Feed on
Posts
Comments

 

   * PARKEREN  *

 

 

Gijs Tuinman & Sander Donker| BOOTS on the GROUND –  www.youtube.com/watch?v=Nxs5UfjBs1Y

ana-lisa.nl/soms-zit-er-veel-in-de-pijplijn-de-nord-stream-sabotage/

*

‘ Ons/het leger, een militaire macht, kan qua menselijk materiaal nog zo puik in elkaar steken en nog zo professioneel zijn (getraind, opgeleid en toegerust), de hamvraag die altijd en primair blijft, luidt: hoe zit het met de kwaliteit van degenen die de militaire macht moeten, kunnen, mogen, inzetten, aansturen en gebruiken.
Dat bijvoorbeeld de Nederlandse Bijzondere eenheden militair gezien van hoge kwaliteit (kunnen) zijn, is alleen maar wenselijk en als dat naar militaire maatstaven gemeten het geval is, valt dat enkel toe te juichen, echter: indien de gremia die het leger aansturen en inzetten, van benedenmaats allooi en labbekakkige snit zijn, dan schieten wij daar met ons allen, weinig mee op. Of wel soms? In elk geval zijn de militairen niet te benijden, want die “moeten” de orders van politici opvolgen en uitvoeren. Dat geef ik ze te doen, met de politici van het formaat, de competenties en de kwaliteit, die er momenteel op het pluche kleven.

Inmiddels weten we bijna allemaal dat het Nederlandse Ministerie van Oorlog natuurlijk niet onder het bevel van de dienstdoende Nederlandse minister staat. Die zit vooral voor de window dressing op het pluche en doet wat de poppenspelers haar/hem opdragen – voornamelijk veel belastinggeld besteden aan zaken die het militair-politiek-financieel-complex aan cashflow helpen. Toch zou het leuk en aardig wezen wanneer die bimbo-, pipo- of jojo-van-dienst op zijn minst een enigszins overtuigend beeld (het is allemaal projectie, ik weet het) zou kunnen neerzetten en in stand houden.
Ook in een oorlog is beeldvorming (psy-opps) van niet te onderschatten belang, maar, stel dat politici de methoden en middelen van en voor beeldvorming “verkeerd” aanwenden en op foute manieren benutten, vanuit heel andere motieven dan zij “ons” willen doen geloven.’

–        ‘ Laten we uitgaan van de utopische situatie, en aannemen dat een leger wordt aangestuurd door “de politiek” en dus – alweer: utopisch gesproken – door ons, dat wil zeggen door onze Volksvertegenwoordigers. Zit het dan automatisch en vanzelfsprekend snor? Laten we voorlopig nog maar aannemen dat we in een ” ” representatieve” ” “democratie” leven, zij het dat de grenzen van dat concept uiterst fluïde zijn, en het voor mij een steeds amorfer iets wordt. Dat bedoel je toch?’

‘ Onder meer, ja. Laten we voor context naar de onmiddellijke praktijk gaan. Ik pak het Franse leger er bij als aanschouwelijk voorbeeld. Niet alleen zijn de Fransen minder preuts als het gaat om de shows waarbij personeel herkenbaar in beeld komt, maar de kans dat we een “bekende” zouden tegenkomen bij de Nederlanders is kleiner.’

–        ‘ Nou, dat zeg je goed, de kans is kleiner, want vergeet die Nederlandse jongens niet die “voor het avontuur” dienst namen bij het Franse vreemdelingenlegioen, en die nu misschien instructeur zijn bij clubs als de Wagner Group en Executive Outcome van Mike Hoare (bij wijze van spreken), als ze niet actief meedoen met gevechten in de Oekraïne en Jemen – al dan niet als Franse legionair. Oké, die jongens zijn nu officieel Frans en ze kunnen voor zich zelf zorgen. Mochten ze sneuvelen, dan zal daar geen haan naar kraaien, want ze zijn niet meer dan spoken, fantomen.

Nog even terugkomend op de aansturing van onze militairen en de kwaliteit van de Nederlandse politici die ze zouden aansturen: dat is volgens mij niet meer het geval. Ik bedoel dat Nederlandse politici geen beslissende rol en functie meer hebben als het over de inzet van het Nederlandse leger gaat, maar dat er poppenspelers aan de touwtjes terkken die ook de Haagse politiek aansturen. Die poppenspelers bepalen of het Nederlandse leger wordt ingezet, waar en hoe. De Nederlandse politici zijn niet meer dan tussenpersonen, dus hun kwaliteiten doen er de facto niet zo veel (meer) toe. Misschien is dat positief voor de Nederlandse militair, maar misschien ook niet.

Kijk naar hoe de Amerikanen met hun leger omgaan. Je kunt dat nu in de Oekraïne weer eens in real time zien. De Amerikaanse militair fungeert de facto als bediende van de top 10%  van de Amerikaanse oligarchie. Nu, meer dan ooit tevoor. Vind ik tenminste.

Goed, we nemen de Fransen. Waar wil je naar toe?’

‘ Nou kijk, kijk eens naar deze Franse sabotage-duikers van de Franse genie. Aan romantische titels geen gebrek: De duikers van de schaduw  / Les plongeurs de l’ombre. Kun jij je voorstellen dat jongens met zo’n training, met zulke “skills,” de Nord Stream pijpleidingen hebben opgeblazen?’

–        ‘ In theorie zouden Sander Aarts en/of zijn collega’s dat ook kunnen hebben gedaan, neem ik aan. Daar worden ze tenslotte voor getraind. Ik snap waar je heen wilt.’

‘ Niet dan? Je hoort dat de Franse instructeur zijn pupillen op het hart bindt dat ze niet uit de school mogen klappen over hetgeen ze bij de kikvorsopleiding allemaal te weten komen. Waarom zou dat bij andere landen er anders aan toe gaan? Maar waar ligt de grens? Als jij – hoewel je voor het avontuur gaat – ouders en grootouders zou hebben die naar jouw idee door de politici en hun beleid worden gemangeld, terwijl die politici jouw land naar de gallemiezen helpen, omdat ze hun eigen agenda’s afwerken, dan laat dat je niet onberoerd, neem ik aan. Dan kunnen ze je wel een blikje-voor-op-de-kippenborst toestoppen, maar compenseert dat, of voel je je dan juist extra in de zak  ge* * * * en ? ’

–        ‘ Zeker, bovendien denk ik niet dat je als lid van de speciale eenheden, bij elke order die je krijgt, uitgebreid gaat palaveren of dat wel mag van Brussel en reflecteren op de vraag of jouw missie past in het raam en de geest van de EVRM. Laat staan dat je het je kunt veroorloven om je de geopolitieke consequenties van jouw handelen voor te stellen – sommigen van die jongens zijn daar cognitief best toe geëquipeerd, lang niet allemaal, maar een enkeling wel degelijk.
Dus. Misschien dat “ze” voor dat Nord Stream akkevietje zzp’ers hebben ingezet, die horen nergens bij en klaren de klus enkel voor het geld. Op de keper beschouwd, bega je met zo’n actie een oorlogsmisdaad-in-vredestijd. Dus dan maar zzp’ers (je huurt “experts” in bij een uitzendbureau) dat zou ik tenminste wel zo veilig vinden, indien ik ooit in een dergelijke positie zou komen te verkeren – hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is.’

 

 

……….   ……………   …………….   ……………….

 

Les plongeurs de combat du génie.

Marine commandos, les forces spéciales françaises d’élite en Bretagne – Arvor – Reportage complet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.