Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Logisch, dat een Duitser het Duits als wereldtaal propageert, ‘ zegt Zohra laconiek, ‘ stel dat die zegsman op het Duitsland Instituut in Amsterdam zou zeggen: ga vooral nóg beter Engels leren, want na de “echte” Brexit gaan de Britten zich nóg meer richten op hun Gemenebest-landen (Commonwealth) en daar is het Engels de lingua franca. Ook in India, maar wat India betreft hebben de Britten weer een extra voorsprong, omdat er meer Britse paspoorthouders zijn die Hindi, Urdu, Tamil en nog enkele van de in totaal meer dan duizend talen kennen die op het subcontinent gesproken worden, dan waar dan ook. Engels is in India de officiële taal. Iedere Indiër die hogerop wil, moet Engels kunnen en in het parlement is Engels de voertaal.’

Semanur steekt een belerend vingertje op: ‘Dat komt ervan als je zoals Duitsland geen koloniën hebt. Vandaar dat de Duitsers alles in het werk stellen om in ieder geval West-Europa te koloniseren, middels de EU, maar ook hun belangstelling voor Rusland is nog altijd onverminderd sterk.’

Rinne: ‘ De Hollanders waren alleen geïnteresseerd in hun koloniën als wingewest, die hebben zich nooit veel gelegen laten liggen aan taal- en cultuuroverdracht en het verzorgen van een culturele erfenis, zoals de Britten en de Fransen deden. Later, veel later, toen het veel en veel te laat was, nadat ze van de Japanners klop hadden gekregen, toen begon men zich in Holland achter de oren te krabben, maar toen du lieber Agustin, was het te laat.
Houellebecq zit er er niet ver naast met zijn karakterisering van de Nederlanders. Die schrijver heeft een ongemakkelijk scherp inzicht waarmee hij rake observaties munt.’

Satish zegt grinnikend: ‘ Humoristisch van Caroline de Gruyter om te schrijven: “De Europese integratie draait om Frankrijk en Duitsland. Daar begon het mee, en zo gaat het in veel opzichten nog. “  Dat klopt als een zwerende vinger, immers Napoleon en Hitler hebben allebei serieus en oprecht geprobeerd Rusland bij Europa te trekken, vanwege de Verlichting, de Euro, de Democratie, de Mensenrechten en de Vrije markt, maar dat is ook hen niet gelukt. Zodoende blijven die Russen ongeëmancipeerd en achterlijk. Eigen schuld, dikke bult.’

‘ En dus verhuist dat rare Europese nep-parlement met zijn hele hebben en houden eens per maand van Brussel naar Straatsburg en weer terug,’ merkt Semanur op, ‘ dat kost miljoenen en nog eens miljoenen, maar dat is intussen een gevestigd verdienmodel voor vele eurocrato-stakeholders, dus dat circus blijft natuurlijk in tact. Schaf je dat verhuiscircus af, dan breekt er subiet een wereldoorlog uit tussen Frankrijk en Duitsland. Toevallig ken ik enkele mensen die een hele dikke boterham in die bizarre verhuizerij-poppenkast verdienen. Die hebben nog niet zo lang geleden een derde huis gekocht en een vierde auto. Die moeten er niet aan denken dat die inkomstenbron zou opdrogen.’

‘ Dat je Frans, Duits en Engels moet kennen was ooit tamelijk normaal in Nederland, ‘ zegt Rinne. ‘ In mijn familie zijn veel mensen die of de HBS hebben doorlopen of het gymnasium, of zelfs beide voor een deel. Een opa van mij heeft HBS-B gedaan en moest omdat hij rechten wilde studeren nog eerst een basis cursus Latijn doen, vanwege Romeins Recht. Toen ging hij voor de zaak een filiaal in Rusland runnen en heeft bij de Volksacademie Russisch geleerd. Zijn vrouw had gymnasium-beta en studeerde medicijnen, maar die had meer moeite met Engels dan mijn vader met zijn HBS-diploma had met talen. Dat waren ouderwets degelijke opleidingen, die stonden als een huis.’

‘ Ik weet het, ik weet het,’ zegt Satish, ‘ mijn vader, een zus en een broer van hem hebben op de HBS gezeten. Dat was gewoon de beste vorm van onderwijs. Helaas kwam daar meneer Jo Cals met zijn Mammoet-wet, die alles gelijkstampte.’

‘ Wat bijna nooit ter sprake komt bij al die eindeloze discussies over onderwijs, is het puntje intelligentie en schifting op basis van intelligentie, de selectie dus. Dat is taboe, want iedereen moet vandaag de dag een certificaat van hoog-en-nog-hoger-opgeleid-zijn krijgen. Dat kan gewoon niet, dat gaat automatisch ten koste van de kwaliteit, van het niveau. Neem de middelmaat als ijk en maatstaf en het algemene niveau zakt onherroepelijk. Wj zijn namelijk niet allemaal even slim. Dat is geen beletsel meer om toch tot de hoogste posities door te stoten. Kijk maar naar de regering en volksvertegenwoordiging.’

