Feed on
Posts
Comments

 

 

 

‘ De burger is blijkbaar meer geneigd om te gaan stemmen, indien zij de overtuiging (of op zijn minst de illusie) heeft, dat de politiek waarop zij stemt geen abstract en anoniem iets is. Een iets waarop zij geen invloed kan uitoefenen en waarvan zij, zelfs als ze op een partij of politicus heeft gestemd, niet weet waar haar stem blijft.’

–        ‘ Dit staat ook in het NRC commentaar, alleen wordt het daar anders uitgelegd. Neem deze zinnen: “Het paradoxale is dat het vertrouwen in het lokale bestuur hoger is dan dat in andere instituties, zo bleek vorige week uit een peiling van I&O Research. Bij vorige gemeenteraadsverkiezingen waren het ook juist degenen die zich sterk verbonden voelden met hun dorp, stad of gemeente die gingen stemmen.”

Dat vind ik niet paradoxaal. Integendeel. Het lokale bestaat staat dichterbij de burger dan de politici daar ver weg in Den Haag. Brussel is helemááál ver van des burgers bed! Uit Brussel komen allerlei oekazes, waarvan niemand kan uitleggen hoe ze tot stand komen: “Het moet nu eenmaal van Brussel.”
Dus zal de burger (“juist degenen die zich sterk verbonden voelden met hun dorp, stad of gemeente”), vooral in tijden van onzekerheid, eerder gaan stemmen …. op de bestuurders die zij meent te kennen. ’

‘ Over Forum zijn wij het evenmin met de NRC-redactie eens. Die schrijft: “ Forum voor Democratie, de laatste landelijke partij die het nog opneemt voor Vladimir Poetin, de partij die flirt met ‘tribunalen’ en in de Tweede Kamer zorgt voor verdere verruwing van de omgangsvormen, kwam niet in de buurt van het succes van drie jaar geleden, …”

Forum heeft verzuimd duidelijk aan de burger uit te leggen waarom zij (Baudet) de inval van Rusland in de Oekraïne niet kan en wil veroordelen. Zo’n uitleg had iets meer tijd gekost, maar zou de moeite waard zijn geweest. Nu kwam Forum niet verder dan roepen dat zij gelijk hadden gekregen met hun waarschuwingen de Oekraïne niet bij de EU te moeten willen betrekken. Terwijl de meeste mensen helemaal niets van de geschiedenis af weten, die Putin ertoe heeft bewogen de Oekraïne binnen te vallen.’

–        ‘ De meeste Nederlanders zijn geneigd de regering te gehoorzamen (denk aan de mondkapjesplicht, de avondklok en de 1,5 meter afstand) en een persoon of partij die, juist in deze onzekere tijden, roept dat de regering het vaak bij het verkeerde eind heeft, maakt de massa schichtig.’

‘ Dat GL en de PvdA het beter doen dan verwacht, heeft volgens ons te maken met de Lifestyle linkserigen. Morgen (22.03.2022) worden de definitieve gescoorde stemmen/cijfers per partij bekend gemaakt en wij verwachten dat die door de SP verloren zetels (volgens de NRC meer dan honderd) terug te zien zullen bij GL, de PvdDieren en in mindere mate bij de PvdA.’

–        ‘ Hoe kunnen de politici de burger weer naar de stembus krijgen? Door die burger het gevoel te geven dat zij invloed heeft op de politiek. De herinvoering en het faciliteren van de mogelijkheden tot het kunnen optuigen van referenda, is daartoe de belangrijkste stap.
Immers, zoals John Dunn zegt: “  …. what the net advantages of democracy are remains an altogether more speculative judgment. It requires the assessment of very intricate causalities at a considerable distance from the life and experience of any given individual.” ’

‘ Ja, en vervolgens moeten de Haagse politici na een referendum-uitslag die hen niet bevalt, niet opnieuw de flauwe truc met zo’n inlegvelletje uithalen.’

–        ‘ Wij vrezen (en verwachten)  echter dat “men” daar in Den Haag zoals “men” het meestal doet, zijn toevlucht tot spin zal nemen, om het de burger in te wrijven dat die burger het toch echt verkeerd heeft gezien. De burger moet liever zijn oren laten hangen naar wat de regering hem voorkauwt. Het aangekondigde onderzoek van BiZa lijkt de opmaat tot zo’n inwrijfcampagne te gaan vormen. De rest laat zich raden.’

‘ Misschien hebben we ongelijk. Dat hopen we van harte.’

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.