Feed on
Posts
Comments

 

‘ Je leest in het NRC-artikel dat: “ Kiezers die landelijk voor de SGP, het CDA of GroenLinks gingen kwamen wel in groten getale lokaal op.” En je denkt: SGP’ers en CDA’ers geloven (nog) en gaan daarom én naar de kerk én stemmen want stel je voor dat je medekerkers je niet bij het stemhokje zien! Dit laatste is een grapje, maar de geest is hetzelfde gebleven: wij geloven, niet zozeer in de politiek, maar in een soort Opperwezen en we gaan vooral daarom stemmen, vanuit een groepsgevoel. Mensen die “groen” stemmen, hebben het Opperwezen vervangen door Pan de bosgod en gaan dus ook stemmen vanuit een soort geloofsovertuiging en groepsgevoel?’

– – ‘  Ja, inderdaad, zo ongeveer. En ik lees ook:  “Dat pakt vooral negatief uit voor de SP en D66, blijkt uit Jansens onderzoek: bijna vier op de tien kiezers die landelijk voor deze partijen stemden bleven bij de raadsverkiezingen thuis.” En daaruit concludeer ik al speculerend dat SP- en D66-stemmers én niet-kerkelijk zijn én kritisch nadenken – –  misschien correleert dit met hoger-opgeleid-zijn, maar dat hoeft niet, het gaat om zelfstandig en kritisch nadenken, tegendraads creatief misschien.
De PVV-stemmers zouden dit keer in grotere getale moeten opkomen, omdat de PVV in alle provincies meedoet. Dat zal de voornaamste reden zijn. Denk ik, maar we speculeren natuurlijk, want we weten evenveel als de enquêteurs-onderzoekers.’

‘ Kijk, daar heb je het al: jij, als super-hoogopgeleide en zeer kritische denker vindt dat je het misschien beter weet dan de onderzoekers. Vermoedelijk heb je nog gelijk ook.’

– – ‘ juist, dat bedoel ik maar even. Wat denk je van deze uitleg: “Jansen onderzocht de kenmerken van de lokale afhakers: ze zijn gemiddeld wat jonger dan kiezers die wel gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook is het een groep die zich niet heel erg verbonden voelt met de eigen leefomgeving, zegt Jansen. „Lokale afhakers denken dat de gemeente weinig invloed heeft op hun dagelijks leven. …. een derde van de lokale afhakers is onder de 34 jaar.” ? ‘

‘  Nou, dat betwijfel ik. Ik meen uit mijn omgeving te kunnen concluderen dat veel jongeren vooral niet gaan stemmen, omdat ze vinden dat de gemeente wel degelijk invloed heeft op hun dagelijkse leven, maar volgens hen de verkeerde. De gemeente heeft te véél invloed op hun leven, maar zij kunnen daar niets aan/tegen doen, want politici gaan zodra ze je stem hebben gewoon weer hun eigen gang. Dat frustreert ze in hoge mate. Deze jongeren voelen zich wel degelijk verbonden met hun leefomgeving en zijn van mening dat juist de gemeentepolitici dat niet zijn.
Gemeentepolitici moeten wat deze categorie niet-kiezers betreft, van telling (praatjes voor de vaak) naar showing-and-telling gaan, met nadruk op showing. Laat zien dat je doet wat je belooft, of beloof niet wat je niet kunt waarmaken en geef dat dan ronduit toe.’

– – ‘ Hm, dat zou kunnen. Het is een andere, maar voor mij even plausibel uitleg van deze cijfers. Stemmen deze jonge afhakers wel voor het Europese Parlement? Verhuizen jonge niet-stemmers misschien vaker dan de oudere cohorten?’

‘ Dat zou je moeten onderzoeken. Vooral in relatie met stemmen-op-iemand-die-dichter-bij-woont en die je daarom beter denkt te kennen, en misschien ook beter te kunnen beïnvloeden. Ik heb niet het gevoel dat een EP-pipo zich realiseert wat ik met mijn stem op haar bedoel te zeggen en te willen. Dat heb ik met gemeente en provinciale politici trouwens ook niet hoor.’

– – ‘ Goed, goed, jij stemt niet. Helemaal niet. Evenals ik en we gaan niet eens naar dezelfde kerk.’

‘ Precies. Het is zeker geen kwestie van boycotten. Me dunkt dat wij de politiek beter in de gaten houden dan menige wel-stemmer en dat we juist dáárom niet stemmen. Op wie zou je nog kunnen stemmen? De pipo’s en jojo’s en bimbo’s zijn allen eender.’

– – ‘ Toch een wonder dat de boel in Nederland relatief redelijk blijft marcheren, vind je niet?’

‘ Je zegt het: redelijk en relatief. Voor hoe lang? Waarom niet: uitstekend en beregaaf goed?!  Zeg, zullen we dan toch maar gelovig worden?’

– – ‘ Mij best. Voor de gezelligheid, Als ik maar niet hoef te gaan stemmen.’

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.