Rinne: ‘ Er zitten er in mijn familie zelfs een paar tussen die ook nog eens Indologie hebben gedaan vanwege onze koloniën in de Oost. Die beheersen naast Maleis en Javaans nog een paar andere inlandse talen, plus dat ze niet zelden waren geschoold in adatrecht, en soms ook in tropische land- en bosbouw (Wageningen), enzovoorts. Tja, das war einmal.

Hij begint te zingen: ‘ O du lieber Augustin, alles ist hin  …..  Ik heb vier oma’s gehad en eentje kwam er uit Wenen en die zong dit vaak, als ik iets zoek had gemaakt, of als er een strafexpeditie tegen de oproerige Aceh-ers in de soep was gelopen, vertelde ze. Vandaar.’

Zorah denkt dat je veel beter romans van Houellebecq kunt lezen, dan luisteren naar allerlei deskundologen en super-experts die hele andere drijfveren hebben met hun narratieven. Ze merkt op: ‘ We hadden het er kortgeleden nog over dat Russisch en Chinees leren wel zo toekomstbestendig zou zijn. Dat is gewoon logisch, èn vanwege de geschiedenis en de geografie (Rusland) èn vanwege de demografie (China), maar daarover wordt met geen woord gerept door de opinionmakers en gate keepers van informatie in de main stream media alhier. Uiterst vreemd.’

‘ Erg provinciaals en dorps vooral. Vanuit het oogpunt van de Duitsers en Fransen niet zo gek natuurlijk, alleen vind ik de motivatie niet erg sterk. Russisch, Chinees en nog beter Engels leren, ligt eerder en meer in de rede. Frans en Duits doe je gewoon vanwege de cultuur en de beschaving er bij, er naast.
Houellebecq voorziet deze noodzaak via de afzet van Franse wijn en kaas. Houellebecq is gewoon een erg goede trend watcher. Houellebecq heeft meer visie in zijn duim dan alle EU-bobo’s in hun hele gedaante bij elkaar hebben. Beter Engels leren – become more and ever more proficient – en Russisch verplicht stellen met Chinees als aanrader, dat is wat mij betreft de beste optie.
O ja, dat met de Kiowa slaat op de Amerindianen die in WOI en WOII werden ingezet als levende codeer-machines, omdat de Duitsers niet over Kiowa-sprekers of Choktaw of andere Indianentaal experts beschikten. De geallieerden konden het Duitse Enigma kraken, maar de Duitsers konden geen sjokolaa van Kiowa of een andere Indianentaal braden, dus dat was een niet gering voordeel voor de Yanks. Onvertaalbaarheid – dus uitsluiting –  in samenhang met niet-helemaal-gelukte genocide (door de witte Amerikanen op de Indianen dus) kan in sommige situaties ook profijtelijk werken.’

‘ Vanwaar de chihuahua?’  vraagt Satish, ‘ ik weet dat het een kleine hond is, maar toen verder? ‘

Semanur: ‘ De chihuahua komt uit Mexico geloof ik, en de haarloze hond oorspronkelijk uit Peru. Dus die zijn Spaanstalig, want daar hadden de Spanjaarden koloniën. Maar wat is behalve koloniën de samenhang hier?’

Rinne: ‘ Jullie komen een eind in de richting, want je weet van de chihuahua en de naakt-hond, van koloniën en Latijns-Amerika (een semi-kolonie van Noord-Amerika), maar de drogist wist dat dus niet. Die had waarschijnlijk niet zo’n algemene ontwikkeling als jullie.’

‘ Welke drogist?’

Rinne: ‘ De drogist uit een anekdote, in verband met het recente verbod om met bepaalde hondenrassen door te fokken. Ik meen dat de haarloze hond vrij hoog op die lijst staat. Het verhaal over die dame die een chihuahua heeft, maar liever een haarloze hond wil, gaat zo.
Ze stapt een drogisterij binnen en vraagt naar een sterk ontharingsmiddel. ”Het moet erg sterk zijn en er mogen absoluut geen haren terugkomen,” zegt ze tegen de drogist.
De drogist duikt onder de toonbank en komt met flacon te voorschijn:  “ Mevrouw, dan is dit wat u zoekt. Een uiterst effectieve ontharingscrème en zo sterk, dat u na applicatie minstens tien dagen met uw ellebogen omhoog moet lopen.”
De vrouw kijkt de drogist aan met een mengeling van verbazing en verontwaardiging en ze zegt: “ Maar drogist het is voor mijn Chihuahua hoor! “
Waarop de drogist hevig bloost, schichtig om zich heen kijkt en op gedempte toon antwoordt: “O, juist, mevrouw, in dat geval adviseer ik u om minstens twee weken niet te fietsen.” ‘

Satish: ‘ Juist, deze dame wil haar chihuahua dus om-morfen tot haarloze hond, en de drogist begrijpt dat niet want die weet niet wat een chihuahua is. Dat kan, ik ken zo’n drogist, die is vrijgezel, van middelbare leeftijd, en hij woont nog bij zijn moeder. Die heeft nog nooit een chihuahua gezien. Dus dat kan.’

