Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Het erge is dat men, je, ik, er – heel eerlijk gezegd – niet eens meer zo heel erg van op kijk(t), wanneer je zo’n bericht leest als dit bericht over deze nep-artsen-eed die de anonieme bureaucraten die het UWV bestieren, hebben bekokstoofd. Er worden zo veel aanvallen op onze waarden en normen gepleegd, en dat gebeurt zo onophoudelijk, cynisch, plat en brutaal, dat je je het uit zelfbescherming maar beter moreel-ethisch niet meer kunt aantrekken. Straal negeren uit zelfbehoud. En braaf je belastingen betalen, in de hoop dat het allemaal voorlopig blijft meevallen. De Oeigoeren en Yezedi schijnen het altijd nog erger te hebben dan wij.’

–  ‘ Tja, negeren, maar dat is wel de dood in de pot natuurlijk. In feite zou je degenen die deze UWV-carnavalseed van Hippocrites hebben bedacht en die willen doordrukken en opleggen aan integere artsen, naar een heropvoedings-instituut moeten sturen. Dat zou in een normale en geestelijk gezonde maatschappij ook gebeuren. In het Nederland van nu is het loswrikken van de normatieve ankers echter ver gevorderd en het slopen gaat onverminderd voort. Tezelfder tijd zalft en zemelt “men” bijvoorbeeld over een EU als waardengemeenschap. Mijn hemel, welke waarden dan wel? Zij die wij over ons hebben gesteld, weten niet waarover zij het hebben. Dat is erg beroerd om je weer te realiseren.
Weet je nog? VVD-mevrouw Edith Schippers wilde het medisch geheim onderuit schoffelen, vanwege fraude. Verschrikkelijk. Amateur-tovenaarsleerlingen bij het openbaar bestuur en in de politiek.’

‘ Die morele heropvoeding van allerhande dubieus acterende semi-en pseudo-overheidspipo’s kunnen we outsourcen aan Xi Jinping of Vladimir Putin. Die schijnen er goed in te zijn. Vlak Guantanamo Bay trouwens ook niet uit hè. Vermoedelijk kun je het heropvoeden van anti-sociale pluchepipo’s vandaag de dag per openbare aanbesteding op E-Bay of zo regelen, vanwege de vrijemarktwerking en zo, weet jeniet?
Zet deze teksten maar op de site en laat de jongelui er zelf een verhaal van maken. Weet je wat ik mij afvraag? Zouden tandartsen of plastische chirurgen noumoeite hebben met deze move? Ik vrees van niet. Maar okay, dat zijn ook geen echte dokters natuurlijk.’

–  ‘ Bij de Belastingdienst is de normvervaging en waardenerosie inmiddels heel ver voortgeschreden. De Belastingdienst is bij iedere bestuursvorm en in elke maatschappij een vitale organisatie, die qua functioneren ethisch boven alle twijfel dient te zijn verheven. Daarnaast verloederen er naar hartelust andere sctoren van onze maatschappij: onze gezondheidszorg, ons onderwijs, de bouw- en huursector, ook de IND verkommert (vooral vanwege visieloze prut-leiding), maar de Haagse pipo’s en bimbo’s blijven goede sier maken op het Grote Diplomatieke Wereld Toneel, door het enthousiast en gretig binnenhengelen van exoten, zonder dat ze de gevolgen voor eigen burgers kunnen inschatten en overzien, of de sociaal-culturele context in het land ook maar enigszins aanvoelen. Wat een politiek-bestuurlijke baggerkwaliteit, en dat tegen de riante wedden en verdere emolumenten die ze scoren.
Ja hoor, we betalen miljoenen aan dwangsommen die de massaal aandobberende exoten ons afpersen. Waarom? Hou je vast: omdat we in een rechtsstaat leven – keeping up appearances ten koste van de eigen burgers. Ons onderwijs, onze zorg en huisvesting tellen in dat raam helemaal niet mee. De gotspe! In plaats van visie en planning, grijpt men in Den Haag naar het middel van omkoperij: de Grieken en de Turken krijgen vele tientallen miljoenen toegestopt, en het enige dat Den Haag daarvoor terugkrijgt is: meesmuilende minachting. Natuurlijk! Dit kabinet benoemt zelfs een gelegenheidspipo (VVD’er Mark Harbers) om het Marrakesh-pact te ratificeren! Hoe kun je zo’n kluitje in vak K nou serieus nemen?! En dan de kudde kletskoekkoekenbakkers – de witte raaf daargelaten! Zij, gooien met hun gekluns en geklooi, ons nationale prestige en aanzien te grabbel!

Nog een tip om te besluiten. Het patroon dat ik de laatste tijd ontwaar, heet D66. Bij die club zijn ze naar mijn idee bezig met een georkestreerde strategie. Het is een kwestie van connecting the dots.’

‘ En de dots dat zijn de respectieve D66-bobo’s die op sleutelposities zitten en die een profijtelijk verdienmodel – bestaande uit respectieve constituerende sub-verdienmodellen – in elkaar aan het steken zijn. In de loop van de tijd zal het naar alle waarschijnlijkheid duidelijker en duidelijker worden.’

–  ‘ Bij D66 anticipeert de noemenklatoera op een electorale afstraffing bij de komende Kamerverkiezingen. Voor die tijd probeert de D66-nomenklatoera nog vlug verdienposities te creëren. Ieder voor zich en binnen is binnen.’

‘ Ik heb een lijstje met D66’gers op invloedrijke posities. Kijk maar of je er een winstgevend verhaal bij kunt bedenken. Da’s niet zo heel erg moeilijk. Daar gaat ‘ie:

Wouter Koolmees (SoZa & Werk – vicepremier, het UWV valt onder Koolmees), Sigrid Kaag ( Buitenlandse handel & Ontwikkelingssamenwerking), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en genderneutraal speelgoed), Stientje van Veldhoven (Wonen en milieu), Roger van Boxtel (directiechef NS-Pro Rail > laatste reclamestunt: de verhalen van propagandist Marc Oosterhout), Pia Dijkstra (Kamerlid), Thom de Graaf en tenslotte Kaysa Ollongren op BiZa, die vervangen gaat worden en in feite nu al voor spek en bonen meedoet. Na het afschaffen van de mogelijkheid tot houden van referenda is K3O een liability geworden.’

– ‘Bij Stientje van Veldhoven en Rogier van Boxtel moet je ook denken aan het ”omvormen” van de NS met daarbij de nodige banen en baantjes bestemd voor …??’

‘ Zeg, van welke denominatie is de Palestijnse meneer Kaag eigenlijk? Is hij moslim, christen, druz, ongelovig, anders ….? Ik denk hier aan vanwege de vervaging tussen godsdienst en het politieke domein, die mevrouw Kaag schijnt te propageren.’

– ‘ Ik vermoed dat meneer Oosterhout het woord religieuze synergie of multiculti-oekemenie, of iets in die trant zou kiezen.’

 

 

Hans de Bruijn –  Trouw 23 februari 2020       –    https://www.trouw.nl/politiek/d66-minister-kaag-ervaart-wat-wandelen-met-god-is~b06a8688/?referer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

 

Sigrid Kaag – Preek van de Leek  –  Toespraak | 01-12-2019

Toespraak van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Singelkerk in Amsterdam, gehouden op 1 december 2019.

 

Hippocrates in de hel  – Door: Michel Cymes – Laatste update: 11 december 2019

 

 

 

 

 

Comments are closed.