Feed on
Posts
Comments

Land … uit zicht?

 

‘ Toch verbijsterend, om te lezen dat de boeren helemaal geen pr en lobby hebben. Dat begrijp ik tenminste uit het NRC-artikel dat ik net lees. Terwijl ze al tijden weten, beseffen en voelen dat het zwaard van Damocles ze boven het hoofd hangt.’

 • ‘ Uit de weergegeven citaten in dit NRC-stuk komt voor mij een beeld naar voren van een kluit mensen die naïef en blanco zijn waar het om communicatie, pr en lobby gaat. Vermoedelijk hebben de meeste boeren op CDA, CU en VVD gestemd – en doen ze dat nog steeds – omdat hun vader en grootvaders dat ook deden en ze in de valse veronderstelling verkeerden dat die politieke clubs het automatisch voor de boeren zouden (blijven) opnemen.’

‘ Tja, dat is misschien zo, maar op wie zou je in Nederland wél kunnen stemmen? Ook als niet-boer zijnde. Met de politici van het huidige allooi – bijna alleen met beeldvorming en marketing in de weer –  wordt de burger van de hond dan wel van de kat gebeten. Maar, oké de boeren, die vormen nog een duidelijke groep met een expliciet gedeeld belang: hun bedrijf en boterham – en ons vrije landschap met ruimte. Zij zouden een gezamenlijke vuist kunnen maken – mits ze zich daartoe effectief organiseren. Dat bijvoorbeeld de BBB als enige vertegenwoordiger in Den Haag zit, dat is wel heel erg mager. Waar haalt die club de juiste mensen vandaan om straks eventuele zetels op een zinnige en solide manier te vullen? ’

 • ‘ Je moet er niet aan denken dat de BBB eventueel tien of meer zetels zou krijgen, bij verkiezingen. Wat gaan ze dan doen. Iemand zei een poosje terug dat ze er niet aan moest denken dat BBB serieus in de Kamer kwam: “Caroline van der Plas is een vrouw met het hart op de juiste plaats, maar toen ze direct na de Russische inval in de Oekraïne meteen zei dat de BBB zich onvoorwaardelijk achter de Oekraïne opstelde, sloeg de schrik me om het hart. Ik moet er niet aan denken dat het Nederlandse buitenland-beleid op die leest zou worden geschoeid. Eerlijkheid en spontaniteit zijn prima, maar niet per se meteen in de politiek.’

‘ Ik zet hier een paar links bij, als voorbeeld van (geopolitieke)  PR en lobby. De Nederlandse boeren zouden naar Israël kunnen kijken als het om de PR en lobby van “landjepik” gaat. Stel Israël in de plaats van de Nederlandse  oligarchie/nomenklatoera die de boeren hun land wil aftroggelen. Kijk hoe Israël dat doet bij land dat formeel en officieel aan de Palestijnen zou toebehoren. De Israëli hebben hun PR uitstekend op orde en gaan langzaam, maar gestaag en als een tank te werk. De Palestijnen kunnen weinig uitrichten, terwijl de Israëli hun nederzettingen op Palestijns gebied bouwen. Onstuitbaar en onomkeerbaar.

Dat kun je moreel verwerpelijk en slecht vinden, maar de feiten liggen er gewoon.

De Nederlandse boeren worden gepiepeld door de oligarchen en ze gedragen zich zoals ik het waarneem, als machteloos slachtvee.’

 • Winnicott zegt zoals zovelen met hem, dat mensen (net als de landen waarin zij wonen) grenzen nodig hebben, anders raken zij gedesoriënteerd. De Israëli bewaken hun grenzen en rekken die op waar en wanneer ze maar kunnen. VN-resoluties en -veroordelingen ten spijt. De NAVO doet dat ook (richting Rusland) maar gebruikt daar in zekere zin de EU voor.
  Israël is een land, een staat, met Jeruzalem (bijna?) als hoofdstad. De Palestijnen hebben geen staat, en bevechten elkaar onderling. Israel heeft zelfs psychologisch uitgekiende promo-video’s over Israël als bezetter. De managers en bureaucraten in Brussel willen van Europa een grote amorfe soep maken. Zij zouden liefst bij iedere burger een QR-chip implanteren en het contante geld afschaffen. Hun meest recente wanhoopsdaad in die richting: een EU-leger uit de grond stampen.’

‘ Dat ideaal van wereldburgerschap, daar past dit Nederlandse landjepik natuurlijk in: “ze“ plempen Nederland vol met woonkazernes vanwege de exoten, en zeggen erop te kunnen  rekenen dat “ze” ons voedsel onder andere uit de Oekraïne kunnen importeren.
Onwerkelijk, dat de boeren daar geen aandachtspunt van maken (op een professionele manier, dus niet door schreeuwen en gillen), terwijl er zich vanwege de Oekraïne real time een mondiaal voedseldrama dreigt voor te doen. Over de onstuitbare immigratie (ieder jaar komt er in Nederland een middelgrote stad met exoten bij) geen woord. Dat is intussen een onaantastbaar taboe. Ook de boeren lopen met een boogje om dit thema heen. Geen flauw idee van PR en Public Affairs. Het is echt onwerkelijk.’

 • ‘ Ja, heel vreemd. Over het onderwerp stikstof lijken ze geen contra-verhaal te hebben en kunnen zo van tafel worden gekletst. Dat, terwijl er bijvoorbeeld een club als Clintel bestaat, die voor de boeren als narratieve sparringpartner zou kunnen fungeren.
  Over legaal en wettig demonstreren moet je eerst een waterdicht juridisch kader hebben, zodat je in ieder geval niet op procedurefouten gepakt kunt worden.
  Uit niets blijkt dat de boeren daar veel sjoege van hebben, maar ik kan me vergissen. Veel boeren denken volgens mij dat met een stoet trekkers de baan op tuffen, gelijk staat aan overtuigend, persuasief en communicatief demonstreren.
  In het NRC-artikel vraagt een boerin of de aanstaande demonstratie uit de hand kan lopen. Hoezo uit de hand lopen? Wat voor zelfbeeld spreekt hier uit? “

‘ Provocatie. Dat is een risico waar de boeren terdege rekening mee moeten houden: provocatie. Al dan niet georganiseerd door een partij die er belang bij heeft de boeren in een slecht daglicht te stellen. Daar moeten ze vooral niet intrappen, maar tja, daar zijn ze dan toch echt zelf bij.’

 

secret talks Saudi  –  Israel

Saudi Arabia now sees Israel as a ‘potential partner

Es wäre im unseren Interesse gewesen …..

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.