangeklaagd zou kunnen worden, dan is dat alleen de cartoonist, want zijn cartoon maakt dit soort associaties los. Hij tekent een maffia-trekpop zoals we die van de Godfather kennen en hij zet er bovendien GodQatar bij. Hetgeen niet zonder risico is, want in Qatar schijnen ze er een heel andere god op na te houden dan die welke wij worden geacht te bedienen. Hoewel Koning Voetbal inmiddels overal een godgelijke status heeft.’

‘ Dat mag allemaal, want vrijheid van meningsuiting. Je schijnt alleen niet de vorst een bovenmenselijke status te mogen aanwrijven – schrijft meneer Coen van Zwol –  maar wie zou zich dat bij koning Willie in de bol halen? Wie zou er op die gedachte komen? Daar zijn wij Nederlanders toch veel te nuchter voor?! Willie, bovenmenselijk?’

–        ‘ Spot on old boy! Maarre, ik vind de subplot van chantage door de maffia via prinses Amalia toch een stuk spannender. Máxima moet reclame maken voor de digitale munt, anders ontvoeren “ze” (?) Amalia. Is dat niks, als subplot? Bovendien helpt Máxima met haar gelobby en reclame voor de digimunt, de parlementaire democratie ondermijnen, omdat het in haar functie ongepast is zich met zo’n omstreden zwaar-politiek thema te bemoeialllen.’

‘ Mwah, het zou kunnen. Dat “ze” Máxima en Willie in de tang hebben via de dochters. Een dochter (Alexia) is al in Engeland geparkeerd, dus.’

–        ‘ Iemand suggereerde dat Alexia door een Mossad-agent bezwangerd zou zijn, maar dat vind ik een al te dik broodje aap. De timing alleen al zou niet des Mossads zijn, en je moet een thriller niet al te ongeloofwaardig maken met onwaarschijnlijke ingrediënten. Neen, het per abuis opblazen van de dochter van Dugin – ze hadden het op haar vader gemunt – doet me op deze associatie komen. En ik moest door de Godfather denken aan het opblazen van Apollonia, op Sicilië, waar Michael zich schuil houdt. Michael ontspringt de dans. Net als vader Dugin.’

‘ Opblazen als middel, resoneert met deze tijd. Denk aan het opblazen van de Nordstream gaspijplijn. Opblazen fungeert als “realeem,” het verhoogt het realiteitsgehalte van de thriller. De lezer brengt al dat opblazen, op subliminaal niveau, met elkaar in verband. O ja, die bezwangerende Mossad-agent verwijst naar het romanpersonage Carola Schouten; die is niet voor niets op het dossier Nederlandse Pensioenpot gezet.
Wat ik vind rammelen aan de suggestie van Máxima die de digitale munt zou moeten pushen door de financiële maffia, is dat de maffia juist tégen het invoeren van zo’n digitale munt zou (moeten) zijn, omdat de maffiosi immers hun zwarte geld anoniem kunnen willen blijven witwassen. Althans, zo zullen de meeste mensen denken, en die moeten jouw boek willen kopen. Of niet?’

–        ‘ Daar heb je een punt. Dan zou je het verhaal wat deze plotlijn betreft de kant van een autoritaire politicus of politieke godfather op moeten buigen. Dan wordt het ook logischer. Kijk dat gaat zo.
Rutte werkt voor het WEF van Schwab en Rutte moet Willie en Max voor het WEF-karretje spannen, dus Máxima propageert de digitale munt voor Schwab (indirect, en uiteraard in opdracht van Rutte, die op zijn beurt marsorders van boven krijgt).
De andere maffia is tegen de digitale munt en bedreigt Máxima en Willie via de dochters. Dit frame en plot zijn inderdaad aannemelijker. Nu moeten we afwachten welke maffia er wint. Wordt de digitale munt ingevoerd, of ……. ? Laten we de spanning er maar in houden.

In elk geval staat de maffia van Schwab diametraal tegenover de andere maffia, die géén digitaal geld wil. Op die maffia zou ik bijvoorbeeld best willen stemmen, en met mij nog vele anderen. Of  je nou op de ene of de andere maffia stemt, maakt weinig uit.’

‘ Je kunt natuurlijk ook niét stemmen. Je ziet het, het is nog niet zo makkelijk om een geloofwaardige thriller in elkaar te steken, die ook zal verkopen. Dat ligt vooral aan de fluïde en amorfe werkelijkheid waarmee we tegenwoordig hebben te maken. Daarom zijn namen die naar “echte” mensen verwijzen, zo belangrijk.  Ter oriëntatie. Tomas Ross is er goed in. Je moet zijn Onze vrouw in Tripoli nog maar eens lezen.  De respectieve werkelijkheden, zijn voor bijna iedereen anders. Wij maken geen deel meer uit van een Groot Verhaal. Ik denk dat de marketingmensen van jouw eventuele uitgeverij je in dezen nuttige tips zouden kunnen geven.

Het naargeestige effect op onze maatschappij van de maffia-mentaliteit en -werkwijze, is hetzelfde. De maffia zuigt een maatschappij van binnenuit leeg, vooral door kwaliteit te onttrekken waar ze maar kan. Nepotisme is een berucht aspect. In De Peetvader van Puzo staat bijvoorbbeeld deze passage over dokter Taza:
” Dr. Taza had hem [Michael] ook aangeboden zijn kaak te behandelen maar dat had
Michael resoluut geweigerd. Hij was nu lang genoeg in het district
om te weten dat dr. Taza vermoedelijk de slechtste dokter van heel
Sicilië was. Dr. Taza las namelijk alles, behalve medische
tijdschriften. Hij gaf toe dat hij daar niet veel van begreep. Hij was
door zijn medische examens gekomen dankzij de goede diensten
van de belangrijkste maffia-leider op Sicilië, die een aparte reis naar
Palermo had gemaakt om een woordje met Taza’s professoren te
wisselen over de graad die ze Taza zouden verlenen. Dit bewees
opnieuw in welke mate de maffia een kwaadaardig gezwel vormde
in de maatschappij. Verdienste betekende niets, evenmin als talent.
Arbeid betekende niets.”   (ISBN 978-94-016-0009-5 )

In Nederland komt het roekeloos en rücksichtlos privatiseren op hetzelfde neer. Kijk naar wat er momenteel met onze spoorwegen gebeurt. Die pseudo-privatisering destijds, was van meet af aan een lachertje. De spoorwegen zijn een natuurlijke monopolist. Er moesten echter managerial verdienposities voor politieke kennissen en vriendjes worden geschapen, and now the chickens come home to roost.  Je kunt ongetwijfeld nog vele andere voorbeelden aanwijzen. De meeste privatiseringen komen neer op legale diefstal door “de staat,” begaan aan de burger.”
Wat de mentaliteit aangaat, hoef ik je uiteraard niks te vertellen, want de vis rot overal en altijd bij de kop.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.