Feed on
Posts
Comments

 

 

 *

‘ “De asiel-zoek-business is tot een bron van ordinaire verdienmodellen verworden,” zei ze kregelig, “allerhande slimme, gladde en gewiekste goochemerds – vaak georganiseerd in NGO’s – hebben inmiddels alle mazen en gaatjes in de wet gevonden en baten die grondig en genadeloos uit. Daarmee schofferen ze èn het asielrecht, èn ons vermogen tot compassie met echte vluchtelingen, die moeten vrezen voor hun leven.” Haar overbuurvrouw: “Het is een cynisch bedrijf, dat wordt verhuld met het zoete fondant van humanitaire medemenselijkheid. Ja, ja, compassie, maar niet als het om Palestijnen en Ieren gaat. De hypocrisie van deze politici is ronduit misselijkmakend.” ‘

  • ‘ Een van de anderen: “Vandaar dat de Ieren vooraan stonden bij het erkennen van Palestina. Het is ook niet voor niets dat in Ierland de IRA zich ermee zou beginnen te bemoeien (“The Troubles“). Niet meteen tegen de asiel-exoten, maar met name tegen de politici die de asiel-tsunami veroorzaken en de maatschappelijke ontwrichting op hun geweten hebben, en daarmee hun eigen belangen lijken te dienen en niet die van de Ieren. “De Ieren worden nu door de eigen politieke klasse gekoloniseerd en niet alleen door de Britten.” Die laatste observatie vind ik interessant, want die verbindt regelrecht met de oude missie van de IRA: Eire First! Hoewel de IRA inmiddels ook criminele exoten schijnt aan te pakken. Die zouden spoor- en geruisloos verdwijnen. Dat laatste kwalificeer ik vooralsnog als een broodje aap; hoewel je het natuurlijk nooit met zekerheid kunt weten.”‘

‘ “De Ieren hebben nog niet zo lang geleden een rampzalige en in potentie ontwrichtende wetswijziging kunnen voorkomen – iets met woke-mafketelheid, waardoor er geen onderscheid tussen man en vrouw meer zou kunnen worden gemaakt. Alleen al in het erfrecht zou de chaos niet zijn te overzien, mocht zo’n wet worden aangenomen en geïmplementeerd. Maatschappelijke ontwrichting zou het gevolg zijn. Was/is dat de opzet?  De toenmalige Ierse premier, Leo Varadkar, schijnt een “waarschuwing” uit zekere hoek ontvangen te hebben en koos wijselijk eieren voor zijn geld.” ‘

  • ‘ Daarom ben ik geneigd om Dick Schoof vooralsnog het voordeel van de twijfel te gunnen. “Natuurlijk kun je meteen juridisch aan het haarkloven slaan – zoals Folkert Jensma lijkt te doen (dat is tenslotte z’n vak) – maar daarmee speel je enkel de polder deep state in de kaart. Als het hun uitkomt schorten ze onze grondrechten subiet op, maar wanneer een partijloze premier ook maar een scheet laat die naar onrechtsstatelijkheid lijkt te rieken, staan ze op hun achterste benen om zich te buiten te gaan aan juridisch mierenneuken.” Dat vond ik treffend gekarakteriseerd.
    Kwamen die dames die het over Ierland hadden niet net uit Ierland? Ik meen dat G erover vertelde?
    Het boek van Robert Michels is trouwens hoogst actueel. Ik heb het mijn pupillen ten zeerste aangeraden. Zo mogelijk met de Duitse tekst ernaast te lezen. De man schrijft bijna profetisch.’

‘ De schrille werkelijkheid is dat Nederland de facto onregeerbaar is geworden. Het naar voren schuiven van meneer Schoof als premier is daar wat mij betreft het bewijs van. Nu kun je beginnen te gillen als een speenvarken dat geslacht wordt, dat Schoof mister deep state is, die niet “democratisch is gekozen,”  maar de massa kàn ook helemaal niet democratisch kiezen. De massa gáát voor de spiegeltjes en de kralen, dus voor de foebal, het Eurovisie Songfestival, de netflix en heel-Nederland-bakt.’

  • ‘Tja, dat is zo, en kijk naar wat zich momenteel in de VS afspeelt tussen Trump en Biden. “Wij willen ze geen van beiden!!!!” roepen onze Amerikaanse vrienden en kennissen: “It’s choosing between the devil and the deep blue sea! >> A plague on both your houses! <<  Sorry, dat laatste is uit Romeo and Juliet, dus Engels en elitair,” zeiden ze met een vette knipoog.’

‘ ” O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo.” Heb ik toevallig vorig semester met studenten gelezen in een werkgroep over: geopolitiek, culturele antropologie, literaire receptie, essai sur le don en de Mafia. Dat grijpt allemaal in elkaar en het ligt voor het oprapen, je moet alleen op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijke teksten en gedachten. Dat zijn de meeste jongelui natuurlijk niet en dáárom zijn wij er.’

  • De Denen – tja Denen, dat komt door de bard: Hamlet, prince of Denmark – pakken immigratie heel effectief aan en natuurlijk worden ze uitgekreten voor racist, fascist, antisemitist, bla bla bla en alles wat daarmee samenhangt, door de suïcidale knuffelkonijntjes. Gelukkig voor de Denen is dat voor hun politici water on a duck’s back. Kijk, zo’n IRA-benadering werkt misschien effectief op de middellange termijn, maar is zo’n geest eenmaal uit de fles …… dus daar zou ik maar niet al te happig op zijn.’

………..   …………….   ……………   ………….

………..   …………….   ……………   ………….

 

Geredigeerd citaat tekst Folkert Jensma (NRC, ma. 3 juni 2024) (vet toegevoegd; cursief in het origineel).

Door een lacune in de wet kon de IND dan meestal niet anders dan zijn cliënten vrijlaten, vaak mét schadevergoeding én een stevige proceskostenvergoeding. De rechter in Arnhem tikte hem op de vingers, maar die in Den Haag vond dat de wet het toeliet. Of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State maar wilde zeggen hoe het zat.

Het hoofdlijnenakkoord van Wilders c.s. bevatte twee verrassingen. De Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ‘verzelfstandigd’, stond er. Wat een splitsing met de Afdeling Advies betekent en voelt als een represaille voor de Toeslagenaffaire, waarin ‘de Afdeling’ nogal wat steken liet vallen. Dat vonden ze zelf ook, achteraf dan, en dat leidde tot excuses. Die fouten hadden overigens niets met de combinatie ‘advies’ en ‘rechtspraak’ te maken. Maar politiek deed dat kennelijk toch de deur dicht – de schijn van belangenvermenging, dáár moet nu maar eens een eind aan komen.

 

…………  …………..  ………………

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.