‘ Moeilijke anekdote hoor,’ vindt Zohra, ‘ ietwat highbrow, maar hoewel pikant, niet expliciet scabreus. Toevallig hebben we het nog niet zo lang geleden gehad over de Russische verhalenverteller Anton Tsjechov en toevallig hebben we van Tjsechov het verhaal “De dame met het hondje” besproken, over de techniek van Tsjechov een verhaal te beginnen. En over het leren van Russisch, natuurlijk. Wat door onze nomenklatoera (Russisch) ontmoedigd wordt, want er moet een vijand blijven bestaan. Putin en Xi zijn favoriete engerds.
Maarre ik vind vereiste talenkennis en benodigde kennis van literatuur, een mooi bruggetje naar de narrativiteit waarover Bart Funnekotter het heeft. Dat stuk staat vol met weetjes en verwijzingen naar diverse vakgebieden, vooral naar de literatuurwetenschap natuurlijk, maar ook de psychoanalyse en dus ook naar godsdienst.’

‘ Psycholoog Kees van den Bos komt aardig in de richting van psychoanalyse als middel om een counter-narrative te infuseren en cognitief te positioneren. Lees maar: <<  En hoe haal je het geweld uit een terrorist? Spelen verhalen daarin ook een rol? Met mate, zegt Kees van den Bos. „Je kan proberen een ander verhaal te positioneren tegenover het verhaal waarin de terrorist gelooft. Dat moet wel echt maatwerk zijn. Met een algemeen counternarrative kom je er niet; je moet het individu wijzen op de inconsistenties in zijn of haar verhaal. Voorlopig lijkt het erop dat het heel moeilijk is mensen op deze manier te deprogrammeren, maar met individueel maatwerk heb je een kans.” >>
De moeilijkheid is dat iedere cultuur zijn eigen dominante verhaal- en vertelstructuren kent met als extra moeilijkheid dat de patiënt/cliënt ook nog eens moet léren hoe zij het meeste profijt van psychotherapie heeft. Ook in Amerika en West-Europa zijn het vooral beter-opgeleiden die baat vinden bij een peperdure, langdurige, psychotherapie.’

Semanur: ‘ Aha, The Great Code van Northrop Frye, de bijbel, die ooit als Groot Verhaal voor de boreale wereld fungeerde. Dat algemene referentiekader is geërodeerd door de secularisatie, wat vreemd is, want als onderdeel van de culturele canon zou de bijbel gewoon verplichte stof kunnen zijn. The Great Code, Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben in onze hagepreek-academie. De bijbel of koran, daar wordt in dit stuk nergens naar verwezen, terwijl ik zou denken dat ook via islamitische bronnen de godsdienstige narratieven, de Grote Verhalen per godsdienst, een belangrijke plaats toekomen.
Het sluit ook aan bij het beroerde verhaal, het rammelende “Grote verhaal” over de EU, dat er dus niet is en voor zover het er ooit in aanzet geweest zou kunnen zijn, fragmenteert en althans mij van geen kant inspireert. Ik zou er niet van opkijken als het tijdens mij leven voor de EU nog einde verhaal wordt, het is geen eindeloos 1000-en-één-nacht verhaal.’

Rinne: ‘ Zo zijn we vanzelf, via 1000-en-één-nacht weer terug in de Oriënt, waar ook mooie dingen vandaan komen.’

Zohra: ‘ Vinden jullie dit niet frappant? Ik bedoel deze passages uit Funnekotter: “ Van Ostaijen verwijst naar het staircase model van psycholoog Fathali Moghaddam. In diens metafoor is radicalisering te zien als het beklimmen van een trap in een huis met zes etages. Dat zit ’m ook in de metafoor van de trap. Het is geen roltrap; hier moet je moeite voor doen. Eenmaal op de bovenste verdieping, rest alleen nog geweld. Er is dan geen weg meer terug.”
Bij de woorden staircase model van geweld denk ik automatisch aan escaleren, vanwege escalier. Dat heeft te maken met de verwachtingshorizont van Hans Robert Jauss. Maar escaleren, komt er hier niet bij te pas. Misschien in het stuk van Moghaddam wel hoor, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik bedoel dat lezen net zo goed en vaak anticiperen is, vaak onbewust. Vandaar dat je wel degelijk moet léren lezen. Vooral close reading heeft altijd te weinig aandacht gekregen.’

‘ En hèr-lezen. Roland Barthes merkte ooit op dat mensen die als gewoonte hebben om een boek maar een keer te lezen, hun hele leven hetzelfde boek lezen.’

‘ Ik heb altijd al geweten dat de Belgen van nature terroristisch zijn aangelegd,’ zegt Satish met een uitgestreken poker face. ‘ Die kwamen in opstand tegen het Nederlandse gezag na het zien en horen van de opera La Muette de Portici van Auber.’

Semanur begint te schaterlachen en roept: ‘ Zou het niet sensationeel zijn als ze in dat Europese Parlement, onder de Brusselse Kaasstolp, af en toe uitbarsten in het duet Amour Sacré de la Patrie uit die opera van Auber! Dat zou Schillers Ode an die Freude op spectaculaire wijze kunnen vervangen!’

‘ En dan is het als vanouds opnieuw: Frankrijk versus Duitsland.’

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.