Feed on
Posts
Comments

 

 

 

‘ Deze tekening van Farhad Foroutanian in de Trouw verwijst natuurlijk – althans voor mij vanzelfsprekend – naar Michelangelo’s schildering op het plafond van de Sixtijnse kapel: de creatie van Adam. Alleen heeft Foroutanian het verhaal teruggebracht naar een gebeuren tussen de schepper en zijn schepsel. Het christuskind, Maria en de rest zoals die op Buonarroti’s schildering staan afgebeeld, heeft F.F. weggelaten. Ik refereer impliciet aan de mij bekende iconografieën van bijvoorbeeld Giorgio Vasari, Erwin Panofsky, Jakob Burckhardt, Ernst Gombrich en de andere kanonnen.’

 • ‘ Je zou kunnen zeggen dat het in de cartoon van F.F. gaat om de onmiddellijke relatie tussen schepper en schepsel. Dus eigenlijk heel protestants-christelijk: je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen, Adam.’

‘ Dat vind ik een goede observatie: de directe relatie, dus zonder tussenpersonen, zoals in het rooms katholicisme. De mens is niet voor niets met rede begiftigd.’

 • ‘ Het mondkapje staat bij F.F. dan voor het vijgenblad dat Adam na het eten van de appel voor zijn schaamstreek hield, omdat hij zich toen realiseerde dat hij naakt was en dat zulks niet normaal, on-natuurlijk, was. Maar zijn schepper kijkt daar natuurlijk dwars doorheen en zegt donderend: “Adam, sneu schlemiel, ik zie je heus wel, ondanks je ridicule maskertje. Je kunt je voor mij echt niet vermommen. Je moet subiet mijn paradijs uit. Wegwezen, jij stuk ongeluk, jij misbaksel!” ’

‘ Adam was de sjaak, want tenslotte waren hij en Eva toen de twee enige schepsels; niemand behalve zij konden zich aan het verboden ooft hebben vergrepen. Houd jij hierover op zondag maar een preek. Ik hang aan je lippen. Ach jee, vandaar natuurlijk schaamlippen, dat zijn de lippen, waarvoor de vrouw zich nadat zij naar het serpent had geluisterd, en Adam had verleid, levenslang zou moeten schamen.’’

 • ‘Schaamlippen, schandalig. Terwijl het om pret-lippen gaat, natuurlijk.’

‘Ook daar weet jij veel meer van dan ik. Verklap me nu maar over wat Ute te vertellen had.’

 • ‘ Oef! Van pretlippen naar Ute. Okay, ik kan me beroerder bruggetjes voorstellen. Ute had het vorig jaar, toen ik Duitsland was, over Syriërs in Duitsland die als folteraars zouden hebben opgetreden onder of voor Assad, en die nu in Duitsland wonen, werken en leven, en die door slachtoffers van hun wandaden herkend en ontmaskerd zouden zijn. In Nederland herinner ik me dergelijke verhalen van Yezedi-vrouwen die hun kwelgeesten pontificaal en in goeden doen, in Nederland tegen het lijf liepen. Daar horen we trouwens niets meer meer van.’

‘Ja, ik herinner me dat verhaal van die Yezedi-vrouwen in Nederland.  Nu dan Syriërs, er komt geen end aan. Tja, wat is waarheid en willen Nederlandse politici, willen de polder-nomenklatoeristi en Haagse ayatolla’s, dat dit thema wordt opgerakeld? Ze hebben net de besmetting met corona-covid bedacht, om ons in spanning te houden en door hoepels te laten springen. Bovendien zouden sommigen van de booswichten Nederlandse staatsburgers zijn. Kortom, luitjes: tel uit je winst. Goed, how about Ute?’

 • ‘ Ute vertelde dat ze in de trein in Duitsland een paar dames aan de overzijde van het tussenpad hoorde praten over Syriërs die in Duitsland als folteraars zouden zijn ontmaskerd en die zouden worden gearresteerd om verhoord te worden. Eventueel zou er dan een mensenrechtentribunaal tegen hen worden opgetuigd. Een of twee van die Syrische gasten werkte intussen als dokter in Duitsland en ik geloof dat een van die vrouwen zelfs patiënt bij zo’n verdachte Syriër was, en dat ze hem een goede dokter vond, die uitstekend Duits sprak. Logisch, want hoe beter dokter, hoe effectiever folteraar. Denk maar aan zo’n meneer dokter Josef Mengele.’

‘Ja, die Herr Mengele, die sprak naar verluidt ook goed Duits, dat is zo. En de Duitsers, die waren toch echt geen lieverdjes – dit laatste zegt zelfs Hans Teeuwen, en die heeft totaal geen gevoel voor humor. Maar, de mondkapjes? Sommige tandartsen droegen altijd al mondkapjes. Daarom hebben tandartsen folterstoelen. Ik had ooit een tandarts bij wie de stoel razendsnel ronddraaide, terwijl de boor was gefixeerd. Dat was om geen kunstmatige verdoving te hoeven gebruiken, dat was slecht voor het hart, beweerde zij. Eh, de mondkapjes?’

