Feed on
Posts
Comments

 

 

 

Jos Collignon  cartoon Volkskrant 02.10.2021

 

‘Kan deze cartoon van Jos Collignon vandaag de dag nog wel? Hij is om te beginnen niet-inclusief, want ik zie bijvoorbeeld geen persoon-van-kleur in dat ladykant. Verder zie ik drie personen die volgens mij vrijwel zeker geen baarmoeder hebben, dus het quotum voor personen-met-een-baarmoeder wordt bij lange na niet gehaald. In dit cartoon niet.’

–        ‘ Wat wil je zeggen? Dat deze cartoonist geen soebsiedie (meer) vangt vanwege de PC-politie, onder soepervisie van D66-minister Ingrid Engelshoven? Of moet Collignon naar een strafkamp om te worden heropgevoed, sociaal gecorrigeerd? Omdat hij een cartoon tekent met daarin  four strange bedfellows?’

‘ Enne, kijk toch eens! Geen van de vier afgebeeldigden draagt een mondkapje. En ik zie geen fluit, hoogstens vijf bobbels die op vijf knieën zouden kunnen duiden, dus is het de vraag of deze figuren van zins zijn naar iemands pijpen te dansen.’

–        ‘ Leuk, leuk hoor, je brengt het weer lekker dubbelzinnig. Inderdaad: niemand draagt een bef. Een “bef” snap je wel?’

‘Okay, okay, jij kunt er ook wat van met je bef – dus vier beffen en geen mondkapjes.’

–        ‘ Nu je het thema beffen aansnijdt: ik raak altijd in de war met cunnilingus en Cunégonde, van Candide, van Voltaire en de Verlichting en de rest van de reut, je weet wel. Ik denk steeds dat Cunnilingus een Franse vorst was en verwant aan Cunégonde. Misschien waren ze broer en zus. Hoe kom ik hier van af?’

‘Moet je om te beginnen maar geen olijke voordrachten houden over Vico, Voltaire, Freud en de Verlichting. Die verhalen van jou zijn hoogst amusant en pittige brain teasers – vind ik – maar ze brengen steevast ongeveer tachtig procent van je gehoor in opperste verwarring. Die mensen snappen niet dat je een loopje met ze neemt. Die denken dat je serieuze stuff staat te raaskallen. Dit is deskundologisch onderzocht hoor. Ik zuig dit niet uit mijn duim.’

–        ‘Nou en? Vier vignetten: V,V,F en V.. Die mensen kunnen best al pijpen zonder beffen. Als ze lid (sorry, maar zo heet dat) zijn van de partij D66, dan is de kans groot dat ze beroepshalve een bef dragen. Ik bedoel als magistraat, bij de uitoefening van hun beroep. Alle Nederlandse rechters en officieren van justitie zijn immers lid van D66? Beweren ze in welingelichte kringen. Dus die lui weten alles van beffen. Als ze nog fluit spelen ook, zijn we idiomatisch compleet. Zeg, moeten we werkelijk om al deze woorden heen praten? De zottigheid ten top! ’

‘ Dat zég jij nu wel, maar de tijd dat in Nederland cartoons worden verboden, is echt niet  meer ver weg. Dan staan zulke cartoons als deze van het ladykant, hoog op de lijst. Dat brom ik je.’

–        ‘Wie zei dat ook alweer: “Dat brom ik je, dat ik je brom.” Klonk best vernieuwend, vond ik. Is dat inclusief of exclusief? Dat ik jou brom. Wat moet ik me daarbij voorstellen?’

‘ Niks. Dat is gewoon kletskoek. In het Nederlands kun je dat niet zeggen. In het Nederlands brom je wat en niet dat. Behalve als je een kersverse allochtoon bent natuurlijk. Net uit de boom gevallen.’

–        ‘Pas op, pas toch op. Let op je woorden. Wij weten dat je ooft bedoelt, fruit, die appel dus, van Jantje die eens pruimen zag hangen, maar anderen kunnen aan apen denken die uit de boom vallen. Voor je het weet heb je de wakkere woke watchers acht je aan. Snap je wel? Trouwens wat voor boek heb je daar?’

‘ Dit gaf een van de pupillen mij onlangs: een handleiding voor Victoriaanse mores door ene Daniel Pool (ISBN-10   0-671-88236-8). Op bladzijde 186 staat onder de kop SEX: “The majority of women (happily for them), “ wrote the eminent Dr. William Acton in the mid-1860s, “are not very much troubled with sexual feelings of any kind ……  No nervous or feeble young man need, therefore, be deterred from marriage by an exagerated notion of the duties required from him.” En dan komt het leukste van deze aap uit deze mouw: “The married woman,” continued the good doctor, “has no wish to be treated on the footing of a mistress.” Is dat niet geestig? Geestig en intrigerend, want hoe werd zo’n mistress dan behandeld? Liet die zich soms als een willige poes in het donker knijpen? Wij hadden ooit een zwarte kater met een witte bef. Kan dat nog, of is dat tegenwoordig racistisch en pornografisch? Laat die woke-politiek-correcte kwezels alsjeblieft opflikkeren zeg!’

–        ‘ Ik vind dat “happily for them” heel apart. Erg bijzonder. Het geheel klinkt mij in de oren als een semi-permanente seksuele lockdown. Dat waren de barre Victoriaanse tijden. Maarre, dan kun je de gezichtsuitdrukking van de door Collignon in de cartoon afgebeelde mevrouw op vele manieren duiden, dunkt mij. Toch?’

‘O zeker, maar dat gaan we nu niet doen. Er moet tenslotte iets te raden overblijven, want zoals de ouden zongen, zo pijpen de jongen. Op deze cartoon valt niets aan te merken wat strijdig zou zijn met de openbare orde en goede zeden, want alle vier de afgebeeldigden hebben hun handen bóven de dekens. Tenslotte: samen onder de wol spaart op verwarmingskosten en kan dus als milieu- en klimaatvriendelijk worden aangemerkt. Dat is vast in lijn met de vier verkiezingsprogramma’s van deze bedgenoten.’

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.