Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Er zijn zover wij tot nogtoe hebben kunnen inventariseren twee hoofdpunten die de weerstand van zoveel Kamerleden tegen het invoeren van de mogelijkheid tot het instigeren en houden van referenda kunnen verklaren:  1) de bezorgdheid van die Kamerleden zich door het houden van referenda in de ogen van de kiezer overbodig te maken, en 2) de Kaasstolpcultuur van de Haagse Omertà, gesymboliseerd door de Rutte-doctrine. Dat laatste staat voor: houd je kaarten permanent dicht tegen de borst en vertrouw niemand.

Een succesvolle referenda-cultuur vergt van burgers juist veel onderlinge deliberatie, overleg en afstemming, en zou daarom tevens en mede een probaat middel zijn bij het bijbrengen van burgerschap –  a permanent instrument of civic education, zegt Barber.’

–        ‘ Juist en daar zijn (intussen de meeste) politici beducht voor. De afgelopen twee corona-pandemie-jaren zijn we uit elkaar gespeeld en vaak tegenover elkaar gezet, of: komen te staan. Iedereen mag het formuleren zoals zij dat durft. Ja, durft, want iemand die zegt dat de “overheid” moedwillig de verdeel-en-heers-strategie hanteert, die krijgt onvermijdelijk karrevrachten bagger over zich heen. Of misschien erger: die wordt compleet gecanceld.’

 

‘ Alsof we niet zouden mogen denken wat we willen, en daarover met elkaar van gedachten wisselen.
Een maatschappij die bestaat uit ge-atomiseerde burgers (zie Orwell’s 1984), is makkelijker te bespelen, te manipuleren, dan een samenleving waarin mensen gewend zijn regelmatig, snel en direct contact met elkaar te hebben, communicatief vaardig zijn.’

–        ‘ En zij zich dus onderling en tegenover instituties minder wantrouwend opstellen. De EU is misschien wel de grootste entiteit, die door steeds meer burgers met groeiende reserve ot een uitgesproken wantrouwen wordt bezien.’

‘ Wij debiteren hiermee een meta-narratief, dat bij de discussie over het referendum nooit aan bod komt, en dat vinden sommigen ongetwijfeld wel zo handig en fijn.
Laten we dit op de site zetten en zien wat de jongelui er aan gedachten over zouden kunnen hebben.’

–        ‘ Pikant, om te bedenken dat de Kamerleden intussen (na tien jaar Rutte) hoogstwaarschijnlijk zo van de Haagse omertà-code zijn doordesemd en doordrenkt, dat ze zich niet eens meer bewust zouden hoeven zijn dat die basishouding hun opvattingen over en houding jegens het referendum sterk beïnvloedt, wellicht zelfs bepaalt. Onder zo’n stolp gedijt groepsdenken ook goed.’

‘ Dat zou de kracht van conditionering en misschien zelfs brainwashing alleen maar onderschrijven.’

 

www.badische-zeitung.de/ausland-1/niederlaender-waehlen-proeuropaeischen-kurs–63761915.html

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.