Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ De mensen die het snelst de grootste krodillentranen paraat hebben, die rollen vanzelf de polletiek in. Vandaar dat het zo’n beestenbende wordt en is.’

–        ‘ Nou, dit beweert wijlen Piet Vroon volgens mij – indien ik het mij tenminste juist herinner – niet, of tenminste niet helemaal. Alleen dat wij nog een klein, maar vrij dominant, reptielenbrein zouden hebben.’

   ‘ Nou, de meeste politici beschikken toch over een minuscuul brein? Net genoeg om de weg naar de trog of ruif te vinden? Het zijn uit de kluiten gewassen amoeben, meer niet. Je hoeft alleen maar naar de Kamer-“debatten” te kijken (en dan mag je de stukken Rutte van mij gelijk doorspoelen, want uit die komediant komt geen zinnig waar woord) om dat meteen te zien. Kan niet missen: meestal zit of staat er een eencellige te wauwelen of te kwaken in zo’n microfoon, en het wordt alleen maar erger. Pantoffeldiertjes!’

–        ‘ Hoe kom je bij Max Weber terecht?’

‘ Ik zocht dat boekje van Vroon over de krokodil en toen stuitte ik op de CD-Roms en oude boeken van Weber, en van het een komt het ander. Weber is natuurlijk ijzerstrek. De jongelui vroegen (en vragen) ons altijd waarom wij toch zo veel “oude” literatuur gebruiken. Allengs zijn ze het zelf gaan doen – spitten in “oude” boeken – en wat ontdekken zij? Dat heel veel nieuwe en moderne auteurs niet alleen op de oudjes terug blijken te grijpen, maar dat ze vaak hele lappen tekst geplagieerd-zonder-bronvermelding lijken of blijken te hebben.’

–        ‘ Dwergen met lemen ledematen, op de schouders van solide reuzen.’

‘ Deze passages over profeten, heb ik er uit gelicht vanwege figuren als Schwab en Musk; zijn dat volgens jou profeten (of vind je ze eerder paria’s; Weber) en zo ja, in welke Webercategorie zou je hen kunnen plaatsen, en waarom in die categorie, of zijn er meerdere frames toepasbaar? Gewoon, een beetje brainjoggen en tegelijk aan de AO werken, want ze hebben bedroevend weinig gelezen hoor. Daar schrik ik steeds opnieuw van. Dat halen ze nooit meer in. Vooral omdat ze de gewoonte om te lezen nooit aangeleerd hebben gekregen.’

–        ‘ Hoe kijk jij tegen dat inreisverbod van meneer Icke aan? Hij is meen ik voor zes jaar persona non grata verklaard, en dat in zesentwintig landen.’

‘ Bezopen! Een ander woord heb ik er niet voor. De nomenklatoera is straal bezopen, van de pot gerukt en flink van het padje.’

–        ‘ Wie wint hier nou bij?’

‘ Vooral, of alleen maar: de sensatiepers, want die kunnen over een “rel” berichten, over reuring en ophef. Het gaat over een verbod in verband met een schrijver. Big deal. “Ze” hadden op z’n minst een boekverbranding er bij kunnen verzinnen, en een jacht op loslopende of kruipende reptielen organiseren. Dan was het misschien nog iéts geweest. De Israëli die schieten pottenkijkende-journalisten gewoon dood en prins MBS laat journalisten die hem niet bevallen in stukken zagen. Dat is tenminste nog substantieel voor een rel. Ook dat is maar voor even hoor, en dan gaat er gewoon geen journalist meer naar de Israëli-Palestijnen-rellen meer toe en niemand schrijft nog een kritisch stukje over meneer MBS. Ze kijken wel uit.
Neen, maar dit,  dit gedoe om die meneer Icke, dit  is klinkklare nonsens. Machtsvertoon van de noemenklatoera’s. Die verbieden en verordonneren en wij zwijgen en  gehoorzamen. Mondkapje op, anderhalve meter afstand houden, je laten prikken, niet naar meneer Icke toe. Wij slikken het allemaal.’

