Feed on
Posts
Comments

 

https://basvanderschot.com/en/cartoon/519

 

‘ Mevrouw professor Barbara Baarsma zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk afkondigen dat alle aandelen van de Rabo-bank waarvoor zij werkt, en die nu nog in handen zijn van oudere, meerderjarige, aandeelhouders, worden overgeschreven op naam van kinderen, kleuters en peuters, zodat die een beslissende stem in die financiële biotoop krijgen. Want die hebben een hogere levensverwachting dan de huidige aandeelhouders en dat is volgens mevrouw Baarsma een afdoende kwalificatie om ze aan de knoppen en het roer te zetten.’

–  ‘ Dat professor Barbara met haar pleidooi voor vergroening vermoedelijk een advertorial afscheidt, lijkt mij aannemelijk. In wiens belang ze dit narratief ventileert, is mij momenteel niet duidelijk. Wantrouwig als ik intussen ben geworden, vermoed ik dat de bobo’s die bij de banken aan de touwtjes trekken veel liever makkelijk te manipuleren piepjonge aandeelhoudertjes hebben dan kritische volwassenen, toegerust met oordeelsvermogen. In combinatie met een plooibare en gehoorzame bestuursvoorzitter is dat voor de bobo’s kat in het bakkie.
Misschien ook dat professor Barbara voelt aankomen dat de verkindsing bij haarzelf heeft ingezet, dat ze dus aan het dementeren is – wat ik niet hoop voor haar. Dementeren kan hier echter net zo goed aan de orde zijn. Dan is het maar goed dat we vrijheid van drukpers kennen zodat zijzelf het publiek van dat proces op de hoogte kan stellen, ondermeer middels dit soort geschriften.’

‘ Jawel, dat is wel zo, maar dat vereist dan wel een text-savvy publiek, dat kolder kan schiften van kwaliteit. Bas Schot laat in zijn cartoon overduidelijk zien dat we niet bepaald worden geholpen, aangemoedigd of gestimuleerd bij het text-savvy worden, en dat de toestand kritiek is. Vervang in de cartoon de naam Trump bijvoorbeeld door Barbara Baarsma of een andere exponent van de nomenklatoerista et voilá.
Ons onderwijs lijkt er op gericht en toegesneden juist die kennis, kunde en vaardigheid bij het publiek aus zu radieren. Veel mensen zien staan dat mevrouw Baarsma èn professor is èn bankdirecteur en die mensen denken ….  Ho, stop, wat zeg ik nu? Zó dom, sullig en suf zullen mensen toch niet zijn? Met al die banken die constant in de toren-van-Pisa-stand staan en die almaar dreigen om te vallen vanwege de Parkinsonachtige-aandoeningen van hun bestuurders en die doorlopend moeten worden gered en zo? Mensen denken nu waarschijnlijk: kijk, alweer zo’n snelle en slimme miep die flitsende verdienmodellen voor zichzelf heeft opgetuigd, en die precies weet aan welke kant haar boterham wordt gesmeerd en wie er voor het beleg zorgen.’

–  ‘ Ik heb geen vakpublicaties van professor Baarsma gelezen, maar dat ik die met evenveel belangstelling zou lezen als het erudiete boek Capital van Thomas Piketty, betwijfel ik zeer. Hoe bedoelt professor Baarsma dat jongeren “de toekomst hebben”? wat is hebben hier? Kun je een toekomst hebben, heeft niet iedereen een toekomst, krijg je pas een toekomst door stemrecht over alles en nog wat te hebben. Hebben jongeren meer toekomst omdat ze – statistisch althans – een langere toekomst hebben en hoe is de kwaliteit van die toekomst?
De Engelsen kennen de uitdrukking: to have a bee in one’s bonnet. Een bij in je muts hebben, dat wil zeggen niet helemaal sjakie zijn. Does Barbara have a bee in her bonnet? Does she own or possess that bee, or does she perhaps lease the insect? How did mrs. professor B.B. come by it?

‘ Vind je het niet avontuurlijk dat professor Barbara Baarsma de toekomst wil afschaffen juist door jonge jongeren stemrecht over die toekomst te geven? Alle gekkigheid op een stokje: ik vind een baan in het onderwijs, zoals mevrouw Baarsma heeft, combineren met een baan bij een grote bank, zoals mevrouw Baarsma doet, niet goed: noch voor het onderwijs, noch voor de bank. Dit zijn uitwassen van de ooit zo geprezen publiek-private-samenwerking, die alleen maar tot profijtelijke symbiose kon leiden. We zien steeds vaker tot welke onfrisse onwenselijkheden dit leidt.’

 

 

 

Barbara Baarsma wil het vertrouwen in banken terugwinnen

UvA-hoogleraar economie en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad Barbara Baarsma is vanaf 1 januari directeur van de Amsterdamse Rabobank. Ze wil het vertrouwen in de banken terugwinnen.

Bart van Zoelen  Parool 20 september 2018, 12:23

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.