Feed on
Posts
Comments

 

https://www.irancartoon.com/gallery-of-cartoons-by-manuel-francisco-philippine/

 

 

‘ Hé! Kijk daar eens: Sucharit en Karina knuffelen ?! Mag dat zo maar??  Professor Sucharit Bhakdi vervult voor de Duitsers de functie van Pierre Capel voor de Nederlanders. Covid-19 is een gemeen virus, dat vooral ouderen-met-onderliggend-lijden fataal kan worden. Jonge en gezonde personen kunnen weliswaar dragers van het Covid19 virus zijn (de “besmetten”) zonder er veel last van te ondervinden. Je moet alleen prudent zijn bij contacten tussen besmette jongeren en kwetsbare senioren, en je moet – dit had meteen moeten gebeuren, zeker zodra men wist van de rol die aerosolen spelen – er voor zorgen dat woningen en instellingen waar senioren verblijven, coronaproof zijn of worden gemaakt. Effectieve ventilatie, is hierbij het sleutelwoord.’

  • ‘ Dus, zouden “we” – met name de verantwoordelijke politici – hun prioriteiten vooral op deze inzichten dienen af te stellen. Zou een normaal denkend persoon zeggen. We hebben tenslotte bijna allemaal ouders en grootouders, om wie we bijna allemaal, (veel) geven.’

‘ Dat gebeurt echter bijna niet, of schoorvoetend en mondjesmaat. In plaats daarvan goochelt men met (nietszeggende) besmettingscijfers om de schrik en het schuldgevoel er bij het klootjesvolk in te houden en bekokstoven de Haagse politici een machtigingswet, een kaderwet, die het kabinet volmacht zou geven per decreet te regeren. Dit laatste legt advocaat Jeroen Pols helder uit. Goed om dat gesprek van hem met Gietelink een paar keer te beluisterkijken.’

  • ‘ Met die wet zouden we in Nederland, als burgers, in dezelfde situatie komen te verkeren als die waarin de burgers (waren dat eigenlijk nog burgers?) van Sovjet Rusland verkeerden. Zij waren de facto en de jure permanent in overtreding van de/een wet. Dat was ook precies de bedoeling van de nomenklatoera.’

‘Indien deze machtigingswet in Nederland zou worden ingevoerd, zouden jij en ik overmijdelijk nagenoeg permanent in overtreding zijn – indien het verhaal van mr. Pols tenminste klopt. Dat moeten we wel, omdat we anders, net als de Russen toen, niet normaal zouden kunnen functioneren en gewoon leven. Niemand kan normaal functioneren indien je bijvoorbeeld gearresteerd zou kunnen worden wanneer op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar verkeert. Vooral wanneer “ze” de toestroom van exoten blijven promoten, in combinatie met het volplempen van Nederland met zonnepaneelparken. Dan is er doodgewoon bijna geen ruimte meer voor de verplichte 1,5 meter afstand. Best slim bekeken van de pipo’s en bimbo’s en jojo’s. De hele bevolking structureel schichtig, want men is zich bewust van nagenoeg permanent in overtreding te zijn. Geniaal bedacht! Angst is het beste middel om gehoorzaamheid af te dwingen. Zo’n perma-stress is natuurlijk funest voor het algemene psychische welbevinden van de bevolking en de pest voor het maatschappelijke klimaat in zijn geheel, maar wat dan nog, nietwaar? En dan zijn er nog de verplichte mondkapjes en op termijn wellicht ook de verplichte inenting, die iedereen zich moet laten welgevallen op straffe van sociale uitsluiting. Vooral met vaccins zijn miljarden en nog eens miljarden gemoeid en te verdienen.’

  • ‘ Dat van die boete en het strafblad, geldt niet voor personen als CDA-minister Grapperhaus. Die kreeg geen aantekening op zijn strafblad (je kunt geen minister zijn met een strafblad) en hoefde van de VVD-premier Rutte niet eens de boete te betalen na zijn overtreden van de mede door hemzelf opgestelde corona-richtlijnen op zijn bruiloft – zo snaterde meneer Rutte meteen. Rutte lijkt openlijk een voorschot te nemen op regeren middels macht: gewoon doen wat ik zeg mensen! Luister eens naar wat bijvoorbeeld meneer Mark van Vugt over het optreden van Grapperhaus-Rutte zegt. Zou professor Van Vugt zijn baan behouden? Hij is per slot opruiend bezig. Nou ja, opruiend, hij valt de Grote Roerganger Rutte af in diens beleid.’

‘ Intussen moet Grapperhaus wel de normale burgerboete betalen, maar over zijn strafblad wordt wazig en vaag gedaan. De man is nog niet afgetreden. Al deze informatie is tot nog toe vrij toegankelijk via internet, dus je hoeft de dingen maar op een rij te zetten om je een beeld en (voorlopige) mening in dezen te kunnen vormen.’

  • ‘Op en bij de Duitser (en de Belg en de Brit en de Fransoos) zijn nog veel meer interessante video’s te bekijkluisteren over onderwerpen die we in de Nederlandse mainstream media nooit te zien krijgen, en die daar vanuit diverse hoeken belicht worden. Eeuwig jammer dat de drie moderne  talen (Duits, Engels en Frans) op de normale Nederlandse middelbare scholen niet langer verplicht zijn! Velen verkeren daardoor in onwetendheid te midden van een zee aan informatie. Zou dat een vooropgezet doel zijn geweest?’

‘Laten we dat vooreerst maar als een pseudo-retorische vraag afdoen, want we hebben me dunkt al ellende genoeg.’

  • ‘Fake news dus. Wie maken er ook weer het meeste fake news?’

‘Negenennegentig procent (99%) van de antwoorden op die vraag, zullen vandaag de dag als fake news bestempeld worden. Door de machthebbers in Den Haag welteverstaan. Er is eigenlijk maar één antwoord mogelijk. Vraag dat maar aan D66-mevrouw Ollongren..’

  • ‘Hallelujaaaa! Wat goed dat we in een verlichte democratie leven.’

‘ Ja, met de oiro en de zich gestaag-willende-uitbreiden-EU. Want Frau Angela Merkel moet en zal een Nobelprijs scoren als ze straks onvermijdelijk met pensioen gaat.’

 

 

 

 

Talk Spezial mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Corona-Wahn ohne Ende? | Langfassung vom 29.4.2020  • Sep 7, 2020

#28 Wat staat er werkelijk in de Noodwet? Slapen de Kamerfracties? Jeroen Pols en Ab Gietelink  •  Sep 19, 2020

‘We worden permanent afstandelijker.’ Een gesprek met hoogleraar Mark van Vugt • Sep 18, 2020

‘Nog steeds voeren we niet de goede discussie over corona.’ Een gesprek met Damiaan Denys  Aug 28, 2020

 

Merkel vs. Macron Song | extra 3 | NDR  •  Apr 27, 2018

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.