–        ‘ Daar heb je de slang bij de kop: wij gehoorzamen gewoon. En …. – dit ontgaat de meeste mensen – de nomenklatoera van zesentwintig landen heeft een schrijver de toegang tot het land ontzegd. Dat wil zeggen: degenen die het in die landen voor het zeggen hebben, niet de gewone mensen in die landen, maar de nomenklatoera. Dezelfde nomenklatoera die zijn burgers anders helemaal niet beschermt, bijvoorbeeld tegen de ongecontroleerde instroom van exotische exoten. “Ze” maken stampij vanwege meneer Icke, maar “ze” halen IS-vrouwen-met-kroost (iemand zei onlangs: addergebroed) doodleuk en hartelijk binnen.’

‘ Adders zijn reptielen. Die moet je niet zonder handschoenen aanpakken. Adderengebroed. In Matth, 12:34 zegt Jezus tegen de Farizeeën: Adderengebroed, hoe kunnen jullie, die slecht zijn, iets goeds zeggen? Adderengebroed dus. Maar, je hebt gelijk: de machthebbers beslissen dat meneer Icke een mogelijk gevaar voor de openbare orde zou kunnen opleveren, net als adderengebroed dat mogelijkerwijze zou kunnen.’

–        ‘ Vind je het niet knap dat blijkbaar politici in zesentwintig landen, eensgezind deze persoon Icke de toegang tot het land ontzeggen? Waarom vinden ze de man blijkbaar zo gevaarlijk?’

‘ Goede vraag. Gevaarlijk voor wie? Maar, je hebt alweer gelijk. Dit lijkt op een gecoördineerde actie, de betrokken nomenklatoera’s, de respectieve politieke kliekjes, zouden aangesloten kunnen zijn bij een centrale die de risico’s voor de zittende politici in de gaten houdt, in kaart brengt en hen waarschuwt bij gevaar voor hun machtsposities. Dat zou een WEF kunnen zijn, of een combinatie van WEF en McKinsey. Ik noem maar wat. Zij beschikken over geëigende netwerken. Dit akkevietje met Icke zou zelfs als een soort generale repetitie kunnen hebben gediend: werkt het systeem? Ja, het werkt.’

Hier denkt men gewoonlijk niet zo over na, zeker niet op deze manier. De dimensie aan galgenhumor zou aanzienlijk zijn indien dit scenario correct zou zijn, en dat moet haast wel, want zesentwintig klieken politici werken niet vanzelf op deze wijze samen.’

–        ‘ Wat bedoel je met galgenhumor?’

‘ Nou, omdat de nomenklatoera’s beducht zouden zijn voor Ickes complottheorieën, terwijl zij zelf dit complot gesmeed zouden kunnen hebben. Het is namelijk geen complot, maar doodgewoon een gecoördineerde actie, en zo’n actie is onmogelijk zonder wat zij als complot betitelen. Je moet namelijk scenario’s bekokstoven en contingency-voorzieningen inbouwen, en dan moet je de communicatie onderling op elkaar afstellen.

Mijn conclusie zou daarom zijn dat zij (dus de respectieve politieke kliekjes en kongsi’s) een monopolie op deze vorm en soort van organiseren willen houden. Een monopolie, en dat ze Icke vooral dáárom buiten de deur willen houden. Hij doet dit soort fundamentele zaken namelijk uit de doeken, en dat lusten de dames en heren niet.

Dat meneer Icke er reptielen en buitenaardse wezens bijhaalt, maakt zijn verhaal er voor mij niet geloofwaardiger op, maar wat hij aan theorie in elkaar flanst en opzet, dat vind ik een doodgewone manier van naar de hedendaagse politici kijken. Icke laat enkel het grote plaatje zien, door (dwars-)verbanden te suggereren. Dat is wat mij betreft alles. Je hebt de keuze om naar de man te luisteren of niet. Dat hoeft een clubje politici niet voor je te beslissen, met als klets-kader de openbare orde die gevaar zou kunnen lopen. Bullocks!’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.