 • ‘ O ja, die tandarts. Die bier als koelvloeistof voor de boormachine gebruikte. Dat heeft in de krant gestaan, toch? Of was dat weer een andere? Ach joh, tandartsen deugen sowieso niet. dat zijn eigenlijk vermomde sadisten die hun roeping als folteraar zijn misgelopen. Grapje, grapje.
  De mondkapjes waar Ute het over had, die moesten als maskers fungeren. Die dames in de trein beklaagden zich er namelijk over dat er zo’n heisa rond die vermeende folteraars was ontstaan en dat er misschien zelfs een tribunaal voor hen zou worden opgetuigd. Alsof dat zou helpen. Gefolterden waren gefolterd – of dood, hetgeen eigenlijk maar het beste was – daar veranderde een tribunaal niks aan, en het folteren zou ook met nog een miljoen tribunalen nooit ophouden. Je moet als politici gewoon niet eindeloos exoten Òiropa en Duitsland binnen laten, zonder dat je een flauw idee hebt wie het zijn en wat je met hen gaat doen, wat je met al die mensen aan moet. Das ist des Pudels Kern. Voor de vuist weg roepen: Wir schaffen das!, is makkelijk en je maakt er even de blits mee, maar het minstens net zo goedkoop, sehr billig. Dat tonen de gevolgen aan. Een fatsoenlijk asielbeleid optuigen en onderhouden, is al moeilijk genoeg. Probeer dat maar eerst goed te doen.
  De clou van het verhaal dat Ute vertelde, was: waarom hadden die (vermeende) folteraars niet het fatsoen gehad om zich te vermommen alvorens aan het folteren te slaan. Met de globalisering en de open grenzen van Frau-Wir-schaffen-das-Merkel, is het opgelegd pandoer dat daders en slachtoffers mekaar ooit weer tegen het lijf zullen lopen. Hoogstwaarschijnlijk in Òiropa, of anders in Amerika, of Canada. Waarom moet dat in vredesnaam uitgerekend in Deutschland gebeuren, in Òiropa, met zijn òiro? Alsof we hier onze handen niet al vol hadden met andere rotzooi en rommel die de politici verhapstukken en over ons uitstorten. Zo’n poppenkast-tribunaal kost klauwen met geld en je koopt er helemaal niets voor. Behalve de horeca, wordt niemand er wijzer van. Aldus de vrouwen over wie Ute vertelde. Ik vond de redenatie zo origineel, zo down to earth praktisch, haast neoliberaal, daarom bleef het verhaal bij me hangen.’

‘ Ze zouden geknipt zijn voor Realpolitiker of –politikerinen. We stompen inderdaad meer en meer en en masse af. Deze anekdote over de gemaskerde beulen kun je vandaag de dag niet eens meer als cynisch diskwalificeren. Hooguit als overdreven zakelijk en heel erg praktisch. Een kleine moeite zo’n momkapje (mom, vandaar: ver-mommen); kijk, zo kan het ook.  Doe even een mom voor, da’s wel zo hoffelijk. De Hoffelijkstadgroep, dat klinkt al meteen een stuk wervender, vind ik. In ieder geval lijkt deze Farhad Foroutanian, naar zijn cartoon te oordelen, aardig ingeburgerd, geaccultureerd, in het Avondland. Ach, wie weet, is ‘ie hier geboren en getogen, of is F.F. een pseudoniem. Wat je toch al niet uit zo’n cartoon kunt halen, nietwaar.  Je kunt je zelfs voorstellen dat in de cartoon van F.F. een gemaskerde folteraar staat afgebeeld, omdat de schepper al wist hoe het met zijn schepping zou gaan. Michelangelo schilderde toch ook Jezus zoals hij door god wordt omarmd, de zoon die later de zonden van de wereld op zich moet nemen. En hoé! Daar lusten de honden nog steeds geen brood van. Te bedenken dat Adam nog maar net was geschapen, en dan al je zoon offerbereid verklaren, om de zonden van Adams nageslacht te delgen. Best een curieuze en gecompliceerde godsdienst hoor, dat gristendom. Geen wonder dat zo veel belijders ervan, zo veel gelovigen, compleet kierewiet worden of al zijn. Maar goed, het is maar een schildering natuurlijk.
Die anderhalve meter afstand, dat is de Judaskus, want die maakt geen donder uit en de schepper weet: nur für die Bühne.  Dat is een marteling, een collectieve straf die we opgelegd krijgen vanuit Den Haag, vanuit Brussel, New York. Lijden zullen we! Om van Utes lippen maar te zwijgen. Ssst, vingertje op de lippen dus.’

 • ‘ Waarover vooral in alle talen wordt gezwegen, dat zijn de wapenleveranties die onder andere landen als Duitsland verstrekken en verzorgen. Dat is Very Big Business, waar machtige industriëlen en grote globalistisch opererende financiers achter zitten. Waarmee dacht jij dat die lui elkaar in de woestijn of in de jungle te lijf gaan en uitmoorden? Echt niet met stenen en stokken. Neen, we kunnen in het Verlichte Oiropa en het Land of the Brave and the Free wel het heilige boontje uithangen, met onze Mensenrechten en de rest van de bekende riedel, maar we hebben bergen boter op het hoofd.
  O ja, Gesine stuurt ons het boek van Douglas Murray toe: Het opmerkelijke einde van Europa / ISBN: 9789492161680. Voor een komend werkgroepweekend met de jongelui. Ik heb de Engelse versie gelezen, en er staat geen onvertogen woord in, kan ik je verzekeren.’

 

 

http://aulapinblanc.blogspot.com/2011/03/correspondance-entre-les-peintures-de.html

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.