Feed on
Posts
Comments

 

Turley: This is legal nonsense –  September 18, 2022

DeSantis responds to criminal investigation after he flew migrants to Martha’s Vineyard  Sep 20, 2022

*

‘ De Amerikanen in de trein: “Jullie Nederlanders laat veel over je kant gaan. De politici willen jullie boerenstand afschaffen, opheffen, terwijl Nederland nota bene het tweede exportland voor hoogwaardige agrarische produkten is. Onbegrijpelijk. Waarom mogen de boeren niet verder innoveren? Waarom pikken jullie die stikstof-voodoo?”
Dezelfde politici doen niets aan de migranten die ook in Nederland maar blijven komen. Met alleen maar tegen politici praten, bereik je niets.’

–        ‘ Ze waren goed op de hoogte van de toestand in Nederland. Hetgeen ze eveneens bizar vonden, was dat het demissionaire kabinet Rutte gewoon kon doorregeren, alsof het volledig missionair was. Dat werd in Duitsland trouwens ook met verbazing gadegeslagen.’

‘ Ja, en dat Rutte tot in eeuwigheid van dagen in dat Haagse torentje kan blijven zitten. Dat vonden ze ronduit ongezond.’

–        ‘ Dat is het natuurlijk ook. Je ziet wat er van komt indien iemand te lang op zo’n plek blijft kleven: nepotisme, geitenpaadjes, die allengs oliefantensporen worden en die tenslotte tot brede zesbaans wegen worden uitgebouwd. Dat gaat vanzelf en geen haan die ernaar kraait.  Anthony Fauci is meen ik veertig jaar op die post gebleven, en dat leidt nu tot groot en zwaar, achterstallig, wantrouwen.’

 

‘ Bij alle gezwatel, gewauwel, geneuzel, geronk en gedoe over stikstof, CO2, Pfas en schaarse ruimte in Nederland, het woningen-tekort, het steeds prangerder probleem met privacy (zitten we met plezier op elkaars lip?), blijft de instroom van exoten met ster het TABOE-onderwerp, waar niemand in Nederland het over durft te hebben!
Hoezo vragen om serieuze offers van onze jeugd? Hoezo voor meneer Zelensky in de kou en narigheid gaan zitten?! Wij, de gewone burger, schieten er niets mee op dat de Haagse politici op allerlei globlabla podia en WEF-fora, op onze kosten en over onze ruggen, de gebraden goudhaantjes uithangen!’

–       ‘ Zo’n positie, geeft ze een alibi om op Staatskosten de aardkloot rond te vliegen, van de ene belangrijke top conferentie, naar de volgende nóg belangrijker meeting. Dat werkt op veel mensen als een drug, verslavend. Bovendien kunnen ze zo op kosten van de belastigbetaler hun eigen zaakjes regelen, want wie weet nou waarom ze als bewindspersoon in X of Y mevrouw A, G, K zakelijk ontmoeten, of voor privé? In theorie kan beide. Wie controleert dat?’

‘ Dat is zo. Eigenlijk hoef je alleen maar naar Schiphol te kijken, om te snappen hoe de vlag erbij hangt. Velen van die lui beschouwen Schiphol als hun privé-vliegveld. Ze leggen allerlei rookgordijnen en doen de moonwalk om aan het oog te onttrekken wat ze er uitspoken. Neen, onze belangen behartigen ze al lang niet meer.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.